Project: Nederlands Portaal/Archieven en Bronnen

Categories: Netherlands Project | Nederlands Portaal | WikiTree Help (NL) | Netherlands Genealogy Resources

xxxxxxxx
??

Contents

Bronnen

Een bron vermeld in een stamboom is bij voorkeur een verwijzing naar een officieel document, zoals een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte. Alleen als zo'n document niet te vinden is kan volstaan worden met verwijzingen naar andere bronnen, zoals eigen directe kennis, boeken, biografieën, gerechtelijke stukken, notariële stukken, etc. Verwijzingen naar andere stambomen waarin de betreffende persoon wordt genoemd vormen afgeleide bronnen en zijn in principe van weinig waarde.


Genealogie zonder bronnen is mythologie.

Alle gegevens over een persoon die je in het profiel opneemt moeten verifieerbaar zijn. Dat doe je door bronnen te vermelden. Bronnen zijn van cruciaal belang voor de genealogie. Vermeld dus altijd bronnen als je een WikiTree profiel maakt.

Verwijzen naar een ander Stamboom als bron is onbetrouwbaar
en dient vermeden te worden.


Vindplaatsen bronnen

Personen komen voor in allerlei bronnen. Hieronder de belangrijkste vindplaatsen:

 • Overheid:
  Officiële documenten worden bewaard in de Nederlandse overheidsarchieven. Vaak zijn ze online te raadplegen. Op de websites van deze archieven kun je o.a. documenten in gescande vorm vinden, de voornaamste gegevens uit documenten, transcripties en verwijzingen naar naar archiefstukken.
  • Bevolkingsregister, Burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden), Akte van erkenning.
  • Personen in militie, landstorm, krijgsraad
  • Akten van Indemniteit (schadevergoeding)
  • Volkstellingregisters
  • Schepenzegels.
  • Poorterboeken
 • Kerken
  • DTB: Doop, trouw en begraafboeken.
  • Bidprentjes
  • Lidmatenboeken.
   Kerken zijn een goede bron door de Doop, Trouw en Begraafregisters die in de loop der eeuwen z bewaard zijn gebleven. Eén van de uitgebreidste databanken met indexen en foto's van deze registers is op het internet beschikbaar gesteld door familysearch.org. Nederlandse en Belgische kerkboeken en indexen kun je via de nederlandstalige site ZOEKAKTEN doorzoeken.
 • Notariaat en Rechtspraak
  • Notariële akten, Onroerend goed, Hypotheek boeken en Testamenten
  • Echtscheidingsakten, Procesdossiers, Vonnissen
  • Zegels
 • Overige bronnen:
  • Historische Boeken: Bibliotheken, Online boeken
  • Familiebijbels.
  • :Registers Begraafplaatsen en Grafstenen'.
   Zorg ervoor dat je de naam en locatie van de begraafplaats vermeld.
  • Eerste en tweede hands informatie.
   Informatie uit de tweede hand is die van persoonlijke herinneringen van familileden zoals ouders en grootouders. Het is een goed idee die op te schrijven zodat je je kunt herinneren, waar en wanneer het is verteld. Je kunt ook een link naar de desbetreffende persoon in WikiTree profielpagina zetten. Informatie uit de eerste hand, jezelf dus.
  • Krantenartikelen
   Kranten- en tijdschriftartikelen kunnen een bron van informatie zijn door advertenties met vermelding van geboorte, huwelijk en overlijden. Daarnaast is het een bron van informatie van gebeurtenissen. Zorg ervoor dat de titel van het artikel en de titel van de publicatie wordt vermeld.
  • Studentendossiers, Familieberichten, Briefhoofden, Gaardersregisters en Borgbrieven.

Online Archieven en broninformatie

Officiële documenten worden bewaard in de Nederlandse overheidsarchieven. Vaak zijn ze online te raadplegen. Op de websites van deze archieven kun je o.a. documenten in gescande vorm vinden, de voornaamste gegevens uit documenten, transcripties en verwijzingen naar naar archiefstukken.

In deze moderne computertijd worden er steeds meer archieven gedigitaliseerd en online gezet. De online archieven kunnen gratis of betaald zijn. Hieronder een aantal pagina's met verwijzingen naar online archieven en hun mogelijkheden.

Een aantal voorbeelden hoe je links kunt downladen van documenten die je in de online archieven vindt kun je hier lezen:
HYPERLINKS ONLINE RECORDS OPHALEN


Hieronder een aantal voorbeelden.

NAAR🔝

Wildcards of Jokertekens

Bij sites zoals Archieven.nl en WieWasWie kun je gerichter zoeken met behulp van zogenaamde jokertekens (Wildcards). Met behulp van deze jokertekens kun je zoeken naar meerdere vormen van namen zoals de naam Nootebaard, Notebaard, Nootebaart, Nootebaerd enz.

Onderstaande jokertekens worden het meest gebruikt:

 • Het (sterretje) * vervangt een willekeurig aantal tekens.
  (Met s*d wordt bijvoorbeeld "Smid", "Schotveld" en "Strijland" gevonden.)
 • Het vraagteken ? komt overeen met één letter op een bepaalde positie.
  Met t?k vindt je bijvoorbeeld: tik, tak, tok en tuk.
 • Het hekje # vindt elk willekeurig numeriek teken.
  Met 1#3 vindt je 103, 113, en 123, 133 enz.
 • Door een $-teken voor een zoekterm te zetten, zoekt je naar woorden die op elkaar lijken.
  Voorbeeld: $repatriëren levert als zoekresultaat tevens vervoegingen van repatriëren op zoals repatriëring en gerepatrieerde.

