Project: Nederlands Portaal/Trefwoorden

Categories: Netherlands Project | Nederlands Portaal | WikiTree Help (NL)

Afkortingen en Begrippen WikiTree

Op deze pagina vind je een aantal begrippen en afkortingen met de betekenis die regelmatig in WikiTree worden gebruikt. Heb je suggesties voor woorden en/of afkortingen om in deze lijst op te nemen? Dan kun je dat in het Nederlands aangeven via: G2G NETHERLANDS PROJECT FORUM.
Voeg hiervoor de tag Nederlands_Portaal, Netherlands of Dutch Roots toe.


 • Active WikiTreer: WikiTreer die actief gebruikt maakt van deze website. Zij verschillen van passieve personen wiens informatie volledig door anderen is ingevoerd en verder niet actief deelnemen.
 • ACTIVITY FEEDS : Een gedetailleerde lijst met wijzigingen.
 • Advance Directive: Een verklaring opgesteld door een lid om te voorzien in het beheer van hun profielen in het geval zij WikiTree verlaten of overlijden.
 • Belgium Project. Een project voor Wikitreers die geïnteresseerd zijn in hun Belgische voorouders en een accurate stamboom van hun familie nastreven.
 • Biography: Biografie, het levensvergaal wat je in de vrije wiki-ruimte in een Persoonlijk Profiel kunt schrijven.
  Zie: De biografie
 • Categorization: Een dynamische manier om profielen te groeperen om je familiegeschiedenis te organiseren en contact te leggen met andere genealoogen wiens familiegeschiedenis de uwe kruist. Zie: CATEGORIEËN
 • Challenges: Challenges zijn vriendschappelijke wedstrijden bij WikiTree die de kwaliteit van onze gedeelde stamboom verbeteren op een sociale en leuke manier.
  Zie: Challenges
 • Change Explanation: Het veld voor het samenvatten van een bewerking en is onderdeel van het item Activityfeed.
 • CLN: Current Last Name. Huidige achternaam of officiële Achternaam bij overlijden.
  Zie: Naamvelden
 • Contributions: Een term voor de wijzigingen of bewerkingen die worden weergegeven in Activiteitsfeeds. Uw bijdragen worden geteld en bijgehouden.
 • DDP: DATA DOCTORS PROJECT: Een project bedoeld om de WikiTree-database te verbeteren.
 • Discord: Discord is een livechatsysteem dat wordt gebruikt door veel samenwerkingsprojecten op WikiTree. Zie voor meer informatie: Helppagina Discord
 • DOB: Date of birth. Geboortedatum.
 • DOD: Date of death, Datum van overlijden.
 • DOM: Date of marriage. Trouwdatum.
 • DRP: Netherlands Project, voorheen bekend als het Dutch Roots Project. Een project voor Wikitreers die belang hebben bij het vinden van gegevens over en het maken van profielen van Nederlandse voorouders en hun nazaten. De naam van dit project is in 2019 veranderd in Project Netherlands.
 • DTB: Dopen, Trouwen, Bergraven.
 • DWWA: Don't WikiTree While Angry. Een van de belangrijkste communityregels: WikiTree niet terwijl je boos bent.
 • FREE SPACE PROFILE: Profiel met vrije ruimte. Hetzelfde als een Persoons Profiel, maar dan voor plaatsen, evenementen en andere dingen.
 • G2G: Genealogist-to-Genealogist. Het genealoog-aan-genealoog vraag-en-antwoordforum. Dit is het centrum van onze gemeenschap.
 • GEDCOM: staat voor GEnealogical Data COMmunication, een bestandsindeling voor het overbrengen van stamboominformatie van het ene platform naar het andere. Bijvoorbeeld van genealogiesoftware naar WikiTree.
 • GEDCOMpare: Hiermee kunnen gasten en leden een zoekopdracht uitvoeren om te zien of hun voorouders al bestaan ​​op WikiTree met behulp van een GEDCOM. Wiki-genealogen kunnen profielen maken en verbeteren met behulp van gegevens uit hun bestand.
 • LNAB: Last Name At Birth. Achternaam bij geboorte.
  Zie: Naamvelden
 • LOWT: Life Outside WikiTree
 • MERGEN: Samenvoegen van twee of meer profielen. Meestal duplicaten van een Person Profiel maar kan ook met Free Space Profiles.
 • MIR: Mentor Intervention Request. Een verzoek tot bemiddeling door een mentor bij meningsverschillen tussen twee leden. Zie: Mentor Intervention Request.
 • Nederlandse Naamconventie Afspraken die zijn gemaakt binnen WikiTree over de wijze van het invullen van Naamvelden. Dit verschilt per land.
 • NNS: New Netherland Settlers, een afkorting voor dit project. Zie: New Netherland Settlers Project
 • Nuclear Family: Naaste familie, Ouders, broers en zussen, echtgenoten en kinderen.

