Marie (Sedliská) Glöckner
Privacy Level: Private with Public Biography and Family Tree (Yellow)

Marie (Sedliská) Glöckner

Honor Code Signatory
Signed 27 Feb 2013 | 16382 contributions | 13 thank-yous
Marie Glöckner formerly Sedliská
Ancestors ancestors
Daughter of and [private mother (unknown - unknown)]
Descendants descendants
Mother of [private daughter (unknown - unknown)]
Profile manager: Marie Glöckner private message [send private message]
Profile last modified | Created 16 Nov 2011
This page has been accessed 4,426 times.

Contents

Biography

Jsem genealog - profesí i srdcem

Příjmení Sedliský vzniklo podle Sedliště u Jimramova. V tamním mlýně hospodařili naši předci přes 260 let. O jeho historii více [zde].

Mlynářské řemeslo se dědilo v generace na generaci, proto se nelze divit, že za čas obsadili kdejaký mlýn na poličském panství. Postupně bych chtěla zpracovat historii všech míst, kde se mlýnská kola točila díky mlynářům z rodu Sedliských.


Nedokončené projekty:

mlýn ve Starém Kamenci - dříve čp. 45, dnes čp. 59

Kocourkovský mlýn v Sádku u Poličky - čp. 91


Zajímavé osobnosti z rodokmenu:

Jan Josef Sedliský - autor Liber memorabilium, první knihy mapující historii města Poličky
cs
Mateřským jazykem tohoto uživatele je čeština.


User ID

User ID: 0A9781575ED1194B9C598095B00A92A507D1

Note

Note: living - details excluded

Data Changed

Prior to import, this record was last changed 21:14:37 1 Nov 2006.

More Genealogy Tools


Only the Trusted List can access the following:
  • Marie's formal name
  • e-mail address
  • birth location
  • images (1)
  • private children's names (1)
  • spouse's name and marriage information
For access to Marie Glöckner's full information you must be on Marie's Trusted List. Please login. See the Contact section of the Tree & Tools page.


Sponsored Search
DNA Connections
It may be possible to confirm family relationships by comparing test results with Marie or other carriers of her ancestors' mitochondrial DNA. It is likely that these autosomal DNA test-takers will share some percentage (beta) of DNA with Marie:
  • 100.00% X DNA 100.00% Marie (Sedliská) Glöckner: Family Tree DNA Family Finder, GEDmatch KW3046420 [compare], FTDNA kit #IN65820

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Comments: 1

Leave a message for others who see this profile. If you prefer to keep it private, send a private message to the profile manager. private message
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Stále více lidí se na mě obrací s žžádostí o další informace o zveřejných osobách z mého rodokmenu. Je to zbytečné, víc, než je uvedeno zde, nevím.

More and more people are turning to me to ask for more information about published people from my family tree. It's useless, more than here, I do not know.

posted by Marie (Sedliská) Glöckner
edited by Marie (Sedliská) Glöckner

S  >  Sedliská  |  G  >  Glöckner  >  Marie (Sedliská) Glöckner

Categories: Cs