Marie Kirstine Jensen
Privacy Level: Open (White)

Marie Kirstine Jensen (1878 - 1964)

Marie Kirstine Jensen
Born in Vedslet, Vedslet, Voer, Skanderborg, Denmarkmap
Ancestors ancestors
Wife of — married 15 Nov 1898 in Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmarkmap
Descendants descendants
Died at age 86 in Tessebølle, , Roskilde Amt, Denmarkmap
Profile last modified | Created 27 Jun 2017
This page has been accessed 337 times.

Contents

Links

Indgangsportal til min slægtsforskning
Marie Kirstine Jensen på FamilySearch

Biografi

Fødsel og dåb

Marie var datter af gårdmand Jens Olesen og hustru Ane Kirstine Jakobsen, og født i Vedslet d. 22. april 1878. Hun er hjemmedøbt d.14. maj, hvilket tyder på at hun måske har været syg. Hun blev efterfølgende døbt i kirken d. 13. oktober.

Af kirkebogen fremgår:

Kirkebog

Født 22. april 1878 Marie Kirstine Jensen. Hjemmedøbt d. 14 maj af Søren Petersen i Vedslet. I Kirken 13. Oktober.

Forældre Gmd. Jens Olesen og Hustru Ane Kirstine Jakobsen ( 27 år) på Vedslet Mark.

Faddere:

 • Konen Ane Jensen, Brørup, Hylke sogn
 • Pigen Johanne Jakobsen
 • Ungkarl Laurs Peter Sørensen, Petersminde, Odder
 • Ungkarl Jens Hansen, Fillerup
 • Indsidder Jens Jensen, Fløjstrup, Malling sogn

Konfirmation

Marie blev 14 år gammel, konfirmeret i Bording d. 24. april 1892. Hun fik bedømmelsen mg i kundskab og forhold.

Ifølge folketællingen 1890, bor hun på dette tidspunkt med sine forældre på Teglgård i Guldforhoved, i Bording sogn.


Kirkebogen

Ægteskab og børn

Den 15. november 1898 bliver Marie i en alder af 20 år, gift med den ligeledes 20 årige Rasmus Jensen Frank.Vielsen finder sted i Kragelund kirke. Af kirkebogen fremgår:

Viet:

Ungkarl Rasmus Jensen Frank, søn af Gårdmand Jens Christian Sørensen og Hustru Marie Kirstine Mikkelsen af Stenholt, født sammesteds den 13. juni 1878.

Pigen Marie Kirstine Jensen, Datter af forhenværende Gårdmand Jens Olesen og Hustru Ane Kirstine Jakobsen af Silkeborg, og født på Vedslet Mark den 22. april 1878.

Forlovere:

Gårdmand Jens Christian Sørensen, Stenholt
Forhenværende gårdmand Jens Olesen, Silkeborg

Tillysning bestil 8-10-1898
Tillysning fandt sted 9, 16 og 23. oktober 1898.

Vielsen foretaget i kirken af sognepræsten.

Bryllupsfoto af Rasmus og Marie

Den 18. januar 1899 får Marie og Rasmus deres første barn Niels Peder Jensen. Herefter følger resten af de i alt 12 børn de får, med ca. 1-2 års mellemrum. Det sidste barn Gudrun, bliver født i 1919.

Et af børnene, en pige født 6. januar 1915, dør allerede 12. marts samme år, uden at hun når at blive døbt. Broderen Niels Peder Jensen Frank har om barnet noteret:

Mor havde efter fødslen en blodprop, men kom over det. Medens mine forældre var henne at malke døde den lille pige. Lægen mente det var mavekrampe. Barnet ligger begravet på Hørdum kirkegård.

Også et andet af børnene, Marius Kristian Jensen Frank født 1918, dør inden han når at blive et år.

Skiftende bopæle

Marie og Rasmus er efter vielsen bosat i Engesvang, men flytter herefter rundt indtil de i 1936 køber gården Skovlund i Tessebølle, hvor de bor indtil deres død.

Tingbog for gården:Marie og Rasmus
på gårdspladsen i Tessebølle
Marie på gården i Tessebølle


Familiefoto fra gården

Diamantbryllup

Lørdag den 15. november 1958 har Marie og Rasmus diamantbryllup. Diamantbrylluppet fejres i Værslev skole hos sønnen Peder.

