Project: Nederlands Portaal/Zoeken Duplicaten Mergen

Categories: Netherlands Project | Nederlands Portaal | WikiTree Help (NL)

Contents

Zoekfuncties in WikiTree

Informatie en gegevens zoeken is één van de belangrijkste functies in een database. WikiTree is een uitgebreide database van namen, plaatsen en datums en beschikt dan ook over verschillende zoekfuncties. Je kunt snel een overzicht krijgen van bijvoorbeeld een lijst van profielen met een bepaalde achternaam in de database van WikiTree. Gebruik makend van de zoekfuncties kun je duplicaat profielen opsporen. In principe is er per persoon één profiel in WikiTree en moeten dubbele profielen worden samengevoegd tot één. Samenvoegen gebeurt met de functie MERGEN en wordt verderop deze pagina behandeld.

Wildcards of Jokertekens

Met behulp van jokertekens kun je zoeken naar meerdere spellingsvormen zoals in namen. In het verleden werden namen dikwijks verschillend gespeld zoals bijvoorbeeld de naam Nootebaard, Notebaard, Nootebaart, Nootebaerd, Notenbaert enz.

Onderstaande jokertekens worden het meest gebruikt:

 • Het (sterretje) * vervangt een willekeurig aantal tekens.
  (Met s*d wordt bijvoorbeeld "Smid", "Schotveld" en "Strijland" gevonden.)
 • Het vraagteken ? komt overeen met één letter op een bepaalde positie.
  Met t?k vindt je bijvoorbeeld: tik, tak, tok en tuk.
 • Het hekje # vindt elk willekeurig numeriek teken.
  Met 1#3 vindt je 103, 113, en 123, 133 enz.

Of je jokertekens kunt gebruiken is afhankelijk van de zoekfunctie. Indien deze optie aanwezig is kun je één of meerdere jokertekens gebruiken.

Zoeken in WikiTree

WikiTree beschikt over een aantal handige zoekopties om profielen van personen die op WikiTree staan te vinden. Afhankelijk van de optie die je gebruikt kun je op Achternaam, voornaam een periode zoeken.

De eerste en altijd beschikbare optie vind je in de Taakbalk boven in het profiel. De achternaam van de persoon van wie het profiel is, is al ingevuld en hoef je alleen maar op het vergrootglaasje te klikken om een lijst te krijgen van profielen met die achterhaam. De lijst kun je sorteren op voornaam, geboortedatum, manager en bewerkingsdatum (edit).

De Achtergrond kleuren van de namen hebben de volgende betekenis:

 • Roze voor de dames
 • Blauw voor de heren
 • Groen is het geslacht (Gender) niet ingevuld, kan toegepast worden bij Gender Neutraal.
 • Licht groen voor profielen met een Private privacy level.

Family Tree Search

Door op de optie Find in de Taakbalk te klikken open je de Search pagina van WikiTree. Hier vind je de volgende opties:

1. Search for a Person. Zoekt een persoon.
Deze functie doorzoekt de WikiTree database. Met de mogelijkheid om het sterretje * in of achter de naam te gebruiken. Zo zal: Jo * Smith, John Smith, Joseph Smith etc. vinden.
 • First Name zoekt op Voornaam in het PFN (Proper First Name) veld.
 • Last Name, zoekt op Achternaam in het LNAB (Last Name After Birth) veld.
  • Optioneel: Birthdate (Geboortedatumj en of Deathdate (Overlijdensdatum) toevoegen

In het menu van Find (beweeg met de muisaanwijzer over de optie) kun je een keuze maken om naar een bepaald onderwerp te gaan zoals Categorieën of E-Cards.

2. Search for a Surname
Toont alle WikiTree profielen de gezochte achternaam hebben.
3. Search for Anchestor Matches
Gebruik: Find Matches om alle profielen in je Watchlist (eventueel beperkt tot een voornaam of een profiel) met alle andere profielen op WikiTree vergelijken. Wanneer je duplicaten vindt, voeg deze dan samen. Zie: mergen
4. Search for any Text.
Deze uitgebreide zoekfunctie werkt via Google. Je kunt hier zoeken op elk gewenst woord of zinsdeel binnen WikiTree.

