no image
Privacy Level: Open (White)

Jens Christian Sørensen (1827 - 1901)

Jens Christian Sørensen
Born in Them sogn, Skanderborg amtmap
Ancestors ancestors
Husband of — married 27 Jun 1858 in Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmarkmap
Descendants descendants
Died in Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmarkmap
Profile last modified | Created 27 Jun 2017
This page has been accessed 120 times.

Biography

Jens Christian Sørensen. Given Name: Jens Christian. Surname: Sørensen. Christian Frank. Given Name: Jens Christian. Surname: Frank. Found multiple versions of name. Using Jens Christian Sørensen.

Born 1 Apr 1827. Them sogn, Skanderborg amt. [1] File Format: pdf. Kirkebog_Them_1814_29_ID68_fod DOC Note: #BI68.

Died 5 Dec 1901. Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmark. [2]

Christening: 11 Jun 1827. Them sogn, Skanderborg amt. [3][4] Note: #CI68.

Buried 12 Dec 1901. Kragelund kirkegård, Kragelund sogn, Hids herred, Viborg amt, Danmark. [5] File Format: JPG. Kragelund kirke. Note: Foto Hemrik Frank. PHOTO File Format: JPG. Kragelund kirke. Note: Foto Hemrik Frank. PHOTO File Format: JPG. Kragelund kirke. Note: Foto Hemrik Frank. PHOTO File Format: JPG. Kragelund kirke. Note: Foto Hemrik Frank. PHOTO

Residence 1834 Løgager, Them, Vrads, Skanderborg, Denmark. [6] 1858 Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmark. [7] 1859 Øster-Stenholtgård, Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmark. Note: Skøde til Jens Christian Sørensen for Øster-Stenholtgård, tinglyst 10. juni 1859 (125-700). [8] File Format: JPG. Stenholt gård. PHOTO File Format: jpg. Stenholt gård - kort. PHOTO File Format: jpg. Stenholt gård - Luftfoto. PHOTO File Format: jpg. Stenholt gård - Luftfoto. PHOTO

Census: 1834 Note: Løgagger, Them sogn, Skanderborg amt, Vrads herred. [9] File Format: mm. FT 1834 Løgagger.html. PHOTO 1860 Note: Steenholt, Kragelund sogn, Viborg amt, Hids herred. [10] File Format: mm. FT 1860 Stenholt.html. PHOTO 1880 Note: Stenholt - Kragelund sogn, Viborg amt, Hids herred. [11] File Format: mm. FT 1880 Kragelund.html. PHOTO Abt 1890. Note: Folketælling 1890 - Øster Stenholt-gård. [12] File Format: mm. FT 1890 Øster Stenholt-gård.ht. PHOTO 5 Dec 1901. Stenholt, Kragelund, Hids herred, Viborg Amt, Denmark. Note: Steenholt, Kragelund sogn, Viborg amt, Hids herred. [13][14] File Format: mm. FT 1901 Steenholt.html. PHOTO

