Project: Dutch Roots Challenge

Categories: Netherlands Project | Profile Improvement Project | Dutch Roots Challenge


Nederlands Portaal Dutch Roots Project Nederlands Dutch Roots Project English Dutch Portal


*


For all of you who love a challenge, we will try to organize a Dutch Roots Challenge every month, by this and with your great help we like to give all members a chance to get involved, try to improve, source and / or connect our Dutch Roots Profiles who need some help!!
The Dutch flag/De Nederlandse vlag
Voor iedereen die houdt van een uitdaging , zullen we elke maand proberen een Dutch Roots Challenge te organiseren, hiermee en met jullie geweldige hulp natuurlijk, willen we graag alle leden de kans geven om mee te kunnen doen aan het verbeteren , bronnen toevoegen en / of verbinden van onze Dutch Roots profielen die wat hulp nodig hebben!!


It is with great pleasure that we announce the DRP organizes our next challenge

Liberation Day Challenge 2021

Theme 2021/Thema 2021: After 75 years Freedom/Na 75 jaar Vrijheid
Wanneer/When??
4 mei 2021, om 20.02 uur, tot en met 10 mei 2021 20:02 uur.
4 May 2021 at 20.02 hour till 10 May 2021 20.02 hour.
Central Europe Time

To join/chat/communicate see also our Liberation Day Challenge 2021 G2G

Ant add your WikiTree ID to the list here: Deelnemers - Participants

Go to Challenge Page

Contents

Mission

For all members who love a challenge and to improve, connect and source Dutch Profiles !

Voor alle leden die van een Uitdaging houden en het leuk vinden Nederlandse profielen te verbeteren, verbinden en van bronnen te voorzien !

The winner will of course get a project challenge winner badge!
De winnaar krijgt natuurlijk een project challenge winner badge!

The current Leader of this project is - de huidige leiders van dit project zijn : Bea Wijma and Eef van Hout
our coordinators are- en onze co√∂rdinatoren zijn  : Astrid Schellenberger and Margreet Beers

Join

Add Dutch_Roots_Challenge to your G2G tag feed followed tags to keep up with the Dutch Root Challenge discussions and news.
See : Communicate
All participants may add the participants sticker, shown lower on this page and only the winner is allowed to add the Dutch Roots Challenge Winner badge to his Bio !
see Stickers
Voeg Dutch_Roots_Challenge toe aan je G2G tag feed followed tags om op de hoogte te blijven van de Dutch Roots Challenge duscussies en nieuwtjes.
Zie: Communicatie
Alle deelnemers mogen de deelnemers stikker toevoegen, zie verder op deze pagina en alleen de winnaar mag de Dutch Roots Challenge Winnaar template toevoegen aan zijn Bio !
zie Stikkers
We love Challenges

Rules

Rules to participate in a challenge - Regels voor het meedoen aan een challenge:
 1. Add and cite your-Voeg ze toe en citeer je sources - bronnen
 2. Improve profiles- Verbeter profielen
 3. Communicate in Dutch Roots Challenge - Communiceer via de Dutch Roots Challenge G2G
 4. Collaborate-Samenwerken
 5. After saving hit the Challenge Tracker key at the top of the editpage. Chose in the next window The DRP challenge and add what you did.
 6. And here's the tracker score - En hier is de tracker score
 7. Have fun-Veel plezier!

Goals

The primary goal of the Dutch Roots Challenge project is to have all profiles connected, sourced and improved. In working on that goal, we'd also like to see sources added, if needed family added and profiles improved. We love collaboration between members, and community involvement by challenges. Of course having fun, collaborating and getting our community involved are very important goals also !
And of course... what would a challenge be without a badge , if you're the winner you will get the Dutch Roots Challenge badge !!
Het primaire doel van het Dutch Roots Challenge project is om alle profielen verbonden, van bronnen voorzien en verbeterd te krijgen . In het werken aan dat doel , willen we dus ook graag bronnen toegevoegd zien, indien nodig familie toegevoegd en profielen verbeterd. We houden van samenwerking tussen de leden en de betrokkenheid van de gemeenschap door de uitdagingen. Natuurlijk plezier , samenwerken en het krijgen van onze gemeenschap betrokken zijn zeer belangrijke doelen ook !
En natuurlijk ... wat zou een uitdaging zijn zonder een badge , als je de winnaar bent zul je natuurlijk de Nederlandse Roots Challenge badge krijgen !!