Wilt je zoeken naar allerlei informatie over voorouders dan kunt je dit via één van de algemene Zoekmachines van het Internet zoals Google doen. Er zijn heel wat genealogische sites waar mensen hun stamboom hebben geplaatst. Let wel als je gegevens van een andere stamboom overneemt dat de bronvermelding bij WikiTree een hoofdzaak is. Indien er geen bronnen zijn vermeld dien je die er zelf bij te zoeken. Het verwijzen naar een andere stamboom als bron is onjuist en moet vermeden worden. Betrouwbare bronnen zijn officiële archieven die je vindt bij de overheid, Kerkregisters enz. Zie voor meer informatie over bronnen:

Duplicaten

Het is vanzelfsprekend dat er in een stamboom van ieder persoon maar één profiel is. Dubbele profielen zijn niet toegestaan en dienen dus verwijderd te worden. In Wikitree is het niet mogelijk om een profiel te verwijderen, hier worden duplicaten samengevoegd. Het samenvoegen van profielen doe je met de functie Mergen.

Mergen (samenvoegen) is noodzakelijk indien er van één en dezelfde persoon meerdere profielen bestaan.
Na het samenvoegen houden we dan 1 profiel van deze persoon over.


Een veel gebruikte term in WikiTree is de afkorting:
LNAB ( Last Name At Birth).
De achternaam die iemand kreeg bij geboorte.
Deze term zul je hier regelmatig tegenkomen.


Hoe vind je duplicaten?

Wanneer je een nieuw profiel maakt, handmatig of via een GEDCOM-invoer, controleert WikiTree bestaande profielen om te zien of er opvallende overeenkomsten zijn. Deze zullen worden getoond als Matches.
Het is belangrijk om de voorgestelde matches te bekijken. Veel kan snel weggegooid worden. Bij sommige, vooral als de persoon modern is en het profiel privé is, moet je contact opnemen met de profielmanager(s) om te vragen of jouw persoon dezelfde is.
Als je wilt zoeken naar duplicaten van bestaande profielen in uw Watchlist, gebruik dan FindMatches. Het is belangrijk om dit periodiek te doen omdat elke dag duizenden nieuwe profielen aan WikiTree worden toegevoegd. De mensen die ze toevoegen, merken de duplicaten niet op of weten niet hoe ze samen te voegen.

Soorten duplicaten

We kunnen twee situaties onderscheiden:
 • Dubbele profielen met dezelfde LNAB
 • Dubbele profielen met een verschillende LNAB
 • Voor profielen met dezelfde LNAB geld de regel dat het profiel met het hoogste getal in het ID van het profiel met het laagste getal gemerged moet worden. Pietersz-105 wordt dus gemerged naar Pietersz-5 en niet andersom.
Profielen met verschillende LNAB bijvoorbeeld:
 • Duplicaat 1 = Jansz -256 waarvan zeker is dat dit profiel de enig juiste LNAB heeft.
 • Duplicaat 2 = Van _Berg-3 een achternaam die die persoon ten tijde van zijn geboorte niet had en dus niet correct is.
In deze gevallen is niet het laagste getal maar de juiste LNAB het belangrijkst !
Van_Berg-3 moet in dit geval dus gemerged worden in Jansz-256Let op !
Het is van groot belang om een goede bron voor de LNAB te hebben.
Een correcte achternaam is de basis van een goed profiel.
Denk hieraan voordat je profielen gaat mergen. • Soms heeft echter niet één van de duplicaten de correcte LNAB. In die gevallen moet, voordat de merge plaats vindt, eerst de LNAB gecorrigeerd worden in een van de duplicaten. Dit profiel, met de juiste LNAB, is dan het profiel waar alle andere duplicaten in gemerged zullen moeten worden .

Als er veel duplicaten voorkomen van een profiel, krijgt het profiel met de correcte LNAB en het laagste getal, het zogenaamde PPP predikaat. Dit is om te voorkomen dat de, vaak na veel zoeken eindelijk gevonden juiste LNAB, per ongeluk weggemerged wordt ! PPP betekend Project Protected Profile en kan alleen door Leiders worden toegekend aan een profiel.

Kijk altijd of er meerdere duplicaten zijn te vinden. Zie: PERSONEN ZOEKEN. Het profiel met de correcte LNAB en het laagste getal moet het profiel worden waar alle overige duplicaten in gemerged gaan worden. Het overgebleven correcte profiel kan dan het PPP profiel worden.

Voorbeeld: Je hebt vier duplicaten aangetroffen van dezelfde persoon met dezelfde achternaam Jansz. Werkwijze: Jansz -10, Jansz-5 en Jansz-3 worden alledrie en om de beurt gemerged in Jansz-1. (Dus niet eerst Jansz-10 in Jansz-5 mergen en daarna weer Jansz-5 in Jansz-3 en dan Jansz-3 weer in Jansz-1)

Werk in je stamboom altijd van boven naar beneden met het mergen. Eerst de vroegste voorouders waarvan duplicaten zijn en zo naar beneden tot er geen duplicaten meer zijn en de lijn dus weer helemaal kloppend is.

