Project: Dutch Roots Challenge

Categories: Dutch Roots Project | Profile Improvement Project | Dutch Roots Challenge


Nederlands Portaal Dutch Roots Project Nederlands Dutch Roots Project English Dutch Portal


*


For all of you who love a challenge, we will try to organize a Dutch Roots Challenge every month, by this and with your great help we like to give all members a chance to get involved, try to improve, source and / or connect our Dutch Roots Profiles who need some help !!
Voor iedereen die houdt van een uitdaging , zullen we elke maand proberen een Dutch Roots Challenge te organiseren, hiermee en met jullie geweldige hulp natuurlijk, willen we graag alle leden de kans geven om mee te kunnen doen aan het verbeteren , bronnen toevoegen en / of verbinden van onze Dutch Roots profielen die wat hulp nodig hebben !!


De enige echte.../ The only real..

KONINKLIJKE HOOGOVENS HOTEMETOTEN CENTURY CHALLENGE

ROYAL HOOGOVENS HOTSHOTS CENTURY CHALLENGE

Hoogovens Challenge

Wanneer/When??

Dinsdag 27 maart 2018 22:00 uur tot en met maandag 2 april 2018 22:00 uur.
Tuesday March 27, 2018 22:00 hour till Monday April, 2, 2018 22:00.
Central Europe Time

Zie voor meer uitleg - See for more info and explaining Challlenge Page
and to chat/communicate see also our Hotemetoten Hotshots Challenge G2G and Start Challenge

Contents

Mission

For all members who love a challenge and to improve, connect and source Dutch Profiles !

Voor alle leden die van een Uitdaging houden en het leuk vinden Nederlandse profielen te verbeteren, verbinden en van bronnen te voorzien !

The winner will of course get a challenge badge , this can be a Connector Challenge badge or one of the many other challenge badges !

******

De winnaar krijgt natuurlijk een challenge badge , dit kan een Connector Challenge badge zijn, maar ook een van de vele andere challenge badges !

The current Leader of this project is - de huidige leidster van dit project is : Bea Wijma and
our coordinator is- en onze co√∂rdinator is  : Astrid Schellenberger

Join

Add Dutch_Roots_Challenge to your G2G tag feed followed tags to keep up with the Dutch Root Challenge discussions and news.
See : Communicate
All participants may add the participants template and only the winner is allowed to add the Dutch Roots Challenge Winner badge to his Bio !
see challenge templates
Voeg Dutch_Roots_Challenge toe aan je G2G tag feed followed tags om op de hoogte te blijven van de Dutch Roots Challenge duscussies en nieuwtjes.
Zie: Communicatie
Alle deelnemers mogen de deelnemer template en alleen de winnaar mag de Dutch Roots Challenge Winnaar template toevoegen aan zijn Bio !
zie challenge templates

Rules

Rules to participate in a challenge - Regels voor het meedoen aan een challenge:
 1. Add and cite your-Voeg ze toe en citeer je sources - bronnen
 2. Improve profiles- Verbeter profielen
 3. Communicate in Dutch Roots Challenge - Communiceer via de Dutch Roots Challenge G2G
 4. Collaborate-Samenwerken
 5. Have fun-Veel plezier!

Goals

The primary goal of the Dutch Roots Challenge project is to have all profiles connected, sourced and improved. In working on that goal, we'd also like to see sources added, if needed family added and profiles improved. We love collaboration between members, and community involvement by challenges. Of course having fun, collaborating and getting our community involved are very important goals also !
And of course... what would a challenge be without a badge , if you're the winner you will get the Dutch Roots Challenge badge !!
Het primaire doel van het Dutch Roots Challenge project is om alle profielen verbonden, van bronnen voorzien en verbeterd te krijgen . In het werken aan dat doel , willen we dus ook graag bronnen toegevoegd zien, indien nodig familie toegevoegd en profielen verbeterd. We houden van samenwerking tussen de leden en de betrokkenheid van de gemeenschap door de uitdagingen. Natuurlijk plezier , samenwerken en het krijgen van onze gemeenschap betrokken zijn zeer belangrijke doelen ook !
En natuurlijk ... wat zou een uitdaging zijn zonder een badge , als je de winnaar bent zul je natuurlijk de Nederlandse Roots Challenge badge krijgen !!

Challenges 2016-2018

WALL OF DUTCH ROOTS WIKIFAME

Dutch Roots Challenges 2016

 1. March 2016: Dutch Roots Connection Challenge All Aalfs connected March 2016 Challenge
  Winner was Abm Helsdingen !!
 2. April 2016: Dutch Roots Connection Challenge All Sohier connected April 2016 Challenge
  Winner was B.W.J Molier !!
 3. Extra April 2016: Dutch Roots KING's DAY sourcerer challenge Our Princess Mabel got in 4 days from 0! to 81!! sourced ancestors. April 2016 Challenge Winner was Rob Ton!!!
 4. May 2016: Liberation Day/Bevrijdingsdag Challenge. Op zoek naar Soldaat van Oranje! Winner was Jan Terink!!!
 5. September 2016: Late Summer Monsterchallenge sorting/uitzoeken & sourcing/van bronnen voorzien in the/de Jungle van alle Monsters!
 6. 1-3 October 2016: we had a great time and lot of fun during the Source a Thon thank you all for joining our team !