Challenges 2016-2019

WALL OF DUTCH ROOTS WIKITREEFAME

Dutch Roots Challenges 2016

 1. March 2016: Dutch Roots Connection Challenge All Aalfs connected March 2016 Challenge
  Winner was Abm Helsdingen !!
 2. April 2016: Dutch Roots Connection Challenge All Sohier connected April 2016 Challenge
  Winner was B.W.J Molier !!
 3. Extra April 2016: Dutch Roots KING's DAY sourcerer challenge Our Princess Mabel got in 4 days from 0! to 81!! sourced ancestors. April 2016 Challenge Winner was Rob Ton!!!
 4. May 2016: Liberation Day/Bevrijdingsdag Challenge. Op zoek naar Soldaat van Oranje! Winner was Jan Terink!!!
 5. September 2016: Late Summer Monsterchallenge sorting/uitzoeken & sourcing/van bronnen voorzien in the/de Jungle van alle Monsters!
 6. 1-3 October 2016: we had a great time and lot of fun during the Source a Thon thank you all for joining our team !

Dutch Roots Challenges 2017

 1. February 2017: Wikilove Dutch Roots Challenge 3-12 February 2017 358 sources and 191 new family members added and .. the family connected in just one week
  1. Winner Connection badge: Joop van Belzen-1 connection Dennis Ling connected on 15:38, 3 February 2017 (EST)
  2. Winner Sourcerers Challenge Joop van Belzen 101 Sources added.
  3.Winner Demolition badge Charlie Panek 53 new profiles added
  4. Winner Dutch Roots Challenge badge {{NetherlandsChallenge Winner|date=February 2017}} Jan Terink And....for all participants who didn't have one already, the Sourcerers badge. Congrats and see you all next time it was a pleasure .... as always :D
 2. 5-10 May 2017: Dutch Roots Liberation-Bevrijdingsdag Challenge - Perles de r√©sistance - Parels van het verzet Voeg familieleden en bronnen toe voor drie WO II heldinnen -Add familly and sources to three WWII heroines: Jannetje Johanna (Jopie) "Hannie" Schaft and Nel (Nanninga) Storck and Doortje (Polenaar) Suuring en natuurlijk om ze allemaal te vrbinden met de main tree !- and of course to connect them all to the main Tree !
  It was great, 175 new profiles/nieuwe profielen (including the three Perles de Resistance) and we added-274 sources/bronnen (Jan's bronnen excluded) Winners were:
  Winners were:
  Sourcerers Sprint badge winner Erika Ward
  Connection Combat Challenge badge winner B.W.J Molier
  Winner of our Dutch Roots Profile Improvement Trophy Amy Selby
  Congrats from all of us and....for all participants who didn't have one already, the Sourcerers badge. Thanks and see you all next time it was a pleasure to have you !

