Project: Nederlands Portaal/Projecten

Categories: Netherlands Project | Nederlands Portaal | WikiTree Help (NL)

Contents

Projecten

Een project is een groep leden die werkt aan een bepaald onderwerp. Er zijn "top-level" projecten zoals Project Netherlands of het Project Profiles. Top level projecten kunnen sub-projecten hebben zoals bijvoorbeeld het Pre 1700 Project van Project Netherlands. Verder zijn er vrije ruimte projecten. Je kunt lid worden van een project waarin je interesse hebt zodat ervaren leden je gericht kunnen helpen. Bent je ervaren in een bepaald onderwerp dan kunt je anderen leden helpen met jouw expertise. Om te zien of een bestaand project bij je past kunt je de lijst de pagina Projects bekijken, die veel projecten, deelprojecten en vrije-ruimte-projecten toont. Wilt je aan een project deelnemen dan kunt je contact opnemen met de Leaders van deze projecten genoemd in de lijst.

NEDERLANDS GERELATEERDE PROJECTEN

Het Netherlands Project netherlands.gif

Het Nederlands Portaal is onderdeel van het Netherlands Project. Doel van het Netherlands Project is WikiTreers te helpen met het vinden van goede bronnen, deze toe te voegen aan en het verbeteren van profielen die bij het Project horen.

Het Netherlands Project is in het bijzonder interessant voor WikiTreers die werken aan vroege (Pre-1700) Nederlanders (ca.1700 tot nu) om bronnen op te zoeken in de oude Nederlandse archieven. Netherlands Project heeft Nederlands en Engelstalig pagina's.
Onder dit project vallen:

 • Personen in Nederland geboren, hun voorouders en nazaten.
 • Voorouders geboren in voormalige gebieden van de Nederlanden in Europa zoals:
  • De Habsburgse Nederlanden of Zeventien Provinciën
  • De Zeven Provinciën
  • De Bataafse Republiek
  • Het Koninkrijk der Nederlanden in Europa tot 1831
  • Het Koninkrijk der Nederlanden in Europa na 1831

Dit project dient ook als informatie bron voor onderzoekers. Via de link Netherlands Project vindt je uitgebreide informatie over het Netherlands Project. Wil je lid worden van het Project ? Je bent van harte welkom! Zie: Hoe wordt ik lid

Projecten voor vroege profielen

Voor het maken en bewerken van profielen met voorouders van voor 1700 bestaan aparte projecten die gericht zijn op een specifieke naam, periode of geografische locatie. Aangezien vroege profielen dikwijls gedeeld worden met anderen en specifieke kennis benodigd is dien je samen te werken in hiervoor bestemde projecten. Als je een Pre-1700 profiel wilt aanmaken kijk dan eerst of er een PROJECT bestaat, waar leden samenwerken aan profielen uit de betreffende periode of locatie en zo ja, werk met hun samen. Wanneer je twijfelt neem dan contact op met een Coördinator. Profielen van personen geboren in Nederland of een vroegere staatsvorm van Nederland vallen in bijvoorbeeld onder het Netherlands project. Voor uitgebreide informatie over het werken met vroege profielen klik hier: VROEGE PROFIELEN

PPP of Project Protected Profile

WikiTree Leiders kunnen profielen beschermen door het een PPP status te geven als het profiel onderdeel is van een project zoals bijvoorbeeld het Netherlands Project en het voldoet aan bepaalde eisen. Het zijn over het algemeen profielen van historisch belangrijke personen en/of gemeenschappelijke voorouders. Beschermde profielen zijn vaak het gevolg van meervoudige, tijdrovende samenvoegingen van duplicaten. Profielen krijgen ook een PPP status om zo standaard profielen te hebben waarin mogelijk toekomstige duplicaten gemerged kunnen moeten worden.

