Project: Nederlands Portaal/Opmaak en Categorieën.

Categories: Categorieën | Netherlands Project | Nederlands Portaal | WikiTree Help (NL)

Contents

Opmaak

Op deze pagina wordt de mogelijkheden van opmaak van een profiel behandeld zoals je dat in Wikitree kunt toepassen.
De voorbeelden aan de linkerzijde van de pagina is dat wat je in de Editmode intypt en aan de rechterzijde wordt het resultaat in de Profile Viewmodes getoond.


In de uitleg wordt regelmatig over het pipe-teken gesproken.
Het pipe teken is het verticale streepje ( | ) en vind je op de meeste toetsenborden op dezelfde toets als de backslash ( \ ) boven de [Enter toets].


Opmaak letters en karakters

De opmaak van tekst beperkt zich in Wikitree tot enkele eenvoudige opmaak mogelijkheden als vet, cursief, super en subscript.

Vet en cursief

Tekst kun je vet en/of cursief maken door enkelvoudige aanhalingstekens voor en achter een tekstfragment te plaatsen.


Plaats enkelvoudige aanhalingstekens voor en achter de tekst, die je wilt opmaken :
 • twee enkele aanhalingstekens ''...'' resultaat: Deze tekst is Cursief: .
 • drie aanhalingstekens '''...''' resultaat: Deze tekst is vet:
 • vijf aanhalingstekens. '''''...''''' resultaat: Vet en cursief
Je kunt ook de knopjes in het opmaak balkje, links boven aan het bewerkingsvenster, gebruiken om tekst op te maken.
Daarvoor selecteer je eerst de op te maken tekst en klik vervolgens op de knop [ B ] voor vette tekst, op [ I ] voor cursief of gebruik beide voor vet en cursief.


Superscript and Subscript

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer je een transcriptie van een oud document correct wilt weergeven, moet je superscript of subscript gebruiken.
Je kunt dit doen dit door voor en achter de tekst, dat in superscript of subscript moet, <sup>... </sup> of <sub>.... </sub>. te zetten.

Superscript
Editmode: Het kwadraat van 10 schrijf je als 10<sup>2</sup>
Viewmode: Het kwadraat van 10 schrijf je als 102

Subscript
Editmode: Het chemische symbool voor water is H<sub>2</sub>O.
Viewmode: Het chemische symbool voor water is H2O.

Indeling van de tekst


Maak een uitgebreide Biografie overzichtelijk met Tekstkoppen

Tekstkoppen

Inhoudsopgave

Koppen verdelen de werkruimte in secties op verschillende niveaus en genereren een inhoudsopgave. Let wel dit is niet zichtbaar in de editmode maar zie je als het werk gesaved is en er meerder niveaus zijn aangebracht.

=Koppen=
==Sub kop==
===Sub sub kop===


Koppen
Sub kop
Sub sub kopJe kunt ook het 5e knopje in het opmaak balkje, links boven aan het bewerkingsvenster, gebruiken om een tekstkop te plaatsen van ===Niveau 3===.

Selecteer eerst de op te maken koptekst en klik vervolgens op de knop [ H ]

Een nieuwe regel of alinea beginnen

Wanneer je in de Editmode een nieuwe regel wilt beginnen met de [Enter] of [ Return] knop zal dit worden genegeerd in de Viewmode. Om een nieuwe regel te beginnen plaats je een <br> Aan het eind van een regel.

Een nieuwe alinea
Tweemaal [Enter] of [Return] begint een nieuwe Alinea.

Horizontale lijn

Het Min teken vier maal achter elkaar: ---- trekt een horizontale lijn over de breedte van de pagina.

Het op 7e knopje op van het opmaakbalkje kun je hiervoor ook gebruiken.

Inspringen

Eén of meerdere dubbele punten  : aan het begin van een regel.


