Willem III (Oranje-Nassau) of Orange

Willem Hendrik (Oranje-Nassau) of Orange (1650 - 1702)

Privacy Level: Open (White)
Willem Hendrik (Willem III) "William Henry, King of Scotland, Prins van Oranje" of Orange formerly Oranje-Nassau aka van Oranje
Born in Binnenhof, Den Haag, Nederlandmap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married in St. James Palace, Englandmap
[children unknown]
Died in Kensington Palace, London, Englandmap
Profile last modified | Created 9 Oct 2016
This page has been accessed 2,097 times.

Categories: House of Orange-Nassau | Westminster Abbey | Namesakes US Counties.

European Aristocracy
Willem III (Oranje-Nassau) of Orange was a member of aristocracy in Europe.
Join: European Royals and Aristocrats Project
Discuss: euroaristo
The House of Orange-Nassau crest.
Willem III (Oranje-Nassau) of Orange is a member of the House of Orange-Nassau.
Preceded by
James II & VII
King of England, Scotland, and Ireland (Co-monarch: Mary II)
13 Feb 1689 - 08 Mar 1702
Succeeded by
Anne

Biography

Dutch Biography

Willem Hendrik van Oranje (Den Haag,14 november 1650–Kensington Palace,19 maart 1702) was een soevereine prins van Oranje van het Huis Oranje-Nassau sinds zijn geboorte. Willem III van Oranje werd geboren acht dagen na het plotselinge heengaan van zijn vader, stadhouder Willem II, die aan de pokken overleed. Zijn moeder was Maria Henriëtte Stuart,de Engelse Princess Royal.
Vanaf 1672 bestuurde hij als stadhouder Willem III van Oranje Holland, Zeeland en Utrecht, sinds 1675 ook Gelre en Zutphen en Overijssel, en ten slotte sinds 1696 ook Drenthe, in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.Vanaf 1689 regeerde hij als Willem III over Engeland en Ierland. Toevallig was zijn regeringsnummer (III) hetzelfde voor zowel Oranje als Engeland. Als koning van Schotland stond hij bekend als Willem II .Hij staat informeel bekend als ¨King Billy¨ in Noord-Ierland en Schotland.
In wat nu bekendstaat als de Glorious Revolution, viel Willem Engeland binnen op 15 november 1688 in een actie die uiteindelijk koning Jacobus II afzette en de kronen van Engeland,Schotland en Ierland voor hem won.
Op de Britse Eilanden regeerde Willem samen met zijn vrouw, Maria II,tot haar dood op 28 december 1694. De periode van hun gezamenlijke heerschappij wordt vaak aangeduid als "Willem en Maria". In het jaar 1694 kwam ook de Bank of England tot stand, wat Willem III verzekerde van de steun van de bankiers aan zijn regering.
Willem was een protestant en daarom nam hij deel aan verschillende oorlogen tegen de machtige katholieke koning Lodewijk XIV van Frankrijk, in coalitie met de protestantse en katholieke machten van Europa. Veel protestanten riepen hem uit tot een voorvechter van hun geloof. Grotendeels vanwege deze reputatie was Willem in staat om de Britse kronen te nemen toen velen vreesden dat het katholicisme zou herleven onder Jacobus. Willems overwinning over Jacobus bij de Slag aan de Boyne in 1690 wordt herdacht door de Oranjeorde in Noord-Ierland en delen van Schotland tot op de dag van vandaag.Zijn heerschappij markeerde het begin van de overgang van de persoonlijke heerschappij van de Stuarts naar de meer parlement-gerichte heerschappij van het Huis Hannover.
In 1702 stierf Willem aan longontsteking, als complicatie bij een gebroken sleutelbeen, na een val van zijn paard dat struikelde over een molshoop. Het ongeluk vond plaats op 20 februari bij Hampton Court,vanwaar de koning werd overgebracht naar Kensington Palace. Per ongeluk viel hij in slaap bij een open raam. Hij kreeg koorts en stierf op 8 maart. Vanwege zijn kinderloosheid ontstond ook hier een opvolgingsprobleem. Hij had wel geprobeerd om Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, de zoon van de Friese stadhouder Hendrik Casimir tot opvolger aan te wijzen, maar in Engeland werd Willem opgevolgd door Anne, de zuster van Mary. In Holland werd het Tweede Stadhouderloze Tijdperk uitgeroepen. Koning Frederik I van Pruisen riep zich tot prins van Oranje uit,waarbij hij zich beriep op het testament van stadhouder Frederik Hendrik die bepaalde dat bij het uitsterven van de mannelijke lijn van Oranjes al zijn bezittingen zouden vererven op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte, die de moeder was van Frederik I van Pruisen. Het vorstendom Oranje ging echter over op het huis Bourbon-Conti en in hun naam verdreef koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten uit de stad. De strijd om de nalatenschap zou zich nog dertig jaar voortslepen. In 1732 werd ten slotte het Traktaat van Partage getekend. Pruisen kreeg het graafschap Lingen, Moers en Opper-Gelre, behalve Venlo en Roermond. Zowel Oranje-Nassau als Brandenburg mochten de titel Prins van Oranje voeren, hoewel daar geen enkele bestuurlijke macht in het prinsdom zelf meer aan verbonden was.
Willem had een introverte gesloten persoonlijkheid. Naar buiten toe liet hij zelden iets van zijn emoties blijken en hij placht zijn standpunten zo veel mogelijk voor zichzelf te houden. Hij verkeerde ook niet graag in onbekend gezelschap. Dat was uitzonderlijk in de 17e eeuw, toen vorsten meestal een zeer publiek leven leidden. Tijdgenoten vonden het daarom moeilijk een goed beeld van hem te krijgen. Ook in geschriften drukte hij zich vaak bijzonder behoedzaam uit, wat in de hand gewerkt werd door de bloemrijke taal die toen in officiële teksten in de mode was, zodat we veel van zijn diepste gevoelens slechts kennen uit losse opmerkingen die hij in intiem gezelschap maakte en die ons overgeleverd zijn in de dagboeken van zijn hovelingen. Toch was hij bepaald geen emotieloos man, integendeel hij was juist uiterst fel in zijn opvattingen. Fel was hij ook in de persoonlijke trouw aan zijn vrienden die hij zelden in de steek liet, hoezeer ze die trouw ook beschaamden door het najagen van eigenbelang. Tijdens zijn bewind nam in Nederland de corruptie fors toe.
Willem ontwikkelde vaak een zeer diepe gehechtheid aan zijn mannelijke vrienden, zoals zijn gouverneur Frederik van Nassau en zijn jeugdvriend Hans Willem Bentinck. Zijn mannelijke favorieten beloonde hij met invloedrijke posities en hoge titels. Tegelijkertijd is niet met zekerheid bekend dat hij ooit seksuele relaties had voor of buiten zijn huwelijk, dat kinderloos bleef. Hij had wel eens een soort maîtresse, Elizabeth Villiers, maar hun relatie schijnt gebaseerd te zijn geweest op de grote intelligentie van die hofdame. Al vrij snel na zijn aantreden in Engeland werd het daar gebruikelijk hem in pamfletten te bespotten om zijn vermeende homoseksualiteit. Ook in Nederland vonden sommige leden van zijn staf het verdacht dat hij met enige regelmaat bezoek kreeg van mannen van wie het onduidelijk was hoe hij ze eigenlijk kende en met wie hij zich voor korte tijd in zijn privévertrekken terugtrok. Tegenwoordig zijn de meningen van de historici verdeeld. Sommigen achten het zeer waarschijnlijk dat Willem er homoseksuele relaties op na hield,anderen menen dat die indruk slechts gewekt wordt doordat Willem een introverte verlegen man was, daarbij tamelijk lelijk ,hij was erg klein met te korte benen, was gedrongen en had een veel te lange kromme neus, die zich daarom niet erg op zijn gemak voelde in vrouwelijk gezelschap,waar hij met zijn drukke bezigheden ook te weinig tijd voor had.
Het graf van Willem III bevindt zich in Westminster Abbey te Londen. Hij is daarmee één van de weinige Oranjes sinds prins Willem I die niet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft is bijgezet. Het graf wordt door een kleine tegel in de vloer aangeduid. Er is geen monument.