Een beschermd profiel krijgt het predikaat PPP (Project Protected Profile). Als een profiel PPP is beschermd houdt dat in dat de LNAB (Last Name at Birth) correct is en het veld op slot is gezet, ook de ouders kunnen niet zomaar verwijdert of verandert worden. Alleen een leider kan dan nog de LNAB veranderen. De profiel managers of coördinatoren kunnen nog wel gewoon aan de ouders werken of deze veranderen. Op zich is dit is een goede zaak! Het betekent dat het profiel altijd wordt verzorgd door ervaren WikiTreers/projectleden.

Andere gevolgen,

 • Als er duplicaten zijn gevonden, moeten deze worden samengevoegd in het PPP profiel. Een PPP WikiTree ID kan niet meer andersom worden samengevoegd .
 • Managers van samengevoegde profielen worden niet automatisch managers van een PPP profiel.
 • Alleen profielmanagers, project-coördinatoren en projectleiders kunnen de ouders van een PPP bewerken.
 • Het Project profiel, in ons ons geval: wikitree-dutch-roots-project@googlegroups.com wordt toegevoegd als manager, om alle activiteit op de profielen via de google groep te kunnen volgen, dit om zo efficient mogelijk en gemakkelijker te kunnen samenwerken en een goed overzicht te hebben van het project en alle bij WikiTree aanwezige Nederlandse profielen/families.

Waarom is er bescherming nodig?
De missie van WikiTree is om de iedereen aan te sluiten aan een vrije wereldwijde stamboom. Dit betekent dat alle afstammelingen van een voorouder één voorouder-profiel moeten delen. Als je meer dan een paar honderd jaar teruggaat zullen velen van ons dezelfde voorouders gaan delen. Grootschalige samenwerking kan dan heel moeilijk zijn. Dit is de reden dat er projecten zijn gestart om profielen te beschermen die hierin thuishoren.

Projecten functioneren enigszins als profiel Managers voor de desbetreffende profielen. In plaats van honderden managers voor historisch belangrijke voorouders worden, individuele leden van het project de managers en nemen de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de bewerking en het onderhoud van elk profiel. Terwijl het project als geheel werkt aan controversiële kwesties. Projecten staan ​​open voor iedereen die mee wil werken aan deze profielen, en we raden u aan om u te sluiten bij een Project waar u belangstelling voor heeft.

Enkele voorbeelden van projecten: Europese Aristocrats, Mayflower Ancestors, US Presidents,New Netherland Settlers, Netherlands Project.

Slechts een WikiTree Leader kan een profiel beschermen. Neem contact op met een van hen voor hulp. Ze staan open voor iedereen die wil werken aan deze profielen, en we raden u aan om u aan te sluiten bij een Project waar u belangstelling voor heeft.

Project protecting and merging

One Name Study Project

Een One Name Study is een Project dat, over het algemeen, wereldwijd onderzoek doet naar een specifieke Achternaam.
Ieder WikiTree lid kan een One Name Study project beginnen.

De Basis

 • Wat is een One Name Study?
  Een One Name Study is een Project dat, over het algemeen, wereldwijd onderzoek doet naar een specifieke Achternaam.
 • Waar kan ik de lijst met bestaande One Name Studies vinden?
  Een lijst vindt je hier: Index Page. De eerste alfabetische lijst die op de pagina verschijnt wordt gegenereerd door One Name Studies Categorieën, de 2e lijst wordt gegenereerd door de Free Space Projectpagina's.
 • Waarom zou ik een One Name Study doen ? Wat zijn de voordelen?
  1. Onderzoek de verspreiding van een achternaam wereldwijd met de mogelijk familierelaties, met of zonder het gebruik van DNA testresultaten
  2. Identificeer verschillende, niet verwante lijnen, met of zonder het gebruik van DNA testresultaten.
 • Zijn alle One Name Studies hetzelfde?
  Nee. Elke studie is in potentie uniek op basis van de criteria die jij als doel hebt gesteld.
 • Is het zinvol een One Name ame Study te doen naar een Patroniem?
  Nee, bij het onderzoek naar een Achternaam moet je de achternaam volgen door de generaties heen, ook al kunnen er verschillen spelling zijn.
 • Welke soorten doelen kan ik redelijkerwijs verwachten te bereiken?
  1. Uitvinden hoe zeldzaam of gemeenschappelijke een achternaam is
  2. Uitzoeken waar de achternaam is uit ontstaan , tenzij deze afkomstig is van een beroep of een Patroniem.
  3. Ontdek de migratieroutes en geografische spreiding door de eeuwen heen.
  4. Reconstrueer de genealogie van zo veel mogelijk verschillende lijnen.
 • Is het verplicht om een One Name Study wereldwijd te doen?
  Nee, je hebt de keus om je te richten op een specifiek geografisch gebied of een apparte familie lijn. Je kunt het altijd nog uitbreiden naar een groter onderzoek.