Editmode
: Eenmaal inspringing
:: Tweemaal inspringing
::: Driemaal inspringingViewmode
Eenmaal inspringing
Tweemaal inspringing
Driemaal inspringing

Tekst Centreren

Tekst kun je Centreren met: <center>...</center>

Editmode:

<center>Deze tekst is gecentreerd'</center>
Viewmode:
Deze tekst is gecentreerd

Lijsten

Er kunnen verschillende lijsten worden gemaakt zoals genummerde lijsten, lijsten met opsommingstekens en combinates hiervan.

Bolletjes lijst

Sterretje * aan het begin van de regel.


Editmode
* Voorbeeld 1
* Voorbeeld 2
* Voorbeeld 3

Viewmode
 • Voorbeeld 1
 • Voorbeeld 2
 • Voorbeeld 3
Bolletjes lijst met niveaus

Eén en meerdere sterretjes aan het begin van de regels.


Editmode
* Niveau 1
** Niveau 2
*** Niveau 3

Viewmode
 • Niveau 1
  • Niveau 2
   • Niveau 3

Genummerde lijst

Een hekje # (hekje) aan het begin van de regel.


Editmode
# In de eerste plaats..
# Ten tweede...
# Als laatste..

Viewmode
 1. In de eerste plaats...
 2. Ten tweede...
 3. Als laatste...

Genummerde lijst met niveaus

Eén en meerdere hekjes # aan het begin van de regels.


Editmode
# Hoofdstuk 1
# Hoofdstuk 2
## Paragraaf 1
## Paragraaf 2
## Paragraaf 3
### Sectie 1
# Hoofdstuk 3Viewmode
 1. Hoofdstuk 1
 2. Hoofdstuk 2
  1. Paragraaf 1
  2. Paragraaf 2
  3. Paragraaf 3
   1. Sectie 1
 3. Hoofdstuk 3Gemengde lijst

Combinatie van hekjes # en sterretjes * aan het begin van de regels.


Editmode
# Eerste huwelijk
#*Kind 1
#* Kind 2
# Tweede huwelijk
#* Kind 1
#* Kind 2
#* Kind 3Viewmode
 1. Eerste huwelijk
  • Kind 1
  • Kind 2
 2. Tweede huwelijk
  • Kind 1
  • Kind 2
  • Kind 3

Tabellen

 • Begin een tabel met: {|
 • Een rij met cellen begint met | gevolgd door || om de cellen te scheiden.
 • Plaats |- aan het begin van de regel of tekst om een nieuwe regel te maken.
 • Eindig de tabel met: |}


Eenvoudige tabel


Editmode
{|
| Rij 1, Kolom A, cel A1 || Rij 1, Kolom B, cel B1 || Rij 1, Kolom C, cel C1
|-
| Rij 2, Kolom A, cel A2 || Rij 2, Kolom B, cel B2 || Rij 2, Kolom C, cel C2
|-
| Rij 3, Kolom A, cel A3 || Rij 3, Kolom B, cel B3 || Rij 3, Kolom C, cel C3
|}Viewmode
Rij 1, Kolom A, cel A1 Rij 1, Kolom B, cel B1 Rij 1, Kolom C, cel C1
Rij 2, Kolom A, cel A2 Rij 2, Kolom B, cel B2 Rij 2, Kolom C, cel C2
Rij 3, Kolom A, cel A3 Rij 3, Kolom B, cel B3 Rij 3, Kolom C, cel C3


Een tabel met kaders die gesorteerd kan worden.

De opdracht: border="1" maakt de lijnen in de tabel waarbij 1 de lijndikte instelt.
De opdracht: class="wikitable sortable" zorgt ervoor dat de kolommen gesorteerd kunnen worden.
Let op! Hier wordt het dubbele aanhalingsteken gebruikt geen twee enkele.


Editmode

{| border="1" class="wikitable sortable"
| Kolom A || Kolom B
|-
| Bananen || € 1.20
|-
| Appels || € 1.75 <nowiki> ::<nowiki>|-
| Grapefruit || € 2.00
|-
| Kiwi's || € 1.95 <nowiki> ::<nowiki>|}Viewmode

Column A Column B
Bananen € 1.20
Appes € 1.75
Grapefruit € 2.00
Kiwi's € 1.95Tabel met titel en kaders.

