Dirck Fransz Quispel

Dirck Fransz Quispel (1634 - abt. 1718)

Privacy Level: Open (White)
Dirck Fransz Quispel aka van Santvoort
Born in Zandvoort, Noord-Holland, Nederlandmap
Ancestors ancestors
Husband of — married in Groote Kerk (Big Church), Rotterdam, Zuid-Holland, Nederlandmap
Husband of — married in Capelle aan de IJssel, Zuid-Holland, Nederlandmap
Husband of — married in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederlandmap
Descendants descendants
Died about in Cool, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederlandmap
Profile last modified | Created 8 Jun 2013
This page has been accessed 528 times.
Nederlanders voor 1700
Dirck Fransz Quispel is geboren in Zuid-Holland in 1634
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots

Contents

Biography

Dirck Fransz was a merchant and ship owner during the Dutch golden age [1]. He was also a burgemeester (city councilman) of Rotterdam.

Birth

In 1634 werd Dirck Fransz geboren, vier jaar nadat Frans Dircksz van Santvoort en Jannetje Willemdochter waren getrouwd. [Bron: van der Weele, ongedateerd. Als deze datum en de geboorte datum correct zijn (zie DTB-gegevens) was Frans 34 jaar toen hij trouwde, het is in dat geval, gezien de patronen van huwelijk en moeder - en kind sterfte in die tijd, niet ondenkbaar dat er een eerder huwelijk is geweest.] [2]
English translation: In 1634 Dirck Fransz was born, four years after Frans Dircksz van Santvoort and Jannetje Willemdochter were married. [Source: van der Weele, undated. If this date and birth date are correct (see DTB data) Frans was 34 years old when he married, it is in this case, given the patterns of marriage and maternal child mortality in those days, not inconceivable that an earlier marriage existed.]


Waar Dirck Fransz geboren werd is ook bekend, omdat hij bij zijn 2e huwelijk zelf opgaf dat hij in Zandvoort geboren was en die opgave is bewaard gebleven. Van geen van de kinderen van Frans van Santvoort is ecther de geboorteregistratie gevonden in DTB-archieven [Doop-, Trouw- en Begrafenisregisters]. In Zandvoort zelf is het logisch dat et niets te vinden is, want voor 1661 waren daar geen DTB-archieven. Gereformeerden gingen in die tijd in Haarlem naar de kerk, omdat er tot 1586 allen een katholieke kerk was in Zandvoort. Ook in Haarlem ontbreekt een (herkenbare) registratie van Dirck Fransz' geboorte. Dat zegt niet veel, want die oude gegevens zijn in Haarlem erg onvolledig. In Rotterdam zijn de archieven uit die tijd al vrij uitgebreid, maar evenmin erg volledig. [1]
English translation: Where Dirck Fransz was born is also known, because he claimed in his second marriage record that he was born in Zandvoort and that evidence is preserved. None of the children of Frans van Santvoort have birth registrations that can be found in DTB archives (Baptism, Marriage and Burial Records). In Zandvoort itself it is logical that there is nothing to find, because for 1661 there were no DTB archives located there. Calvinists in those days went to church in Haarlem, because there was until 1586 there was only a Catholic church in Zandvoort. However, Haarlem is missing a recognizable registered birth for Dirck Fransz. That does not say much, because the old data is very incomplete in Haarlem. In Rotterdam, the archives from that time are quite extensive, but very incomplete.

