no image

Gunnar Herse Bure (abt. 1000 - abt. 1040)

Privacy Level: Open (White)
Gunnar Herse Bure
Born about in omkring 995 Byrmap
Son of and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Father of
Died about in efter 1040 Birka, Björkömap
Profile last modified 22 Dec 2019 | Created 21 Aug 2011
This page has been accessed 929 times.

Contents

Biography

Gunnar Herse Bure

Birth

Date: ABT 1000
Place: omkring 995 Byr
City: Håbo
Note: {geni:place_name} omkring 995 Byr
Note: {geni:county} Skokloster (C)

Death

Date: ABT 1040
Place: efter 1040 Birka, Björkö
City: Ekerö
Note: {geni:place_name} efter 1040 Birka, Björkö
Note: {geni:county} Adelsö (AB)

Research Notes

Note: {geni:occupation} Verkar ha levat vid år 1040, i kung Aucent Jakobs tid. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm
Note: {geni:about_me} Noteringar
VARNING FÖR SKRÖNA!!! Läs om legendbildningen på sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten
Tycks ha levat vid år 1040 i Konung Anund Jacobs tid (år 1022-1050). Efternamnet Haursi kan också stavas Herse.
(Ur "700 Anor Under Tio Sekel" s. 256, av Lars Bäcklund)
Omnämnd på runsten utanför Skokloster:
Omkring 1060. Lät tillsammans med sina bröder resa denna sten efter sin far utanför Skokloster, Uppland. antuitr x auk x kulaifr x auk x kunar x auk x haursi x auk x rulaifr x litu x raisa x stain x at x thord x fadur x sin / fotrx hiuk x runaR "Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev lät resa sten efter Tord, fader sin. Fot högg runorna." Den omsorgsfullt tillhuggna stenen av randig, blågrå gnejs med glimmer står sedan 1893 rest på en liten kulle 10 m öster om kyrkans korgavel och är ristad på båda sidor, den bakre dock endast med en lansbärande ryttarbild inom dubbel ram men utan runor. Runsidan har alldeles samma ryttare men med ett svärd instucket under armen under ett kors i konstrik upphängning och med ett till större delen avnött glasögonornament nederst. Det hela omges av en långsmalt rektangulär ram med en tvärbalk nedtill, på vilken hästen trampar. Rektangelramen bär den egentliga inskriften, tvärbalken ristarens namn. Stenen avbildades redan 1599 av Bureus, som var djupt intresserad av den, då han ansåg att den där nämnde Tord och hans söner var hans förfäder, vilka också skulle ha gett namn åt "Burelandet", dvs Skobolandet. En gammal sägen har också förknioppat stenen med Flasta borgruin, då "Tord Bure" ska ha bott på Flatsta. Stenen låg då inne i kyrkan, emn torde ha stjälpts om någon gång mellan 1727 och 1819, då runsidan vändes nedåt för att skona den för alltför stark nötning. 1860 upptogs den och uppsattes mot norra väggen, där den fick stå i 33 år. Stenen torde härröra från tiden omkring 1060. Ristaren Fot, som är känd för att ha ristat ett drygt fyrtiotal stenar, var verksam i över 25 år, till in på 1070-talet.
Källa: Lars Ohlsson (lasseistuvsta.se/)
Källor
1) Ohlsson, Lars (http://lasseistuvsta.se/)
--------------------
GUNNAIFR HAURSI Tordsson Bure
Gunnar Haursi eller Herse.
Tyckes levat vid år 1040, i konung Aucents Jakobs tidGunnar Haursi
Far: Tord i Byr (970 - )
Född: omkring 1000 Byr 1)
Död: efter 1040
Familj med ? Barn: Tord Hersesson Bure (1030 - ) Noteringar
Omnämnd på runsten utanför Skokloster.omkring 1060. Lät tillsammans med sina bröder resa denna sten efter sin far utanför Skokloster, Uppland. antuitr x auk x kulaifr x auk x kunar x auk x haursi x auk x rulaifr x litu x raisa x stain x at x thord x fadur x sin / fotr x hiuk x runaR "Andvätt och Gullev och Gunnar och Horse och Rolev lät resa sten efterTord, fader sin. Fot högg runorna." Den omsorgsfullt tillhuggna stenen av randig, blågrå gnejs med glimmerstår sedan 1893 rest på en liten kulle 10 m öster om kyrkans korgavel och är ristad på båda sidor, den bakre dock endast med en lansbärande ryttarbild inom dubbel ram men utan runor. Runsidan har alldeles sammaryttare men med ettsvärd instucket under armen under ett kors i konstrik upphängning och med ett till större delen avnött glasögonornament nederst. Det hela omges av en långsmaltrektangulär ram med en tvärbalk nedtill, på vilken hästen trampar. Rektangelramen bär den egentliga inskriften, tvärbalken ristarens namn. Stenen avbildades redan 1599 av Bureus, som var djupt intresserad av den, då han ansåg att den där nämnde Tord och hans söner var hans förfäder, vilka också skulle ha gett namn åt "Burelandet", dvs Skobolandet. En gammal sägen har också förknioppat stenen med Flasta borgruin, då "Tord Bure" ska ha bott på Flatsta. Stenen låg då inne i kyrkan, emn torde ha stjälpts om någon gång mellan 1727 och 1819, då runsidan vändes nedåt för att skona den för alltför stark nötning. 1860 upptogs den och uppsattes mot norra väggen, där den fick stå i 33 år. Stenen torde härröra från tiden omkring 1060. Ristaren Fot, som är känd för att ha ristat ett drygt fyrtiotal stenar, var verksam i över 25 år,till in på 1070-talet. Skapad av MinSläkt 3.0a, Programmet tillhör: Ulrika Öhrnell GUNNAR HERSE
Verkar ha levat vid år 1040, i kung Aucent Jakobs tid.
--------------------
Levde under kung Anund Jakobs tid

Sources

Acknowledgements

  • WikiTree profile Herse Bure-1 created through the import of HelenasAncestors_14-Aug-2011.ged on Aug 20, 2011 by Eero Gustaf Ignatius. See the Bure-1 Changes page for the details of edits by Eero Gustaf and others.


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Gunnar your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Gunnar's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Gunnar is 39 degrees from Mary Pickford, 41 degrees from Cheryl Skordahl and 29 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

H  >  Herse Bure  >  Gunnar Herse Bure