Samenwerken

Natuurlijk zul je tijdens dit proces vaak samen moeten werken en rekening houden met andere profiel managers en wikitreeleden die bijvoorbeeld aan de trusted list van een duplicaat profiel zijn toegevoegd. Soms kan het dus wel even duren, vooral als er meerdere profielen van een familie gemerged moeten worden die allemaal verschillende managers hebben. Daarbij is niet iedereen even actief.

 • Als het lang duurt en je geen reactie krijgt van een manager of als het er op lijkt dat deze niet meer actief is : Zal na een maand de merge voltooid kunnen worden, omdat dan automatisch een verzoek geaccordeerd wordt door het systeem.
 • Is een manager wel actief maar reageert hij niet op de vriendelijke verzoeken (berichtjes op profielen of priveberichten) of weigert een manager steevast om de merge goed te keuren zonder goede reden, dan kun je , eventueel een : MIR (= Mentor Intervention Request) =Verzoek om Interventie / hulp van een mentor, indienen. Een mentor zal, na zo'n verzoek, gaan proberen contact te maken met de niet reagerende of weigerende manager en hem / haar wijzen op de merge verzoeken en vragen of de manager ze even kan accorderen of als er een conflict of meningsverschil is, proberen te bemiddelen .

Blijf in elk geval zelf altijd rustig en beleeft en ga nooit Wikitreeen als je kwaad of gefrustreert bent , dan kun je beter even iets heel anders gaan doen of eventueel dus een MIR indienen.

Mergen

Duplicaten worden samengevoegd
Mergen
Het samenvoegen van 2 (of meer)
identieke profielen

Mergen (samenvoegen) is noodzakelijk indien er van één en dezelfde persoon meerdere profielen bestaan.Na het samenvoegen blijft er 1 profiel van deze persoon over.

Werkwijze Mergen:

 1. Kijk of er van aansluitende profielen ook duplicaten zijn.
  Als je een duplicaat hebt aangetroffen kijk dan of er meer profielen bestaan bij Wikitree die mogelijk duplicaten zijn van aansluitende profielen in je stamboom. Contoleer dus meteen of er ook voor ouders en misschien overgrootouders etc. duplicaten zijn.
 2. Werk van boven naar beneden.
  Zijn er van aansluitende profielen ook duplicaten werk dan met het samenvoegen van boven naar beneden in de stamboom. Aan de manager van het duplicaatprofiel stel je dan eerst voor de oudste profielen alvast te mergen. Daarnaast kun je alle andere alvast met elkaar verbinden als unmerged match. Unmerged match wil zeggen dat de profielen wel dezelfde zijn , maar nog niet klaar voor samenvoeging. Bijvoorbeeld omdat de voorouders eerst samengevoegd moeten worden of als de LNAB nog bepaalt en of bewezen moet worden met een doop of geboorteakte.
 3. Merg in principe de hogere getallen in de laagste.
  Elk Wikitree profiel heeft een eigen Wiki ID , dat bestaat uit de LNAB en een getal. Als de profielen dezelfde LNAB hebben wordt het profiel met het hogere getal in het profiel met het lagere getal gemerged. Bijvoorbeeld: Hendricks-104 wordt samengevoegd ( = merged into) met Hendricks-5. Het profiel dat overblijft is dus: Hendricks-5 ; zijn er meerdere duplicaten dan worden als Hendricks-5 het laagste getal heeft , al die duplicaten gemerged in het Hendricks-5 profiel , zodat na alle samenvoegingen er dus één profiel overblijft namelijk: Hendricks-5.
 4. De juiste LNAB heeft voorrang
  Let hier goed op (!)Hebben duplicaten een verschillende LNAB en heeft bijvoorbeeld het profiel met het hogere getal de juiste LNAB , dan moet het profiel met de verkeerde LNAB (met misschien een lager getal) toch gemerged worden in het profiel met de juiste LNAB en het hogere getal . Voorbeeld : Jansz-5 en van der Heide-1 zijn duplicaten, Jansz-5 is echter de juiste LNAB, dan moet van der Heide-1 gemerged worden in Jansz-5 en wordt Jansz-5 het PPP profiel.

