Project: Nederlands Portaal/Vroege Profielen

Categories: Netherlands Project | Nederlands Portaal | WikiTree Help (NL) | Language Resources

Contents

Vroege Profielen

Profielen van personen die voor 1700 zijn geboren vallen onder de term vroege profielen. Vroege profielen bij WikiTree zijn onderverdeeld in twee categorieën, Pre-1700 en Pre-1500. Hoe verder je terug gaat in de tijd hoe lastiger het wordt om de juiste gegevens te vinden en wordt samenwerking steeds belangrijker. Voor deze profielen zijn afspraken gemaakt over de wijze hoe naamvelden ingevuld moeten worden middels de stijlregels. Bepaalde periodes, geografische locaties of families kunnen in een project zijn ingedeeld waar een groep leden samenwerkt om de stijlregels af te spreken en toe te passen.

Pre-1700 Profielen

Voor het maken of bewerken van profielen van mensen die geboren zijn vóór 1700 moet je:
  • Pre-1700 Self-certificering quiz hebben gedaan.
  • Kijken of er een Project bestaat, waar leden samenwerken aan profielen uit de betreffende periode of locatie en zo ja, met hen overleggen en samenwerken. Wanneer je twijfelt neem dan contact op met een Coördinator. Die kan je helpen het juiste project te vinden en kennis laten maken met de projectleiders. Bijvoorbeeld voor iemand waarvan zijn familie al generaties lang in Zuid Afrika woont en een voorouder heeft die in Republiek der Verenigde Nederlanden is geboren, kan samenwerken met het Netherlands Project. Zo kan hij die voorouderlijn verder uitwerken met behulp van de deskundigen van het Project.
Profielen van personen geboren in Nederland of een vroegere staatsvorm van Nederland
vallen in principe onder het Netherlands Project.
Pre-1700 profielen kunnen niet worden geïmporteerd door middel van GEDCOMs zelfs wanneer het lid die upload de pre-1700-certificering heeft.

Duplicaten voorkomen.

Voordat je een profiel op WikiTree maakt is het belangrijk om weten of een profiel al bestaat. De meest betrouwbare manier om daar achter te komen is door overleg met projectleden.
De reden daarvoor is:
  • Er is een grote kans dat een vroeg profiel al bestaat.
  • De kans is ook groot dat het vroege profiel niet verschijnt in zoekopdrachten als gevolg van de verscheidenheid in naamgeving en de onzekerheid van de data uit het verre verleden.

Project samenwerking

Vraag, om duplicaten te vermijden, hulp aan het project om vast te stellen of het profiel al bestaat. Dit kun je doen via privé-communicatie of door een vraag te stellen via G2G met de PROJECT TAG. De Project tag voor het Netherlands Project is bijvoorbeeld Netherlands. Je kunt bij het project ook hulp krijgen voor evaluatie van bronnen. Projectleden zijn andere genealogen en hobbyisten die ervaring hebben met het onderzoek van dezelfde periode, locatie of onderwerp.
Wanneer je eenmaal in contact bent met een project en je op de hoogte bent van de richtlijnen die worden gevolgd is het niet nodig om telkens te overleggenvvoor elke nieuw profiel.

Stijlregels

Zodra je weet dat het profiel nog niet bestaat kun je een nieuw pre-1700 profiel aanmaken zoals je normaal zou doen volgens de geldende stijlregels.
WikiTree heeft een verscheidenheid aan stijlregels en normen ontwikkeld. Als je je niet houd aan stijlregels bij het toevoegen en bewerken van profielen van familieleden uit een recent verleden, zal dit niet veel problemen veroorzaken. Als je verder terug gaat in de tijd worden stijlregels meer en meer belangrijk, omdat meer leden samenwerken op dezelfde profielen. Afgesproken standaarden zijn essentieel voor een effectieve en plezierige samenwerking. Projecten zijn de overleg platformen voor het uitwerken van de finesses van stijlregels die gelden voor verschillende perioden en locaties. Stijlregels die de projecten hebben vastgesteld worden dan ook bekendgemaakt.
Stijlregels en afspraken voor "Nederlandse profielen vind je hier:

Bewerken van bestaande Pre-1700 profielen.

Als je manager of anderzijds verantwoordelijk bent voor profiel dat onder een project valt, neem je automatisch deel aan dat project. Je hoeft niet officieel project lid te zijn maar het is wel belangrijk om te begrijpen dat het profiel onderdeel is van een project. Hoewel je de misschien de eerste bent die het pre-1700 profiel bewerkt, zult je waarschijnlijk niet de laatste zijn. Anderen zullen willen samenwerken. Het project is de plaats voor overleg en samenwerking om belangrijke beslissingen over het profiel te nemen. Kleine wijzigingen en verbeteringen die duidelijk volgens de stijlregels worden gemaakt hoeven over het algemeen niet te worden besproken. Ingrijpende wijzigingen van Project-Protected Profielen worden over het algemeen besproken in G2G met behulp van de project-tag.

