Andreas Sørensen
Privacy Level: Open (White)

Andreas Christian Sørensen (1856 - 1949)

Andreas Christian Sørensen
Born in København, Trinitatis sogn, Københavns amtmap
[sibling(s) unknown]
Husband of — married 20 Nov 1885 in Grenå sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt, Danmarkmap
Descendants descendants
Died at age 93 in Havnegade 16 matr. 265, Marstal, Ærø, Svendborg, Denmarkmap
Profile last modified | Created 27 Jun 2017
This page has been accessed 432 times.


Contents

Links

Indgangsportal til min slægtsforskning
Se på FamilySearch


Biografi

Andreas med sin Dannebrogsorden

Andreas Christian Sørensen blev født i Trinitatis sogn i København den 16. juni 1856 som søn af arbejdsmand Anders Sørensenog hustru Kirsten Pedersen, og blev døbt 21. søndag efter trinitatis (4. november). Forældrene boede på dette tidspunkt på Jagtvej 171 i København. I 1960 er familien flyttet, og bor nu i Ny Bredgade i København.

Andreas går i almindelig kommuneskole og efter at have afsluttet skole, står han til søs i en alder af 14 år.

I 1880 er Andreas formentlig underkorporal ved 18. bataljon som lå på Kronborg slot, idet der her optræder en Andreas Christian Sørensen på 23 år, i folketællingen 1880.

I 1885 bliver Andreas 29 år gammel gift med den 21 årige Andrea Dorthea Jensen. Andreas er på dette tidspunkt sømand og bor Grenå havn. Andrea er født 26. december 1863 udenfor ægteskab i Grenå. Forældrene var Elise Jørgensen og Søren Pedersen. På tidspunktet for vielsen er hun bosat Grenå havn.

Af kirkebogen fremgår:

Viet 20. november 1885 i kirken. Ungkarl, sømand Andreas Christian Sørensen, født i København, Trinitatis sogn, 16-6-56, 29år, Grenå havn. Pigen Andrea Dorthea Jensen, født i Grenå 26-12-63, 21 år. Grenå havn.

Forlovere: Skomager N. P. Jensen og klejnsmed M. V. Hulberg, begge af Købenahavn.

Anmærkninger: Forloverattest, tillysningsattest, formynderattest, attest frar Københavns magistrat

I 1888 er Andreas fisker og bor sammen med Andrea i Bredstrup, som ligger ved Grenå. Her får de datteren Laurine Rasmine Elisabeth Sørensen.

Den 6. marts 1891 indtræder Andreas i fyrvæsenet og bliver matros på fyrinspektionsskibet C. F. Grove. Han er formentlig bosat i København på dette tidspunkt, eller flytter dertil inden for de følgende år, idet den ældste søn Andreas bliver født på Amagerbrogade 37, København i 1894.

Fyrinspektionsskibet C. F. Grove

Den 1. december 1895 skifter Andreas arbejde igen og flytter til Jylland, hvor han bliver fyrpasser ved Egense Fyr, hos fyrmester R. E. Heuser. Det er i øvrigt samme år som fyrlinien på Egense fyr ændres, og de 2 forfyr anlægges. I 1899 overtager C. G. G. Stephensen embedet som fyrmester, og i 1911 bliver det underlagt fyrmesteren ved Hals-Barre fyr.

Medens Andreas og Andrea bor i Egense får de børnene:

 • Jens Valdemar Cindrik Alexius Sørensen - 1896
 • Peter Georg Michael Sørensen - 1901
 • Otto Axel Thorvald Sørensen - Det er usikkert hvor og hvornår han *er født. Han optræder i folketælllingen 1906 som født i 1901, men han findes ikke i kirkebogen for Mou sogn
 • Niels Eulalius Dhyr Sørensen - 1903

Ved folketællingen 1906 er Andreas bosat med sin familie på matrikel 46c i Mou sogn. Der er formentlig tale om matrikel 46c i Egense by som ligger på Egense Hjørnet. Datteren Laurine er flyttet hjemmefra på dette tidspunkt, da hun ikke optræder sammen med resten af familien i folketællingen

Den 1. november 1911 bliver Andreas ansat som fyrpasser ved Hals-Barre fyr. Fyret bliver først færdigbygget i 1912, så der er formentlig på dette tidspunkt tale om en administrativ overførsel, idet fyret i Egense blev underlagt fyrmesteren for Hals-Barre fyr M. L. Jørgensen i 1911. På et senere tidspunkt, gør en del af fyrpersonalet skiftevis tjeneste ved Hals Barre fyr. og Egense forfyr.

