Margrethe Jensen
Privacy Level: Open (White)

Margrethe Jensen (1886 - 1892)

Margrethe Jensen
Born in Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmarkmap
Ancestors ancestors
[spouse(s) unknown]
[children unknown]
Died in Sorring, Dallerup, Gjern, Skanderborg, Danmarkmap
Profile last modified | Created 30 Dec 2020
This page has been accessed 114 times.

Biography

Familien omkring 1891 minus Jens Johan. Bagerst Hans Marius.
Midten fra venstre Johan Marie og Knud. Nederst Margrethe og Laurs [privat samling]


Margrethe Jensen

Margrethe o. 1891 [udsnit]

Margrethe fik kun godt 6 år på jorden inden hun omkom ved en drukneulykke i landsbyens branddam den 13. december 1892.

December måned 1892 var usædvanlig kold for perioden. Snart var der mildning, og snart var der hård frost. Det var helt almindeligt for børnene i Sorring at lege omkring byens to damme. Der foreligger ikke oplysninger, der bekræfter hvilken dam ulykken indtraf. Den, der lå tættest på familiens ejendom, lå kun 40-50 meter væk. Ved frost kunne børnene stå på skøjte, og muligvis er det i den forbindelse, at Margrethe er omkommet.[1]

Margrethe voksede op sammen med sine tre brødre; Jens Johan og Hans Marius fra morens første ægteskab med onklen Laurs Jensen samt storebroren Laurs Jensen. Jens Johan var evnesvag og optræder ikke på familieportrættet.

Dødeligheden blandt børn dengang var betydelig, og Margrethes drukneulykke optræder derfor ikke i nogen skrevne kilder fra dengang. Druknedød var midlertid ikke den almindeligste dødsårsag. Oftest døde børn enten i forbindelse med fødslen eller som følge af nogle usle opvæksforhold.

Sources

  1. Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1892—93


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Margrethe your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Margrethe's ancestors' DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Images: 1
Margrethe Jensen
Margrethe Jensen

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

J  >  Jensen  >  Margrethe Jensen