no image
Privacy Level: Open (White)

Søren Jensen (abt. 1751 - 1836)

Søren Jensen
Born about [location unknown]
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Died at about age 85 [location unknown]
Profile last modified
This page has been accessed 76 times.

Biography

Born Abt 1751. [1]

Died 21 May 1836. [2] Note: #DI133.

Buried 27 May 1836. Kragelund kirkegård, Kragelund sogn, Hids herred, Viborg amt, Danmark. [3]

Residence 1797 Øster-Stenholtgård, Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmark. Note: Søren Jensen skulle have fået skødet d. 27. sepetember 1797, Tinglyst 25 juni 1798. [4] 1834 Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmark. [5] File Format: mm. FT 1834 Kragelund - oster ste. PHOTO

Event: Bilag Note: Uddrag vedrørende Søren Jensen fra bogen Skovlovringer og fra Engesvang Lokahistoriske Arkivs hjemmeside. [6][7] File Format: pdf. Samson fra Stenholt.pdf. DOC

FSFTID LRSK-GST.

FSLINK https:/familysearch.org/tree#view=ancestor&person=LRSK-GST.

File Format: jpg. Om slægtsgården i Stenholt. Note: Slægtsgården Øster Stenholtgård er beliggende Bedehøjvej 1 i Stenholt. 3 Frank familiens slægtsgård i Stenholt er beliggende på adressen Bedehøjvej 1. Gården har været i familiens eje i flere århundrede. Den første ejer i familien som jeg har oplysninger om, er Søren Jensen kaldet Samson. Han skulle have overtaget gården i omkring 1797. 3 Herefter overtog Johan Michael Michaelsen Frank gården i 1820. Han blev senere gift med Søren Jensens datter Anne Kjerstine Sørensdatter. Søren Jensen boede som ældre som aftægtsmand på gården. 3 I 1844 er noteret følgende oplysninger om gården: 3 Matr. Nr. 3 Harkorn: Gl. hartkorn. 1 td. 4 skp. 2 fjk. Gl. skat: 10 rbd. 65 sk. Nyt hartkorn: 2 td. 3 fdk. ¼ album. 3 1859 overtager svigersønnen Jens Christian Sørensen (Også benævnt Jens Christian Frank) gift med Marie Kirstine Mikkelsen Frank, gården efter Johan Michael Michaelsen Frank. Ved sin død i 1901 er Jens Christian Sørensen aftægtsmand på gården. 3 Sønnen Michael Jensen Frank overtager gården i 1904 og ejer den frem til sin død i 1943. 3 3 Foto + nedestående oplysninger stammer fra internet siden Vort Sogns historie:. 3 Frank, Brødrene, Ø. Stenholt, Engesvang, er født paa Gaarden: Forældre: Gdr. Mikael Frank, Hustru Petrea f. Andersen. 3 Bedsteforældre: FF Gfr. Kr. Frank. FM marie Kirstine. MF Gdr. Jens Peder Andersen. MM Else. 3 Brdr. Frank overtog Gaarden i 1948 efter Faderen, der overtog den i 1904. Gaarden er en meget gammel Slægtsgaard, der menes at have været i Slægtens Eje i ca. 200 Aar. 3 Arealet bestaar af 335 Tdr. Land, heraf 70 Tdr. Land Ager, Resten Mose, Hede, Plantage og Egeskov. For tiden er 10 Tdr. Land Mose under opdyrkning. 3 Stuehuset er opført omkring 1870, Udbygningerne, heraf Kostald 1905, de øvrige noget ældre. Besætningen bestaar af 15 Køer, 10-12 Ungkreaturer, 3 Heste samt Traktor. Ca. 15 Fedesvin og 100 Høns. Der produceres ca. 5 Mill. Tørv aarligt, dels ved egen Drift, dels udlejet. Scrapbook: Y. PHOTO

Note: #NI133. [8][9]

Notes

Note DI133Ifølge skifteprotokol: Død 1836 den 21. maj Søren Jensen. Aftægtsmand af Stenholt. Efterlader intet. Underskrevet af anmelderen Daniel Rasmussen af Pederstrup.

Note NI133Søren Jensen har (vistnok) fået skøde på Øster-Stenholtgård 27. september 1797, tinglyst 25. juni 1798. Søren Jensen sælger gården til Johan Michael Mikkelsen Frank, 6. august 1820. Skøde læst af 20 september 1833. 1

27. september 1797. Søren Jensen fået skøde. Tinglyst 25. juni 1798. 1

Michael Frank fortæller at hans oldefar Søren Jensen var så umådeligt stæk og derfor kaldte man ham Samson. 1

Der var 3 gårde i Stenholt, men så flyttede Samson sin gård ud på et afsides og øde sted på byens østermark, og der ligger den endnu. Gårdens jorder bestod mest af hede, men Samson tog fat på at dyrke denne op. Han købte gamle Helmusser, og når sådan en gammel krikke havde gået så længe stedt for ploven at den ikke kunne længere, stak Samson sin kniv bringen på dyret og trak det imedens han gik og sang, indtil dyret strit (ulæseligt ?). Da fortælleren for en del år siden brød stengærdet ned på sin vestre toft, stødte han på en hule der var fyldt med heste skeletter - Det var Samsons Helmus-kirkegård. 1