I forbindelsen med ansættelsen ved Hals-Barre fyr flytter Andreas på et tidspunkt fra Egense til Hals, der ligger lige på den anden side af Limfjorden. I hvert fald er han ved folketællingen 1916 bosiddende i Hals hvor hans stilling er angivet som fyrbetjent ved Hals-Barre fyr medens Andrea er husmoder. På dette tidspunkt består husstanden ud over Andreas og Andrea af børnene Peter og Georg. Den 15 årige Georg er er ifølge folketællingen sømand. Andreas har i 1916 en årsindtægt på 2100 kr. og er for året 1916-17 pålignet 22 kr. i statsskat og 100 kr. i kommuneskat. Han har tilsyneladende ikke nogen formue.

Andreas Christian Sørensen sammen med hustruen og
sønnerne Jens, Otto, Niels, Herluf og Peter

Den 1. maj 1918 bliver Andreas forfremmet fra fyrpasser til fyrassistent ved Hals-Barre fyr, og han bliver ved fyret indtil juni måned 1921.

Den 1. juni 1921 vender Andreas tilbage til Sjælland idet han bliver fyrassistent ved Nakkehoved-Fyr, tæt på Gilleleje i Nordsjælland. Han bliver ved fyret indtil 1926. Han er på dette tidspunkt 67 år gammel, så han er formentlig blevet pensioneret (7)(18).

Før sin pensionering bliver Andreas den 30. juni 1925 udnævnt til Dannebrogsmand. Det skal tilføjes at dette var meget normalt, blandt andet for fyrvæsenets ansatte.

Nedenfor er den levnedsbeskrivelsen som Andreas indsendte i forbindelse udnævnelsen


Efter sin pensionering og formentlig efter hustruen Andreas død, flytter Andreas imellem 1944 og 1946 til Marstal hvor han bor Havnegade 16, hos datteren Laurine som er gift med skibsbygger Erik Eriksen .

Af skattebogen for Marstal 1946 fremgår det at Andreas betaler 465 kr. i kommuneskat og 46 kr. i kirkeskat. Det svarer til at han har haft en årlig indkomst på ca. 5.200 kr. Dette svarer i nutidskroner (År 2008) til ca. 99.000 kr. I 1948 betaler han 421 kr. i kommuneskat hvilket svarer til en årlig indkomst på ca. 5.500 kr., hvilket i nutidskroner er en uændret indkomst i forhold til 1946.

Andreas dør den 22. juni 1949 i en alder af 93 år, hjemme hos datteren og bliver begravet på Gilleleje kirkegård den 27. juni.

Tidslinie

 • 16 jun 1856: Født. København, Trinitatis sogn, Københavns amt. [1][2][3][4]
 • 4. nov 1856: Døbt, København, Trinitatis sogn, Københavns amt. [5]
 • 1960: Bopæl Ny Bredgade København, Danmark. [6]
 • 1863 - 1870: Gik i kommuneskole til sit 14. år (Årstallene er skønnede). [7]
 • Ca. 1871: Gik til søs efter skolen. [8]
 • 1880: Underkorporal i 18 bataljon, Kronborg slot, Helsingør købstad, Frederiksborg amt. [9]
 • 1885: Beskæftigelse fisker. [10]
 • 1888: Fisker bosat i Bredstrup, Gammelsogn, Randers amt. [14]
 • 1890: Fisker. Bosat i Bredstrup, Gammelsogn, Randers amt. [15]
 • 6. mar 1891: Indtræder i fyrvæsenet som matros på Fyrinspektionsskibet C. F. Grove. [16][17]
 • 1901: Fyrpasser og husfader bosat Egense, Mou sogn, Flesum herred, Aalborg amt. [21]
 • 1906: Husfader og fyrpasser bosat Matrikel 46c, Egense, Mou, Fleskum, Ålborg, Denmark. [22]
 • 1916: Husfader og Fyrbetjent ved Hals Barre fyr. Indkomst 2100 kr. Statsskat 22 kr. Kommuneskat 100 kt. [23]
 • 5. nov 1911 - 30. maj 1921: Fyrpasser ved Hals-Barre fyr. Udnævnt til Fyrassistent 1. maj 1918. [24][25]
 • 30. jun 1925: Udnævnt til Dannebrogsmand. [26] [27]
 • 1925:Fyrassistent bosat i Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark. [28]
 • 1946 - 1949: Bopæl Havnegade 16 matr. 265, Marstal, Ærø, Svendborg, Denmark. Boede hos datteren Laurine og hendes mand skibsbygmester Erik Eriksen. Tilflytningen er udledt af at han optræder i Marstal skattebog i 1946 og 1948 men ikke i 1944. [32][33][34][35]
 • 22. jun 1949: Død Havnegade 16 matr. 265, Marstal, Ærø, Svendborg, Denmark. [36][37][38]