Mergen

Aarzel nooit om een ​​samenvoeging (*MERGEN) voor te stellen als je duplicaten vindt.
Completeer een samenvoeging niet zonder dat je weet of het profiel past binnen een project. Als dat zo is bewerk een samengevoegd profiel niet zonder dat je op de hoogte bent met de project stijlregels en naamgeving. Dit is vooral belangrijk voor de pre-1700 profielen als twee profielen niet dezelfde achternaam bij de geboorte hebben en geen van beide een Project Protected Profile is. Als je onzeker bent over naamgeving of andere problemen vindt, vraag het in G2G met behulp van de project tag.

Als er geen Project is.

Wanneer het pre-1700 profiel dat je wilt toevoegen of bewerken niet binnen een bestaand WikiTree project past ben je niet verplicht met iedereen te communiceren over wat je doet. Het kan zo zijn dat er niemand is om mee te overleggen.
Waarschijnlijk zullen er mensen zijn die willen samenwerken aan de profielen die je maakt. Jij bent dan de pionier die de weg wijst. Als pionier, zul je dingen doen die later veranderd moeten worden. Het is niet omdat je een slechte genealoog of een slechte WikiTreer bent maar omdat sommige problemen alleen kunnen worden ontdekt in de praktijk en uitgewerkt worden door overleg.
Er zullen vragen rijzen wanneer anderen proberen te bouwen aan wat jij hebt gestart. Nieuwe stijlregels en normen zullen moeten worden uitgewerkt. Uiteindelijk zal het resulteren in een project.
Ook al werken anderen niet aan jouw profielen, aarzel niet om hulp te vragen. G2G staat open voor vragen van welke aard dan ook. Een van de beste eigenschappen van WikiTree is de royale bereidwilligheid van de leden om elkaar te helpen.
Je kunt ook hulp krijgen van de projecten die het dichtst bij of parallel lopen aan wat jij doet. Een vrijwilligerscoördinator zal je helpen ze te vinden.
Voor een overzicht van Pre-1700 bronnen zie: Bronnen Pre-1700

Pre-1500 Profielen

Aan het toevoegen en bewerken van Pre -1700 profielen is al een behoorlijke achtergrondkennis vereist van toevoegen van betrouwbare bronnen, stijlregels en afspraken binnen WikiTree. Voor Pre-1500 profielen zijn er nog meer beperkingen zodat je goed op de hoogte moet zijn van de afspraken binnen de bijbehorende projecten en moet worden overleg voordat er Pre-1500 profielen mogen worden toegevoegd of gewijzigd.
De Pre-1500 badge is vereist voor het toevoegen of bewerken van deze profielen.
Als onderdeel van het certificatieproces wordt je gevraagd een pre-1700 of Project Protected Profile te laten zien waaraan je significante bijdragen hebt geleverd als een praktische demonstratie van je kennis van bronnen en WikiTree stijlen. Je wordt ook gevraagd om informatie te verstrekken project over je deelname en de naam van een Project Leider die deze deelname kan bevestigen als ervaren wiki-genealoog.
Als je een gevorderde stamboomonderzoeker bent zal je waarschijnlijk de noodzaak begrijpen voor deze beperking. Als je een je ervaren genealoog bent die bijdraagt aan ​​deze vroege profielen op WikiTree zal je er waarschijnlijk dankbaar voor zijn. Het betekent dat je meer tijd kunt besteden aan het toevoegen van deze profielen dan aan het corrigeren van fouten.
De Pre-1500 Badge moet worden aangevraagd en wordt bij een groep van WikiTree Leaders ingediend die beslissen over de toekening. Aangezien deelname aan een project is vereist voor de badge, wordt de Projectleider of Project coördinator van het project waaraan je deelneemt altijd om advies gevraagd.