ONS Project starten

 • Moet ik een Free Space Profiel aanmaken voor de projectpagina of een kan ik gewoon gebruik maken van de categoriepagina?
  Je moet een Free Space pagina aanmaken voor je project om TAGS en verwijzingen te kunnen gebruiken die ervoor zorgen dat je project wordt gevonden bij een zoekopdracht op Achternaam of in G2G . Een Free Space pagina is ook nodig voor samenwerking, het uploaden van foto's of documenten, enz., en communicatie tussen de leden, dit is niet mogelijk op een categoriepagina.
 • Hoe maak ik een nieuwe Project Pagina?
  Om een nieuwe Project Pagina aan te maken Klik hier of:
  • Via de werkbalk van Wikitree:
  1. Beweeg de muisaanwijzer over Add en selecteer New Project in het pull-down menu.
  2. Een nieuwe pagina verschijnt getiteld New Project.
   Je kunt dit formulier gebruiken voor elk project, maar selecteren bij "click here instead" voor de optie One Name Study of DNA Surname Project.
  3. Een nieuwe pagina verschijnt getiteld Create a One Name Study Page.
   1. Vervang in het eerste vak de"X Name Study" door de Achternaam die je hebt gekozen.
    Vul één naam in en gebruik geen interpunctie. Je kunt de titel altijd later bewerken. De naam die je hier invult maar wordt het webadres, die belangrijk is voor het opzetten van verwijzingen. GEBRUIK, BEHALVE DE EERSTE LETTER, GEEN HOOFDLETTERS !!
    Het zal de achternaam van studie niet correct op de indexpagina alfabetiseren.
   2. In het 2e vak, vul je de Achternaam in. (Instelling van de tag voor de studie)
   3. In het 3e en 4e vak kun je een spellingvariant invullen van de achternaam, dit is optioneel
   4. In het tekstvak, wijzig de X in de juiste achternaam. Onthoud, een naam niet met hoofdletters behalve de eerste letter.
  4. Klik op de knop "Create Name Study Page." Dit brengt je naar een andere pagina die de koppeling naar de zojuist gemaakte projectpagina bevat. Je kunt nu beginnen met het bewerken!
  5. Neem contact op met de One Name Studies Project projectleiders zodat ze je een badge kunnen geven en je kunnen helpen met verwijzingen om te controleren of je project verschijnt op Achternaam verwante pagina's.
one_name_studies.gif

 • Hoe verschijnt het nieuwe project op de One Name Study Project indexpagina?
  Toen de Categoria en Project paginas voor de One Name Study werden gemaakt, werd door het toevoegen van [[Category:One Name Studies]] verzekerd dat beide pagina's zijn opgenomen in zowel de indexen voor de Categorieën als de Space pagina's.
 • Hoe herstel ik een One Name Study als het fout is aangemaakt.
  Er zal een nieuwe Project Pagina moeten worden gemaakt. Daarna voeg je de oude pagina samen met de nieuwe via de functie mergen. Voor het formulier klik hier: MERGEN FREE SPACE PROFILES
 • Wat gebeurt er als er twee dezelfde Studies worden gecreëerd met dezelfde Achternaam?
  WikiTree is gebaseerd op samenwerking. We moedigen een manager aan genoteerd op de Trusted List van de ene pagina ook manager te worden van de ander pagina zodat beide pagina's samengevoegd kunnen worden. Gebruik hiervoor het formulier: MERGEN FREE SPACE PROFILES.

