Mihály Lenhossék

Mihály József Adolf Lenhossék (1863 - 1937)

Privacy Level: Open (White)
Mihály József Adolf (Mihály) Lenhossék
Born in Budapest, Hungarymap
Ancestors ancestors
[spouse(s) unknown]
[children unknown]
Died in Budapest, Hungarymap
Profile manager: J Palotay private message [send private message]
Profile last modified | Created 5 Mar 2018
This page has been accessed 35 times.

Categories: Professors | Hungarian Scientists | Budapest, Magyarország | Hungarian Notables.

Biography

Mihály Lenhossék is Notable.

Michael Lenhossék was a professor of anatomy at the University of Budapest. He is chiefly remembered for his research in the field of neuroanatomy.

He was the third member of the "Lenhossék medical dynasty": his father was Joseph Lenhossék, professor of anatomy, and his grandfather was Michael Ignatius Lenhossék, protomedicus (roughly Surgeon General) of Hungary. Also, the Nobel laureate Albert Szent-Györgyi was his nephew.

Mihály was born on Aug. 28 and baptised on Sep. 13, 1863, in Budapest.

He married Ilona Droppa fairly late in life, around 1920. They had one daughter.

He passed away on Jan. 26, 1937 (a few months before his nephew's Nobel prize was announced), in Budapest. He is buried in the Kerepes Road cemetery, in an honorary parcel donated by the city government.

Sources

1863
283.
28 August, 13 Septem
Michael Josephus Adolphus, mas, legit
Lenhossék Josephus professor ad R. Sc. Universitatem et Bosány Emma RC
Realtanoda utcza no. 14
Lenhossék Adolphus geometra RC
Róder Aloysius Orator Sacer ad Universitatem
Name Michael Josephus Adolphus Lenhossik
Event Type Baptism
Event Date 13 Sep 1863
Event Place Belvárosi, Budapest, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Hungary
Gender Male
Father's Name Josephus Lenhossik
Mother's Name Emma Dovanty
Özv. dr. Lenhossék Mihályné sz. Droppa Ilona a maga és leánya: Sárika, úgyszintén az alulirottak és az egész kiterjedt rokonság nevében is fájdalomtól megtört szivvel jelentik, hogy a leggyöngédebb férj, a legszeretőbb édesapa, a legjobb fivér és rokon
Dr. LENHOSSÉK MIHÁLY
orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos, a Tud. Akadémia másodelnöke,
a felsőház v. tagja, a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem v. rectora, orvoskarának v. dékánja, ugyanazon egyetemen az anatomia nyug. nyilv. rendes tanára, a würzburgi egyetem v. magántanára, a bázeli és tübingai egyetem v. rk. tanára, a bécsi Orvosegyesület, a hallei Kaiserliche Deutsche Akademie der Naturforscher, több más külföldi tudományos társulat levelező és külső tagja, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Magyar Érdemrend középkeresztjének és a Corvin-koszorunak stb. tulajdonosa
áldásos és az emberiségnek sok szellemi kincset ajándékozó életének 74-ik, legboldogabb házasságának 16-ik évében folyó hó 26-án reggel 3/4 7 órakor, hosszú szenvedés után, visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat folyó hó 28-án délelőtt 11 órakor fogjuk a m. kir. Tudományos Akadémia oszlopcsarnokában a róm. kath. anyaszentegyház szertartásai szerint beszenteltetni és a Kerepesi-út melletti temetőben a Székesfőváros által adományozott diszsirhelyen örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szent miseáldozatot folyó hó 29-én délelőtt 10 órakor fogjuk az Egyetemi templomban a Mindenhatónak bemutattatni.
Budapest, 1937. évi január hó 26-án.
Az élet nagy kutatója találja meg a halálban az örök igazságot!
nagyrápolti Dr. Szentgyörgyi Pál, nagyrápolti Szentgyörgyi Albert, nagyrápolti Szentgyörgyi László unokaöccsei
özv. dr. Axmann Béláné sz. Lenhossék Jenny nővére
özv. Geist Gáspárné sz. Kleiner Helén unokanővére
özv. Dr. Wallon Dezsőné sz. Együd Mária sógornője
Dr. Geist Gáspár unokaöccse
Dr. Egri Bonis Pálné sz. Dr. Wallon Emma unokahuga
Lakás: I. Pasaréti-út 83.
Kerepesi temető: 34-4-14 (szobrász: Fülöp Elemér)
LENHOSSÉK
MIHÁLY
1863-1937
NON OMNIS MORIAR

See also:More Genealogy ToolsSponsored Search
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Mihály's ancestors' Y-chromosome or mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests and no close relatives have taken a 23andMe, AncestryDNA, or Family Tree DNA "Family Finder" test.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 1
Mihály Lenhossék Image 1
Mihály Lenhossék Image 1

Collaboration

Mihály is 28 degrees from Caryl Ruckert, 28 degrees from Harriet Stowe and 28 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

L  >  Lenhossék  >  Mihály József Adolf Lenhossék