Dutch Roots Challenges 2018

 1. 27 March - 2 April 2018: Koninklijke Hoogovens Hotemetoten Challenge - Royal Hoogovens Hotshots Challenge
  Our wonderful Winner was Enoch Stuivenberg and a special thanks and Wonderful Supertrooper award for Amy Selby !
 2. 5 May - 8 May 2018: The Dutch Roots Project Annual Liberation Challenge - 2018 Year of Resistance; The Resistance as Example/Het Verzet als Voorbeeld
  Challenge: Voeg zoveel mogelijk familieleden met bronnen toe van en verbindt aan WikiTree drie WO-II, zeer belangrijke maar nog te onbekende verzetstrijders - Add as much as possible familly with sources and connect to WikiTree three WWII , very important but hardly known, resistance fighters: Walraven van Hall, Iman Jacob van den Bosch and Jacob Buijs.
  Een fantastische opkomst, geweldige resultaten - A fantastic attendance, great results! 13 deelnemers/participations; 8 namen actief deel/8 actively participated met een totale score van bijna 500 bronnen toegevoegd/with a total score of almost 500 sources added.
  Twee van de drie profielen/Two of the three profiles, Walraven van Hall and Iman Jacob van den Bosch zijn connected aan onze Tree/were contected to our Tree!
  The WINNERS:
  Onze geweldige winnaar met een giga hoge score/Our wonderful Winner with an gigantic high score was Eef van Hout!! Zij voegde bijna 40% van de bronnen toe/She added almost 40% of the sources. Whoop-whoop!
  Tweede plaats/Second place: Enoch Stuivenberg. Derde plaats/Third place: Margreet Beers.
  Bea Wijma, our leader, connected the first of the three resitance fighters. So she is the Connection winner! ;-)
  Gefeliciteerd allemaal/Congrats all! Dank voor het deelnemen en we hopen dat je er de volgende keer ook weer bij bent!/Thank you for having you and we hope to see you next time again.

Dutch Roots Challenges 2019

 1. 2 May - 8 May 2019: Dutch Roots Annual Liberation Day Challenge 2019
  Challenge: Voeg zoveel mogelijk familieleden met bronnen toe van en verbindt aan WikiTree drie WO-II, zeer belangrijke maar nog te onbekende verzetstrijders - Add as much as possible familly with sources and connect to main WikiTree three WWII resistance fighters:
  Truus Meijer
  Gerrit Jan van der Veen
  Jan Zwartendijk All are connected to WikiTree now thanks all members that joined the challenge ! Thanks everyone !
  THE WINNERS of this challenge are:
  1.Eef van Hout most contributions :)
  2.Erik Oosterwal connected the first profile to WikiTree :)
  3.Elsa van der Velde veelbelovend/most promising challenge talent :)

Dutch Roots Challenges 2020

1. 30 December 2019 - 6 January 2020: Dutch Roots Mapping Cartographers Challenge
Challenge: Voeg vier belangrijke pioniers van de kartografie en hun families toe aan WikiTree. -The goal is to add four important pioneers of Cartography and their family to WikiTree:
Petrus Plancijus
Gerardus Mercator
Jodocus Hondius
Willem Jansz Blaeu and on special request of
Minke Wagenaar:
Bernardus Schotanus. All are connected to WikiTree now thanks all members that joined the challenge ! Thanks everyone !
THE WINNERS of this challenge are:
1.Petra Goedegebuure most contributions :)
2.Elsa van der Velde
3.Filip Beunis.
Speciale vermelding voor het connecten van de laatste carthograaf/special mention for connecting the last cartographer:
Willem Vermeulen
2. 1 May 2020 - 5 May 2020: The 5de!!DRP Bevrijdingsdag/Liberation Day Challenge 2020!
We will be sourcing, connecting and adding sourced family of 5 (because this is our 5th liberation challenge!) brave Dutch liberators of World War II who deserve a wonderful profile at WT:
Jan Beelaerts van Blokland
Ellis Brandon
Emmy Broekman
Eddy Jonker
Albert de Ruijter van Steveninck
Peter Tazelaar
All have a wonderful well sourced profile and are connected to WikiTree now thanks all members that joined the challenge ! Thanks everyone !
THE WINNERS of this challenge are:
 1. Eef van Hout Most contributions :)
 2. Elsa L. van der Velde
 3. Carolina E. Dagevos aka Millin
B.W.J Mollier made the most connections


Ongoing-Doorlopende Challenges

 1. Is er een connectie tussen - Is there a connection between Willem Hesselsz de Vlamingh en - and Dignus de Vlamingh ??
  Dignus de Vlaming married Martha verbeek on 21.10.1731, therefore he fits the timeline on Willem Hesselzoon de Vlamingh as either his youngest son or, grandson. On their return to Holland in 1698, William Hesselzoon de Vlamingh retired and no further mention is made of him or his sons, until a Dignus de Vlamingh from Holland arrived at the Cape of Good Hope....See G2G Dutch Roots Summer Challenge de Vlamingh
 2. The Monster Challenge : click for more info here !
 3. The Jansz-Ling Wikilove Challenge .

