no image
Privacy Level: Public (Green)

Maphalle (Mohale) Mogale

Maphalle Mogale formerly Mohale
Born [date unknown] [location unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Father of [private daughter (unknown - unknown)], , [private daughter (unknown - unknown)], [private son (unknown - unknown)], , [private daughter (unknown - unknown)], [private daughter (unknown - unknown)], , [private son (unknown - unknown)] and
Died [date unknown] in Uitkyk No. 1 - Senwabarwanamap
Profile last modified | Created 1 Oct 2012
This page has been accessed 423 times.

More Genealogy ToolsSponsored Search
Memories: 1
Enter a personal reminiscence or story.
Dikolobe wee! Balozwi wee!

Ke batho ba ba boyaho Tlatja la Mmapulana’a Ngwako, Batho ba Modjadji Mmalakhobela, lakhobela ke lala tsela, Ke Motlholo a sena moloti, ke lotwa ke mabu a tsela, Batho ba khetlopodi kha Bokhalaka, khe kheile batho khe ba runi, Kha fhetja kha mela lekhwekhwe, khe re batho mwayeni.

Batho ba Mmalakhothola patše mahlwela ho kukutla, Batho ba Mmalehonyane lehonya longwe ha le honyi ntlo ho fatlha, Balozwi ba Ranteme nkeye molapone re tlo tlhadiya ka mashokotšo makhulo a khomo tša bangwe.

Batho ba bo Molate Rakhonamela, khonamela o nyele phaho tšhepa la mobe ha le bonwe, Batho ba bo Phetole Rabotlhola’a Bolobedu, Phetola sefetola maru a Tlatja Rasebotše pula ke na Tlatja mehudi e khe khelokwe kha Mmamofomotša moopa ho lla, Batho ba bo’kobo kholo ya bo Modjadji’a Mohale, Batho ba bo Mawidiwidi la Mmankhateni tamolela matshweletswele, Mawidiwidi ke kanapa ba siile tshele ntlone ba kitimela matšobone.

Batho ba bo Mollabatho’a Phetola, Batho ba kheepe kha ho rema, Kheepe ke lala mošhene khe lewe ke mpša morwa Mohale.

Batho ba Mohale mohalefa hotlhe, Kha re ntle kha re ntlone. Ke batho ba Mmakheripa kheripela, batho ba pôlo kheripela mpopone.

Balozwi ga re rogane re a reta.

posted 20 Aug 2009 by Phetola Mogale
Login to add a memory.
Is Maphalle your relative? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Maphalle's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

M  >  Mohale  |  M  >  Mogale  >  Maphalle (Mohale) Mogale