no image
Privacy Level: Open (White)

Lisbeth (Michelsdatter) Jørgensen (abt. 1590 - 1659)

Lisbeth Jørgensen formerly Michelsdatter
Born about [location unknown]
Ancestors ancestors
Wife of — married 1617 in Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmarkmap [uncertain]
Descendants descendants
Died at about age 69 in Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Denmarkmap [uncertain]
Problems/Questions Profile manager: Nancy Morrissey private message [send private message]
Profile last modified | Created 26 Jul 2009
This page has been accessed 424 times.

Biography

Lisbeth Michelsdatter Seidelin was born about 1595 in Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Denmark to the town bailiff, Michel Seidelin (about 1550-about 1616), and Margrethe Balzarsdatter, (about 1560-?).

Lisbeth married tradesman Hans Jørgensen (about 1590- about 1639). Children of Hans Jørgensen and Lisbeth Michelsdatter Seidelin are

Michel Hansen (1626-?)
Dorithe Hansdatter (1628–1662)
Hans Hansen Seidelin (1632–1668)
Jørgen Seidelin Hansen (1633–1689)

Lisbeth is listed in "Netudgave af Wibergs præstehistorie" as the mother of Jørgen Hansen Seidelin: No 1014. Sognepræster til Skanderborg, Skanderup og Stilling, Hjelmslev Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift. M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 279; K. 3/367; P. 24; Aarh. M.; Lkm. 5/80; Kbg. 1723... 5. i. 8 Trin. 1679 [Sjelle-S.-L., o. 19/6 62] Mag. Jørgen Hansen Seidelin, f. Helsing. 34; (Bdr. t. Hans H. S. t. Kbh. Holmens K.); F. H. Jürgensen, Kbmd. i Helsingør; M. Lisbeth Michelsdtr. Seidelin (2 ~ Christopher Holstein); St. Helsing. 53; St. i Uppsala c. 58–59; Skanderborg-S.-S. 11/7 67* og 3/5 70*; Pr. Framlev Hrd. 17/1 76; Pr. her 78; Mag. Kbh. 17/7 80; ~ Ida Nicolaisdtr. Koch; F. N. K., først polsk Gesandt i Rusland, siden General-Toldinsp. i Danmark; 4 S., 2 D.; see Etm.; C. P. Lindenfeld og J. L. Lydichsen i Borup-H.; Hans J. S. i Ousted-T.; A. K. Toustrup i Aarslev-T.; (J. T. Meldal i Ø. Tørslev; L. Friis p. Alrø); [† 1688; havde ligesom Broderen, Hans S. v. Kbh. Holmens K., gjort vigtige Tjenester under Kbhs. Beleiring og var særdeles yndet paa høieste Steder].[1]

Lisbeth was married a second time to Christopher Holstein (?-1655). According to Hoffmann og Knudsen they may have had a son.

Lisbeth died about 1659 in Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg. She was buried 21 January 1659 in Sankt Olai Kirke, Helsingør, Frederiksborg.

Notes

1. Family with parents from https://isca.dk/webtrees/index.php?route=%2Fwebtrees%2Ftree%2Fhoffmannknudsen%2Findividual%2FI1915%2FLisbeth-Michelsdatter; Hoffmann og Knudsen

Michel Seidel, father, 1550–1616
Margrethe Baltzersdatter, mother, 1586–1611
Lisbeth Michelsdatter, daughter, 1590–1659
Anne Michelsdatter, daughter, 1590–1660
Maren Michelsdatter, daughter, 1590–1654
(Greve) Jacob Michelsen, son, ?-1656, Præst i Skåne (priest in Skåne)
Karine Michelsdatter, daughter, ?–1617
Margrethe Michelsdatter, daughter, ?–1672
Dorethe Michelsdatter, daughter, ?–1629
Else Michelsdatter, daughter

2. lægtsbogen oplyser om skiftet efter Lisbeth Michelsdatter i detaljer, "et temmelig stort og rigt Bo", der i alt beløb sig til 4.111 Dl. 2 Mk. 3 Sk." + udestående fordringer, dvs. i alt 5.067 Dl. 1 Mk. 11 Sk. Boets gæld var på 3.275 Dl.1 Mk. 2½ Sk. Sønnerne Hans og Jørgen fik 2 femtedele hver og søsteren fik 1 femtedel. Boet omfattede bl.a. hovedgården på sydsiden af Stengaden, boliger i Bagstrædet bag Gammel Kloster og over for klosteret, 1 gård i Kongens Gade, stolestader i St. Olai kirke. Et stolestade kostede naturligvis en bunke penge dengang. Indbo er jo altid spændende at læse om.[2]

3. Den 20. November s. A. holdtes der i Helsingør Skifte efter ham mellem hans Enke TRINE REINHOLDTSDATTER og hans efterladte 8 Børn af første Ægteskab, af hvilke de 2 ældste Døtre ANNE og MAREN var gift henholdsvis med ERIK NIELSEN BAGER og HANS OLUFSEN; Formynder for Enken var Jens Ravn, og de 6 yngste Børns Formyndere var: for LISBETH MICHELSDATTER hendes trolovede Fæstemand Hans Jørgensen, for JACOB MICHELSEN Trud Behnen, for KAREN Hans Nielsen, for MARGRETHE den ældste Søsters Mand Erik Nielsen Bager, for DORETHE Christen Søffrensen, og for ELSE den næstældste Søsters Mand Hans Olufsen. Byfoged Michel Seidels Bo beløb sig ialt til en Værdi af omkring 7.000 Rd. Gældsposterne udgjorde tilsammen c. 5.900 Rd., saaledes at der blev godt 1.000 Rd. tilovers til Deling mellem Arvingerne.

Sources

  1. Netudgave af Wibergs præstehistorie, V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878. Med tillæg af hans egne rettelser og tilføjelser bag i de enkelte bind og i supplementsbindet, og fra Erh. Qvistgaards bog: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie, København; https://wiberg-net.dk/index.htm
  2. Mogens Seidelins "Den Seidelinske Slægtsbog", bind I, 1963
  • Mogens Seidelin "The Seidelinske Genealogy", Volume I, 1963
  • Klarskovslægten
Sponsored Search
Is Lisbeth your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Lisbeth's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Michelsdatter-134 and Michelsdatter-1 appear to represent the same person because: Real name is, Lisbeth Nichelsdatter.

http://www.mortenclausen.dk/GEDHT/fam010xx/fam01019.htm

posted by Michael Gundorph

Pending merges › Maren Michelsdatter (abt.1682-)

M  >  Michelsdatter  |  J  >  Jørgensen  >  Lisbeth (Michelsdatter) Jørgensen