no image
Privacy Level: Open (White)

Sjoerd Minnolts (abt. 1662 - bef. 1720)

Sjoerd Minnolts
Born about in Bergum, Friesland, Nederlandmap
Son of and [mother unknown]
Brother of
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Died before in Wijns, Friesland, Nederlandmap
Profile last modified | Created 17 Aug 2017
This page has been accessed 111 times.

Contents

Biography

Toegevoegd door Aize οΏΌοΏΌοΏΌ[1]

Biography Sjoerd Minnolts

Persoonlijke gegevens Sjoerd Minnolts

 • Boer te Giekerk, later Wijns
 • β˜† Hij is geboren rond 1662 te Bergum. []
 • Doet 27 november 1696 belijdenis te Giekerk en is diaken aldaar van 1699 tot 1701, en later in Wijns van 1703-1707
 • ✝ Hij is overleden (ver) voor 1720 te +. []
 • ⚭ Hij is gehuwd op (ondertrouw) op 30 mei 1696 (onder) Bergum , met [1]
 • Notitie: Sjoerd Minnolts; boer te Giekerk, later Wijns, overl. (ver) voor 1720, tr. (ond. Bergum 30 mei 1696) Tietje Klases, v Giekerk, hij v Bergum, belijd. Giek. 27 nov. 1696, diaken ald. 1699-1701, id. Wijns 1703-1707 (?), 1698 gebr. Giek. stem nrs. 3 en 4; TIE M14 101 (invent. 3 sept. 1720), N2 1 (reken. 11 okt. 1725), S16 197; ki. (ged. Giek.): Antje, 27 aug. 1697, Minnolt, 19 feb. 1699, Geeske, 8 maart 1700 (als 'Tieske'), ged. Wijns: Minnolt, 18 sept. 1701, Sjoerdje, 11 okt. 1705 (postuum ?), voorspr.: Dirk Jans te Oudkerk en Willem Minnolts
Tietje Klases (Tytie Claessen) Afkomstig van Giekerk

Ouders van Sjoerd Minnolts

 • β™‚ Vader: Minnolt Sjoerds in 1674 wonende te Bergum, in 1679 wonende te Gaastmaburen
 • β˜† Hij is geboren op + te +. []
 • β›ͺ️ Hij is gedoopt op + te +. []
 • ✝ Hij is overleden op + te +. []
Zoon van: + en +
 • ♀ Moeder: Geeske Willems
 • β˜† Zij is geboren op + te +. []
 • β›ͺ️ Zij is gedoopt op + te +. []
 • ✝ Zij is overleden op + te +. []
Dochter van: + en +.
 • ⚭ Zij zijn getrouwd op + te +. []

πŸ‘₯ Broers en zussen van Sjoerd Minnolts πŸ‘₯

 • boer te Garijp
 • β˜† Geboren rond 1670 te Garijp. []
 • ✝ Hij is overleden in 1727 te Garijp, hij was toen + jaar oud. []
 • ⚭ Gehuwd op + jarige leeftijd op 6 april 1709 te Garijp met de + jaar oude [2]
Froukje Melles.
 • wonende onder Garijp, is weduwe boerin
 • β˜† Zij is geboren in 1684 onder Garijp. []
 • β›ͺ️ Zij is gedoopt op 4 mei 1684 te Garijp. []
 • ✝ Zij is overleden op + te +. []
Dochter van:
 • β™‚ Melle Bartels
 • ♀ Wypkje Douwes
 • Kinderen: Allen gedoopt te Garijp
 1. Geeske Willems|β˜† |β›ͺ️ 29 jan. 1710|✝ |⚭ |
 2. Minnolt Willems |β˜† |β›ͺ️ 24 jan. 1712|✝ 22-03-1796|⚭ |
 3. Liebbe Willems |β˜† |β›ͺ️ 1 jan. 1714|✝ 18 april 1754 te Garijp geen kinderen, erfgen. broer Minnolt|⚭ |
 4. Minke / Mintje Willems |β˜† |β›ͺ️ 5 jan. 1716|✝ |⚭ 27 okt. 1747 te Garijp met Willem Romkes, v 't Zwartveen|
 5. Melle Willems |β˜† |β›ͺ️ 27 maart 1718|✝ maart/juni 1754 te Garijp|⚭ 26 mei 1748 te Garijp met Froukje Romkes wonende onder Garijp, zij trouwt later met Douwe Jans |
 6. Sjoukje Willems |β˜† |β›ͺ️ 6 jan. 1721|✝ |⚭ |
 7. Minnolt Willems |β˜† |β›ͺ️ 28 nov. 1723|✝ 22 maart 1796 te Suawoude|⚭ 10 dec. 1758 te Suawoude met Lutske Botes Geboren Suawoude 24 aug. 1734, dochter van Bote Sybrens & Martjen Geerts|
 8. Willem Willems |β˜† |β›ͺ️ 26 okt. 1727 vader inmiddels overleden|✝ |⚭ |
 • Notitie: Willem Minnolts; boer te Garijp, overl. ald. 1727, tr. (ond. Garijp 6 april 1709) Froukje Melles (bdn ald.), is 1720 cur. ki. v Sjoerd Minnolts, de wed. gebr. 1728, 1738 stem 11, ook nr. 2 (gedeelt.); ki. (ged. Garijp): Geeske, 29 jan. 1710, Minnolt, 24 jan. 1712, Liebbe, 1 jan. 1714, Minke / Mintje, 5 jan. 1716, Melle, 27 maart 1718, Sjoukje, 6 jan. 1721, Minnolt, 28 nov. 1723, Willem, 26 okt. 1727 (door de weduwe)