Het onderstaande veld is wat je te zien krijgt als je een merge voorstelt :
ID 1 : Hier moet het weg te mergen ID ingevuld worden, het ID dus met het hoogste getal of het ID met de verkeerde LNAB
ID 2 : dit is het ID wat overblijft na de merge , en waarin ID 1 dus weggemerged zal gaan worden , dus hier altijd het ID invullen van het profiel met of het laagste getal of bij verschillende LNAB, het ID van het profiel met de juiste LNAB ! Ook nu eerst even klikken op compare om er zeker van te zijn dat je een merge of match voor gaat stellen voor de juiste profielen !

Merge voorstellen, ook bij een voorstel altijd eerst en voor de zekerheid eerst nog even vergelijken (compare) !

Keer terug na het vergelijken en kies de gewenste actie
merge als je ze een merge wilt voorstellen, omdat het dezelfde personen zijn
match als je ze als unmerged match klaar wilt zetten omdat het ws wel dezelfde personen zijn maar ze nog niet meteen gemerged kunnen worden

Wanneer je zelf met een al voorgestelde merge bezig bent, kun je na het vergelijken ook kiezen voor:
reject als het echt om twee totaal en overduidelijk verschillende personen gaat
remove alle connectie tussen beide verwijderen, omdat je misschien per ongeluk een verkeerd ID hebt ingevuld en daarom een eerder en fout voorgestelde merge of unmerged match wilt verwijderen .

Dit is nu even niet van toepassing omdat we uitleggen hoe je een merge kunt voorstellen.

Het mergen :

1. Ga altijd eerst vergelijken (=Comparing of Compare) om te controleren of de profielen wel echt een en dezelfde persoon zijn :

Vergelijk altijd eerst de samen te voegen profielen !

2. Als na het vergelijken blijkt uit alle informatie: data en info in de Bio's, dat het echt dezelfde profielen zijn en als hier duidelijk staat dat het profiel met het hoogste getal in het profiel met het laagste getal gemerged gaat worden, (of in geval van verschillende LNAB als zeker is dat er in het profiel met de correcte LNAB gemerged gaat worden !) klik je op :
confirm merge (= je gaat akkoord met dit voorstel tot samenvoeging = de voorgestelde merge)

Accorderen van de voorgestelde samenvoeging = confirm merge

3. Ook als hieruit blijkt dat bijvoorbeeld het profiel met het laagste getal in het profiel met het hoogste getal gemerged lijkt te gaan worden (wat als de LNAB van het profiel met de juiste LNAB maar met hoger getal natuurlijk kan kloppen en gewoon prima is) , kun je toch de merge met een gerust hart accorderen , je krijgt hierna (als ze beide wel dezelfde LNAB hebben maar de merge verkeerd om was voorgesteld) namenlijk meteen en eerst nog een melding te zien, waarin je hiervoor gewaarschuwd wordt , dit wordt dus duidelijk aangegeven en er wordt je gevraagd om de merge om te draaien (reverse merge) , om er zeker van te zijn dat alsnog het profiel met het hogere getal in het profiel met het laagste getal gemerged zal worden , klik (alleen als beide dezelfde LNAB hebben dus ! ) daarvoor op de aangegeven actie na reverse merge: merge huppeldepup-456 into huppeldepup-201 :

Melding verkeerde richting van een Merge, hier dan wel de richting corrigeren !
(reverse merge, klik op de daarop volgende link )

4. Na klikken op confirm merge moet je, in het witte veld, eerst in het kort aangeven waarom ze gemerged moeten worden , hier kun je bijv. invullen: clear duplicates of wat de reden voor de merge ook maar is , daarna alle gegevens goed nakijken en aanvinken welke je wilt houden /gebruiken voor het uiteindelijke profiel, het rechter profiel wat je in dit vak ziet, is het uiteindelijke profiel dat overblijft na de samenvoeging, mochten dus de geboortedata of andere data of info van het andere profiel meer correct zijn, dan moet je die hier aanvinken, zo niet dan hoef je niets te doen en kun je ze mergen :

Na confirm merge alles even nakijken en aangeven waarom ze gemerged worden

5. Als alles accoord is en het rechter profiel er goed uit ziet , klik je op merge en daarna houd je dus als je het goed hebt gedaan , 1 profiel met juiste LNAB over, dit profiel heeft van beide profielen nog wel alle Bio info en bronnen gescheiden binnen de nu een Bio en bovenaan in het rode veld staat nu dat het heel belangrijk is om de info van beide Bio's te integreren (samen te voegen) zodat er weer 1 Bio overblijft die duidelijk en makkelijk te begrijpen is :

Gemerged en melding dat het belangrijk is om beide Bio's weer te integreren
(samen te voegen) zodat er 1 duidelijke en goed te begrijpen Bio overblijft

