Anthonie (Philipsz) van Leeuwenhoek

Thonis (Philipsz) van Leeuwenhoek (1632 - 1723)

Privacy Level: Open (White)
Thonis (Anthonie) van Leeuwenhoek formerly Philipsz
Born in Delft, Zuid-Holland, Nederlandmap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married in Delft, Zuid-Holland, Nederlandmap
Husband of — married in Pijnacker, Zuid-Holland, Nederlandmap
Died in Delft, Zuid-Holland, Nederlandmap
Profile last modified | Created 1 Jan 2016
This page has been accessed 1,105 times.

Categories: Scientists | Famous Dutch People | Dutch Roots PPP | Nederlanders uit Zuid-Holland voor 1700 | Dutch Notables.

Nederlanders voor 1700
Anthonie (Philipsz) van Leeuwenhoek is geboren in Zuid-Holland in 1632
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots
Anthonie (Philipsz) van Leeuwenhoek is Notable.

Contents

Biografie / Biography

Anthoni Philipsz. is geboren in Delft op 24 oktober en gedoopt op 4 november 1632. Zijn ouders waren Phillip Thonisz en Margrietken Jacobsdr van den Berch bemiddelde burgers. Groot- en overgrootvader waren brouwers te Delft. Leeuwenhoek werd 4 November 1632 in de Nieuwe Kerk te Delft gedoopt [1], ging eerst naar school in Warmond, waar zijn moeder als weduwe was gaan wonen. Hij noemde zich van Leeuwenhoek omdat zijn ouderlijk huis in Delft op de hoek naast de Leeuwenpoort stond.

Op 26 Juli 1654 huwt hij Barber de Mey [2] (geb. 13 December 1629, overleden op 11 Juli 1666, dochter van Elias de Mey en Maria Viruly), ze kregen vijf kinderen, waarvan slechts één in leven bleef, genaamd Maria (geboren 22 September 1656, overleden 25 September 1745), die hem tot op hoge leeftijd verzorgde.

Anthoni Philipsz. was born in Delft on October 24, 1632. His parents were Phillip Thonisz en Margrietken Jacobsdr van den Berch, influential citizens. Great and great-grandfather were brewers in Delft. Leeuwenhoek was baptized November 4, 1632 in the Nieuwe Kerk in Delft. [1] First went to school in Warmond, Zuid-Holland where his mother was living as a widow. He called himself van Leeuwenhoek because his parents' home in Delft was located on the corner next to the Leeuwenpoort (Lion's Gate).

On 26 July 1654 he married Barber de Mey [2] (born December 13, 1629, deceased on July 11, 1666, daughter of Elias and Maria de Mey Viruly), they had five children, of which only one remained alive, called Mary ( born September 22, 1656, deceased 25 September 1745), which kept him well into old age.

Kinderen / Children

 1. Philips Thoisz., ged. Delft 15-09-1655, begr. Delft 27-10-1655.
 2. Maria Thonisdr., ged. Delft 24-09-1656, begr. Delft 30-04-1745
 3. Margarietha Thonisdr., ged. Delft 29-09-1658, begr. Delft 07-10-1658.
 4. Philips Thonisz., ged. Delft 2501-1663, begr. Delft 14-02-1663.
 5. Philips Thonisz., ged. Delft 19-08-1664, begr. Delft 27-06-1666.

Op 10 Januari 1671 treed hij in ondertrouw met Cornelia Swalmius en trouwt op 25 januari [3]. Cornelia, overleden in 1694, was dochter van Johannes Swalmius, predikant te Valkenburg, en Margaretha Uytenbrouck, het enige kind uit dit huwelijk stierf vroeg.

Anthony van Leeuwenhoek stierf op 26 Augustus 1723 [4], en werd begraven in de Oude Kerk te Delft, waar een grafteken voor hem werd opgericht.

On 10 January 1671 he resign marriage with Cornelia Swalmius and married on January 25. [3] Cornelia, deceased in 1694, was the daughter of John Swalmius, minister in Valkenburg and Margaret Uytenbrouck, the only child of this marriage died early.

Anthony van Leeuwenhoek died on August 26, 1723 [4], and was buried in the Old Church in Delft, where a shrine was erected for him.

Geschiedenis / History

Antoni van Leeuwenhoek staat aan de basis van de microbiologie. Met zijn zelfgemaakte microscopen ontdekte hij als eerste de onzichtbare wereld van de micro-organismen. Als lakenhandelaar gebruikte hij vergrootglazen om oneffenheden in het katoen op te sporen. Zo raakte hij geïnteresseerd in het blazen en slijpen van lenzen. Zijn belangstelling voor de natuur bracht hem ertoe die lenzen ook eens op iets anders te richten. Met een zelfgemaakte microscoop ontdekte hij in 1674 als eerste microben. In een druppel water uit het troebele Berkelse meer zag hij ‘kleijne diertgens’, zoals hij ze beschreef. Dit bleken groene algen en raderdiertjes te zijn. Niet veel later (1676) ontdekte hij ook rode bloedcellen en bacteriën.

Leeuwenhoek microscoop.

Bij zijn ontdekkingstocht plaatste Van Leeuwenhoek zijn preparaten op een pin onder de lens. Voor elk nieuw preparaat zette hij een nieuwe microscoop in elkaar, uiteindelijk ongeveer vijfhonderd. Van Leeuwenhoek is ook bekend om zijn tekeningen en beschrijvingen van (menselijke) spermacellen. Kuis als hij was, vermeldde hij er wel bij dat hij deze observaties gemaakt had sonder sich te besoetelen.