 • Orphaned Profiles: Wezen, uitdrukking voor een profiel zonder Profielmanager. Deze profielen hebben misschien een persoon nodig die voor hen zorgt.*OLN: Other Last Name. Andere achternaam.
  Zie: Naamvelden
 • Passive Profile: Een Person Profile dat wordt beheerd door iemand anders dan de persoon zelf. Het tegenovergestelde van een actief profiel. De meeste profielen op WikiTree zijn passief.
 • Person Profile: De standaard WikiTree-pagina van een mens. Het is de centrale locatie voor informatie over de persoon.
 • PM: Profile Manager of Private Message (afhankelijk van de context).
 • POB Place of birth. Geboorteplaats.
 • POD: Place of death. Plaats van overlijden.
 • POM: Place of marriage. Plaats van Huwelijk.
 • PPP: Project-Protected Profile. Een profiel wat door een Project wordt beschermd en de LNAB alleen nog door een leider kan worden gewijzigd. Zie: Project-Protected Profile
 • Profile: Een pagina over een persoon, plaats of ding.
  Voor meer info zie: PROFIELEN
 • Profile Manager: De persoon die de primaire verantwoordelijkheid heeft voor het verzorgen van een profiel. Het is meestal de persoon die het profiel heeft gemaakt.
 • Projects: Een project is een groep leden die rond een onderwerp of vrijwilligersactiviteit is georganiseerd. Voorbeelden: Acadians, DNA, German Roots, Mayflower.
 • Netherlands Project: Voormalig Dutch Roots Project. Een project voor Wikitreers die belang hebben bij het vinden van gegevens over en het maken van profielen van Nederlandse voorouders en hun nazaten.
 • RootsSearch: RootsSearch is een onafhankelijk programma ontwikkeld door Justin York. Het stelt je in staat om eenvoudig op 20 genealogische websites te zoeken met één klik op de knop, zonder opnieuw namen, datums, namen van ouders, enz. op elke website in te voeren. Een link voor deze optie is te vinden op elk passief profiel.
 • Sandbox: Afgeschermde pagina waar alleen leden van de Trustedlist toegang hebben. Wordt vooral gebuikt door leiders, projectleiders en managers om niet openbare informatie in te plaatsen.
 • Scratchpad: Notitieblok, ruimte op je accountpagina waarin je notities e.d, kunt plaatsen. Kan via Settings worden aan- of uitgezet.
 • Suggestions: Een lijst met suggesties m.b.t. de volglijst van een lid. Bevat een rapportoverzicht met specifiek mogelijke fouten die beoordeeld moeten worden.
 • Sources: Bronnen, verwijzingen naar bewijstukken zoals Doop-, Trouw- en Overlijdensakten.
  Zie:
 • TAGS: Labels, een manier voor leden om activiteiten te volgen van de onderwerpen die hen interesseren en om contact te maken met andere genealogen.
 • TEMPLATES: Hiermee kunt je gegevens opnemen die voor veel pagina's op elke pagina geldt, zonder deze volledig te kopiëren. Inclusief Project Boxes, Recognition Boxes, Category templates, etc.
 • TL: TRUSTED LIST: Lijst met vertrouwde personen. WikiTree's unieke systeem voor het beschermen van privacy en het beheren van toestemmingen op individuele profielpagina's.
 • UPM: Unresponsive Profile Managers. Niet-reagerende profielbeheerders.
 • WATCHLIST: De lijst met profielen die u bekijkt via uw Family Activity Feed. Het is de lijst met profielen waar je in de Trusted List bent opgenomen.
 • Wiki: De software van WikiTree waarmee gebruikers eenvoudig pagina's kunnen maken en bijwerken en wijzigingen door anderen kunnen bijhouden.
 • Wiki Mark-Up: Soms worden dit wiki-codes genoemd, dit zijn de tags die worden gebruikt om een ​​profiel op te maken.
 • WikiTree ID: De unieke ID voor WikiTree-profielen, bijvoorbeeld Franklin-1. Gemaakt op basis van de profielnamen: Last Name At Birth (LNAB) en het volgnummer achter die naam.


This page was last modified 14:01, 25 March 2022. This page has been accessed 379 times.