Event: Miltærtjeneste Bet 1850 And 1852. Note: Lægdsrullen 1845. 3 Skandeborg Amt, lægd. 1-35 med tilgang litr. 1845 nr. 236. 3 Det fremgår: 3 Gammel løbenr. 105, nyt løbenr. 88. Fader: Søren Jørgensen. Sønnen Jens Christian, Banbjerg. Alder: 19 år. Højde: 62 1/4 tomme. Efter nr. som overkomplet nummer stilles. Eontsend 14-2-49 for Bsyz i fo i II-49 gra. 3 3 Kilde Rigsarkivet 8-3-1971 - Noteret af Niels Peder Jensen Frank. 3 Ansøgning om medaillen for deltagelse i trårskrigen. 3 Født 1. april 1826. Deltaget i krigen 1850. 5. Infanteri bataillon 3. compagni. Overkomplet no. 20- oh 205. Fra den 10. september 1850 til i foråret 1852. Tjente som menig. Blev ikke såret i krigen. Har ligget på lazareth på Borgerforeningen i Flensborg. Blev ikke fangen i krigen,. Har ingen pension eller invalideforsørgelse. Ikke medlem af De Danske Våbenbrødre. Stilling nu: Gårdmand. Bopæl: Steenholt, Kragelund sogn, Hids herred, Viborg amt. Nuværende adresse: Jens Christian Sørensen i Steenholt, Kragelund sogn pr. Silkeborg. Berettiget: Gnulen 3 Kilde: Hærens arkiv 8-3-1971 - Noteret af Niels Peder Jensen Frank. 3 Oplyst af Karen Kirstine Frank: Ansøgningen blev bevilget og medaljen opbevares nu på slægtsgården i Stenholt. 3 Krigen 1850 - Om 5 bataillon. 3 Det må være i denne bataillon Jens Christian Sørensen har gjort tjeneste under krigen, idet beskrivelsen af bataillonen lå ii N. P. J. Frank's notater. Se også ansøgningen om medlaje for deltagelse i krigen, hvor det fremgår at Jens Christian Sørensen gjorde tjeneste i 5. bataillon. Bem. Henrik Frank. 3 4. oktober afgik 5. bataillon på vogne fra Slesvig til frederiksstad, hvortil den ankom 5. oktober til afløsninbg af den hårdt medtagne 4. reserve bataillon. Hvor langt ringere ville vi ikke have stået efter de tre års kamp, hvis ddisse var var blevet afsluttede med tabet af Frederiksstad. Vort land vil altid stå i stor taknemmelighedsgæld til Frederiksstads heltemodige forsvarere. Henckels I. reservebataillon udgjorde sammen med fodfolksbesætningen forsvaret af den den brandhærgede by. Fjenden foretog af og til bombardemanter mod bye, hvorved i vinterens løb 5 mand blev såret. 3 Den 15. december blev 5. bataillon afløst i Frederiksstad af 7. bataillon og forlagdes atter til hovedstillingen ved Slesvig. Vagtholdet ved Dannevirke var vinteren igennem drøj nok i utætte barakker eller i stalde og loer. Humøret var godt, de opmuntrede hinnanden mes sang o.s.v. Værst va det om natten, for det blev efterhånden koldt. Krigsministeriet uldne nattrøjer I løbet af november blev barakker og hytter forsynet med bræddegulv og tættede. De får færøske uldtrøjer og tæpper. I vinterens løb angreb fjenderne af og til.. 3 I februar 1851 opløstes den danske felthær. Linieafdelingernegik til deres garnisioner, medens reserve og forstærkningsbtaillonerne foreløbig blev i Sønderjylland. 5. bataillon gik tilbage til sin garnision i København. Troperne blev overalt modtaget med stor jubel. Store fester i København. Allerede i april 1851 forelagdes 5. bataillon til rendsborg, den gamle fæstningsby ved Ejderen. Oberst Helgesen var chef for 5. bataillon fra 1849. Han var en streng, men populær kommandant i byen til sin død i 1858. 5. bataillon havde mest fynboper, og den blev senere 2. maj 1859 forlagt til Odense. her modtages den af borgmesteren på Albani torv og budt velkommen. Der var stor agtelse for den tapperhed, bataillonen havde vundet under krigen. Der blev anrette festmåltid for officerer og underofficerer. Mandskabet blev beværtet i kvarterene. Siden har der altid været et godt forhold mellem borgerskabet og militæret i Odense. 3 Kilde: Hærens arkiv 8-3-1971 - Noteret af Niels Peder Jensen Frank. [15][16]

Occupation: Gårdmand. 1860[17] Gårdmand. Abt 1890. [18] Aftægtsmand. [19]

FSFTID LRQ9-8B1.

FSLINK https:/familysearch.org/tree#view=ancestor&person=LRQ9-8B1.