Antoni van Leeuwenhoek is the father of microbiology. With his homemade microscope he first discovered the invisible world of micro-organisms. As cloth merchant, he used magnifying glasses to detect irregularities in the cotton. He became interested in blowing and grinding lenses. His interest in nature led him to lenses also encourage it to target something else. With a homemade microscope, he discovered in 1674 the first microbes. In a drop of water from the murky Berkelse meer (Lake near the city Berkel), he saw "Kleijne diertgens" (little animals) as he described them. This turned out to be green algae and rotifers. Not much later (1676) he also discovered red blood cells and bacteria.

Upon his discovery Van Leeuwenhoek placed his preparations with a pin under the lens. For each new composition he created a new microscope together, eventually about five hundred. Van Leeuwenhoek is also known for his drawings and descriptions of (human) sperm. Chaste as he was, he mentioned that he made these observations "sonder sich te besoetelen ( without defile himself).

Grafteken / headstone Anthonie van Leeuwenhoek

Bronnen/Sources

 • Doopaantekening Thonis Philipsz Delft 04-11-1632. [1]
Doopaantekening/Note baptism Thonis Philipsz
 • Index record:
Doopaantekening / Note baptism
Datering 04-11-1632Date
Plaats DelftPlace
Gedoopte Thonis Baptized
Vader Philip ThoniszFather
Moeder Grietgen Jacobs Mother
Getuige Thonis PhilipsWitness
Getuige.... Thonis Witness
Getuige Magdalena en Catharina Jacobs Witness
Archief Nederlands Hervormde Gemeenschap Delft, Dopen 1616-1660Archive
Inventarisnummer Familysearch Image 267 van 687Inventory number

 • Huwelijk Anthoni van Leeuwenhoek en Barbara de Meij, Delft 29-07-1654.[2]
Huwelijksaantekening Anthoni Leeuwenhoek en Barbara de Mey.
 • Index record:
1e Huwelijk
Datering 29-07-1654Date
Plaats DelftPlace
Bruidegom Anthoni LeeuwenhouckGroom
? ?
Bruid Barbara de Mey Bride
Archief Alle Gezindten Delft Trouwen 1650-1674Archive
Inventarisnummerimage 71 van 565 Inventory number

 • Huwelijk Anthoni van Leeuwenhoek en Cornelia Swalmius, Delft 25-01-1671. [3]
Huwelijksaantekening Anthoni Leeuwenhouck en Cornelia Swalmius
 • Index record:
2e Huwelijk
Ondertrouw 10-01-1671Notice of marriage
Huwelijk 25-01-1671Marriage
Plaats DelftPlace
Bruidegom Anthoni LeeuwenhouckGroom
Weduwnaar
Bruid Cornelia Swalmius Bride
Archief Alle Gezindten Delft Trouwen 1650-1674Archive
Inventarisnummerimage 470 van 565 Inventory number

 • Begrafenis Anthonij van Leeuwenhoek, Delft 31-08-1723. [4]
Inschrijving Begrafenis.
 • Index record:
Begrafenis
Overleden 26-08-1723Deceased
Begraven 31-08-1723Buried
Plaats DelftPlace
Naam Anthonij van LeeuwenhoekName
Archief Nederlands Hervormde Delft Begraven 1747-1784Archive
Inventarisnummerimage 14 van 633 Inventory number

References

 1. 1.0 1.1 1.2 Doopaantekening Thonis Philipszoon, Delft 04-11-1632, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Delft. Dopen 1616-1660. Familysearch image 267 of 687; Rijksarchiefdienst Nederlands, Zuid-Holland (Netherlands National Archives, Zuid-Holland).
 2. 2.0 2.1 2.2 Huwelijk Anthoni van Leeuwenhoek en Barbara de Meij, Netherlands, Zuid-Holland...Church Records, 1076-1916 Alle Gezindten Delft Trouwen 1650-1674, image 71 van 565.
 3. 3.0 3.1 3.2 Huwelijk Anthoni Leeuwenhouck en Cornelia Swalmius, Delft 25-01-1671, Netherlands, Zuid-Holland...Church Records, 1076-1916 Alle Gezindten Delft Trouwen 1650-1674, image 470 van 565.
 4. 4.0 4.1 4.2 Anthonij van Leeuwenhoek, Begrafenis, Delft 26-08-1723, Netherlands, Zuid-Holland...Church Records, 1076-1916 Nederlands Hervormde Gemeente Delft Begraven 1747-1784 , image 14 van 633.

English Biographical Notes

 • "the Father of Microbiology" - for his work improving the microscope and his observations on microorganisms, discovered via correspondence with the Royal Society[5]
 • s/o Philips Antonisz van Leeuwenhoek & Margaretha Bel van den Berch[5]
 • 4 Nov. 1632 baptised "Thonis"[5]
 • four older sisters, Margriet, Geertruyt, Neeltje, and Catharina.[5]
 • July 1654 m. Barbara de Mey[5] (5 children, 4 of whom died as infants)
 • draper
 • 1671 m. Cornelia Swalmius[5] (no children)
 • 560 scientific letters to the Royal Society and other scientific organizations[5]
 • died of a rare disease that now bears his name[5]
 • buried in Oude kerk[5]
 • 24 Oct 2016, Google Doodle commemorating his 384th birthday[6]

Algemene informatieMore Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Anthonie's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 3
Anthonie van Leeuwenhoek
Anthonie van Leeuwenhoek

Anthonie van Leeuwenhoek.
Anthonie van Leeuwenhoek.

Google Doodle: Antoni van Leeuwenhoek’s 384th Birthday
Google Doodle: Antoni van Leeuwenhoek’s 384th Birthday

Collaboration

Anthonie is 44 degrees from Rosa Parks, 38 degrees from Anne Tichborne and 32 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

P  >  Philipsz  |  V  >  van Leeuwenhoek  >  Thonis (Philipsz) van Leeuwenhoek