Project: Sverige

Categories: Sweden | Sverige | Swedish Projects | Sweden Project

Välkommen till Sverige-projektet!
Link to English page: Welcome to the Sweden Project!
Sveriges landskap

Contents

Uppdrag

Sverigeprojektet är ett project för WikiTree-medlemmar som är intresserade av att hjälpa till att göra de svenska profilerna på WikiTree till det bästa de kan vara. Medlemmar i projektet bör aktivt arbeta med att förbättra de befintliga svenska profilerna och även öka antalet nya svenska profiler med tillförlitliga källor angivna.

Ett stort antal WikiTree-medlemmar har förfäder som emigrerat från Sverige glädjande nog ökar även antalet svenska deltagare på WikiTree. Projektet syftar därför också till att ge ömsesidigt stöd (via G2G-forum) och resurser (sidor med instruktioner och information) för att göra det lättare för WikiTree-medlemmar att förbättra profiler med koppling till Sverige.

Projektets målsättning

Den främsta målsättningen är att göra de svenska profilerna på WikiTree till det bästa de kan vara.

För att hjälpa oss åstadkomma detta kan projektets medlemmar hjälpa till genom att;

 • inkludera pålitliga källor (främst originalkällor som kyrkböcker)
 • skriva biografier (och städa upp gedcom-skräp i biografier)
 • hjälpa till att eliminera dubbletter genom att slå samman profiler
 • eliminera databasfel genom att arbeta med svenska listan för "suggestions"
 • att identifiera profiler som kanske borde ha projektet som Profile Manager

Sverigeprojektets målsättning inkluderar också;

 • att projektets medlemmar hjälper till med frågor relaterade till Sverige på G2G -forumet
 • att hjälpa till med översyn av den svenska kategoristrukturen så det är enkelt att navigera och använda

Hur du går med

Deltagare i projektet måste först vara medlemmar i WikiTree. Är du inte medlem, följ instruktionerna på den här sidan Help: How to Use WikiTree för att få info om WikiTree och hur man blir medlem.

Du skall också ha intentionen att aktivt delta i projektet och hjälpa till med projektets målsättning. Vi förstår att folk har aktiva liv och kan inte delta på WikiTree varje vecka hela året men du skall i alla fall ha intentionen att delta någorlunda regelbundet.

Sverigeprojektet har sedan 2021 blivit ett underprojekt till det nordiska projektet, Nordic Project, så det är det projektet du behöver gå med i. Du hittar mer info på projektsidan för [Project:Nordic]]. Du kan även posta ett inlägg i välkomsttråden i forumet G2G som är länkat i boxen nedanför.

Are you interested in the Sweden Project?nordic.gif


Hur du kan hjälpa till

Det bästa sättet du som är medlem i projektet kan hjälpa till är att gå igenom dina egna släktingars profiler först. Har de alla tillförlitliga källor och biografi? Har du kollat din "suggestion list" nyligen?

Du kan även använd dig gärna av listan nedanför som "checklista" för hur du kan förbättra dina profiler. Då kommer du att ha fått en bra förståelse om hur WikiTree fungerar innan du hjälper till med övriga profiler.

När du känner dig redo föreslår vi att du börjar med "orphans", dvs profiler som inte har någon Profile Manager. Arbetar du med profiler som har "managers" så tänk på att ett av WikiTrees ledord är kommunikation, gör inga större ändringar, varken faktamässigt eller utseendemässigt, utan att först kontakta profilens manager.

 • För att göra de svenska profilerna på WikiTree så bra som möjligt hjälps vi åt med följande;

  • Rensa bort GEDCOM-skräp vi hittar på profiler (var snäll läs den här hjälpsidan först: GEDCOM-Created_Biographies).

  • Leta reda på minst en riktigt bra källhänvisning (födelsenotis, giftemål eller dödsnotis tex), och lägg till på personens profilsida, i enlighet med WikiTrees stil-guide:WikiTrees Style Guide for Sources. (Kom ihåg att alla större ändringar som görs på en profil måste kunna styrkas med källhänvisningar.) Här hittar du svenska profiler utan källor: Sweden, Unsourced Profiles.

   Har du inte tid eller möjlighet vid något tillfälle att leta källor kan du hjälpa till genom att lägga till {{Unsourced|Sweden}} på profiler du hittar utan källor (läggs till ovanför rubriken "Biography") så hamnar de i listan för "Sweden Unsourced Profiles".