Marie og Rasmus
ved deres diamantbryllup.
Datteren Agnes holder tale

Død

Marie dør d. 20. november 1964 kl. 6:30 om morgenen. Følgende er nedskrevet af sønnen Niels Peder Jensen Frank:

Mor blev begravet på Herfølge kirkegård mandag d. 23. november 1964 klokken 14:00.

Dødsårsag: Lungebetændelse, dårligt hjerte, åreforkalkning.

Min mor Marie Kirstine Jensen Frank f. Jensen, begyndte at skrante efter sin 80 års dag. Hun kom på sygehuset i Køge, forkalkning i benene. Mors læge sagde, at der var skygger på røntgenbilledet af forkalkning.

Det gik dog helt godt efter hjemkomsten. Men så kom det værste. En tidlig morgen stod mor syg ud af sengen. Hun måtte have læge. lægen sagde: "Ja denne gang er DE syg, fru Frank" . Det var en blodprop ved hjertet.

Agnes kom efter mit brev hjem fra Canada og hjalp til. Hun kom sig igen, men hun havde fået et knæk, som hun ikke forvandt. De sidste 4 år var hun ikke rigtig rask, hun kunne ikke godt virke mere. Hun sagde somme tider: "Jeg kan ikke bestille noget, jeg er ikke rask". Det kneb ofte efter denne tid med at få vejret. Mor var tit forkølet, fik slim på lungerne og lungebetændelse. Lægen beundrede hendes trang til at holde sig oppe, denne selvopholdelsestrang var nok årsag til, at hun levede så længe og bukkede under.

Mor sagde tit: "Man kan godt gøre noget selv til at holde sig oppe". Til sidst sagde hun til mig: "Peter, nu må du tage fat, jeg kan nu ikke mere". Mor døde fredag den 20. november 1964 (Godt vejr ). Hun døde kl. 6:50 om morgenen.

Dødsårsag:

 • Lungebetændelse
 • Dårligt hjerte
 • Åreforkalkning


Jeg var hjemme at ordne det med kisten, dommerkontoret, præsten, ringeren, sangene og annonce i Dagbladet. Mor blev begravet mandag den 23. november 1964. Jeg blev fri fra skolen i Rørby i 2 timer. Mors kiste stod hjemme i den store stue, det havde hun selv ønsket.

Mors begravelse fra hjemmet kl. 13:20. Salmer:

- Du Herre Krist

Jeg sagde et par ord.

- Klokken slår.


Kirken kl. 14:

Kisten blev båret ind i kirken af børnebørn.

Kisten blev båret ud af Kirken af Niels, Hougård, Harald, Ernst, Aage og jeg. Jeg takkede ved graven og indbød til mindesamvær på Påskebjerg. Ved kaffebordet talte jeg.

Talen på Påskebjerg:

Hver gang man står ved en båre, mindes man om livets korthed og om, at denne verden ikke er vort blivende sted. Vi fødes ind i denne tilværelse og er her så i nogle år, kortere eller længere, indtil vi ligesom blomsterne falmer, visner og dør. Menneskelig set fik mor lov til at leve et 1 langt liv, og det har vi grund til at sige tak for. Det er ikke alle beskåret at have en mor så længe. Men selv om hun levede længe, kom døden alligevel for tidligt, og det er med vemod, at vi i dag må sige hende det sidste farvel.

Når vi var hjemme hos mor og skulle af sted igen, sagde vi også farvel, men det var med den glæde i hjertet, at vi inden længe skulle mødes igen. Denne gang ved vi, at det er det sidste farvel. Døden har nu sat punktum for et jævnt og virksomt liv.

I vore dage hører man tit vendingen, at man skal slappe af, det gælder ved arbejde, og det gælder i sport. Mor har aldrig haft så farlig meget tid til at slappe af. Den store børneflok tillod, mens vi var mindre og opholdt os hjemme, ikke megen ro for mor. Men vi var aldrig til besvær for hende.. Ihvert fald var det ikke tit, hun lod sig mærke med det. Hun røgtede sin opgave i hjemmet med nidkærhed og trofasthed imod os alle, og hendes mand og børn var alt for hende.