Aanvragen van een pre-1500 badge

Nadat je de pre-1700 self-certificering quiz hebt gedaan en enige ervaring hebt in het maken en bewerken van vroege profielen op WikiTree kun je een Pre-1500 certificering aanvragen.
Vertaling van de Pre-1500 certificering. De aanvraag voor een pre-1500 badge kun je pas indienen als je :
  1. Langer dan een maand lid bent van WIkiTree (dus als je al wat meer ervaring hebt met en goed begrijpt hoe alles hier werkt)
  2. De Pre-1700 badge (zelf certificering) hebt gehaald
  3. Je lid bent van een project (met ze samenwerkt en met ze overlegd waar je aan wilt werken bijvoorbeeld, om te voorkomen dat je misschien duplicaten aan maakt van mensen of profielen die er al zijn, etc.)
  4. je 200 of meer bronnen WikiTree contributies hebt, dus handmatig profielen hebt aangemaakt/ingevoerd, ze van bronnen en alle benodigde info hebt voorzien etc. (Gedcom imports vallen hier niet onder-tellen niet mee)
  5. 2x of vaker iets hebt gepost in G2G (Dus een vraag hebt gesteld of ergens op hebt gereageerd, je aanmelden voor een project gaat nu ook via G2G dus dat telt ook mee)
  6. Als je aan een of meer Pre-1700 of PPP, (beschermd en vallend onder het project), profielen hebt gewerkt, waarmee je kunt laten zien dat je goed begrijpt hoe WikiTree en de principes van de Honorcode werken in de praktijk, vooral wat betreft het toevoegen van goede bronnen en samenwerken in deze 'conflict' gevoelige gebieden. (= vroege voorouders, die voor heel veel leden dezelfde zullen zijn en die we dus allemaal moeten delen)
In het aanvraagformulier wordt gevraagd om een voorbeeld van je werk.
Als je een aantal goede voorbeelden wilt zien kijk dan bij het Profiel van de Week.
Je kunt zelf proberen een profiel te maken dat daar enigzins mee te vergelijken is. Voorzien van goede, liefst primaire of meerdere betrouwbare secundaire bronnen en zorg er vooral ook voor dat je overige profielen ook van bronnen zijn voorzien en er netjes uit zien, want ook daar wordt naar gekeken.
Soms vragen mensen om een badge, maar hebben alleen het voorbeeldprofiel van bronnen voorzien en alle omringende of andere profielen die ze beheren zijn zo goed als Unsourced. Dit is natuurlijk geen goede reclame voor jezelf en je werk en zo'n aanvraag zal dan ook en heel logisch geen Pre-1500 badge op gaan leveren.
Als je de badge hebt aangevraagd en je hebt na een tijdje nog geen reactie gehad of je wilt meer informatie, neem dan contact op via e-mail met wikimediators@GoogleGroups.com.
Men streeft ernaar om binnen twee dagen een beslissing te nemen over het toekennen van een badges. Dit is helaas niet altijd mogelijk en vragen ze wat geduld van je.
Beraadslagingen over de verzoeken worden gedaan via privé e-mail. Veel leden zouden het niet op prijs stellen dat hun bijdragen in het openbaar worden besproken.
Men streeft naar een eerlijk en objectief systeem. Als je aanvraag wordt afgewezen krijg je uitleg met suggesties verbetering of advies om je kennis van WikiTree uit te breiden. Een afwijzing is nooit definitief of permanent, tenzij je account is afgesloten.
Als je niet tevreden bent met de uitleg of denkt dat het oneerlijk is, ben je altijd welkom om het te bespreken via G2G in een openbare discussie.

Toezicht op Pre-1500 profielen

WikiTree Rangers bewaken pre-1500 activiteiten nauwgezet. Soms zijn de regels moeilijk toe te passen en heeft een lid begeleiding nodig. Indien blijkt dat het aanmaken en bewerken van pre-1500 niet volgens de overeengekomen WikiTree stijl en normen gebeurd kan de badge tijdelijk worden opgeschort of verwijderd en kan een begeleiding worden gestart.
Als je niet over de Pre-1500 certificering beschikt kan je nog steeds een bijdrage leveren door informatie over pre-1500 profielen toe te voegen onder comments op het profile. Je hulp is altijd welkom! Iedereen kan commentaar op het prikbord van de pre-1500-profielen plaatsen en een G2G bericht gekoppeld aan het profiel schrijven. Gebruik een van deze middelen of neem contact op met het bijbehorende project als je iets toe te voegen hebt.
Pre-1500 profielen kunnen niet worden geïmporteerd door middel van GEDCOMs zelfs wanneer het lid die upload de pre-1500-certificering heeft.
Iedereen kan een samenvoeging (Merging) van dubbele profielen voorstellen. (Doe dit altijd als je duplicaten aantreft, ongeacht hun leeftijd. Dank je wel!)
Je hebt ook geen Pre-1500 certificering nodig om een ​​samenvoeging goed te keuren. De standaard regels voor goedkeuringen blijven van toepassing. Echter, je hebt wel de certificatie nodig om een ​​samenvoeging te voltooien indien een persoon voor 1500 is geboren is.
Voor een overzicht van Nederlandse Pre-1500 bronnen zie: Bronnen Pre-1500

Oude handschriften

Oude handschriften zijn dikwijls moeilijk te ontcijferen, hier onder een overzicht van oude schrijfwijzen van de letters van het alfabet en een aantal links met uitgebreide informatie en oefeningen.

Veel oude geschriften zijn in het latijn geschreven. Klik hier GOOGLE TRANSLATE voor vertaling uit het latijn. Kopieer de te vertalen tekst en plaats deze in het tekstvak van Translate. In principe herkent Google Translate de taal, zoniet dan kun je het zelf instellen.

Vragen en opmerkingen over de Nederlands Portaal pagina's kun je in het G2G NETHERLANDS PROJECT FORUM plaatsen.
Voeg hiervoor de tag Nederlands_Portaal toe .
logo


This page was last modified 13:41, 25 March 2022. This page has been accessed 1,222 times.