De Opdracht: border=1 maakt de lijnen waar bij het cijfer de lijndikte bepaald.
In het voorbeeld hieronder :{|border=1 laat de dubbele punt de tabel Inspringen.
Om het titelvak te maken plaats je eerst |- op de volgende regel.
Daaronder zet je de opdracht:  !colspan=3 |
Het cijfer geeft het aantal kolommen aan waarboven het titelvak staat.
Achter het pipe-teken teken wordt de tekst van de titel geplaatst. De drie aanhalingstekens in het voorbeeld maakt de titel vet.

Editmode


:{| border=1
|-
!colspan=3|''' 1e Huwelijk, ondertrouw
|-
|Datering|| 15-02-1631||Date
|-
|Plaats|| Vlissingen||Place
|-
|Bruidegom|| Michiel Adrijaensen||Groom
|-
|Beroep|| Varende man||Proffesion
|-
|Bruid|| Grietgen Velters ||Bride
|-
|Archief|| Hervormde Gemeente Vlissingen; Kerkenraad en Kerkvoogdij Toegangsnummer: 357||Archive
|-
|Inventarisnummer||534, Bladzijde 105||Inventory number
|}


Viewmode


1e Huwelijk
Datering15-02-1631Date
Plaats VlissingenPlace
Bruidegom Michiel AdrijaensenGroom
Beroep Varende manProffesion
Bruid Maetien Velters Bride
Archief Hervormde Gemeente Vlissingen; Kerkenraad en Kerkvoogdij Toegangsnummer: 357Archive
Inventarisnummer534, Bladzijde 105Inventory number
Hyperlinks Opmaken

Een hyperlink (of gewoon ’link’) is een in hypertext opgenomen snelkoppeling naar een locatie op het internet.
Voor uitgebreide informatie zie: HYPERLINKS

Internet URL


Een internetadres (URL) dat je plaatst heeft deze vorm:
http://www.archieven.nl/nl/
Je kunt een URL opmaken en er een titel aan toevoegen.
 1. Plaats een vierkante haak [ voor de URL
 2. Plaats een spatie achter de URL en vul de titel die je wilt geven in.
 3. Plaats daarachter tenslotte de afsluitende haak ]
In de editmode ziet het er zo uit:
[http://www.archieven.nl/nl/ ARCHIEVEN.NL]

Het het resultaat in de Viewmode is de link:
ARCHIEVEN.NL
Gebruik het vierde knopje in het opmaak balkje om vierkante haken te plaatsen.
Selecteer eerst de tekst en klik vervolgens op dit knopje: knop 4


Interne link


Een ID van een profiel of het adres van een Wikitree pagina kun je dusdanig opmaken dat het een link wordt.
Bijvoorbeeld het ID van Michiel de Ruyter is:
De_Ruyter-6

 1. Plaats twee vierkante haken [[ voor de ID
 2. Plaats het pipe-teken | achter de ID en vul daarachter de naam van de persoon in. (Het pipe teken vind je op de meeste toetsenborden op dezelfde knop als de backslash, boven de [Enter knop])
 3. Plaats daarachter tenslotte de twee afsluitende haken ]]
In de editmode ziet het er zo uit:
[[De_Ruyter-6 | Michiel de Ruyter]]
Het resultaat in de Viewmode is de link:
Michiel de Ruyter
De Project Pagina:
[[Project:Nederlands_Portaal|Project:Nederlands_Portaal]]

[[Project:Nederlands_Portaal|NEDERLANDS PORTAAL]]

NEDERLANDS PORTAAL
Je kunt het derde knopje in het opmaak balkje gebruiken om dubbele vierkante haken te plaatsen.
Selecteer eerst de tekst en klik vervolgens op de knop knop 3


Afbeeldingen

Voor een uitgebreide informatie over afbeeldingen zie: AFBEELDINGEN
Overzicht van gedeelde afbeeldingen vindt je hier: Categorie Images