6. Dus nu ga je de Bio met daarin van beide Bio's dus alle info (van het duplicaat dat hierin is gemerged is alle info onderin de Bio te vinden) samenvoegen zodat er weer 1 nette en duidelijke Bio overblijft , zonder herhalingen (zelfde info vaker dan 1x hierin vermeld)

Info van beide profielen na de merge nog van elkaar gescheiden aanwezig in Bio

7. Gebruik de knop show Preview om het resultaat te bekijken en als het er allemaal netjes en goed uit ziet klik je op Save changes eventueel kun je natuurlijk ook de links naar de bronnen nog inpakken , maar als een profiel er na het mergen ongeveer zo uit ziet , dus 1 Bio, zonder herhalingen en alle bronnen en referenties naar bronnen weer/nog aanwezig is het prima.

Bio's samengevoegd


Tip: voor een basis handleiding over het samenvoegen (mergen) van profielen kun je kijken naar deze engelstalige merging video bij YouTube gemaakt door Paul Bech.

Soms kan het natuurlijk gebeuren dat je per ongeluk een profiel voor eenzelfde persoon 2x hebt aangemaakt (= dubbel profiel of duplicaat), of dat je bij Wikitree profielen tegen komt die overeenkomen en die beide dus een en dezelfde persoon blijken te zijn (soms worden er met gedcoms ook weer dubbele profielen of soms nog erger hele takken van een stamboom toegvoegd) , dit noemen we allemaal duplicaten.

Veel mensen denken dat je , net zoals dit missschien bij andere stamboom programma's mogelijk is , een van beide dan gewoon weer kunt verwijderen (deleten) , dit is bij Wikitree dus niet mogelijk. Duplicaten moeten samengevoegd (gemerged) worden . Na dit samenvoegen blijft er dan weer gewoon 1 profiel over .

De Bio van het profiel dat is versmolten (weggemerged) in het definitieve profiel is nog wel aanwezig, deze kun je vinden onderaan in de Bio van het nu definitieve profiel. Na het mergen is het dus zaak om hier weer een geheel van te maken , als in beide bio's exact dezelfde gegevens te vinden zijn, is het niet zo ingewikkeld , dan kun je gewoon de onderste dubbele Bio kunnen verwijderen en daarna saven . Is de info en zijn de bronnen van beide Bio's verschillend, dan dus de bronnen toevoegen aan de bronnen (van de bovenste Bio) en de informatie van beide Bio's tot een geheel maken , zodat er dus overal weer gewoon een hoofstukje van is , exact dubbele info of bronnen /referenties naar bronnen, mogen verwijdert worden. Is info hetzelfde maar zijn referenties naar bronnen verschillend , dan beide referenties voor de overeenkomende info toevoegen natuurlijk.

Stel dat er in beide een hoofdstuk (= content) ===Name=== is en beide Bio's hebben daar exact dezelfde naam , maar refereren naar een verschillende bron bijvoorbeeld:
Bio 1: Henk Pieters <ref> Source: [www.ancestry.com Henk Pieters] </ref> en
Bio 2: Henk Pieters <ref> Source: [www.freewheelersgenealogy.com Henk Pieters] </ref> Dan zorg je dat er 1 naam hoofdstukje overblijft en ook de naam hoeft dan natuurlijk maar 1x vermeld te worden , maar nu dus wel met beide bron referenties, dus :
===Name===
Henk Pieters <ref> Source: [www.ancestry.com Henk Pieters] </ref><ref> Source: [www.freewheelersgenealogy.com Henk Pieters] </ref>

De uitleg van de procedure om profielen samen te voegen wanneer je een nieuw profiel toevoegd vind je op de pagina voor gevorderden. Klik voor deze uitleg op: DUPLICATEN EN MERGEN

Het mergen zorgt voor Redirects , ook een wijziging van een achternaam zorgt voor een redirect. Een Redirect is een omleiding naar een profiel of pagina via links van verplaatste of niet meer bestaande profielen of onderwerpen. Redirects zijn een zware belasting voor de server, hoe meer redirects hoe trager Wikitree op den duur zal worden (de laadtijd). Reden dus om te proberen duplicaten of het wijzigen van achternamen (=LNAB) zoveel en waar mogelijk te voorkomen !


Met dank aan:
Vragen en opmerkingen over de Nederlands Portaal pagina's kun je in het G2G NETHERLANDS PROJECT FORUM plaatsen.
Voeg hiervoor de tag Nederlands_Portaal toe .


This page was last modified 11:17, 31 March 2022. This page has been accessed 1,721 times.