The Last Name Quispel

Met de naam Quispel heeft Dirck zijn nageslacht voorzien van een unieke achternaam, die we nergens anders tegenkomen. Hij heeft hem zelf gekozen en bewust gevoerd. Het was geen scheldnaam, noch een bijnaam die hij opgeplakt kreeg omdat anderen hem zo noemden zonder dat hij dat zelf wilde. Zijn eerste eigen schip stond geregistreerd op de naam Quispel, zoon van Van Santvoort, en in al zijn officiele handelingen gebruikte hij de naam Quispel. We kunnen hem niet meer vragen waarom hij dat deed. We kunnen echter wel aangeven welke mogelijkheden meer en minder waarschijnlijk waren....Allereerst is het van belang om in het achterhoofd te houden dat achternamen niet zo vast lagen als nu....Dirck Fransz was in de eerste plaats een reizende zakenman, hij verdiende zijn brood met de zeehandel op het buitenland. Zijn vader was van de haringvisserij overgestapt naar de handelsvaart op Rouaan en er waren andere Van Santvoorts in ambachten, (zee)handel, en openbare functies.[3]
English translation: With the surname Quispel, Dirck has provided posterity with a unique name that we do not encounter anywhere else. He chose it himself and applied it deliberately. It was not an undesired nickname stuck to him because others called him that. His first ship was registered in the name Quispel, son of van Santvoort, and in all his official actions he used the name Quispel. We can no longer ask him why he did that.
Spruit [3] notes that is was unlikely that Dirck had a falling out with the van Santvoort family which drove the name change, because there are multiple records showing he continued to interact with them. Spruit then speculates that perhaps Dirck chose the new last name for business purposes, as a sort of distinctive trademark. Spruit also recognizes the strong religious tensions of the time, not only between the Catholics and Protestants, but also within the Reformed church when some of the van Santvoorts were associated with the Remonstrants (Armenian) which were ejected by the Synod of Dordt in 1618-19. It is possible that Dirck wanted to distance himself from any of that controversy, either for personal or business reasons.
Dirck's siblings all retained the name van Saantvoort, none took on the new name Quispel except Dirck.

Marriage and Family

Grietje

Dirck married Grietje van der Kist when he was 26 and she was about 24. Although living in Rotterdam, Grietje wore her traditional costume from Den Helder. She died one year after they were married, while giving birth to their son Frans.


Dirck was later a witness to the baptism of his granddaughter Catharina, the daughter of Frans, born in 1682[4] in Rotterdam, the child of Frans Quispel and Maria Naveu. Witnesses were Elisabet Naveu, Trintie Heijndriks Caen, Dirck Franse Quispel, Matthijs Naveu.


Trijntje

Two-and-a-half years after Grietje died, Dirck married Trijntje (possible Catherine) Caan.[5] Their daughter Sara died at birth and Trijntje had no other children.[6] They were married for 21 years, until her death in 1685.

Bruidegom Dirk Fransz Quispel wed. Grietje Jans, van Zantvoort , wonend: Jufferstraat
Bruid Trijntje Hendriks Kaen , jongedochter , van Delfshaven , wonend: Leuvehaven W.Z.
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 20-04-1664 [5]

Anthonia

Dirck married a third time to Anthonia one-and-a-half years after Trijntje died, in early 1687. He was about 53 years old at the time, she was about 51. They were married for 28 years, until her death in 1715. There were no children from this marriage (Anthonia was past child-bearing years at this point).

Religion

Dirck Franz was a Calvinist (part of the Dutch Reformed).

Occupation

Dirck grew up in Rotterdam. His father Frans van Santvoort was first employed in the herring fishery, but later he changed his profession and he was skipper at Rouaan (Rouen, France). Dirck would later succeed him in this profession [6] We know that Rotterdam ships did business in Rouen[7], so it is quite possible that Dirck managed or owned some of these ships.

Dirck Fransz was a merchant and ship owner during the Dutch golden age. He was also an appraiser, sometimes called upon to estimate the value of a vessel for taxation purposes[8].

Dirck became very influential as part of the governance board of Rotterdam.