Afbeeldingen plaatsen

 • 1. Klik hier voor een voorbeeld afbeelding. WikiTree Media
  De pagina van de Image wordt geopend.
 • 2. Scroll naar naar beneden tot u aan de rechterkant de grijs gearceerde Templates met de formaatcodes van de image ziet.
Kopieer deze Template naar het biovenster van het profiel.
 • 3. Kopieer en plak een van de twee Templates van de image in de tekst van het profiel. De onderste kunt je zelf instellen.
  • Uitlijning: allign= r (rechts), m (midden), l (links)
  • Grootte: size= s (small, klein), m (medium, middelgroot), l (large, groot)
  • Tekst: caption= verklarende tekst
 • 4. klik op SAVE CHANGES en bekijkt het resultaat

Een afbeelding in de regel plaatsen

Dit is de vlag van het Verenigd Koninkrijk: [[Image:Flags-3.jpg|50px|Great Britain ]]en heet de Union Jack.
Dit is de vlag van het Verenigd Koninkrijk: Great Britain en heet de Union Jack.

Categorieën

Een profiel op WikiTree kun je indelen bij verschillende categorieën door in het profiel een [[Category:categorienaam ]] te plaatsen.
Elke Category heeft een eigen Categorie Pagina met een lijst van profielen die deze category toegekend hebben gekregen. Als je dus een Category in een profiel plaatst wordt dat profiel opgenomen in een lijst op de desbetreffende pagina van deze categorie. Plaats je bijvoorbeeld de [[Category: Schilders]] in een profiel dan vindt je de naam van het profiel terug in de lijst van van categorie-pagina: Category: Schilders.

Een categorie plaatsen

Om een profiel te categoriseren doe je het volgende:
 • Ga naar de pagina van het te bewerken profiel.
 • Klik op het tabblad [Edit] zodat de werkruimte van de biografie opent.
 • Klik vervolgens op dit pictogram in de werkbalk bovenin de werkruimte: category.png
 • Er verschijnt een tekstvak met de tekst "Voer hier tekst in om een categorie te selecteren".
 • Begin met het invoeren van tekst, bijvoorbeeld de naam van de plaats waar de persoon is geboren.
 • Als er een categorie bestaat voor deze plaats wordt de tekst automatisch aangevuld, verschijnt er een lijst indien er meerdere opties zijn en kun je de juiste selecteren door er op te klikken.
 • Er wordt een link toegevoegd van de categorie, bovenin de werkruimte, bijvoorbeeld: [[Category:Amsterdam, Noord-Holland, Nederland]
 • Als de categorie niet bestaat kun je op deze manier niet verder en zul je handmatig de categorie moeten aanmaken.
Onder de algemene gegevens worden de categorieën Categories: en Amsterdam, Noord-Holland, Nederland weergegeven.
Klik op de categorie Amsterdam, Noord-Holland, Nederland om naar de categorie pagina te gaan van Amsterdam. Je profiel is ook opgenomen in de lijst People or pages in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, onder aan de Categoriepagina.

Een nieuwe categorie nodig

Als je profielen in een categorie indeeld zul je op een gegeven moment een categorie willen gebruiken die nog niet bestaat. Dan is het nodig om een nieuwe categorie toe te voegen. Voordat je een nieuwe categorie aanmaakt, zoek zorgvuldig en blader in de bestaande categorie hiërarchie. Denk dan eens aan de normen voor Categorie Namen. Als je twijfelt probeer het dan niet zelf maar vraag het in G2G met behulp van de tag CATEGORIZATION.
Als je een categorie wilt gebruiken maar deze niet kunt vinden zie searching of browsing gebruik het "Request a New Category" formulier om hierover contact te maken met het Categorization Project.
Ervaren leden kunnen nieuwe categorieën maken als ze passen binnen een bestaande hiërarchie en instemmen met de categorienaam. Anders gebruik het contact formulier om een discussie te starten.

