no image

NN Markini (abt. 1872)

Privacy Level: Open (White)
NN [uncertain] Markini
Born about in Italymap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
[children unknown]
Died [date unknown] [location unknown]
Profile last modified 30 Mar 2019 | Created 20 Aug 2009
This page has been accessed 319 times.
NN Markini has Italian Roots.

Biography

First name not known, hence NN.

Markini was mentioned in Swedish Police Report. Working as a gypsum salesman. Living in Malmö, Sweden 1900.

"Natten före d. 6/12 frånstals gipsgjutaren Pedro Augustino ur ett låst träskåp i en källarlokal i huset n:o 5 S:t Thomasgatan i Malmö 168 kr, deraf 1 10-kr.-sedel och 12 5-kr.-sedlar, samt 98 kr i silfvermynt. För stölden misstänktes en gipsförsäljare Markini, italienare till börden, hvilken under 14 dagar biträdt Augustini och bodde i ofvannämnda källarlokal, men efter stöldens föröfvande spårlöst försvunnit. Denne, som sagt sig hafva kommit från Göteborg, der han lär hafva en kusin vid namn Mattzei, hvilken lär bo i gamla kasernen derstädes, beskrifves vara omkring 28 år, 170 à 175 cm lång, klent byggd, ljuslagd, med mörkblondt, i hjessan tunnt hår, små nedhängande blonda mustascher, ett ärr å ena kinden, troligen af brandskada, och vid afvikandet iklädd urfälld, mörk kavajkostym, svart mjuk filthatt, slitna svarta läderkängor, svart sticktröja och bärande i västen en grof hvit klockkedja med en hvit minnespenning med konung Viktor Emanuels bild. Markini, som icke liknar en italienare, men hufvudsakligast talar italienska och blott ett och annat svenskt ord, torde efterspanas och, om han anträffas, anhållas och höras om stölden samt telegrafisk underrättelse sändas stadsf. Aschan i Malmö, hvilken begärt efterlysningen." [Source: Polisunderrättelser 1900:149:A2]More Genealogy ToolsSponsored Search
Is NN your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate, or
 star icon contact private message private message a profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of NN's ancestors' DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.


Rejected matches › Unknown UnknownNn Nn

M  >  Markini  >  NN Markini

Categories: Italians in Sweden | Italian Roots