no image

Lodin Lepp (abt. 1230 - abt. 1288)

Privacy Level: Open (White)
Lodin Lepp
Born about [location unknown]
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
Descendants descendants
Died about [location unknown]
Profile last modified
This page has been accessed 400 times.

Lodin or Loden Lepp was a norse Birkebeiner-chief, who accompanied Kristina, King Haakon Haakonsons daughter on her wedding journey to Spain, and who led later missions to Tunis and Egypt on behalf of the king. Under the rule of Magnus Lagabøter he got his lordship and after his death, he led the negotiations on Iceland for the accept of the new laws.

Gerhard Munthe writes about Lodin Lepp in an article detailing information occuring in "Valgacten af 1319" [1]. The text also mentions his son, Bjarne Lodisnssøn who was a knight. It states that Bjarne was, for unknown reasons imprisoned in 1302 at Ragnildarholm at Koghelle. In 1304, Bjarne was a free man, and present in Bergen on May 1. Bjarne is last mentioned on Dec 10, 1305. Munthe states that Ivar Lodinssøn (married to Gudrun) and Jon Lodinssøn must have been brothers of Bjarne Lodissøn. No mention is made of another Brother, Sigurd in this text.

"Lodin fulgte i Året 1257 Kong Håkon Håkonssons Datter Kristine til Spanien, hvorfra han kom tilbage det følgende år. 1262 sendte Kong Håkon ham til Sultanen i Tunis med mange Falke og andre Ting, som vare sjeldne. I Kong Magnus Håkonssons Regjeringstid blev Lodin Lepp ligeledes brugt i Gesandtskaber til forstjellige Lande, (der anfores ei hvilke), var tllsidst i Babylonien (?Egypten), "og blev han derfor Meget berømt" (Saga Arna Bifkups Ihorsafssunar, S. 42-43). Efter at Erik Magnussen havde besteget Thronen 1280, blev Lodin samme år sendt til Island med den unge Konges Budskab, fulgt af Lagmand Jon Einarssen kaldet Gelgja, der overbragte den nye Lovbog, som efter Overbringeren sit Navn af Jonsbogen. Fra denne Sendelse kom Lodin Lepp tilbage det folgende År (1281). I Biskopernes Landsforviisning, 1282, siges Hr. Lodin at have havt megen Deel. I Aaret 1285 var Hr. Lodin Mærkesmand og sad i Kongens Raad. Lodin Lepp, som den 25 Juni 1287 i Tønsberg ogsaa har været med at forsegle Brødrene Kong Eriks og Hertug Hakons Beskyttelses-Brev for de danske Fredløse (Kongemordere?), dode Vinteren imellem 1288 og 89.

Sønnen Bjarne Lodinsson (Bernardus Lodoviei) kaldes Magister (Meistari) og Ridder 1292, da han tilligemed fire andre Herrer blev afsendt til Forsamlingen i Berwick, som skulde åbnes d. 3 August, for at anhængiggjøre og paatale den norste Konges Ret til den skotske Krone efter Datteren Margaretha."Sources

  • [1] Samlinger til det norske folks sprog og historie, Vol. 1. Gerhard Munthe,J. K. Berg,Rudolph Keyser,G. F. Lundh (1833).
  • Wikipedia Lodin Lepp
  • SNL Lodin Lepp


More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Lodin's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Collaboration

Lodin is 33 degrees from Robin Helstrom, 34 degrees from Katy Jurado and 23 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

L  >  Lepp  >  Lodin Lepp