File Format: jpg. Om slægtsgården i Stenholt. Note: Slægtsgården Øster Stenholtgård er beliggende Bedehøjvej 1 i Stenholt. 3 Frank familiens slægtsgård i Stenholt er beliggende på adressen Bedehøjvej 1. Gården har været i familiens eje i flere århundrede. Den første ejer i familien som jeg har oplysninger om, er Søren Jensen kaldet Samson. Han skulle have overtaget gården i omkring 1797. 3 Herefter overtog Johan Michael Michaelsen Frank gården i 1820. Han blev senere gift med Søren Jensens datter Anne Kjerstine Sørensdatter. Søren Jensen boede som ældre som aftægtsmand på gården. 3 I 1844 er noteret følgende oplysninger om gården: 3 Matr. Nr. 3 Harkorn: Gl. hartkorn. 1 td. 4 skp. 2 fjk. Gl. skat: 10 rbd. 65 sk. Nyt hartkorn: 2 td. 3 fdk. ¼ album. 3 1859 overtager svigersønnen Jens Christian Sørensen (Også benævnt Jens Christian Frank) gift med Marie Kirstine Mikkelsen Frank, gården efter Johan Michael Michaelsen Frank. Ved sin død i 1901 er Jens Christian Sørensen aftægtsmand på gården. 3 Sønnen Michael Jensen Frank overtager gården i 1904 og ejer den frem til sin død i 1943. 3 3 Foto + nedestående oplysninger stammer fra internet siden Vort Sogns historie:. 3 Frank, Brødrene, Ø. Stenholt, Engesvang, er født paa Gaarden: Forældre: Gdr. Mikael Frank, Hustru Petrea f. Andersen. 3 Bedsteforældre: FF Gfr. Kr. Frank. FM marie Kirstine. MF Gdr. Jens Peder Andersen. MM Else. 3 Brdr. Frank overtog Gaarden i 1948 efter Faderen, der overtog den i 1904. Gaarden er en meget gammel Slægtsgaard, der menes at have været i Slægtens Eje i ca. 200 Aar. 3 Arealet bestaar af 335 Tdr. Land, heraf 70 Tdr. Land Ager, Resten Mose, Hede, Plantage og Egeskov. For tiden er 10 Tdr. Land Mose under opdyrkning. 3 Stuehuset er opført omkring 1870, Udbygningerne, heraf Kostald 1905, de øvrige noget ældre. Besætningen bestaar af 15 Køer, 10-12 Ungkreaturer, 3 Heste samt Traktor. Ca. 15 Fedesvin og 100 Høns. Der produceres ca. 5 Mill. Tørv aarligt, dels ved egen Drift, dels udlejet. Scrapbook: Y. PHOTO

Note: #NI68. [20][21]

Marriage Husband Jens Christian Sørensen. PREF Y. Wife Marie Kirstine Michelsen Frank. PREF Y. Marriage 27 Jun 1858. Kragelund, Hids, Viborg Amt, Denmark. [22][23] Note: #NF23. File Format: mm. Kirkebog_Kragelund_1850_61_ID6 PHOTO Child: Søren Peter Jensen. Child: Michael Jensen Frank. Child: Anne Maria Jensen. Child: Marius Jensen Frank. Child: Anton Jensen Frank. Child: Ane Marie Jensen. Child: Niels Peder Jensen. Child: Ellen Kjerstine Jensen. Child: Jens Christian Jensen. Child: Rasmus Jensen Frank. PREF Y. Child: Kristine Dusine Jensen.

Husband Søren Jørgensen. PREF Y. Wife Maren Christensdatter. PREF Y. Marriage Bef 1834. [24] Child: Niels Sørensen. Child: Jørgen Sørensen. Child: Jens Christian Sørensen. PREF Y. Child: Karen Sørensdatter.

Notes

Note BI68Født 1. april 1827 Jens Christian. Forældre Søren Jørgensen og Maren Christensdatter, Barnbjerg.