Mikkel Skrædder har fortalt om Samson følgende: 1

Den gamle møller i Hørup mølle holdt ingen møllersvend og han malede selv kornet. Når nu sækkene var for svære så han ikke selv kunne slæbe af med dem, kaldte han på sin hyrdedreng der var familiens år (? ulæseligt): "Hør Søren, kan du komme og bære den sæk ind !". Det gjorde han jo også. Så sagde de andre folk: "Det er nu en stærk dreng du har, der kan bære en tønde rug". "Ja" svarede mølleren, "Det er han også, han er akkurat som den stærke Samson". Ved den snak fik han tilnavnet Samson, og beholdt det til sin dødsdag. 1

Søren tog som karl over til Sjælland og kom til at tjene på en større gård, hvortil der blev gjort hoveri. Folk havde den vane når der var noget i vejen med ladefogeden, at de stimlede sammen om ham med høleerne og tvang ham til til hvad de ville. Så tog Søren sig på at være ladefoged, og da de nu ville begynde det samme med ham slog han en i hovedet med sin pisk så han trillede over på de andre, red ind imellem dem og så hen og meldte dem for øvrigheden. Så fik han den vane aflagt. 1

Som gammel mand boede han i Stenholt. Der holdt han meget af at gå omkring og snakke med hyrdedrengene og var meget for kommers. Sådan havde sognefogeden i Klosterlund fået en y hyrdedreng, og til ham sagde han: "Nå du tjener ved Anker ? Skal du passe alle disse får ? Det er umuligt, du skal hilse din husbond fra gamle Samson, at han skal lade dig få den lille gule ridehest at ride på. Den har alle de hyrdedrenge haft, som har tjent ved Anker de sidste 50 år". Drengen forrettede godt nok ærindet, og der blev jo megen morskab af det, for sognefogeden havde naturligvis ingen lille gul hest. 1 80 årig gik han over til Almtoft til sin broder Povl Krogh og sagde: " Åh, broder, du er en kryster, du går snart i din grav, nej sikke en karl a er, her er flæsk" og så slog han sig for brystet - "A kan leve mange år endnu". Men inden et år var han i Kragelund kirkegård med hans flæsk. En bissende ko rendte ham over ende og deraf døde han. 1 1

Dødsfald 1

Død 1836 den 21. maj Søren jensen. Aftægtsmand af Stenholt. Efterlader intet. Underskrevet af anmelderen Daniel Rasmussen af Pederstrup. 1

Skøde over Øster-Stenholtgård. Søren Jensen sælger gården til Johan Michael Michelsen. Skøde til Johan Michael Michelsen af 6. august 1820. Læst den 20. september 1833 ( 17 - 19 ). 1

Aftægtsmand - Bor hos datteren Anna Kjerstine Sørensdatter og svigersønnen Johan Michal Michelsen Frank i Østersteenholt.

Sources

 1. Source: #S579
 2. Source: #S591 Side 5 +14 +24 Certainty: 3
 3. Source: #S591 Side 14 + 24 Certainty: 3
 4. Source: #S591 Side 10 Certainty: 3
 5. Source: #S579
 6. Source: #S104
 7. Source: #S93
 8. Source: #S591 Side 10 Certainty: 3
 9. Source: #S579
 • Source: S104 Engevang Lokahistoriske Arkiv - www.engesvangarkiv.dk Publication: 2007-09-20 Paranthetical: Y
 • Source: S579 FT 1834 Kragelund sogn, Østersteenholt - Hids herred - Viborg amt Note: Kilde: Notater af N. P. J. Frank File Format: jpg Folktetælling 1834 Kragelund sogn, Østersteenholt - Hids herred - Viborg amt Note: Opslag i dansk Demografisk Datbase 1834 PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S591 N0003 - Notater foretaget af Niels Peder Jensen Frank vedr. familien Frank og tyskerne på Alheden, Document: slægtsforskningsnotater, Arkiv Nummer: N0003 Niels Peder Jensen Frank Note: Notaterne er dels baseret på oplysninger fra diverse kilder, dels personlige erindringerr Repository: #R1 Paranthetical: Y
 • Repository: R1 Henrik Frank - Personligt arkiv Opalvej 8 Ølstykke 3650 Henrik Frank - Personligt arkiv Ølstykke 3650 Note: Personligt slægtsarkiv opbevaret af Henrik Frank. Store dele af arkivet stammer fra Niels Peter Jensen Frank.
 • Source: S93 Bog: Skovlovringer - Folkeminder fra Silkeborgs Vestegn H. P. Hansen Publication: Det Schønbergske Forlag, 1936 Paranthetical: Y


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Søren your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Søren's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

J  >  Jensen  >  Søren Jensen