Project: Dutch Roots Challenge/Source Challenges

Categories: Netherlands Project | Dutch Roots Challenge

xxxxxxxx


Annual Liberation Day Challenge 2021.

In order to honour and remember the heroes that brought us liberty, thanks to them we all are free and able to celebrate the 5th of May every year, so the DRP organizes again


THE DUTCH ROOTS LIBERATION DAY CHALLENGE 2021
The only real..
Wanneer/When??
4 mei 2021, om 20.02 uur, tot en met 10 mei 2021 20:02 uur.
4 May 2021 at 20.02 hour till 10 May 2021 20.02 hour.
Central Europe Time
Liberation Day Challenge 2021
To join/chat/communicate see also our: Liberation Day Challenge 2021 G2G
Just add your WikiTree ID to the list here: Deelnemers - Participants
Return to Project Page


Contents

Doelen Goals

Deze challenge is een sourcerer en connector challenge met als doel voor de belangrijkste personen van een verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog (die bekend gemaakt wordt op 4 mei a.s.), de mooist en zo compleet mogelijkste profielen aan te maken en deze van voorouders te voorzien en te verbinden aan de WikiTree. Elke goede betrouwbare of waardevolle bron levert 1 punt op. Mooier maken van ieder profiel wordt aangemoedigd. Afbeeldingen relevant voor een profiel, met bron!, leveren eveneens punten op.
This challenge is a sourcerer and connector challenge with the aim of creating the most beautiful and complete profiles as possible for the most important people of a resistance group from the Second World War (which will be announced on May 4). provide ancestors and connect them to the WikiTree. Every good reliable or valuable source earns 1 point. Improving every profile is encouraged. Images relevant to a profile, with source !, also score points.
Luk ut vandoag nie dan lukt ut mérrege

Regels Rules

Geaccepteerde bronnen/Accepted Sources:
 • Geboorteakte, Huwelijksakte, Overlijdensakte/BMD-certificates.
 • Doopaantekening /Baptism registration.
 • Ondertrouw/Trouw aantekening /Marriage Banns, Marriage proclamations/notes.
 • Begrafenis aantekening/Burial documents.
 • Notariële akten/Notary deeds.
 • Overige officiële stukken/Other official documents.
 • Oorkondeboeken/Charter books.

Bronnen Sources

Hieronder een aantal sites met archieven die behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van bronnen.
Below are a number of sites with archives that can be helpful in finding sources.

Nederland/Netherlands 🇳🇱

Een uitgebreid overzicht vind je hier: / You can find an extensive overview here:
Tweede Wereld Oorlog/Second World War

België 🇧🇪

Frankrijk 🇫🇷

Indonesië Indonesia 🇮🇩

Werkwijze Procedure

Wil je meedoen?
 1. Ga naar de deelnemerslijst hieronder en klik op [edit] achter de kop. Deelnemerslijst.
 2. Zet een hekje (#), als deze er nog niet staat, en drie tildes ~~~ (als je niet weet hoe, kun je deze gewoon kopieren en plakken) op de eerstvolgende lege positie in de lijst.
 3. klik op SAVE PAGE..
Do you like to join ?
 1. Go to the list of participants below and click on [edit] behind the header Deelnemerslijst/Participant list.
 2. Put a hashtag (#), if it is not already there, and add three tildes ~~~ , (if you do not know how, you can just copy and paste it) at the next empty position in the list.
 3. Click SAVE PAGE.

Deelnemerslijst Participant List

 1. Bea Wijma Hendrik Engbert Jannink
 2. Astrid Spaargaren
 3. Michel Vorenhout
 4. Joop van Belzen Herman Laatsman
 5. Jan Terink Madama Perdriau
 6. Joan (Hollander) Dubbelboer Hebe Charlotte Kohlbrugge
 7. Enoch Stuivenberg Albert Starink
 8. Eef van Hout Jan aan de Stegge
 9. Margreet Beers Paul Philip Veerman
 10. B.W.J. Molier Jan Hendrik Weidner
 11. Elsa van der Velde Suzanne Hilterman
 12. Francis Lehman
 13. Alex Fransen
 14. Carolina Dagevos Millin
 15. Herman Overmars Pieter Jacob Six
 16. Gesinus Knegt David Verloop
 17. W Robertson
 18. Tiko Verhelst Vital Dreyfus
 19. Minke Wagenaar Johanna Hermina Bruins
 20. Jelena Eckstädt
 21. Isabelle Martin Roume, Louise Renée
 22. Peggy Watkins
 23. Koen van Hoof Willem VIsser 't Hooft
 24. R Rulkens Rudy Rulkens
 25. Julien Cassaigne Jean-Louis Bazerque

Waar te beginnen? Where to start?

De personen van de verzetsgroep Dutch-Paris die we graag van voorouders en van goede bronnen willen voorzien en aan onze WikiTree willen verbinden gedurende deze challenge staan op DEZE Wikipedia pagina (link volgt). Na het lezen van de pagina kies je een verzetslid die op G2G als antwoord worden geplaats. Je geeft doormiddel van een comment aan onder de persoon voor wie je een profile gaat maken en daarna voeg je als jehet profiel gemaakt hebt de link naar het profiel toe. LET OP: Controleer op G2G of de persoon niet al gekozen is.


Zet hem op! Veel plezier! En vergeet niet de Challenge Tracker te klikken!
The people of the Dutch Paris resistance group that we would like to provide with ancestors and good sources and who we want to connect to our WikiTree during this challenge are on THIS Wikipedia page. After reading the page, scroll down at G2G and chose a person you like to make a profile for. Add as comment you like to make a profile. After you made a profile add the link to G2G. NOTE: Check on G2G(link will follow) if the person is not already selected.


Good luck all! And dont forget to click the Challenge Tracker please!

And here's the tracker score - En hier is de tracker score

Challenge Tracker Toegevoegde Profielen en Bronnen Challenge Tracker Added Profiles and Sources-Challenge Tracker

Klik op de editpage, nadat je een nieuw profiel of bron hebt toegevoegd en gesaved, op "Participating in a community challenge? CHALLENGE TRACKER" die linksboven op de editpage van het profiel wordt getoond. Klik vervolgens op de bijbehorende Challenge.
Click at the edit page, after you added a new profile or a new source and saved it, at "Participating in a community challenge? CHALLENGE TRACKER" that at the left top will occure at the edit page. Subsequently choose the correct Challenge and click it.
And here's the tracker score - En hier is de tracker score

Communicatie Communication

Voor vragen, overleg, verloop van de Challenge en voor de gezelligheid:
For questions, consultations and the course of the Challenge and for fun:
Ga Naar: Go To:G2G

Nuttige links Useful linksThis page was last modified 15:23, 20 January 2023. This page has been accessed 5,788 times.