no image
Privacy Level: Open (White)

Peder (Larsson) Svenske (abt. 1475 - 1534)

Peder (Per) "Lille Per" Svenske formerly Larsson
Born about in Östanåker, Swedenmap [uncertain]
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Husband of — married 1518 in of Lysing, Östergötland, Swedenmap
Descendants descendants
Died at about age 59 in Varberg, Halland, Sverigemap
Profile last modified | Created 7 May 2011
This page has been accessed 237 times.
The Birth Date is a rough estimate. See the text for details.

Contents

Biografi

Stamfader för Adliga ätten Svenske nr 258, introducerad 1638.

Enligt "Gamla" Svenska Adelns Ättartavlor från 1858-1864[1]:

Hans far omnämns i boken som Lars Göransson på Östanåker och Per/Peder skall ha fått tillnamnet Svenske "då han tjente i Norrige".
Vidare nämns att han var häradshövding i Lysings härad i Östergötland 1521, Slottsloven på Elfsborg 1529, fogde på/för Tawastehus slott och län 1530 och på Linköpings gård och de därunder lydande härader samma år.
Han tornerade med mycket bifall vid konung Gustaf I:s och Catharinas af Sachsen-Lauenburg biläger (sängledning). (Gustaf I avser alltså Gustaf Eriksson Vasa som gifte sig 1531.)
Fick 1533 Alvestra kloster i förläning på tolv år, emot det att han skulle rida färdig med sex rustningar; blev slutligen, jämte 26 andra herrar och män, slottsloven på Calmar, för att ärligt hålla det tillhanda åt Drottning Catharina, som fått detsamma i morgongåva.
Gift
1) med Cecilia Bengtsdotter, i hennes andra gifte, dotter af Bengt Björnsson i Slätte, som i vapnet förde en sparre, med Ingrid Carlsdotter Lake (N:o 52), samt enka efter Johan Rasmundsson Base.
2) med Ingeborg Månsdotter, dotter af Måns Pedersson Bagge (af Berga, N:o 118) till Berga med. Carin Bagge af Botatorp (Gamle Baggar).
Barn:
 • Bengt, häradshövding
 • Magnus
 • Halsten
 • Eseby
 • Petrus Petri Svenske, Kyrkoherde, död 1591
Dödsskjuten 1534, torsdagen före Lucia dag, i belägringen för Warberg.

Observera att nyare forskning kan ha ändrat på den info som beskrivs i boken från 1800-talet.

Även adelsvapen.com[2] nämner att han, enligt riddarhusgenealogien, var gift två gånger, först med Cecilia Bengtsdotter, dotter av väpnaren och häradshövdingen Bengt Björnsson (en sparre) och Ingrid Carlsdotter (Lake, nr 53 ). Andra gången med en kvinna med okänt namn som senare blev omgift med kyrkoherden i Dalstorps pastorat, Olof Haquini. Tre söner är nämnda här, Bengt från första giftet och Anders samt Petrus Petri Svenske, född 1625., död 1591 som blev kyrkoherde.

I boken "Finlands medeltidssigill"[3] finns en Per Svenske som fogde på Tavastehus. Hans sköld 1530 beskrivs som "en kluven sköld med en upprätt vinge i det högra, och häften av en kluven lilja i det vänstra fältet. Över skölden bokstäverna P S."

Wikipedia nämner att han lär ha adlats av den tysk-romerske kejsaren, då han i början av 1500-talet skall ha varit i dennes tjänst under kriget mot Osmanska riket samt att han 1531 skall ha fått gårdarna Eckerna i Tunge socken, Älvsborgs län samt »dertill de gods han tillförene hade nemligen Alwen, Sålanda, Bergh och Skogxtorp, dem han fritt behålla skall i sin lifstid med alla de rättigheter deraf gå plägar». Även att han skall ha varit häradshövding i Ale och Flundre härader och att detta finns dokumenterat i en skrivelse av Gustav Vasa daterad Jönköping den 12-14 sept. 1529 (ej hittad i SDHK).

Han skall ha stupad vid belägringen av Varberg (som då var danskt) i december 1534.

Medeltidsbrev

Det finns många med tillnamnet Svenske bland Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, till exempel Johan, Björn, Jeppe, Lars, Herman, Per och Peder Svenske finns omnämnda. Det är oklart om någon/några faktiskt är släkt eller bara är obesläktade personer med samma tillnamn.

Följande brev nämner en Per eller Peder Svenske;

1500. Nämns "Per Svenske, fogde i Västra härad"[4]

1509-05-05, Brev från Per Svenske till Svante Nilsson [5]

1529-03-01 Peder Svenske är omnämnd som fogde på Kumo gård[6] Kumo var en kungsgård i det nu historiska landskapet Satakunda i Finland.


Forskningsanteckning

Det verkar inte finnas någon socken eller känd gård som heter Östanåker i Sverige. Det finns dock ett Östanåker som är del av Emkarby by i Finströms kn, Åland. Såvida namnet inte är en förvanskning av Österåker. Det finns två socknar med namnet Österåker, en i Uppland och en i Södermanland.


Källor

 1. Book: Svenska adelns ättar-taflor, Afdelning 4 - Skytte af Duderhoff - Östner, 1858-1864. Author: Gabriel Anrep. Page 298. Made available online thanks to Project Runeberg
 2. adelsvapen.com, Adliga ätten Svenske nr 258
 3. Book: Finlands medeltidssigill. Published by Finland statsarkiv (National Archives of Finland), Helsingfors 1900, Author: Reinhold Hausen Link to pdf
 4. Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, SDHK-nr: 34083
 5. Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, SDHK-nr: 36496
 6. Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, SDHK-nr: 38858

Se även;More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Per your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Per's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

L  >  Larsson  |  S  >  Svenske  >  Peder (Larsson) Svenske

Categories: Häradshövdingar | Slottsloven | Lysings härad | House of Svenske | Estimated Birth Date