Susanna Claudine (Seugnet) du Toit

Susanna Claudine (Seugnet) du Toit (1671 - abt. 1744)

Privacy Level: Open (White)
Susanna Claudine "Suzanne" du Toit formerly Seugnet
Born in Saint Onge, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Francemap
Ancestors ancestors
Wife of — married in Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.map
Descendants descendants
Died about in Daljosaphat, Paarl, de Caep de Goede Hoop, Dutch Cape Colonymap
Profile last modified | Created 19 Apr 2012
This page has been accessed 1,699 times.

Categories: Cape of Good Hope Project Needs Validation | French Roots Project Needs Birth | Huguenot Migration | Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project | Cape of Good Hope Stamouer-Progenitor.

The Huguenot symbol
Susanna Claudine (Seugnet) du Toit was a Huguenot emigrant.
Join: Huguenot Migration Project
Discuss: huguenot
boat at sea with people approaching coast of Cape of good Hope
Susanna Claudine (Seugnet) du Toit is a Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Stamouer-Progenitor
Join: Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project
Discuss: DUTCH_CAPE_COLONY_PROGENITORS

Contents

Biography

Biografie (Afrikaans)

"Die ware spelling van deze naam is du Toit, betekende van 't dak." "Volgens overlevering heeft een der Stamvaders een maal den Koning van Frankrijk het leven gered door hem op zijn dak of zolder te versteken waarop de familie in den adelstand verhefen is en in die Belgiese Adelstand erken word met de titel van Burggraaf." "De stamvader der familie in Zuid Afrika is vermoedelik in het jaar 1686 uitgekomen en is denklijk dezelfde die ten Leyden in Holland tijdelik gewoond heeft." [1]
Twee broers, met name |Francois en Guillaume du Toit, het na die Kaap gekom op die skip Vrijheit. Beide was afkomstig van Ryssel (Lille in Flanderen). Melding word ook gemaak van 'n broer, Bruno, en 'n suster, dog dié het die Kaap nooit bereik nie. Hulle ouers was Pierre du Toit en Marie Rousel(le).[2]
Waar Francois hom aanvanklik bevind het, weet ons nie. Moontlik het hy sy broer met die boerdery gehelp. In 1692 is De Kleine Bos (Kleinbosch) in Daljosafat aan hom toegesê en in 1695 het hy dit as vaste eiendom verkry. Op 12 Februarie 1690 is hy getroud met 'n Hugenotemeisie van Saint Onge, Susanne Seugnet, wat met haar twee susters, Claudine en Jeanne, in 1689 in die Kaap aangekom het. Hy het dus De Kleine Bos kort na sy troue verkry. (die Hugenote Gedenkskool is in 1883 op Kleinbosch in gebruik geneem). Hy het baie eikebome daarop geplant. Honderd jaar later was daar nog van die bome te sien. Hulle was so dik dat vier mans dit nouliks kon omvat. [2]
François en Susanne het 9 kinders nagelaat [2]:
Let wel volgens Juna Malherbe is die volgorde van die kinders in De Villiers en Pama foutief, Juna het hieroor geskrywe in, "Die Du Toit-familie in SA - nuwe feite oor die b-geslag" Die Bulletin 36 (1999), Hugenote Vereniging van SA. [2]
Die broer en ander stamvader Guillaume du Toit en Sara Cochet het net een dogter gehad [2]:
 • b1 Helena gebore 23 Julie 1690 en gedoop 6 Aug 1690, sterwe 14 Jan 1714, X Jan Oberholster.
Van hom word vertel dat hy die Goewerneur gevra het om die Dal (wat tans bekend is as Dal Josaphat) aan hom te verkoop, maar omdat oorkant die Bergrivier baie San en Koikoikrale was, het die Goewerneur geweier en gesê dat Du Toit vermoor sou word. Hy het egter volgehou en die Goewerneur het dit eindelik afgestaan, met die woorde "Jy moet jouself verdedig, ek staan nie borg vir jou veiligheid nie." Geen sulke bepalings kom egter op die grondbrief voor nie, die plaas De Kleine Bosch (Kleinbosch) is volgens die standaard voorwaardes uitgegee. [2]
