Pietro Rolle
Privacy Level: Open (White)

Pietro Rolle (1876)

Pietro Rolle
Born in Lanzo, Turin, Italymap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
[children unknown]
Died [date unknown] [location unknown]
Profile last modified | Created 4 Sep 2009
This page has been accessed 554 times.
Pietro Rolle has Italian Roots.

Biography

He was mentioned in Swedish Police Reports in 1901. He used the aliases A. Feder and Pedro Morell.

"Sedan d. 16/6 hålles i Hamburg häktad för försök till fickstöld, föröfvadt å en dervarande kapplöpningsbana, en person, som å ett hotell, der han bott, uppgifvit sig heta 'A. Feder', men som vid anhållandet uppgifvit sitt namn, vara Pedro Morell, född d. 13/3 75 i Buenos Aires; personen innehade vid annhållandet åtskilliga föremål, som tydde på att han brukade besöka platser dit förmöget folk kunde antagas begifva sig. Den häktade, hvars porträtt synes här ofvan, beskrifves vara 171 cm lång, famnmått 174 cm, bålhöjd 90 cm, med medelblondt hår och rödblonda mustascher; han talar spanska med dragning till italienska samt förstår franska. Möjliga upplysningar om personens identitet torde lemnas polismästaren i Stockholm, som medd. förestående." [Source: Polisunderrättelser 1901:101:C1]

"I n:o 101 C1 d.å. omn. A. Feder eller Pedro Morell har, enl. medd. från polismyndigheten i Hamburg, befunnits vara en farlig ficktjuf vid namn Pietro Rolle, född d. 12/3 76 i Lanzo, provinsen Turin i Italien. Medd. af stadsf. Stendahl i Stockholm." [Source: Polisunderrättelser 1901:110:C4]More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Pietro your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Pietro's ancestors' DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Images: 1
Pietro Rolle 1901
Pietro Rolle 1901

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

R  >  Rolle  >  Pietro Rolle

Categories: Italians in Sweden | Italian Roots