Dutch Roots Challenges 2017

 1. February 2017: Wikilove Dutch Roots Challenge 3-12 February 2017 358 sources and 191 new family members added and .. the family connected in just one week
  1. Winner Connection badge: Joop van Belzen-1 connection Dennis Ling connected on 15:38, 3 February 2017 (EST)
  2. Winner Sourcerers Challenge Joop van Belzen 101 Sources added.
  3.Winner Demolition badge Charlie Panek 53 new profiles added
  4. Winner Dutch Roots Challenge badge {{Dutch Roots Challenge Winner|date=February 2017}} Jan Terink And....for all participants who didn't have one already, the Sourcerers badge. Congrats and see you all next time it was a pleasure .... as always :D
 2. 5-10 May 2017: Dutch Roots Liberation-Bevrijdingsdag Challenge Voeg familieleden en bornnen teoe voor drie WO II heldinnen -Add familly and sources to three WWII heroines: Jannetje Johanna (Jopie) "Hannie" Schaft and Nel (Nanninga) Storck and Doortje (Polenaar) Suuring en natuurlijk om ze allemaal te vrbinden met de main tree !- and of course to connect them all to the main Tree !
  It was great, 175 new profiles/nieuwe profielen (including the three Perles de Resistance) and we added-274 sources/bronnen (Jan's bronnen excluded) Winners were:
  Winners were:
  Sourcerers Sprint badge winner Erika Ward
  Connection Combat Challenge badge winner B.W.J Molier
  Winner of our Dutch Roots Profile Improvement Trophy Amy Selby
  Congrats from all of us and....for all participants who didn't have one already, the Sourcerers badge. Thanks and see you all next time it was a pleasure to have you !

Dutch Roots Challenges 2018

 1. 27 March - 2 April 2018: Koninklijke Hoogovens Hotemetoten Challenge - Royal Hoogovens Hotshots Challenge
  Our wonderful Winner was Enoch Stuivenberg and a special thanks and Wonderful Supertrooper award for Amy Selby !Ongoing-Doorlopende Challenges

 1. Is er een connectie tussen - Is there a connection between Willem Hesselsz de Vlamingh en - and Dignus de Vlamingh ??
  Dignus de Vlaming married Martha verbeek on 21.10.1731, therefore he fits the timeline on Willem Hesselzoon de Vlamingh as either his youngest son or, grandson. On their return to Holland in 1698, William Hesselzoon de Vlamingh retired and no further mention is made of him or his sons, until a Dignus de Vlamingh from Holland arrived at the Cape of Good Hope....See G2G Dutch Roots Summer Challenge de Vlamingh
 2. The Monster Challenge : click for more info here !
 3. The Jansz-Ling Wikilove Challenge .

Ideas - Requests

If you have a specific Dutch family or profile(s) you would like us to organize a challenge for, please just send your idea or request to one of our coordinators Astrid Schellenberger or Joop van Belzen, we of course would love to help get all Dutch Roots Profiles improved , connected and sourced, or try to solve a brickwall by organizing a challenge for them, so please just send them in !! :D
Als je een specifieke Nederlandse familie of profiel(en) hebt waar je graag een challenge voor georganiseerd wilt zien, kun je deze sturen naar een van onze coordinatoren Astrid Schellenberger of Joop van Belzen, we willen natuurlijk met alle plezier helpen om alle Nederlandse profielen, te verbeteren, verbinden en van bronnen te voorzien, of een 'Brickwall' oplossen door hier een challenge voor te organiseren, dus stuur ze alsjeblieft allemaal in !! :D
For ideas: check your own-Voor ideeen: check je eigen Unconnected list-Unconnected lijst!

Stickers


Sticker for all Dutch Roots Challenge Participants, just copy and paste this to the top of your Bio, below content Biography :
Template voor alle Dutch Roots Challenge Deelnemers, copieer en plak dit bovenin je eigen Bio, onder het hoofdstukje Biography :
{{Dutch Roots Challenge}}
after you save it will look like - na opslaan zie je :


... is a participant of the Dutch Roots Challenge.


Sticker for the Dutch Roots Challenge Winner ! Copy and paste this to the top of your Bio below content Biography: Template for the Dutch Roots Challenge Winner and add the correct month :
Template voor de Dutch Roots Challenge Winnaar ! Copieer en plak dit bovenin je eigen Bio, onder hoofdstukje Biography en voeg de juiste maand toe :
{{Dutch Roots Challenge Winner|date=April 2016}}
after you save it will look like - na opslaan zie je :
... won the April 2016 Dutch Roots Challenge!Sticker for profiles created for or during a Dutch Roots Challenge. Just copy and paste this to the top of the Bio, below content Biography. Kopieer en plak dit bovenin de Bio, onder hoofdstukje Biography:
{{Dutch Roots Challenge Profile}}

after you save it will look like - na opslaan zie je :
...'s profile is a Dutch Roots Challenge ProfileUseful links - Handige links

All templates , categories and all about the Dutch Roots project profile, categories and templates you can find here - Alle templates (sjablonen), categorien en alles over het Dutch Roots Project profiel kun je hier vinden:
The Dutch Archive for help finding sources and the Dutch Naming Convention, also very important- Het Nederland Archief voor hulp bij het vinden van bronnen en de Nederlandse Naamconventie', ook heel belangrijk :

Related Projects and GroupsThis page was last modified 18:06, 4 April 2018. This page has been accessed 1,529 times.