De Stadt Rotterdam is eigendom van een reederscombinatie, waarvan Willem Bastiaensz Schepers, Franchois le Maire, Dirck Fransz Quispel, Cles Schee en aanvankelijk Symon Vroulingh en Anthony van derHulst deel uitmaken [Protocol van den notaris Vitus Mustelius te Rotterdam d.d. 28 Febr. 1673, inv. nr. 525, acte 70.]. Tezamen exploiteeren zij een vloot van 11 schepen, die hoofdzakelijk op de Fransche havens varen, maar door den oorlog thans zonder veel emplooi zijn. [9]
English translation: The City of Rotterdam is governed by a committee of ship owners, including Willem Bastiaensz Schepers, Franchois le Maire, Dirck Fransz Quispel, Cles Schee, and initially Symon Woma Lingh and Anthony derHulst (Notary Protocol Vitus Mustelius Rotterdam dated 28 Febr. 1673, inv. no. 525, act 70.). Together they have the honor to operate a fleet of 11 vessels, operating mainly in the French ports, but now, due to the war, lately they do not employ them much.

Dirck captained his galliot (a Dutch single-masted cargo boat) in service to the Dutch admiral Michiel de Ruyter in the Battle of Schooneveld between the Dutch and English in June,1673. Dirck's ship was captured by the English during the battle.[6] He was imprisoned but later released. [10]

In 1675, Dirck is mentioned in a notarized document as a great sea captain.[11]

Dirck was a witness to the baptism of his granddaughter Catharina in 1682[12] in Rotterdam.

Dirck was a witness to the baptism of his granddaughter Cornelia was born in 1684 [13] in Rotterdam.


In 1687, Dirck is sent to resolve a long standing financial dispute about some cargo, on behalf of the Rotterdam shipowners.[14]

In 1691 Dirck was the order master for commerce with London. In 1692 he went bankrupt.[10]

In 1700, Dirck Fransz, at the age of 66, took a contract to be the caretaker at the Proveniershuis in Rotterdam, as a paid manager for this home for wealthy older people, and he himself lived there.

Death

Death date and location of Rotterdam provided by [1]. Dirck outlived three wives and both of his children, dying at the age of 84.

Some of the data also mentions "Ambacht Cool" which could be a ship named Cool or could be the neighborhood named Cool in the center of Rotterdam near the docks.

The death date has some uncertainty,as there are at least three different possibilities in May:

It seems most likely that he died on May 23, and the later dates refer to his burial.

Burial

Two different records for Dirck's burial on the Rotterdam Digital Stamboom database.

Overledene Dirk France Quispel
Plaats Cool
Datum begraven 24-05-1718
Opmerkingen in 't Proveniershuis
Bron DTB Cool Begraven gaarder [19]
Overledene Dirk Frans Quispel
Plaats Hillegersberg
Datum begraven 28-05-1718
Opmerkingen in de kerk; kleed van f 3.-.-
Bron DTB Hillegersberg Begraven kerk [20]

Cool and Hillegersberg are both neighborhoods of Rotterdam. It is possible that he was interred in a coffin in Cool (which is the location of the Proveniershuis where he was the manager) on May 24 and then finally buried in a church in Hillgersberg.

Issues for Further Research

 • Dirck's second wife is variously named Catherine Caan, Catharina Hendricksdr Caen, Trijntje Hendriks Kaen, or Trijntje Caan. Better research is needed to determine the correct name.
 • Dirck managed Proveniershuis ambacht Cool, which appears to be a wealthy old person's home in Rotterdam. However, wikipedia indicates Proveniershuis is in Haarlem. (but doesn't mention "ambacht Cool"), so these could be simply similar names for a similar type home.
 • Multiple death dates are found (see above).