Gezin van +

Kind(eren)

 • β˜† Geboren op ca. 1697 te Giekerk. [3]
 • β›ͺ️ Zij is gedoopt op 27 aug. 1697 te Oenkerk. [4]
 • ✝ Zij is overleden op + te +, zij was toen + jaar oud. []
 • ⚭ Gehuwd op 44 jarige leeftijd op 26 februari 1741 te Wijns met de + jaar oude []
Willem Pieters wonende te Wijns
 • boer te Wijns eerder getrouwd op 22 feb. 1705 met Tjitske Franses uit Wijns
 • β˜† Hij is geboren in 1680 te Giekerk. []
 • β›ͺ️ Hij is gedoopt op 14 maart 1680 te Oenkerk. []
 • ✝ Hij is overleden op + te +. []
Zoon van:
 • β™‚ Pieter Hendriks
 • ♀ Pietje Tjeerds wonende te Oenkerk
⚭ Zij zijn getrouwd op 26 februari 1665 te Wijns
 • Kinderen:
 1. Pieter Willems de Vries |β˜† 1768 te Giekerk |✝ |⚭ 3 aug. 1794 Antje Pieters (bdn v Oenk.) |

 • β˜† Geboren in 1699 te Giekerk. []
 • β›ͺ️ Hij is gedoopt op 19 feb. 1699 te Oenkerk. [5]
 • ✝ Hij is overleden op + te +, hij was toen + jaar oud. []
 • ⚭ Gehuwd op + jarige leeftijd op + te + met de + jaar oude []
+.
 • β˜† Zij is geboren op + te +. []
 • β›ͺ️ Zij is gedoopt op + te +. []
 • ✝ Zij is overleden op + te +. []
Dochter van:
 • β™‚ +
 • ♀ +

 • β˜† Geboren in 1700 te Giekerk. []
 • β›ͺ️ Zij is gedoopt (als 'Tieske') op 8 maart 1700 te Oenkerk. [6]
 • ✝ Zij is overleden op + te +, zij was toen + jaar oud. []
 • ⚭ Gehuwd op 30 jarige leeftijd op 9 april 1730 te Giekerk met de + jaar oude []
Jan Reiners (beneden v Giekerk.).
 • β˜† Hij is geboren op + te +. []
 • β›ͺ️ Hij is gedoopt op + te +. []
 • ✝ Hij is overleden op + te +. []
Zoon van:
 • β™‚ +
 • ♀ +

 • β˜† Geboren in 1701 te Wijns. []
 • β›ͺ️ Hij is gedoopt op 18 sept. 1701 te Oenkerk. [7]
 • ✝ Hij is overleden op + te +, hij was toen + jaar oud. []
 • ⚭ Gehuwd op + jarige leeftijd op + te + met de + jaar oude []
+.
 • β˜† Zij is geboren op + te +. []
 • β›ͺ️ Zij is gedoopt op + te +. []
 • ✝ Zij is overleden op + te +. []
Dochter van:
 • β™‚ +
 • ♀ +

 • β˜† Geboren op 1705 te Wijns. []
 • β›ͺ️ Zij is gedoopt op 11 okt. 1705 te Oenkerk. [8]
 • ✝ Zij is overleden op + te +, zij was toen + jaar oud. []
 • ⚭ Gehuwd op + jarige leeftijd op + te + met de + jaar oude []
Johannes Meinerts.
 • β˜† Hij is geboren op + te +. []
 • β›ͺ️ Hij is gedoopt op + te +. []
 • ✝ Hij is overleden op + te +. []
Zoon van:
 • β™‚ +
 • ♀ +

Marriage

Sioerd Minnolts married Tyttie Claases May 30, 1696 in Bergum, The Netherlalnds.[2]

Tresoar, archief 28, inventaris 704, akte 10 Ondertrouw 30 mei 1696 te Bergum Bruidegom Sioerd Minnolts wonende te Bergum Bruid Tyttie Claases wonende te Giekerk - Lidmatenregister Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns Tresoar, archief 28, inventaris 713, akte 365 Man: Sioerd Minnolts wonende te Giekerk Vrouw: Tytie Claessen Op 27 november 1696 belijdenis - Stemkohieren 1698 Tietjerksteradeel Tresoar, archief 72, inventaris F2687 Locatie: Giekerk, stem 4 Aantal stemmen: 1 Eigenaar Vrouw Elisabet Adjus weduwe van raadsheer Blaauw Gebruiker Sjoerd Minnolts - Stemkohieren 1698 Tietjerksteradeel Tresoar, archief 72, inventaris F2687 Locatie: Giekerk, stem 3 Aantal stemmen: 1 Eigenaar Patroon van Giekerk Gebruiker Sjoerd Minnolts

Sources

 1. ↑ Uitgezocht en toegevoegd door Aize Postma , natuurlijk veel te danken aan alle andere stamboom bouwers, en de onmisbare sites AlleFriezen.nl en AlleGroningers.nl
 2. ↑ Marriage 1696 - Allefriezen Trouwregister Hervormde gemeente Bergum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 704, aktenummer 10.


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Sjoerd your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message private message a profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Sjoerd's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Minnolts-2 and Minnolts-5 appear to represent the same person because: Clearly the same person.
posted on Minnolts-5 (merged) by Rob Arzoni

M  >  Minnolts  >  Sjoerd Minnolts