Categorieën

 • Hoe maak ik een nieuwe categorie?
  De categorie voor je One Name Study project is de Achternaam gevolgd door "Name Study"
Bijvoorbeeld: [[Category:Sohier Name Study]]
Als dit eenmaal is toegevoegd aan je project pagina en je hebt gesaved keer je terug op de pagina in de public of private view. Als de categorie in het rood verschijnt , klik dan op de categorie. Het zal je naar een categorie pagina brengen die niet is afgerond. In het tekstvak voer je [[Category:One Name Studies]] in en save. Voor meer informatie over categorieën zie: CATEGORIEËN
 • Hoe moeten categorieën worden gestructureerd als ik ze wil combineren met een geografsche locatie?
  Bouw de Categorie op beginnend met de locatie, gevolgd door de achternaam en eindigend in "Naam Study." Gebruik geen "s" op het einde van de achternaam. Het is een goed idee, bij categorieën, om niveaus aan te brengen in de geografische locaties. Als je de achternaam begint te zoeken door middel van volkstellingen en je hebt slechts het land vermeld als locatie van geboorte, zult je niet alle categorieën van de provincies willen doorzoeken. Vergeet niet dat gezinnen met dezelfde achternaam die in dezelfde locatie wonen niet gerelateerd hoeven te zijn, met name als ze een gemeenschappelijke familienaam delen.
Een aantal voorbeelden:
 • [[Category:France, Sohier Name Study]]
 • [[Category:België, Sohier Name Study]]
 • [[Category:Zeeland, Nederland, Sohier Name Study]]
 • [[Category:West Vlaanderen, België, Sohier Name Study]]
 • [[Category:Walcheren,Zeeland, Nederland, Sohier Name Study]]
Profielen in de Name Study zullen ook geplaatst moeten worden in algemene regionale categorieën waartoe zij behoren. De hiërarchie zal er ongeveer zo uitzien.
 • [[Category:United States of America]]
 • [[Category:Washington]]
 • [[Category:Washington, Name Studies]]
 • [[Category:Washington, Andrus Name Study]]
Netherlands Project en Nederlandse Profielen
 • De template:
{{Netherlands
|jaar=
|provincie=
|regio=
|gemeente=
|plaats=
}}
 • [[Category:Zeeland, Name Studies]]
 • [[Category:Zeeland, Sohier Name Study]]
En
 • [[Category:Walcheren, Zeeland]]
 • [[Category:Walcheren, Zeeland, Sohier Name Study]]
Zoals bij alle categorieën is de meest specifieke of kleinste categorie meestal aanbevolen en in dit geval is de geografische indeling behulpzaam.
Opmerking: Gebruik nooit [[Category: One Name Studies]] in je profielen. Dit is een "top level" categorie die alleen geplaatst wordt in de Achternaam Study Category Page en de Project page. Wij gebruiken deze categorie voor de indexering van de One Name Studies op de Index pagina. individuele profielen horen daar niet thuis.
 • Waarom moet ik een One Name Study project creëren als ik de categorieën kan gebruiken om namen te indexeren.
  De Categorie naam behoort tot het One Name Study Project. Maken van een One Name Study categorie houdt in dat er een project is met een leider met de daarbij behorende verantwoordelijkheid. Als je profielen wilt indexeren maar niet verantwoordelijk wilt zijn voor een One Name Study Project, kies dan een andere categorie.