Ideas - Requests

If you have a specific Dutch family or profile(s) you would like us to organize a challenge for, please just send your idea or request to one of our coordinator Astrid Schellenberger we of course would love to help get all Dutch Roots Profiles improved , connected and sourced, or try to solve a brickwall by organizing a challenge for them, so please just send them in !! :D
Als je een specifieke Nederlandse familie of profiel(en) hebt waar je graag een challenge voor georganiseerd wilt zien, kun je deze sturen naar een van onze coordinatoren Astrid Schellenberger, we willen natuurlijk met alle plezier helpen om alle Nederlandse profielen, te verbeteren, verbinden en van bronnen te voorzien, of een 'Brickwall' oplossen door hier een challenge voor te organiseren, dus stuur ze alsjeblieft allemaal in !! :D
For ideas: check your own-Voor ideeen: check je eigen Unconnected list-Unconnected lijst!

Stickers


Sticker for all Dutch Roots Challenge Participants, just copy and paste this sticker, in your own profile, somewere below the content Biography :
Template voor alle Dutch Roots Challenge Deelnemers, copieer en plak dit ergens in je eigen profiel, onder het hoofdstukje Biography :
{{NetherlandsChallenge}}
after you save it will look like - na opslaan zie je :
==Biography==
Template:NetherlandsChallenge


Sticker for the Dutch Roots Challenge Winner ! Copy and paste this to the top of your Bio below content Biography: Template for the Dutch Roots Challenge Winner and add the correct month :
Template voor de Dutch Roots Challenge Winnaar ! Copieer en plak dit bovenin je eigen Bio, onder hoofdstukje Biography en voeg de juiste maand toe :
{{NetherlandsChallenge Winner|date=April 2016}}
after you save it will look like - na opslaan zie je :
==Biography==
Template:NetherlandsChallenge WinnerSticker for - Sticker voor: profiles created for or during a Dutch Roots Challenge. This Sticker is used to make it easier to find them if for example you want to work on them a bit more after the Challenge - Deze sticker wordt gebruikt om het gemakkelijker te maken de profielen terug te vinden voor het geval je er na de challenge nog verder aan wilt werken.
Just copy and paste this below the content Biography - Kopieer en plak dit onder het hoofdstukje Biography:
{{NetherlandsChallenge Profile}}

after you save it will look like - na opslaan zie je :
==Biography==
Template:NetherlandsChallenge Profile


And you can find them all here - En hier kun je ze allemaal vinden: Dutch Roots Challenge Profile


 • Tip: Stickers are always placed below the content Biography, but they can be placed anywhere below the content Biography you like, so if you don't like them at the top of a Bio, you can also place them in the middle or at the bottom, so they can go anwyhere as long as it is between these contents:
  ==Biography== and ==Sources==
 • Tip: Stickers worden altijd geplaatst onder het hoofdstukje Biography, maar ze mogen gewoon daar in de Bio geplaastst worden waar jij ze het mooist vind staan, dus vind je ze niet mooi staan bovenaan, dan mag je ze ook in het midden of ergens onderaan plaatsen, dus ze mogen overal geplaatst worden in de bio als het maar ergens tussen deze twee hoofdstukjes is:
  ==Biography== and ==Sources==Useful links - Handige links

All templates , categories and all about the Dutch Roots project profile, categories and templates you can find here - Alle templates (sjablonen), categorien en alles over het Dutch Roots Project profiel kun je hier vinden:
The Dutch Archive for help finding sources and the Dutch Naming Convention, also very important- Het Nederland Archief voor hulp bij het vinden van bronnen en de Nederlandse Naamconventie', ook heel belangrijk :

Related Projects and GroupsThis page was last modified 15:23, 20 January 2023. This page has been accessed 3,971 times.