Ignazio Lombardo
Privacy Level: Open (White)

Ignazio Lombardo (1861)

Ignazio Lombardo
Born in Trapani, Italymap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
[children unknown]
Died [date unknown] [location unknown]
Profile last modified | Created 24 Sep 2009
This page has been accessed 685 times.
Ignazio Lombardo has Italian Roots.

Biography

He was mentioned in Swedish Police Reports in 1904, but I doubt he was ever in Sweden.

"Italienske undersåtarne, advokaten Nunzio Nasi samt professor Ignazio Lombardo - se bilderna här ofvan - hvilka angifvits för försnillning af allmänna medel och förfalskning samt därefter afvikit, begäras af härvarande italienske minister efterspanade. Nasi är född i Trapani år 1850, 170 cm lång, med smidig kroppsbyggnad, grof och lång näsa, mörkbruna ögon, ljusa hår och mustascher, blek ansiktsfärg, en liten utväxt å näsans högra sida och framåtböjd gång. Lombardo är född i Trapani 1861, är 170 cm lång, med kraftig kroppsbyggnad, bruna ögon; svart gråsprängdt hår, rak och välformad näsa, olivaktig ansiktsfärg, kort och tjock hals samt småleende och sympatiskt ansigtsuttryck. De torde efterspanas och vid anträffandet anhållas samt telegrafiskt medd. sändas polismästaren i Stockholm, som medd. förestående." [Source: Polisunderrättelser 1904:67:A1]

See also Nunzio Nasi!More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Ignazio your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Ignazio's ancestors' DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

L  >  Lombardo  >  Ignazio Lombardo

Categories: Italy, Needs More Records | Italians in Sweden | Italian Roots