Note CI68Faddere: 1

- Hans Jensens hustru Ane Jensdatter, Anelund bar barnet. Vidner: Jørgen Pedersen, Frants Jørgensen, Andreas Jensen og Christen Sørensen. Alle af Loyager. 1

Moderens intrduction d. 24. juni.

Note NI68Jens Christian Sørensen var en såkaldt skovlovring. Med skovlovring mente man folk der kom fra Silkeborgegnen med trævarer så som træsko, stolper til bindingsværk og dele til hjulplove. Ordet skovlovring stammer fra at de kom fra det skovrige Lover.

Syssel. Skovlovringer skulle især have været være gode at gøre træsko, bjærge træ (Med bjærgning af træ menes i denne sammenhæng tyveri) og drikke brændevin. Når skovlovringerne skulle på marked i Holstebrog eller Skive kørte de i en lang række ind over heden. Det gik som regel nogenlunde på udrejsen, men når lovringerne havde fået deres vare omsat i penge, og disse igen var omsat i brændevin, da blev der fuldskab og slagsmål, og efter at de var kommet hjem, forsattes drikkeriet og klammeriet ofte i et par dage. 1 1

Fortalt af sønnen Michael Frank. 1

En af de meste kendte skovboinger i ældre tid var Jens Christian Sørensen Frank som boede i Stenholt. Han var født i Them, og når han i sine yngre år kørte til Skive med trævarer, overnattede han sammen med andre Them-mænd i Stenholt. Ved denne lejlighed blev han kendt med stærke Samsons datter, de blev gift og så fik de hendes fødegård. 1

Jens Christian Frank var dygtig til at lave træsko. Han kunne lave 5 par om dagen, men fortjenesten var større ved at lave træskovle, thi sådan en skovl kostede 4 mark. Bladet kløvede han ud af et stykke skært bøgetræ, og så dannede han det til med en huløkse. Han lavede også mange trægreb og andre redskaber, men den meste tid lavede Kragelund-mændende ellers slagter til plejle samt tøjrepæle. Sidstnævnte kunne i Viborg koste en mark pr. snes. 1

Efter at Jens Christian Frank var kommen til Stenholt, blev han ved med at rejse og han opkøbte trævarer, navnlig træsko i Silkeborgegnen, og så lejede han gårdmændene til at køre varerne til Hostebro eller Skive. Der var, efter hvad sønnen Michael Jensen Frank har fortalt, år hvor han tjente 900 rigsdaler, og det var mange penge dengang. Så langt nogen kunne huske tilbage i tiderne, havde mændene i Stenholt pillet barken af egetræerne, og når barken var tørret kørte man den til Holstebro eller Ringkøbing, hvor man solgte den for 50 rigsdaler pr. læs - den blev jo brugt til garvning af skind. 1

Fortalt af Marie Kirstine Jensen til Niels Peder Jensen Frank. 1

Farfar bandede en del, brugte meget udtryk som: "Fanden gale me". De havde ofte Københavnedrenge i bedriften? og, dem skældte han ofte ud, men de blev næsvise og sagde: "Hold kæft". 1

Ovenstående har min mor fortalt,og hun fortæller videre: 1

Farfar havde et sølle, han haltede. Hun mener, at han måske har fået det ved at skove træer. Farfar havde astma. han skråede tobak og, sad meget ved komfuret.

og spyttede store klatter i spytbakken. Han lå meget i sengen ,men stod ofte op om natten og gik ind i spisekammeret, hvor han tog en sukkermad og en dram til, derpå gik han i seng igen. 1

Farmor i Stenholt var af højde og sværelse somr min egen mor. Hun gjorde meget arbejde, f. eks. fodrede hun hestene. 1