Kilder

 1. Kilde: #S602
 2. Kilde: #S605
 3. Kilde: #S280
 4. Kilde: #S321
 5. Kilde: #S605
 6. Kilde: #S900
 7. Kilde: #S321
 8. Kilde: #S321
 9. Kilde: #S303
 10. Kilde: #S318
 11. Kilde: #S291
 12. Kilde: #S318
 13. Kilde: #S321
 14. Kilde: #S298
 15. Kilde: #S641
 16. Kilde: #S280
 17. Kilde: #S321
 18. Kilde: #S902
 19. Kilde: #S280
 20. Kilde: #S292
 21. Kilde: #S639
 22. Kilde: #S293
 23. Kilde: #S300
 24. Kilde: #S280
 25. Kilde: #S304
 26. Kilde: #S602
 27. Kilde: #S321
 28. Kilde: #S904
 29. Kilde: #S280
 30. Kilde: #S305
 31. Kilde: #S321
 32. Kilde: #S309
 33. Kilde: #S310
 34. Kilde: #S311
 35. Kilde: #S903
 36. Kilde: #S602
 37. Kilde: #S321
 38. Kilde: #S626
 39. Kilde: #S602 Certainty: 3 VERI YES
 40. Kilde: #S626
 • Kilde: S136 Vielsesattest Andreas Christian Sørensen og Josefa Babiarz. Arkiv Nummer: P0009-0002 * Kilde: S280 Det. Kgl. Danske Fyrvæsens Historie 1560-1927 af Einar Blytmann og Roger Fjeldborg, 1927
 • Kilde: S292 Kirkebog Mou 1906-12, Fleskum herred, Ålborg amt File
 • Kilde: S293 Folketælling 1906 Mou sogn, Fleskum Herred, Ålborg amt
 • Kilde: S298 Kirkebog Gammelsogn 1884-91- Randers amt
 • Kilde: S300 Folketælling 1916 Hals by, Hals sogn, Kær herred, Ålborg
 • Kilde: S303 Folketælling 1880 Kronborg slot, Helsingør Købstad, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt * Kilde: S304
 • Kilde: S305 Håndbog for Søværnet 1919 og 1922 http://www.marinehist.dk
 • Kilde: S309 Marstal skattebog 1944 - Marstal Søfartsmuseums hjemmesidehttp://www.marstal-maritime-museum.dk
 • Kilde: S310 Marstal og Ærøskøbing skattebog 1946.Marstal Søfartsmuseums hjemmeside http://www.marstal-maritime-museum.dk Paranthetical: Y
 • Kilde: S311Marstal skattebog 1948. Fra Marstal Søfartsmuseums hjemmeside http://www.marstal-maritime-museum.dk
 • Kilde: S318 Kirkebog Grenaa sogn 1884-91 - Djurs Nørre Herred - Randers amt
 • Kilde: S321 Levneds beskrivelse for Andreas Christian Sørensen, indsendt af Andreas til ordenskapitlet i forbindelse med udnævnelse til Dannebrogsmand 1925.
 • Kilde: S602 Media: Hjemmeside De Nye Marstallere - http://www.marstallere.dk/
 • Kilde: S605 Kirkebog Trinitatis sogn 1854-1857, Københavns amt
 • Kilde: S606 Oplyst af barnebarnet Inger Lise Sørensen
 • Kilde: S626 Kirkebog Gilleleje 1944-1951
 • Kilde: S639 Kirkebog 1901 Egense, Mou sogn, Fleskum herred, Aalborg amt
 • Kilde: S641 Kirkebog Gammelsogn, Djurs Nørre herred, Randers amt
 • Kilde: S900 Folketælling København 1860
 • Kilde: S902 Kirkebog for Sundby sogn Sokkelund herred København amt 1892-1895. Andreas Christian Sørensen født.
 • Kilde: S903 Oplyst af barnebarnet Inger Lise Sørensen: Boede i Gilleleje men på sine gamle dage flyttede han til Marstal hvor han blev passet af datteren.
 • Kilde: S904 Folketælling 1925 Søborg, Holbo, Frederiksborg, Danmark


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Andreas your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Andreas's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

S  >  Sørensen  >  Andreas Christian Sørensen

Categories: Frank-2702 Mors familie