Sources

 1. 1.0 1.1 1.2 Inge P. Spruit, Dirck Franz Quispel: Rotterdams koopman en reder in de Gouden Eeuw (English title: Dirck Franz Quispel: Rotterdam merchant and shipowner in the Golden Age), Leiden, Drukkerij Trioprint Nijmegen BV, 1993, ISBN 90-800697-2-8.
 2. Inge P. Spruit, Dirck Franz Quispel: Rotterdams koopman en reder in de Gouden Eeuw (English title: Dirck Franz Quispel: Rotterdam merchant and shipowner in the Golden Age), Leiden, Drukkerij Trioprint Nijmegen BV, 1993, ISBN 90-800697-2-8, p. 32
 3. 3.0 3.1 Inge P. Spruit, Dirck Franz Quispel: Rotterdams koopman en reder in de Gouden Eeuw (English title: Dirck Franz Quispel: Rotterdam merchant and shipowner in the Golden Age), Leiden, Drukkerij Trioprint Nijmegen BV, 1993, ISBN 90-800697-2-8, p. 21-23
 4. Document type DTB Dopen Institution name Stadsarchief Rotterdam Collection region Zuid-Holland Archive 1-02 Registration number 15 Registration date 22-12-1682 Certificate place Rotterdam Collection Doop gereformeerd WieWasWie
 5. 5.0 5.1 Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd Rotterdam Digital Stamboom Mariage 2
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 Verre Verwanten (Distant Relatives)
 7. J.P. van der WeeleDe bagage van den resident Reeks 05, Jaargang 01, 1943, p. 153
 8. Inge P. Spruit, Dirck Franz Quispel: Rotterdams koopman en reder in de Gouden Eeuw (English title: Dirck Franz Quispel: Rotterdam merchant and shipowner in the Golden Age), Leiden, Drukkerij Trioprint Nijmegen BV, 1993, ISBN 90-800697-2-8, p. 134
 9. J.P. van der WeeleDe bagage van den resident Reeks 05, Jaargang 01, 1943, p. 156
 10. 10.0 10.1 Verre Verwanten (Distant Relatives)
 11. Overzicht van de voornaamste werkzaamheden welke' in 1948 door de onder Reeks 05, Jaargang 07, 1949, p. 126.
 12. Document type DTB Dopen Institution name Stadsarchief Rotterdam Collection region Zuid-Holland Archive 1-02 Registration number 15 Registration date 22-12-1682 Certificate place Rotterdam Collection Doop gereformeerd WieWasWie
 13. Document type DTB Dopen Institution name Stadsarchief Rotterdam Collection region Zuid-Holland Archive 1-02 Registration number 15 Registration date 02-03-1684 Certificate place Rotterdam Collection Doop gereformeerd WieWasWie
 14. J.P. van der WeeleDe bagage van den resident Reeks 05, Jaargang 01, 1943, p. 170.
 15. Stamboom Van der Waal on GenealogieOnline
 16. Stamboom Petra van de Weg-van den Brink on GenealogieOnline
 17. Relatives of Frans Dircksz van Santvoort
 18. Stamboom Ophorst on GenealogieOnline
 19. Rotterdam Digital Stamboom
 20. Rotterdam Digital Stamboom

Acknowledgments

 • Thank you to Steve VanderLeest for creating WikiTree profile Quispel-47 through the import of MaartjeVanderhoevenAncestors.ged on Jun 6, 2013. Click to the Changes page for the details of edits by Steve and others.
 • Thank you to Ynksje VanStaalduinen-Penning for access to [3][1]


More Genealogy ToolsSponsored Search
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Dirck Fransz's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 3
Pioneershouse
Pioneershouse

Quispel Familiewapen (Coat of Arms)
Quispel Familiewapen (Coat of Arms)

Quispel Familiewapen (Coat of Arms)
Quispel Familiewapen (Coat of Arms)

Collaboration
 • Login to edit this profile.
 • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Dutch Roots Project WikiTree and Steve VanderLeest. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
 • Public Q&A: These will appear above and in the Genealogist-to-Genealogist (G2G) Forum. (Best for anything directed to the wider genealogy community.)Dirck Fransz is 31 degrees from Virginia Fields, 36 degrees from William Mayo and 32 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

Q  >  Quispel  >  Dirck Fransz Quispel

Categories: Dutch Roots PPP | Nederlanders uit Zuid-Holland voor 1700