Willem II (Oranje-Nassau) van Oranje Nassau

Willem Frederik George Lodewijk (Oranje-Nassau) van Oranje Nassau (1792 - 1849)

Privacy Level: Open (White)
Willem Frederik George Lodewijk (Willem II) "Prins van Oranje Nassau, Koning der Nederlanden," van Oranje Nassau formerly Oranje-Nassau
Born in Den Haag, Zuid Holland, Netherlandsmap
Ancestors ancestors
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Died in Tilburg, Noord Brabant, Netherlandsmap
Profile last modified | Created 19 Mar 2015
This page has been accessed 783 times.

Categories: House of Orange-Nassau | Battle of Waterloo.

European Aristocracy
Willem II (Oranje-Nassau) van Oranje Nassau was a member of aristocracy in Europe.
Join: European Royals and Aristocrats Project
Discuss: euroaristo
Preceded by
Wilhelm I
King of the Netherlands, Grand Duke of Luxembourg, Duke of Limburg
1840–1849
Succeeded by
Willem III
Inauguration at the New Church

Contents

English Biography

 • King William II of the Netherlands
 • William II (Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau) (6 December 1792 – 17 March 1849) was King of the Netherlands, Grand Duke of Luxembourg, and Duke of Limburg from 7 October 1840 until his death in 1849.
 • Willem Frederik George Lodewijk was born on 11 December 1792 in The Hague. He was the eldest son of King William I of the Netherlands and Wilhelmine of Prussia. His maternal grandparents were King Frederick William II of Prussia and his second wife Frederika Louisa of Hesse-Darmstadt.
 • When William was two, he and his family fled to England after allied British-Hanoverian troops left the Republic and entering French troops joined the anti-orangist Patriots. William spent his youth in Berlin at the Prussian court. There he followed a military education and served in the Prussian army. Afterwards, he studied at the University of Oxford.
 • William II had a string of relations with both men and women. The homosexual relationships that William II had as crown prince and as king were reported by journalist Eillert Meeter. The King surrounded himself with male servants who he could not dismiss because of the "abominable motive" of which he hired them in the first place.

Titles and styles

 • His Serene Highness The Hereditary Prince of Orange (1792–1814)
 • His Royal Highness The Hereditary Prince of Orange (1814–1815)
 • His Royal Highness The Prince of Orange (1815–1840)
 • His Majesty The King of the Netherlands (1840–1849)

Sources

Acknowledgements

 • Janice Hardin, firsthand knowledge. Click the Changes tab for the details of edits by Janice and others.Family Portait