Dog var hun også glad, når der også kom andre mennesker i hjemmet end familie. Det være sig handlende eller andre, så varede det ofte ikke længe, inden kaffen var på bordet. Jo mor var glad for at yde, enten det var fremmede eller familie, men vel naturligvis var hun mest for sin mand og børn. Hun tog aldrig del i det offentlige liv. Hun havde nok at gøre i sit hjem. Men derfor må vi ikke tro, at mor var uinteresseret i hvad der skete uden om hende. Hun fulgte til det sidste godt med i aviser og fjernsyn og kunne fortælle, hvad hun havde læst og hørt, når vi kom hjem. Mor var en hjemmets kvinde, og hun skulle kendes i sit hjem, hvor hun havde sit virke.

Nu var mors opgave løst, hun følte sig træt efter den lange arbejdsdag, og døden kom vel nærmest som en befrielse. Hun var klar over, at det bar mod døden, men man hørte hende aldrig beklage sig, det var, som det hele faldt så naturligt for hende. Nu var Henning ikke mere og far heller ikke, vi andre børn var ude fra hjemmet, så var der ikke så meget at leve for mere.

Mor er nu den tredie, der er ført fra hjemmet i Tessebølle op på kirkegården i Herfølge. Ved mors død er en tredie plads blevet tom. En plads, der ikke kan udfyldes af nogen anden. Ved mors død er vi blevet et medlem fattigere i familien, men mindernes krans er blevet rigere. Nu er der sat en blomst mere i denne mindekrans, og denne blomst vil vi passe og værne om. Vi vil mindes mor, som hun var i sine velmagtsdage. En god mor, der med sine små hænder udførte et stort og uegennyttigt arbejde iblandt os. Vi er blevet en mor fattigere, men et minde rigere. Dette minde vil vi bevare, for mindet lader som ingenting, er dog et lønligt kildespring.

Salmer på Påskebjerg:

 • En liden stund
 • Til Himlene. rækker din miskundhed, Gud.

Efter kaffen var vi henne og se graven. Derefter var vi til spisning i hjemmet. Vi var hjemme i Værslev kl. 23,00.

På hjemturen var vi :

Gravstedet på Herfølge kirkegård
Brev til broderen Peder
i forbindelse med opgørelse af boet efter Marie
30. juli 1965


Marie fortæller om sit livsforløb

Marie har fortalt følgende til sin søn Niels Peder Jensen Frank.

Gården i Vedslet på ca. 20 td. Land. Min far hed Jens Olesen og min mor Ane Kirstine Jakobsen fra Oldrup sogn ikke langt fra Vedslet pr. Hovedgård station.

Mormors broder havde en gård i Oldrup. Der kom mor til som pige efter konfirmationen, han havde ingen husbestyrerinde. Mormors søster Lise blev gift og rejste til Skanderborg.

Morfars første kone Marie Kirstine Rothausen. De havde sammen sønner: Kristian Jensen, gården Gjessølund (Yngste). Jens Albert Jensen, fyrbøder på et mejeri på Fyn, boede senere i Gylling. Ole Jensen var den ældste. Havde tuberkulose. Mormor fik sin arvepart hjemmefra, da de købte ”Teglgård”, der var god brug for den. Mormor og morfar har følgende børn:

Gårdejer Rasmus Jensen, Christianshede
Marie Kirstine Jensen, min mor
Mariane Jensen, gift med faktor Frandsen, Næstved
Gdr. Johannes Jensen, Kornerup

Morfar og mormor solgte ”Teglgård” og boede siden i Silkeborg. Mormor blev 78 år. De ligger begravet i Silkeborg. Mor og far blev viet i Kragelund kirke. Brylluppet stod i Stenholt, her var bedre plads end i Silkeborg. Mors forældre boede i Toldbodgade nr. 9.

Mor i Tessebølle (Marie Kirstine Jensen) fortæller:

Min farbror Søren Olesen rejste til Amerika. Vi hørte aldrig fra ham. Man mener han er død. Min morfar hed vist Ole Jakobsen.