Voorbeelden bronnen

Aantal voorbeelden van bronnen en hoe je ze kunt weergeven in de biografie.

Archief

of inline (gebruik WikiTree Bee of genealogietools formatter

<ref name='BSGe95322'>'''Birth''': Burgerlijke Stand Geboorte 1900, Horst, Limburg, Nederland. Akte 1 (02-01-1900), [https://proxy.archieven.nl/38/D5D3A312FDB04916BCF768117688C691 Historisch Centrum Limburg] accessed (21 May 2023) via [https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30295322 WieWasWie Permalink]</ref>

Boek

Moet hebben, volledige titel, auteur, datum van publicatie.

 • Boek
  Gerard Brandt, Het leven en het bedrijf van den Heere Michiel de Ruyter. Amsterdam 1687.
  Het leven en het bedrijf van den Heere Michiel de Ruyter.
  Als het een zeldzaam boek is kun je ook aangeven waar het zich bevindt, zoals in de collectie van een bepaalde persoon of een bibliotheek.

Extra: Link naar site over boek of waar het gekocht kan worden.

Kranten- en tijdschriftartikelen

Zorg ervoor dat de titel van het artikel en de titel van de publicatie omvatten. Uitgevers zijn alleen nodig als het probleem niet gemakkelijk te vinden zou zijn.

Internetadres

Een internetadres zou nuttig zijn als onderdeel van een volledige bronvermelding, maar op zichzelf geen volledige bron.

Veel archiefsites bieden een link aan die je kunt kopiëren met dikwijls een Duurzaam webadres (Perma-link). Het verdient de voorkeur een perma-link te gebruiken omdat, in principe, deze in de toekomst niet meer veranderen. Bij het verwijzen naar een webpagina is het belangrijk om de volledige URL over te nemen. Als een website niet voorziet in optie met een webadres kun je die kopiëren uit de adresbalk aan de bovenkant van het scherm.

Je kunt een nette link maken door [haakjes] om de URL te plaatsen. Overlijden Jan Smid, Zierikzee 28-7-1851
Voor meer informatie over links en de opmaak ervan zie: Externe Links
 • WieWasWie, Met WieWasWie links kun je de formatter of WikiTree Bee gebruiken om de links naar betere bronnen te formatteren.
 • OpenArch, Met OpenArch links kun je de formatter gebruiken om de links naar betere bronnen te formatteren.
 • FamilySearch, als het en record pagina is kan je Sourcerer gebruiken. Als het en FamilySearch Tree profilie is, dan kan je het link met deze macro doen {{FamilySearch|XHLN-69H}} en het profile ID in te zetten.

Familiebijbel

Grafsteen

 • Grafsteen
  Noorder Begraafplaats, President Rooseveltlaan 766, 4382 NB, Vlissingen. Persoonlijk gefotografeerd door Joop van Belzen, 4 maart 2002. Zorg ervoor dat je de naam en locatie van de begraafplaats vermeld.


NAAR🔝

Voorbeelden van onvoldoende bronnen

 • FamilySearch.org
Secundaire bron op zijn best. Maar zonder link naar pagina, zinloos.
 • Genealogieonline
Secundaire bron op zijn best. Maar zonder link naar pagina, zinloos.
Secundaire bron op zijn best. Niet toegankelijk met abonnement
 • DBT Gouda
Ontbrekende archiefnaam, welk boek, period, en pagina- of aktenummer
 • WieWasWie
Ontbrekende archiefnaam, welk boek, period, en pagina- of aktenummer
Ontbrekende archiefnaam, welk boek, period, en pagina- of aktenummer. Gebruik www.genealogietools.nl/formatter om het beter the maken.
 • Family History
Is zinloos. Tenzij het een gepubliceerde genealogie is, in welk geval het de details van de publicatie moet hebben.
 • Birth: 377 d.d. October 10, 1831
Ontbrekende archiefnaam, Onduidelijk of akte of paginanummer

Bronnen per tijdsperiode

Hieronder vindt je een aantal bronnen die je kunt gebruiken om gegevens en informatie over een bepaalde tijdsperiode in Nederland te zoeken.

Bronnen recent verleden 1811-heden

Bronnen 1700 tot 1811

Bronnen Pre-1700

Bronnen Pre-1500

OORKONDEN

ERFDELINGEN

Oude handschriften

Oude geschriften zijn dikwijls in het latijn geschreven. Klik hier GOOGLE TRANSLATE voor vertaling. Kopieer de te vertalen tekst en plak het in het tekstvak. In principe herkent Google Translate de taal, zoniet dan kun je het zelf instellen.

Oude handschriften zijn veelal moeilijk te ontcijferen, hier onder een overzicht van oude schrijfwijzen van de letters van het alfabet.

Vragen en opmerkingen over de Nederlands Portaal pagina's kun je in het G2G DUTCH ROOTS FORUM plaatsen.
Voeg hiervoor de tag Nederlands_Portaal toe .

NAAR🔝This page was last modified 00:13, 24 May 2023. This page has been accessed 3,076 times.