Aanmaken nieuwe categorie (ervaren leden)

Je kunt handmatig een categorienaam invoeren. Bijvoorbeeld van een Nederlandse plaatsnaam. Hieronder een voorbeeld hoe een nieuw categorie van een Nederlandse plaatsnaam aan te maken.
Een persoon is in Dronten geboren en je wilt die in de categorie Dronten onderbrengen. Je volgt in eerste instantie de hierboven omschreven standaard procedure. Als blijkt dat deze categorie nog niet bestaat zul je deze categorie moeten aanmaken. Dit doe je als volgt:
 • Plaats de categorienaam tussen dubbele haakjes [[double brackets]] bovenin de geopende werkruimte van het profiel, bijvoorbeeld:
[[Category:Dronten, Flevoland, Nederland]]
 • Klik op Save en bekijk het resultaat.
Als je een categorie invoert die nog niet bestaat wordt hij rood weergegeven.
Categories: Dronten, Flevoland, Nederland
De nieuwe categorie moet nog worden gekoppeld aan de hogere categorie in dit geval Flevoland. Klik op de rode link voor Dronten, Flevoland, Nederland. De bewerkings ruimte van de nieuwe categoriepagina "Dronten, Flevoland, Nederland" wordt geopend. Type hier de naast hogere categorie van Dronten te weten: [[Category: Flevoland, Nederland]] in en klik op Save Changes.
Een categorie bestaat als alle profielen worden gecategoriseerd met behulp van de naam van de categorie of de categoriepagina en is gecategoriseerd in de categoriehiërarchie.
Bijvoorbeeld: Category:Timmerman bestaat:
 • als de categorie [[Category:Timmerman]] is toegevoegd aan een profiel of
 • je hebt de [[Category:Beroepen]] aan de Category:Timmerman toegevoegd.
Het is belangrijk dat Iedereen op WikiTree dezelfde categorie namen gebruikt. Dit is belangrijk en het is lastiger dan het klinkt. We moeten er over eens zijn om bijvoorbeeld, de Category: Nederland te gebruiken in plaats van Category: Netherlands, Category: Holland etc., etc.

Nederlandse Plaatsnaam Categorieën

Voor Nederlandse geografische locaties geld de volgende hierachie: Land, provincie, plaats.
De plaatsnaam Middelburg komt voor in verschillende landen zoals in Nederland, België en Virginia in de USA, dus is het noodzakelijk om een geografische plaats nader te duiden.

Categorieën verwijderen

Om de Category:Timmerman te verwijderen:

 • Verwijder [[Category:Timmerman]] van alle profielen.
 • verwijder [[Category:Beroepen]] uit de Category:Timmerman pagina.
 • verwijder verder alle links en overige informatie zodat de categorie pagina Timmerman leeg is.
 • plaats de Template {{Delete Category}} in de deze pagina.

Een categorie een andere naam geven

Van een categorie met een verkeerde naam kun je de naam wijzigen. Voorwaarde is dat de juiste categorie al bestaat. Zoniet dan moet deze eerst aangemaakt worden.
Bijvoorbeeld: plaats {{Rename Category}} in de pagina van de categorie Sgaapsherder. Achter het pipe-teken vul je de correcte naam in. In dit geval Schaapsherder dus: {{Rename Category|Schaapsherder}}
De template genereert de onderstaande waarschuwing in de pagina van de foute categorie.
De categorienaam zal door de editBot gewijzigd worden inclusief deze categorienaam in bijbehorende profielen en pagina's. Het kan een aantal dagen duren voordat dit proces wordt voltooid.

Meer informatie over de Categorie Editbot vind je hier: Category:EditBOT.

Links naar categoriën

Als je in een biografie van een profiel [[Category:Leeuwarden, Friesland, Nederland]] plaats zal dat profiel worden gecategoriseerd in deze categorie. Als je alleen een link wilt maken naar deze categorie plaats je een dubbele punt vóór het woord Category: in de link.