Fra www.engesvangarkiv.dk - Engevang Lokalhistoriske Arkiv. 1

I ældre tid var skikken at bande langt mere udbredt end i vore dage. Tidligere i sidste halvdel af det nittende Århundrede, var motivet, at en karl, eller en mand følte sig mere mandig, og gjorde sig mere bemærket ved at bande, - altså en slags mode, ligesom mange kvinder har for skik, at udhale i klædedragt for at henlede opmærksomheden på sig. Nu kender folk godt, at det at bande ikke klæder dem - ikke som førhen gav dem anseelse, men nu giver dem skam. - det fremgik af undersøgelserne, at i hjem hvor der bandes finder man som regel, at børnene følger fodsporet. Efterslægten bander også. Derimod i hjem hvor der ikke bandes, er det sjældent at høre efterkommerne bande. Det gælder også som alm. Regel at hver udøver at denne sprogsport har sin egne eder, der altså er personlig individuel. Det er meget sjældent at træffe folk der bruger forskellige eder i flæng, om jeg således må sige personlig yndlings -ed. 1

Her følger en buket af disse grimme sprogblomster. 1

Jens Anker i Stenholt, sagde: Fanden røste mæ.

(F. ryster mig).

Niels Rask, Bedehøj, sagde: Fanden stør mæ.

(F. støder mig).

Det samme udtryk brugte Jens Chr. Frank, Stenholt. 1

I almindelighed havde de ord for i Stenholt at være slemme til at bande, Christian Frank havde en medfødt dårlig udtale, talte usammenhængende som et barn, men bande kunne han, næsten til hvert ord sagde han: Sate. Kom han ind hos fremmede, var gerne de første ord han sagde: Sate, daw. Når han gik ud af døren: Sate, Wal. Af goddag, farvel, sagde altså kun endelsen. Daw, - wal. 1 1

Fra Jens Jensens Erindringer - Artikler fra og om Engesvang.

Engesvang Lokalhistoriske Arkiv http://www.engesvangarkiv.dk. 1

</b>1881

<b>

Der grasserer halssyge, difteritis i sognet. O. C. Jensen Refshale, et barn død. Rasmus Sørensen, Klode Mølle, 1.barn. Jens Chr. Frank, Stenholt 2.børn og kromand P. C. Mikkelsen 3.børn og A. Vestergård 2.børn. 1

1890 1

2. juli slog lynet ned om natten hos Jens Chr. Frank Stenholt (LRQ9-8B1), dog uden at gøre skade. Det var et meget heftigt uvejr. 1

1891 1

22. juli. Ude på den dobbelte stenkiste ved Stenholt sidder en 80.årig mand (Poul Skomager) og græder. Han har fattet kærlighed til den grimme kvinde, den lede Heks Stine Nebel, - Det kan man kalde kærestesorg. Stine Nebel sad førhen i Kragelund Fattighus. Der fattede den gamle Morten Rask kærlighed til hende, og Christian Frank Stenholt. Jo, hun må kunne hekse. \endash Den 22.juli havde Peter Petersen og Sine Johansen i Fastruplund bryllup. Han er en vigtig prås og hun en gås. \endash 1.august havde Otto Johansen fra Sinding og Marie Frank, Stenholt bryllup. \endash den 12.august havde Mejeribestyrer Jens Andersen, Sinding bryllup med Søren Jakobsens datter Sine.

 • Fact: Christening (11 June 1827) Them sogn, Skanderborg amt
 • Fact: Confirmation (1841) Them, Skanderborg, Danmark
 • Fact: Military Service (from 1850 to 1852) Deltaget i krigen 1850 5. Infanteri bataillon 3. compagni
 • Fact: Residence (1870) Kragelund, Hids, Viborg, Danmark
 • Fact: Residence (1880) Kragelund, Hids, Viborg, Danmark
 • Fact: Residence (1901) Kragelund, Hids, Viborg, Danmark
 • Fact: Burial (12 December 1901) Kragelund, Kragelund, Hids, Viborg, Denmark