Dutch Biography

 • Willem Frederik George Lodewijk(Den Haag, 6 december 1792 ,Tilburg, 17 maart 1849), prins van Oranje-Nassau, was van 28 november 1840 tot aan zijn dood in 1849 koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg en hertog van Limburg.
 • Willem (roepnaam Guillot) werd geboren in Den Haag als zoon van de latere koning Willem I der Nederlanden en Wilhelmina van Pruisen.Hij had een jongere broer:Frederik (1797-1881),en twee jongere zusters:Paulina (1800-1806) en Marianne (1810-1883).Na de vlucht in 1795 naar Engeland van zijn grootvader stadhouder Willem V en de uitroeping van de Bataafse Republiek trokken zijn ouders met hun driejarige zoon eerst naar Engeland en daarna naar Duitsland.
 • Zijn jeugd bracht Willem door aan het hof van de koning van Pruisen,waar hij een militaire opleiding kreeg en diende in het Pruisische leger. In Spanje diende hij in het Engelse leger onder Arthur Wellesley,de eerste hertog van Wellington,waar hij de bijnaam 'Slender Billy' kreeg.In 1813 keerde hij met zijn vader terug naar Nederland.In 1815 werd hij officieel troonopvolger,toen zijn vader zich in datzelfde jaar uitriep tot koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.Hij nam als generaal in Engelse dienst deel aan de Slag bij Waterloo, waaruit hij gewond aan zijn schouder terugkwam,in de ogen van sommigen als de 'held van Quatre-Bras en Waterloo'.
 • Van december 1813 tot in mei 1814 was Willem verloofd met de Britse kroonprinses Charlotte Augusta,dochter van de latere koning George IV. Zij verbrak de verloving en huwde uiteindelijk met Leopold van Saksen-Coburg,de latere koning Leopold I van België. Willem II trad in februari 1816 in het huwelijk met Anna Paulowna,een dochter van tsaar Paul I van Rusland.Uit het huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 • Na de hereniging van de Nederlanden werd hij onder andere minister van defensie in de regering van zijn vader.Hij verbleef echter meestal in de Zuidelijke Nederlanden in Brussel, ook in de zes maanden per jaar dat de regering zetelde in Den Haag(er werd gewisseld met Brussel).Daar kwam hij in 1816 in contact met Franse revolutionairen die de Bourbon monarchie wilden afzetten,een burgerlijk bestuur wilden invoeren en Zuid-Nederland bij Frankrijk wilden voegen.Willem werd de kandidaat van deze rattachisten om koning Lodewijk XVIII op te volgen.Willems zwager,tsaar Alexander I,kwam via zijn zuster het plan te weten en lichtte koning Willem I in.Die werd razend en vader en zoon leefden vervolgens in onmin.
 • Willem had zijn les niet geleerd.In 1820 ontdekte de Franse regering weer een complot tegen Lodewijk XVIII, waar Willem eveneens een rol in speelde.Met diplomatie kon zijn vader een rel vermijden.
 • In 1829 werd Willem benoemd tot vicepresident van de Raad van State en voorzitter van de ministerraad,wat hij zou blijven tot zijn troonsbestijging in 1840.In deze functies was hij formeel de belangrijkste adviseur van zijn vader.
 • Op 7 oktober 1840 besteeg hij de troon als Willem II.De inhuldigingsplechtigheid vond plaats op 28 november 1840 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.Daarmee is hij tot op heden bij aantreden het oudste Nederlandse staatshoofd. Onder zijn koningschap was de macht van de vorst al minder dan voordien.De revoluties van 1848 en 1849,waarin Lodewijk Filips I van Frankrijk werd afgezet en andere Europese vorsten met geweld tot concessies werden gedwongen,deden hem vrezen voor zijn troon. Als grap zei de koning tegenover diplomaten,dat hij in één nacht van conservatief verworden was tot liberaal.Dat was vooral de verdienste van de liberaal Thorbecke,die de Grondwetsherziening van 1848 bijna volledig had geschreven.
 • Willem II hield van bouwen.In Engeland had hij tijdens zijn studie aan de Universiteit van Oxford belangstelling gekregen voor de 'Gothic revival'. Hij liet de voorgevel van Paleis Kneuterdijk van Daniël Marot naar een ontwerp van De Greef vervangen door de huidige classicistische voorpui en bouwde een groot neogotisch gebouwencomplex achter zijn paleis aan de Kneuterdijk in 's-Gravenhage.Het te bouwen paleis,kasteel Vaeshartelt in Nederlands Limburg,werd nooit voltooid en van een nieuw paleis in Tilburg werd alleen de kern gebouwd,die nu onderdeel is van het stadhuis. Rheeburg en Zionsburg in Vught werden aangekocht, maar niet verbouwd of uitgebreid. Er was ook een voor de koning gebouwd gotisch jachthuis in Gorp.In Paleis Het Loo liet de koning weinig sporen na.Hij woonde op het nabijgelegen jachtslot,het Kasteel Het Oude Loo, dat meer aan zijn voorkeur voor de neo-gotiek beantwoordde.
 • Willem II regeerde korte tijd als constitutioneel vorst.Na het overlijden van zijn lievelingszoon Alexander,ging zijn gezondheid achteruit.Ook de problemen met zijn oudste zoon,de latere koning Willem III,gingen hem niet in de koude kleren zitten.Kroonprins Willem was het oneens met de grondwetswijziging van 1848,waarmee zijn vader had ingestemd.Hij deed zelfs schriftelijk afstand van zijn rechten op de troon, wat hij later introk.
 • Toen Willem II op 13 februari 1849 voor het eerst de nieuwe Tweede Kamer toesprak,werd opgemerkt,dat hij er slecht uit zag en zijn stem zwak was. Begin maart wenste de koning zich voor korte tijd terug te trekken in het door hem geliefde Tilburg.Zijn lijfarts raadde hem dit af, maar hij zette zijn wil door.Op 13 maart nam hij afscheid van zijn vrouw en reed per koets naar Rotterdam.In Rotterdam was Willem II gekleed in een lange mantel met als hoofddeksel zijn typische Russische muts.In de haven wilde hij een in zijn opdracht in aanbouw zijnde stoomjacht bezichtigen.Bij het aflopen van de trap raakte hij met zijn laars verward in zijn mantel en viel van zes treden af.Onmiddellijk daarna stond hij weer op en op de ontstelde vragen reageerde hij met een geruststellend: "Het is niets."
 • Toen de koning via Geertruidenberg naar Tilburg reisde,werd hij door de menigte toegejuicht. Maar tegen de gewoonte in werd er vanuit het rijtuig niet gereageerd.Het slechte weer deed de koning geen goed en hij had de mantel dicht om zich heen geslagen.In Tilburg werden de gezondheidsproblemen erger.Willem II was niet meer in staat om staatsstukken te bestuderen.Twee dagen lang was de koning ernstig kortademig.Op 16 maart kwam zijn zoon Hendrik op bezoek,waardoor zijn zin enigszins verbeterde.Toen koningin Anna Paulowna kort daarna ook arriveerde, werd zij niet meer toegelaten.Zij luisterde van achter de deur gespannen of zij zijn dierbare stem hoorde. Op 17 maart werd zijn toestand zeer kritiek.Rond drie uur kreeg Willem II een ernstige aanval van kortademigheid,waarbij hij zijn arts in de armen vloog.Deze zette hem terug in zijn stoel,waarna hij stierf.Koningin Anna Paulowna was zo geschrokken dat zij zich gillend op zijn levenloze lichaam wierp.Enkele dagen heeft zij urenlang geknield bij zijn lijk gezeten.
 • Willem II wenste na zijn dood niet gebalsemd te worden en had in zijn testament opgenomen dat de 'houten kist, die zijn gebeente bevatten moest' de vorm moest krijgen van 'zijn lijk' en hij 'gekleed in de gewoone tenue,die hij bij zijn leven droeg' moest worden bijgezet: 'De kist is dus aan het hoofd smal, aan de schouders breed en aan de voeten smal toeloopende.Van ’t fijnste hout gemaakt,werd ze aldus in de vierkante looden kist geplaatst'.Op 3 april werd Willem II opgehaald om de volgende dag bijgezet te worden in de grafkelder van de Oranjes in Delft.
 • Zijn in Engeland verblijvende zoon, de Prins van Oranje,volgde als koning Willem III zijn vader op. De drie wettige kinderen Willem,Hendrik en Sophie vreesden grote schulden en weigerden aanvankelijk de erfenis te accepteren toen tsaar Nicolaas I,zwager van de overleden koning, zich als schuldeiser meldde.Willem II bleek niet lang voor zijn dood een persoonlijke lening van een miljoen gulden te hebben ontvangen ter vergroting van zijn kunstcollectie, met diezelfde collectie als onderpand.Zijn broer Frederik bleek bereid die schuld onmiddellijk te delgen,met inbegrip van de rente,op voorwaarde dat de befaamde kunstverzameling zou worden geveild. Deze verkoop in 1850 bracht net niet genoeg op om Frederik geheel terug te betalen.Toen de daartoe belaste commissie in 1856 uiteindelijk de administratie van Willem II op orde had,bleek hij zoveel grond en huizen te bezitten dat de schulden afbetaald hadden kunnen worden zonder de kunstcollectie te verkopen.
 • De grote uitbreiding achter Paleis Kneuterdijk bleef jarenlang leegstaan,zodat de galerij en de torens in de loop van de jaren zestig gesloopt moesten worden.Wegens onoordeelkundige bouw moest de zogeheten Marmerzaal die bedoeld was voor de moderne kunst, al eerder afgebroken worden.De wintertuin werd verkocht.Van al deze gebouwen rest nu alleen de Gotische zaal
 • Een groot portret van koning Willem II hangt sinds 1848 in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan het Binnenhof in Den Haag.In dat jaar verloor de koning het grondwettelijk recht de leden van de Eerste Kamer te benoemen.Hij zou het portret geschonken hebben met de woorden: "Opdat ik toch altijd bij u ben."Willem II is de laatste regerende Oranje van wie geen fotoportret bekend is.Desondanks werd al met succes tijdens zijn leven met fotografie geëxperimenteerd.Foto's van zijn weduwe en stiefmoeder bestaan wel.
 • Met de homoseksuele verhoudingen die hij aanging, werd hij al in 1819 gechanteerd.De homoseksuele relaties die Willem II als kroonprins en koning onderhield, werden onder andere door Eillert Meeter beschreven. De koning zou zich hebben omringd met dienaren die hij niet kon ontslaan vanwege wat Meeter de "afschuwelijke motieven" noemde, waarvoor hij hen had aangenomen.Historici hebben Eillert Meeter meer dan een eeuw voor leugenaar uitgemaakt, maar in 2004 bleek uit documenten in het Koninklijk Huisarchief dat hij de waarheid heeft geschreven