Legacy

In the U.S.A., Orange County, New York, Vermont and Virginia are all named in Willem's honor, as is Williamsburg County, South Carolina. King & Queen County in Virginia is named after Willem and his wife, Mary.

SourcesMore Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA Connections
It may be possible to confirm family relationships with Willem III by comparing test results with other carriers of his ancestors' Y-chromosome or mitochondrial DNA. However, there are no known yDNA test-takers in his direct paternal line. Mitochondrial DNA test-takers in the direct maternal line:

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 5
King William III of England
King William III of England

wapen van Nassau
wapen van Nassau

Willem Hendrik van Oranje Nassau III
Willem Hendrik van Oranje Nassau III

Willem Hendrik van Oranje Nassau statue in Brixham
Willem Hendrik van Oranje Nassau statue in Brixham

Willem III prins van Oranje
Willem III prins van Oranje

Collaboration

On 3 Feb 2018 at 21:37 GMT Scott Lee wrote:

orange you glad I adopted that profile?

On 3 Feb 2018 at 21:22 GMT John Atkinson wrote:

Stuart-988 and Oranje-Nassau-20 appear to represent the same person because: I presume that Stuart-988 is intended to be William III with a incorrect LNAB (he is considered to be amongst the Stuart Kings/Queens, but was not a Stuart himself). Dates are slightly different but this could be related to different dating systems. Neither profile has adequate sources for the dates in any case.

On 2 Feb 2018 at 20:36 GMT Andrew Lancaster wrote:

I see no problem having articles in Dutch. Also no problem if someone eventually adds an English translation or summary. All for the better?

On 2 Feb 2018 at 19:55 GMT Scott Lee wrote:

Are we now required to read dutch?

On 25 May 2015 at 12:21 GMT Bea (Timmerman) Wijma wrote:

LNAB should be Oranje-Nassau ? Since he was born in the Netherlands and was the son of the Dutch Willem van Oranje-Nassau ...

On 4 Apr 2015 at 11:59 GMT Bea (Timmerman) Wijma wrote:

Oranje-Nassau-16 and Orange-Nassau-2 appear to represent the same person because: same can be merged (LNAB) Oranje-Nassau

On 8 Apr 2014 at 20:24 GMT Sir William (Arbuthnot) Arbuthnot of Kittybrewster Bt wrote:

Orange-Nassau-3 and Orange-Nassau-2 do not represent the same person because: grand father

pure error

On 8 Apr 2014 at 16:27 GMT Sir William (Arbuthnot) Arbuthnot of Kittybrewster Bt wrote:

Orange-28 and Orange-Nassau-2 do not represent the same person because: wm ii is 1626.

wm iii is 1650Willem III is 22 degrees from Sharon Caldwell, 19 degrees from Burl Ives and 9 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

O  >  Oranje-Nassau  |  O  >  of Orange  >  Willem Hendrik (Oranje-Nassau) of Orange