Editmode: John komt uit [[:Category:Leeuwarden, Friesland, Nederland]].
Viewmode: John komt uit Category:Leeuwarden, Friesland, Nederland.

Wil je de link in de zin opnemen maar bijvoorbeeld alleen de plaatsnaam laten zien plaats dan het pipe-teken achter Leeuwarden, Friesland, Nederland en type Leeuwarden in.

Editmode: John komt uit [[:Category:Leeuwarden, Friesland, Nederland|Leeuwarden]].

Viewmode: John komt uit Leeuwarden.

Zie: HYPERLINKS toevoegen voor meer over links en hun opmaak.

Begrippen Categorieën

Hieronder een overzicht van termen en begrippen die je kunt gebruiken bij het bespreken van categorisatie.

Categorie Pagina

De pagina waarin de categorie-inhoud is opgenomen. Deze pagina bevat de categorienaam, de werkbalk, het bewerkingsvak en een aantal hyperlinks in de rechterbovenhoek:
 • Limit to Watchlist (gelimiteerd voor profielen in je volglijst opgenomen in deze categorie)
 • How to Categorize (link naar Help:Categorization)
 • Category Search (link naar Categorie zoeken)
 • WikiTree+ Search (link naar WikiTree+ zoek functie)
 • WikiTree+ Navigate. (link naar WikiTree+ navigatie functie)
Je vindt ook hyperlinks rechts onder aan de pagina naar:
 • What links here (pagina's die naar dit profiel linken)
 • Change history (de geschiedenis van wijzigingen in de categorie-pagina)

High Level Category

Een "high level category" wordt gebruikt om ander categorien te groeperen. Een pagina van een High Level Category bevat meestal een waarschuwing dat profielen niet mogen worden toegevoegd aan deze high level category, maar aan één van zijn subcategorieën.
This is a high level category. Please do not add individual profiles. Add profiles to the narrowest category possible. See How to Categorize.
De template geeft de volgende melding weer in een High Level Categorie pagina:
This is a high level category. Please do not add individual profiles. Add profiles to the narrowest category possible. See How to Categorize.
Bekijk hoe het werkt in deze categorie: Category:Cemeteries

Subcategorie

Een subcategorie is een categorie die is gekoppeld aan een categorie op een hoger niveau. Alle categorieën in WikiTree (behalve de Categorie: Categories) zijn subcategorieën van ten minste één categorie van een hoger niveau.

Geneste Categorieën

Wanneer we verwijzen naar een categorie met een subcategorie, kunnen we zeggen dat de subcategorie "genest" is in de hogere categorie. Een subcategorie kan in een aantal hogere categorieën worden genest.

Eind Level Categorie

Een "Eind Level Categorie" is een categorie ver genoeg in de categoriestructuur waarvan kan worden verwacht dat deze voornamelijk profielen van individuele personen bevat, in plaats van te worden gebruikt om verschillende andere categorieën samen te voegen. Bijvoorbeeld: Category:Nijmegen, Gelderland, Nederland
Indien principe, is er slechts één eind level categorie die voor alle talen gelijk is, dit heeft de voorkeur boven parallelle eind level categorieën in meerdere talen. Wanneer dit niet mogelijk is, moet de "eind level categorie" in de dominante taal van de categorie staan, zodat profielen die tot die categorie behoren niet in dezelfde categorie in verschillende talen worden verspreid.
In sommige gevallen zoals Indonesian Category Conventions zie je dat de term "Bestemmings Categorie" wordt gebruikt in plaats van "Eind Level Categorie." Ze betekenen hetzelfde.

Bovenliggende categorie

Een bovenliggende categorie is de categorie op een hoger niveau waarin een subcategorie is genest.
Voor meer informatie over Categorien zie:

Vragen en opmerkingen over de Nederlands Portaal pagina's kun je in het G2G DUTCH ROOTS FORUM plaatsen.
Voeg hiervoor de tag Nederlands_Portaal toe .
logo


This page was last modified 14:37, 9 January 2022. This page has been accessed 1,988 times.