no image
Privacy Level: Open (White)

Unknown Markini (abt. 1872)

Unknown [uncertain] Markini
Born about in Italymap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
[children unknown]
Died [date unknown] [location unknown]
Problems/Questions Profile manager: Paul Smith private message [send private message]
Profile last modified | Created 20 Aug 2009
This page has been accessed 365 times.
Unknown Markini has Italian Roots.

Biography

First name not known, hence NN.

Markini was mentioned in Swedish Police Report. Working as a gypsum salesman. Living in Malmö, Sweden 1900.

"Natten före d. 6/12 frånstals gipsgjutaren Pedro Augustino ur ett låst träskåp i en källarlokal i huset n:o 5 S:t Thomasgatan i Malmö 168 kr, deraf 1 10-kr.-sedel och 12 5-kr.-sedlar, samt 98 kr i silfvermynt. För stölden misstänktes en gipsförsäljare Markini, italienare till börden, hvilken under 14 dagar biträdt Augustini och bodde i ofvannämnda källarlokal, men efter stöldens föröfvande spårlöst försvunnit. Denne, som sagt sig hafva kommit från Göteborg, der han lär hafva en kusin vid namn Mattzei, hvilken lär bo i gamla kasernen derstädes, beskrifves vara omkring 28 år, 170 à 175 cm lång, klent byggd, ljuslagd, med mörkblondt, i hjessan tunnt hår, små nedhängande blonda mustascher, ett ärr å ena kinden, troligen af brandskada, och vid afvikandet iklädd urfälld, mörk kavajkostym, svart mjuk filthatt, slitna svarta läderkängor, svart sticktröja och bärande i västen en grof hvit klockkedja med en hvit minnespenning med konung Viktor Emanuels bild. Markini, som icke liknar en italienare, men hufvudsakligast talar italienska och blott ett och annat svenskt ord, torde efterspanas och, om han anträffas, anhållas och höras om stölden samt telegrafisk underrättelse sändas stadsf. Aschan i Malmö, hvilken begärt efterlysningen." [Source: Polisunderrättelser 1900:149:A2]

Sponsored Search
Is Unknown your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Unknown's ancestors' DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Rejected matches › Unknown Unknown

M  >  Markini  >  Unknown Markini

Categories: Italians in Sweden | Italian Roots