Frederik Hendrik (Oranje-Nassau) van Oranje-Nassau
Privacy Level: Open (White)

Frederik Hendrik (Oranje-Nassau) van Oranje-Nassau (1584 - 1647)

Frederik Hendrik "Prins van Oranje, Graaf van Nassau, Stedendwinger" van Oranje-Nassau formerly Oranje-Nassau
Born in Delft, Zuid-Holland, Nederlandmap
Ancestors ancestors
Husband of — married 4 Apr 1625 in Den Haag,Zuid Holland,Netherlandsmap
Descendants descendants
Died in Den Haag, Zuid-Holland, Nederlandmap
Profile last modified | Created 5 Apr 2015
This page has been accessed 1,446 times.
European Aristocracy
Frederik Hendrik (Oranje-Nassau) van Oranje-Nassau was a member of aristocracy in Europe.
Join: European Royals and Aristocrats Project
Discuss: euroaristo
Frederik Hendrik Prins van Oranje Nassau

Contents

Biography

English Biography


 • Prince of Orange
 • Frederik Hendrik was born in 1584. He is the son of Willem VanOranje-Nassau and Louise DeColigny. He passed away in 1647
 • Husband of Amalie (zu Solms-Braunfels) Oranje-Nassau, married April 4, 1625
 • Frederick Henry was born less than half a year before the murder of his father, William the Silent, the principal leader of the Dutch struggle for independence from Spain.
 • As a younger son, he was destined by his mother,a daughter of the Huguenot leader Gaspard de Coligny, for a career in her native France,but his half brother,Maurice of Nassau,who had succeeded their father as stadt -holder as well as the States General,insisted that Frederick Henry serve his country.He was accordingly educated at the University of Leiden and made a member of the council of state at the age of 17.
 • Until the age of 40,Frederick Henry was reputed to be “too fond of women to tie himself permanently to one of them” but under strong pressure from Maurice, who had no legitimate offspring,he married.
 • At Maurice’s death, in 1625, Frederick Henry became stadtholder in five of the seven United Provinces; a sixth, Groningen,was added in 1640. Even in Friesland,the eventual succession to the office of stadtholder was assigned to Frederick Henry’s son,William (born 1626) Clever tactician that he was, he managed,however,unlike his brother, Maurice, before and his son, William II, after him, to avoid an open conflict with the States of Holland.
 • Until about 1640, Frederick Henry alone was responsible for the United Provinces’ foreign policy. From the dynastic point of view, his activities were crowned by the marriage in 1641 between his heir, William II, and Mary, the eldest daughter of Charles I of Great Britain.
 • Prematurely aged after long years of suffering from gout, he did not live to see the peace officially concluded in January 1648. He died in March 1647 and was interred with great pomp in the family vault at Delft.

Sources

Allegorie op de geboorte van prins Frederik Hendrik van Oranje. De baby ligt in het schild van Minerva en krijgt een speer aangereikt van de god Mars. Het schilderij werd vervaardigd na de dood van Frederik Hendrik in opdracht van zijn weduwe. Werk van Caesar van Everdingen, in de Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch.

Dutch Biography


 • Frederik Hendrik is geboren te Delft, 29 januari 1584 - overleden Den Haag, 14 maart 1647, prins van Oranje en graaf van Nassau, was stadhouder, kapitein-generaal en admiraal-generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vanwege zijn succesvolle belegeringen kreeg hij de bijnaam stedendwinger
 • In 1625 volgde hij zijn overleden halfbroer Maurits van Oranje op als stadhouder van de soevereine provincies Holland,Zeeland,Utrecht, Gelderland en Overijssel en als opperbevelhebber van het Staatse leger. Het stadhouderschap over Landschap Drenthe en Stad en Lande verwierf hij in 1640.De Republiek was tijdens zijn gehele leven verwikkeld in de Tachtigjarige Oorlog met het Spaanse Leger van Vlaanderen.
 • Als staatsman had hij te maken met het in de tijd van Maurits ontstane binnenlands conflict tussen de remonstranten en de contraremonstranten, dat protestanten in het hele land verdeelde.Een jaar na zijn dood kwam met de Vrede van Münster een eind aan de oorlog met Spanje.
 • Toen Prins Maurits in 1625 op sterven lag, was Frederik Hendrik nog altijd ongehuwd en stond evenals zijn halfbroer bekend als rokkenjager. Dat bleek wel uit het feit dat Frederik Hendrik bij de burgemeestersdochter Margaretha Catharina Bruyns een bastaardzoon, Frederik van Nassau, had.
 • De Duitse Amalia van Solms-Braunfels die als hofdame met de 'winterkoning' Frederik V van de Palts in 1620 mee naar Den Haag was gevlucht, kwam in beeld. Frederik Hendrik en Amalia trouwden op 4 april 1625.
 • Anders dan Prins Maurits, ontwikkelden Frederik Hendrik en Amalia een hofhouding van Koninklijke allure, waardoor de heerschappij van de Oranje's het karakter van een Dynastie kreeg. De Prins-Stadhouder Frederik Hendrik was,dankzij aanmoediging van zijn secretaris Constantijn Huygens een fanatiek kunstverzamelaar geworden.
 • Zij hadden het tij mee,want gedurende het bewind van de prins steeg de Hollandse welvaart explosief en daardoor ook het geldelijke gewin dat eruit kwam. Het Prinselijk paar, gebruik makende van deze mogelijkheid, wist de kans te benutten om voor zijn kinderen voorname huwelijken te sluiten. De erfprins Willem II van Oranje huwde Maria Stuart, dochter van koning Karel I van Engeland.Louise Henriëtte werd Erfprinses van Brandenburg. Albertine Agnes huwde een Friese Nassau. Via haar, stamt de huidige koningin Beatrix deels af van Willem van Oranje. Na zijn dood, Frederik Hendrik stierf te 's Gravenhage op 14 Maart 1647, en werd beg. te Delft 10 Mei 1647, volgde Prins Willem II hem op.

SourcesMore Genealogy ToolsSponsored Search
Comments: 2

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Hi there profile managers, Please note there are Suggestions that needs your attention please.

http://wikitree.sdms.si/function/WTWeb/Suggestions.htm?UserID=10221604

posted by Paula (Hawkins) Reinke

Frederik Hendrik is 20 degrees from Mary McCauley, 25 degrees from B. W. J. Molier and 7 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

O  >  Oranje-Nassau  |  V  >  van Oranje-Nassau  >  Frederik Hendrik (Oranje-Nassau) van Oranje-Nassau

Categories: House of Orange-Nassau