Mor i Tessebølle fortæller om sin egen familie:

Vort hjem ”Teglgård” i Bording (Teglgård, Teglgårdsvej 11, Bording). Der var 500 td. Land til gården. Gården i Vedslet var på størrelse med hjemmet i Tessebølle. Jeg var ca. 13 år, da vi flyttede til Bording, og jeg blev konfirmeret i Bording kirke.

Far var gift 2 gange. 1 gang med Hanne Rothausen, med hende har han børnene: Kristian Jensen, Ole Jensen, Jens Albert Jensen. Jens Olesen gift anden gang med Ane Kirstine Jakobsen. De har børnene Rasmus Jensen, Johannes Jensen, Marie Kirstine Jensen, Mariane Jensen.

Til ”Teglgård” hørte 32 td. ld. Eng og mose. De lavede tørv, som de solgte og kørte til Silkeborg. Da mormor og morfar var blevet ældre, solgte de gården og flyttede til Silkeborg. Ole og Kristian var hjemme på gården. Ole blev gift og slog sig ned Vedslet. Jens boede i Gylling. Mariane boede i Næstved. Mormor havde ret svære ben. Hun kom fra en ret stor gård ved Gylling (Vist Oldrup). Mormor og morfar var raske folk. De kom tidligt op om morgenen og bestilte meget. Morfar lærte børnene at arbejde, og det var mor glad for da hun blev gift, så blev der brug for hende arbejdskraft. Der var 2 fløje til stuehuset, da mor var hjemme i Bording. Da mormor og morfar var i Silkeborg, boede de vist i Toldbodgade 9.


Tidslinie


Kilder

 1. Kilder: #S74
 2. #S274
 3. Kilder: #S74
 4. #S274
 5. Kilder: #S74
 6. #S274
 7. Kilde: #S75
 8. Kilde: #S591
 9. Kilde: #S593
 10. Kilde: #S79
 11. Kilde: #S81
 12. Kilder: #S570
 13. Kilder: #S591
 14. Kilde: [[#S591]
 • Kilde: S274 Notater foretage af Niels Peder Jensen Frank vedrørende hans mors familie. Arkiv Nummer: N0004
 • Kilde: Henrik Frank - Personligt arkiv
 • Kilde: Folketælling 1880 Vedslet sogn, Vedslet by, Voer herred, Skanderborg amt
 • Kilde: N. P. J. Frank, Anbefaling fra sognepræsten i Snoldelev. Arkiv Nummer: P0011-0022
 • Kilde: Folketælling 1890 Teglgård, Guldforhoved, Bording sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt
 • Kilde: Agnes Jensen Frank - Dødsboopgørelse. Arkiv Nummer: P0041-0001
 • Kilde: S570 Foto af gravsten på Herfølge kirkegård (Henrik Frank 2003)
 • Kilde: Anna Marie Madsen - Dagbøger 1-4. Arkiv Nummer: P0012-0004
 • Kilde: S591 Notater foretaget af Niels Peder Jensen Frank vedr. familien Frank og tyskerne på Alheden. Arkiv Nummer: N0003
 • Kilde: Folketælling 1901 Engesvang skiftespor, Engesvang sogn, Hids herred, Viborg amt
 • Kilde: S593 Folketælling 1906 Engesvang krat, Engesvang sogn, Hids herred, Viborg amt
 • Kilde: S74 Kirkebog 1868-91 Vedslet sogn, Skanderborg amt - Marie Kirstine Jensen Født
 • Kilde: S75 Kirkebog 1892-1901 Bording sogn, Ringkøbing amtg_Bording_1892_1901_ID3 DOC Paranthetical: Y
 • Kilde: Kirkebog 1896-1904 Engesvang sogn, Viborg amt
 • Kilde: S79 Kirkebog 1910-12 Ousted sogn, Skanderborg - Aage Jensen Frank Født
 • Kilde: S81 Kirkebog 1905-21 Hørdum sogn, Thisted amt File - Kristine Jensen Frank konfirmeret
 • Kilde: Folketælling 1916 Hørdum sogn, Hassing herred, Thisted amt


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Marie Kirstine your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Marie Kirstine's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Rejected matches › Ane Kirstine Jensen (1877-)

J  >  Jensen  >  Marie Kirstine Jensen