Sources

 • wikipedia
 • huis van oranjeMore Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Willem II's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests and no close relatives have taken a 23andMe, AncestryDNA, or Family Tree DNA "Family Finder" test.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 6
Willem II van Oranje-Nassau
Willem II van Oranje-Nassau

wapen van Nassau
wapen van Nassau

Koning Willem II en zijn jonge gezin. Van links naar rechts: prins Willem, prins Alexander, koning Willem II, koningin Anna, prinses Sophie en prins Hendrik.
Koning Willem II en zijn jonge gezin. Van links naar rechts: prins Willem, prins Alexander, koning Willem II, koningin Anna, prinses Sophie en prins Hendrik.

De inauguratie van koning Willem II in de Nieuwe Kerk.
De inauguratie van koning Willem II in de Nieuwe Kerk.

Koning Willem II van Oranje Nassau
Koning Willem II van Oranje Nassau

view all


Collaboration

On 29 Mar 2015 at 14:00 GMT Bea (Timmerman) Wijma wrote:

Van Oranje-Nassau-8 and Oranje-Nassau-5 appear to represent the same person because: same people LNAB Oranje-Nassau (project)Willem II is 20 degrees from George Bush, 24 degrees from Rick San Soucie and 5 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

O  >  Oranje-Nassau  |  V  >  van Oranje Nassau  >  Willem Frederik George Lodewijk (Oranje-Nassau) van Oranje Nassau