Profielen voor het Project

 • Hoe voeg ik profielen toe aan de One Name Study?
  Plaats de category " .... Name Study" in het biografie gedeelte van het profiel en het verschijnt automatisch in de bijbehorende Categorie pagina.
 • Welke profielen voeg ik toe aan de Name study? Moet ik vrouwen en geadopteerde kinderen toevoegen? Wat te doen met aangetrouwde familie?
  Dit is geheel aan de leden van de One Name Study en welke doelen zijn gesteld. Als het een studie is om specifieke DNA-resultaten te identificeren, na te denken over die aan dat DNA bijgedragen. Het een en ander kan in overweging worden genomen:
 1. Is het onderzoek gericht om mannen te identificeren met een specifieke achternaam voor yDNA test resultaten? Dan moeten alleen mannen geboren in die lijn worden toegevoegd.
 2. Is deze studie gericht op het identificeren van alle gezinsleden die hun DNA voor autosomaal of mitochondriaal DNA testresultaten hebben bijgedragen? Dan moet iedereen geboren in de familie, mannelijk en vrouwelijk, worden toegevoegd.
 3. Is deze studie gericht op het identificeren van alle familie leden die ooit een bepaalde familienaam gebruiktenen die heeft naam in allerlei documenten kan voorkomen? Dan moeten alle familieleden, man, vrouw, geadopteerden en schoonouders, worden toegevoegd.
 • Kunnen profielen die deel uit maken van een One Name Study onder project protection (PPP) status vallen?
  Ja, Als het profiel voldoet aan vier voorwaarden:
 1. Het moet passen binnen een categorie (Ja, de One Name Study Project)
 2. Het profiel is meer dan 200 jaar oud of bijzonder.
 3. Het profiel moet de laagst genummerde-ID hebben, als er duplicaten voorkomen.
 4. het profiel moet controversieel of vaak gedupliceerd zijn.

Opbouw van de Project Pagina

Alle project pagina's zouden het volgende moeten bevatten:
 • Leider: Vermeld de leider(s) van het project en maak een link naar hun profiel met informatie hoe je aan het project kunt deelnemen.
 • Doelstellingen: Maak de doelstellingen bekend van het project. Bijvoorbeeld:
  • wat is het doel?
  • Wat is de omvang van de studie.
  • Welke bronnen zijn er beschikbaar?
  • Welke richting moet het op gaan?
 • Taaklijst: Opsomming van onderwerpen voor het project en "to-do" zoals:
 1. Gegevens verzamelen
 2. Gegevens analyseren.
 3. Synthese van de verzamelde gegevens
 4. Reageren op vragen
 5. Publiceren van je gegevens
 6. Mogelijke publicaties
 7. Je bevindingen behouden voor toekomstige generaties.
 • Middelen : deze sectie moet links bevatten naar nuttige websites, lijsten van publicaties met betrekking tot de achternaam en alle andere sites of artikelen van belang die nuttig zijn voor het project

Project Sub-Pages

 • Moet ik het toevoegen van andere pagina's overwegen? Waar zou je die voor kunnen gebruiken?
  Free Space pagina's zijn een goede manier voor het opslaan van informatie met betrekking tot een project One Name studies. Het kan je helpen de belangrijkste projectpagina netjes en georganiseerd te houden. Sommige toepassingen kunnen zijn:
 1. Toon kaarten en migratie routes.
 2. Belicht een streek waar de familie vandaan komt.
 3. Familie album met foto's en verhalen.
 4. Uploaden van documenten en foto's
 5. Bekend maken van reünies

voor meer informatie over Free Space Pagina's zie: FREE SPACE PROFIELEN

Bestaande One Name Studies op WikiTree

Wat inspiratie nodig? Kijk eens bij andere One Name Studies op WikiTree!
Heb je een One Name Study op WikiTree gezien dat je inspireert? Laat het ons weten!

Vertaling van One Name Studies_FAQ Page, geschreven door Alison Andrus van het One Name Studies Project.
Vertaald en bewerkt door Joop van Belzen

Vragen en opmerkingen over de Nederlands Portaal pagina's kun je in het G2G NETHERLANDS PROJECT FORUM plaatsen.
Voeg hiervoor de tag Nederlands_Portaal toe .

logo


This page was last modified 13:27, 31 March 2022. This page has been accessed 809 times.