Project: Finland Sv

Categories: Suomi | Finland (sv) | Finland (en) | Finnish Projects | Finland Project

Welcome to the Finland Project!
Tervetuloa Suomi-projektiin!
Välkommen till projekt Finland!
Tillbaka till projektets huvudsida English Return to the main page
Suomalainen sivu Suomeksi The Finnish page

Contents

Uppdrag

Projekt Finlands uppdrag är att förena Finländare och Finska ättlingar på samma ställe.

Vi vill hjälpa dem som vill forska i sina Finska rötter. Vi kommer att ha ett tätt samarbete med Projekt Sverige eftersom Finland var en del av Sverige till 1809 och många familjer tillhör båda projekten, särskilt bland adel, präster och gränsområdets befolkning.

Hur går man med

Är du intresserad i projekt Finland?finland.gif

Mål

 • Göra en trespråkig inledning till Finland, olika underprojekt och klassifiering.
 • Göra en hjälpsida på Svenska som förklarar hur WikiTree fungerar på ett allmänt sätt.
 • Göra de olika sidorna för huvudklasserna enhetliga på alla språken Suomi Finland (Svenska) Finland (English)
 • Lägga in valda, relevanta delar av ovanstående sidor till denna sidan.
 • Göra en klassifiering av de 19 landskap och socknar som ligger i dem
 • Börja lägga in och rensa upp i profiler av kända Finländare med prioritet på presidenterna. Se Finlands presidenter
 • Färdig Göra en sida som förklarar församlingarna som delades vid gränsdragningen 1809, och var arkiven för dessa socken kan hittas. Se Socknar delade 1809
 • Färdig Göra stickers som identifierar människor som a) bodde i Finland och b) är av Finsk släkt. Se Finland sticker och Finnish Roots sticker
 • Ett långsiktigt mål är att ingen profil associerad med Finland är utan källor eller biografi och att det inte finns dubletter.

Projekt box

Project Box skall användas till profiler som behöver project protection (PPP) och på de profiler som Projekt Finland är manager för. Bland dessa är kända personer, patriarker och personer med omstritt namn som riskerar att bli sammanfogade åt fel håll. I andra fall används stickers.

Instruktioner

 • Var vänlig och använd inte kategorierna för land eller landskap på individer. Sockenkategorier föredras om de inte blir för fullsatta, i vilka fall kan bykategorier och eventuellt gårdskategorier användas. Om en person är kändis, var vänlig se instruktioner på Project:Notables
 • Informationen i profilens platsfält ska vara i ordningen (boställe), by, socken, landskap, land. Exempel: Stackskär, Lemland, Åland, Finland. Vänligen använd komma som separator. Både Finska och Svenska platsnamn är tillåtna, eftersom Finland är ett tvåspråkigt land. Vi använder Finland eller Suomi för att beskriva området utan att fästa avseende för vilket land som har styrt området historiskt.
 • Alla förnamn skrivs i [First Name] fältet. Patronym går in i [Middle Name] fältet förutom då det inte finns något farm- eller efternamn. I det fallet är patronymet [Last Name At Birth] och [Middle Name] skall lämnas tomt. Mer information om den Finska namnpolicyn på Space:Finnish_names
 • Var vänlig och försäkra dig om att alla Finska profiler du har hand om har källor. Du kan hitta länkar till Finska källor på Space:How_to_start_researching_in_Finland
 • Om du är intresserad av att starta ett team för att förbättra någon aspekt som faller under projekt Finland, vänligen ta upp det i vår Google grupp.

Underprojekt

I samarbete med

Katalogstruktur

Finnish and Swedish pages are under construction.
Finska och Svenska sidor är under arbete.
Suomalaiset ja Ruotsalaiset sivut ovat työn alla.This page was last modified 20:18, 17 May 2022. This page has been accessed 362 times.