Maurits (Nassau) van Oranje-Nassau

Maurits (Nassau) van Oranje-Nassau (1567 - 1625)

Privacy Level: Open (White)
Maurits van Oranje-Nassau formerly Nassau aka Prins van Oranje, Graaf van Nassau,Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buren en Leerdam
Born in Dillenburg, Hessen, Germanymap
Ancestors ancestors
[spouse(s) unknown]
Descendants descendants
Died in Den Haag, Zuid Holland, Netherlandsmap
Profile last modified 15 Jul 2019 | Created 3 Nov 2014
This page has been accessed 845 times.
European Aristocracy
Maurits Nassau was a member of the aristocracy in Europe.

Maurits van Nassau, Prins van Oranje

Contents

Biography

Dutch Biography

 • Maurits van Oranje b. Dillenburg,14 november 1567 d. Den Haag, 23 april 1625 ,prins van Oranje en graaf van Nassau was stadhouder en legeraanvoerder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot hij in 1618 de titel prins van Oranje erfde van zijn halfbroer Filips Willem, werd hij Maurits van Nassau genoemd.Pas na het overlijden van Filips Willem in 1618 werd Maurits officieel de prins van Oranje.
 • Na het overlijden van Anna, trouwde vader Willem met Anna van Saksen. Zij trouwden echter niet uit liefde voor elkaar, maar vanwege de rijkdom van Anna. Het eerste kind dat uit dit huwelijk voortkwam was Anna maar zij stierf al kort na haar geboorte. Hierna werd de eerste Maurits geboren, maar ook die stierf al snel. De tweede Maurits, de latere stadhouder, werd op 14 november 1567 geboren. Na hem volgde nog een meisje, Emilia van Nassau. Maurits' moeder kon niet wennen aan het leven op het kille slot Dilenburg en trok daarom na de geboorte van Emilia naar Keulen waar zij wel het haar gewenste weelderige bestaan kon leiden. Maurits zag Anna na haar vertrek nooit meer terug en zijn oudere zus Maria nam gedeeltelijk de moederrol over.
 • Maurits bracht zijn jeugd deels door op slot Dillenburg waar zijn oom Jan van Nassau hem opvoedde. Na opleidingen in Heidelberg en Leiden werd Maurits op zijn achttiende verjaardag stadhouder van Holland en Zeeland. Hij bracht twee jaar door in het Staatse leger voordat hij het opperbevel kreeg. Maurits werd in 1590 stadhouder over de provincies Gelderland,Overijssel en Utrecht.
 • Zelf heeft Maurits altijd geweigerd te trouwen. Maurits heeft echter met meerdere maîtresses relaties gehad. De bekendste daarvan is Margaretha van Mechelen, waarmee hij drie zoons kreeg. Allen bleven bastaarden:
 1. De oudste was Willem,die in 1601 werd geboren. Hij werd stamvader van het geslacht Nassau-La Lecq.
 2. De tweede zoon, Lodewijk,werd in 1602 geboren en werd de stamvader van het geslacht Nassau-Odijk.
 3. Tot slot kreeg Margaretha in 1604 nog een derde zoon die de naam Maurits kreeg, maar deze stierf al op dertienjarige leeftijd.
 • Het is bekend dat Maurits naast Margaretha relaties had met Anna van de Kelder, Cornelia Jacobs, Jobghen van Alphen, Ursula de Rijck en Deliana de Backe
 • Als kapitein-generaal voerde hij het leger aan tegen Spanje.Gedurende de Tien Jaren van 1588 tot 1598 behaalde hij onder het politieke leiderschap van de landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt vele overwinningen. Het was een keerpunt in de oorlog en de Spanjaarden werden uit het noorden en oosten van de Republiek verdreven. Op militair gebied was dit succes mede te danken aan de hervormingen die Maurits samen met de Friese stadhouder Willem Lodewijk in het leger doorvoerde. De goede samen werking met Oldenbarnevelt kreeg een deuk toen Maurits tijdens een expeditie op een Spaans leger stuitte: de Slag bij Nieuwpoort. Tijdens het Twaalfjarig Bestand brak er een religieus conflict uit in de Republiek en koos Maurits de kant van de orthodoxe calvinisten (Gomaristen), waarmee hij recht tegenover van Oldenbarneveldt kwam te staan, met uiteindelijk een machtsovername en de onthoofding van de landsadvocaat tot gevolg. De jaren erna ging het land zowel op bestuurlijk als op militair gebied achteruit. Op 23 april 1625 stierf Maurits in Den Haag.the famous sail wagons of Maurits van Nassau

English Biography

 • Maurice of Nassau b. 1567-d.1625, is a striking portrait of the man that lead the war of the Republic against Spain. Maurice was the son of William of Orange and Anna of Saksen. He studied at the university of Leiden and after the death of his father in 1584 he followed him as ‘stadhouder’ (governor) of Holland and Zeeland. Later he also became ‘stadhouder’ of Utrecht, Gelderland and Overijssel and finally even of Groningen and Drenthe. He was considered one of the most skilled army commanders of his time, and freed near enough all cities over which he was ‘stadhouder’ from the Spaniards. Well known in Dutch history is the Battle of Nieuwpoort (Belgium) in 1600. When he died in 1625 he was followed by his brother Frederik Hendrik.
 • He always refused to get married but he had realtionships with different mistresses, Margaretha von Mechelen is the most well known, and children (bastards) from this relationship are :
 1. Willlem, born in 1601 ancestor for the Nassau- La Lecque branche.
 2. Lodewijk, born in 1602 ancestor for the Nassau- Odijk branche.
 3. Maurits , born in 1604 , he died just thirteen years of age.

Sources


Dutch Sources

 • Huis van oranje
 • 200 jaar Oranje Nassau

English SourcesMore Genealogy ToolsSponsored Search
Is Maurits your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA Connections
It may be possible to confirm family relationships with Maurits by comparing test results with other carriers of his Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA. However, there are no known yDNA test-takers in his direct paternal line. Mitochondrial DNA test-takers in the direct maternal line:

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Nassau-23 and Nassau-20 appear to represent the same person because: Obviously intended to be the same - please merge
posted by John Atkinson

Maurits is 20 degrees from Donald Howard, 16 degrees from Julia Howe and 6 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

N  >  Nassau  |  V  >  van Oranje-Nassau  >  Maurits (Nassau) van Oranje-Nassau

Categories: House of Orange-Nassau