no image
Privacy Level: Open (White)

Atze Gooitzens Nicolai (1763 - 1839)

Atze Gooitzens Nicolai
Born in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Nederlandmap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married 11 May 1788 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederlandmap
[children unknown]
Died in Marssum, Friesland, Nederlandmap
Profile last modified | Created 16 Feb 2016
This page has been accessed 76 times.

Biography

Vermeld: Atze Gooitzens Nicolai Diversen: Gedoopt Twijzel 11 dec. 1763
Vader: Gooitzen Atzes Nicolai Moeder: Froukje Michiels
Bijzonderheden: Atze Gooitzens Nicolai; tuinder te Marssum, tr. ald. 11 mei 1788 Evertje Everts Postma; [1]
Born 11 Dec 1763. Twijzel, Achtkarspelen, Fr, Nederland. Died 2 May 1839.

Death

Inschrijving Memorie van successie Plaats: Franeker
Overledene Atze Gooitzens Nicolai overleden op 02-05-1839 wonende te Marssum
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
tuinman; man van Evertje Everts Postma (enige testamentair erfgenaam); geen kinderen; broer van Pieter, te Twijzel, Roel, Lammert, aldaar, wijlen Machiel (vader van Trijntje, te Deinum en Sipkje Machiels Nicolai, te Lekkum) en wijlen Fijke Gooitzens Nicolai (grootmoeder van Klaaske en Tjeerd NN, te Twijzel); legaten in blooteigendom voor Ybele Oebeles Hovinga, gardenier en Froukje Roels Nicolai (nichtje: samen fl. 260,) en voor Lammert de Bruin, te Twijzel en Joukje Pieters Nicolai (nichtje: samen fl. 100,-). Saldo fl. 440,81. [2]

Sources

  1. Source: Gen. Jierb. 2000 66 Bronvermelding archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 7888 Gemeente: Tietjerksteradeel Periode: 1600-1850 baptism 1763
  2. Soure: Alle Friezen Memories kantoor Franeker, archiefnummer 42, Memories van successie - Tresoar, inventarisnummer 4036, Death 1839 aktenummer 501 Gemeente: Franeker Periode: 1839


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Atze Gooitzens your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message private message private message a profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Atze Gooitzens's ancestors' DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

N  >  Nicolai  >  Atze Gooitzens Nicolai