Sources

 1. Source: #S89
 2. Source: #S591 Side 23 Certainty: 3
 3. Source: #S591 Side 22 Certainty: 3
 4. Source: #S89
 5. Source: #S591 Side 23 Certainty: 3
 6. Source: #S10
 7. Source: #S2
 8. Source: #S591 Side 10 Certainty: 3
 9. Source: #S10
 10. Source: #S612
 11. Source: #S31
 12. Source: #S580 N0003 - Side 6 Certainty: 3
 13. Source: #S2
 14. Source: #S591 Side 23 Certainty: 3
 15. Source: #S591 Side 18-20 Certainty: 3
 16. Source: #S597
 17. Source: #S612
 18. Source: #S580 Side 6 Certainty: 3
 19. Source: #S591 Side 23 Certainty: 3
 20. Source: #S591 Side 29 Certainty: 3
 21. Source: #S104
 22. Source: #S591 Side 29 Certainty: 3
 23. Source: #S46
 24. Source: #S10


 • "Family Tree," database, FamilySearch (http://familysearch.org : modified 12 January 2018, 21:52), entry for Jens Christian Sørensen(PID https://familysearch.org/ark:/61903/4:1:LRQ9-8B1); contributed by various users.
 • Source: S10 FT 1834 Them sogn, Løgagger - Vrads herred - Skanderborg amt File Format: mm FT 1834 Løgagger.html PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S104 Engevang Lokahistoriske Arkiv - www.engesvangarkiv.dk Publication: 2007-09-20 Paranthetical: Y
 • Source: S2 FT 1901 Kragelund sogn, Steenholt - Hids herred - Viborg amt File Format: mm FT 1901 Steenholt.html PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S31 FT 1880 Kragelund sogn, Stenholt - Hids herred - Viborg amt File Format: mm FT 1880 Kragelund.html PHOTO File Format: mm FT 1880 Kragelund 2.html PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S580 FT 1890 Kragelund sogn, Øster Stenholt-Gård - Hids herred - Viborg amt Note: Kilde: Notater foretaget af Niels Peder Jensen Frank File Format: mm FT 1890 Øster Stenholt-gård.ht PHOTO Paranthetical: Y
 • Source: S591 N0003 - Notater foretaget af Niels Peder Jensen Frank vedr. familien Frank og tyskerne på Alheden, Document: slægtsforskningsnotater, Arkiv Nummer: N0003 Niels Peder Jensen Frank Note: Notaterne er dels baseret på oplysninger fra diverse kilder, dels personlige erindringerr Repository: #R1 Paranthetical: Y
 • Repository: R1 Henrik Frank - Personligt arkiv Opalvej 8 Ølstykke 3650 Henrik Frank - Personligt arkiv Ølstykke 3650 Note: Personligt slægtsarkiv opbevaret af Henrik Frank. Store dele af arkivet stammer fra Niels Peter Jensen Frank.
 • Source: S597 E-mail - Karen Kirstine Frank Karen Kirstine Frank Publication: 10-01-2008 Paranthetical: Y
 • Source: S612 FT 1860 Kragelund sogn - Steenholt - Viborg amt - Hids herred, Address: Steenholt, Kragelund sogn, Viborg amt, Hids herred Publication: 1860 Repository: #R5 File Format: mm FT 1860 Stenholt.html PHOTO Paranthetical: Y
 • Repository: R5 Unknown Unknown
 • Source: S89 Kirkebog - Them - 1814-29 - ID68 Jens Christian Sørensen født, Begivenhed: Født, Amt: Skanderborg, Sogn: Them Jens Christian Sørensen Publication: 21-4-1827, Periode, 1814-29 File Format: pdf Kirkebog_Them_1814_29_ID68_fod DOC Paranthetical: Y


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Jens Christian your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Jens Christian's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

S  >  Sørensen  >  Jens Christian Sørensen