  • Hjälp till genom att skriva biografier med tillräckligt mycket information för att profiler inte skall bli felaktigt hopslagna (merged) med någon annan profil med liknande namn. En del profiler kan behöva en kort översättning, en enkel sammanfattning, på engelska tex. Läs igenom WikiTrees Help page for Biographies innan du startar.

  • Se till att fälten med platsinformation (Birth Location Field och Death Location Field) på profiler är korrekta och slutar med antingen Sverige eller Sweden. Exempel: Boställe, Församling, Län, Land

  • Lägg till plats-kategorier på profiler så fylls kategorierna för socken/församling på med profiler som levt på samma ställe (se kategorier längre ner).

  • Alla dubbletter av en profil skall slås ihop, det skall bara finnas en profil för varje person. Dubletterna skall slås ihop (merge) så att den profil som har korrekt efternamn samt det lägsta ID-numret blir den "nya" profilen, läs igenom Help:Merging först. Ställ gärna frågor i google-gruppen eller G2G-forumet om du är osäker och vill ha hjälp.
 • Sist men inte minst, du kan hjälpa till att svara på frågor, antingen i google-gruppen för Nordic projektet eller i WikiTrees G2G-forum. Svara på svenska om du inte tycker du är duktig på engelska, det är alltid någon annan som kan översätta om det behövs, låt inte språket hindra dig.

Utöver detta kan du gärna kika på vad som ligger under den engelska sidans "gröna knappar/tabbar" Project:Sweden#How_to_help

Vi håller även på att starta upp grupper, Teams, under Nordic-projektet för att man skall kunna samarbeta med andra som har samma intressen. I skrivande stund (oktober 2021) är det fortfarande i uppstartsfasen men du kan hitta de olika samarbetsgrupperna här: Project:Sweden#Joining_a_Team

Förhoppningsvis kommer vi snart att påbörja arbetet med att översätta mer information från engelska till de skandinaviska språken. Det är dock ett långsiktigt mål, om du har någon sida som du tycker är extra viktigt att få översatt (eller den är ovanligt svår att förstå på engelska) får du gärna höra av dig till projektets ledare eller projektkoordinator som finns angivna i den gröna rutan högre upp.

Om kategorier

Platskategorierna i Sverige är uppbyggda för att samla profiler i de olika socknarna/församlingarna. De allra flesta socken/församlingskategorier finns i dagsläget redan (över 2.700 st), det kan möjligen saknas specialförsamlingar som tex fängelseförsamlingar. Här hittar du alla socknar/församlingar i en alfabetisk lista; Socknar, Sverige. Här hittar du socknar/församlingar fördelade på de olika länen; Socknar länsvis.

Sedan Juni 2018 finns ett kategoriverktyg (category picker) i panelen för textredigering av biografier. Verktyget gör det lätt att hitta och använda de rätta kategorinamnen för socknar.

Eftersom det förekommer att en del socknar har samma namn består kategorinamnet av sockennamn och länsbokstav, tex Leksand (W) På en profil för någon som tex är född i Rättvik skriver man då [[Category: Leksand (W)]] Kategorier skall läggas överst på profilen, ovanför "Biography", så de är lätta att hitta. Två eller tre platskategorier brukar vara tillräckligt.

Om väldigt många profiler är födda i samma socken/församling och därmed använder samma platskategori kan det bli svårt att hitta rätt profiler under kategorin (varje kategorisida rymmer ca 200 profiler). Då bör man lägga till underkategorier, det kan vara byar eller större gårdar som är listade i kyrkböckerna. Då kan platskategorin se ut så här; Altsarbyn, Rättvik (W) och man lägger till [[Category: Altsarbyn, Rättvik (W)]] på profilen.

Den generella regeln för kategorisering är att kategorisera profiler på lägsta nivå, tex Altsarbyn, Rättvik (W) men om inte kategorin Rättvik (W) är full så skapar man ett extra onödigt steg i kategoristrukturen. Använd inte gatuadresser som lägsta nivå i kategoristrukturen om någon bor i en stad, det är onödigt väl specificerat.This page was last modified 13:16, 17 May 2022. This page has been accessed 1,368 times.