Die Sanmense het Du Toit vreeslik gepla en bitterheid veroorsaak deur voortdurend sy vee te steel. Dikwels het hy en sy bure die rowers agternagesit. Die manne was gewoonlik in twee klompe verdeel en het dan die klowe ingesteek. Wie eerste by die groot bos kom, moes gewoonlik 'n trompetter blaas. Die plek het later bekend geword as Trompettersbos. Omdat die Du Toits die eerste was wat Du Toitskloof deurgegaan het, het dit later dié naam gekry. [2]
Soos sy broer Guillaume het hy 'n belangrike rol in die gemeenskap gespeel. Francois was 'n heemraad vir Stellenbosch en Drakenstein asook ouderling in die gemeente. Met sy boerdery het dit blykbaar heel voorspoedig gegaan, want hy was uiteindelik die eienaar van die plase Schoongezicht en Palmietvallei in Daljosafat, Soetendal (1712) en Lemietrivier (Limiet Rivier) (1715) in Wagenmakersvallei (Wellington). Lemietrivier was aanvanklik 'n weidingsplaas vanaf 1706. Francois het die weilisensie op 7 Desember 1706 verkry. Die weilisensie is na elke ses maande hernu. Op 23 Augustus 1715 het hy die plaas as eiendomsgrond ontvang. Francois du Toit het 'n gemengde boerdery van graan, wingerd en vee be-oefen. Hy was een van die suksesvolste graan- en wingerdboere aan die Kaap, was 'n Heemraad vir Drakenstein. Du Toitskloof, in die Drakensteinberge is na hom vernoem. [2]
Hy was 'n Heemraad vir Drakenstein en Ritmeester van die burgerkommando. Jan Manie en Pierre Viviers het op 3 Maart 1704 verklaar dat hulle op 19 Oktober 1703 by was toe die gekommiteerdes van die landdros en heemrade na die plaas van Jean le Roux de Normandië is om ondersoek in te stel na die bouwerk waarmee hy besig was. Die gekommiteerdes het bevind dat die bouwerk bo die skeiding van die land opgesit is en het hom beveel om dit te staak. Hierop het Jean le Roux vir heemraad François du Toit belaster. In 1706 het François deelgeneem aan die vryburgers se stryd teen goewerneur W.A. van der Stel. Hy was 'n sterk opponent van goewerneur W. A. van der Stel. Hy en Guillaume het 'n lewendige rol gespeel in die opstootjie wat daar geskied het tussen die Goewerneur en die Koloniste oor die klagbrief van Adam Tas. Onder datum van die 20 Desember 1706 vertel Tas dat hy daardie dag by François du Toit die ete geniet het. Dieselfde nag is hy gewek deur die geklop van Abraham Bleusei, wat van Drakenstein gery het, om Tas mee te deel dat vyftien Franse daardie dag aan die huis van Du Toit was en dat die Landdros besig was om die boere te beweeg om 'n geskrif te laat teken ten gunste van die Goewerneur. Eers is hulle met beloftes toegespreek, meld Bleusei, naderhand met dreigemente, maar hulle kon Du Toit nie beweeg nie. Eindelik het die Landdros die deur laat sluit en iemand daar gestel om dit op te pas. Niemand wou egter teken nie. [2]
Sowel Guillaume as François is gevolglik gelas om voor die geregshof te verskyn in verband met die ondertekening van die klagbrief, maar hulle het geweier om aan die versoek te voldoen en het saam met sewe ander burgers na die Vier-en-twintig Riviere gevlug. In hul afwesigheid is die vonnis uitgespreek, nl. dat hulle vir 5 jaar na Mauritius verban word. Elkeen is ook 'n boete opgelê en verbied om ooit weer 'n militêre of politieke pos te beklee. Die Goewerneur het alles in sy vermoë gedoen om die manne terug te kry, maar tevergeefs. Guillaume en Francois het, na dit blyk, vriende gehad onder die dienaars van die Goewerneur en dié het die Du Toits in 'n brief wat hulle aan die manne geskryf het, aangeraai om nie terug te keer nie. [2]
Was Guillaume en François du Toit werklik Hugenote? Of was hulle afstammelinge van Hugenote? Ons weet reeds dat daar vanaf 1605 Du Toits in Leiden was. Is die broers nie maar net die nageslag van hierdie familie nie? As ons die lys van toekennings aan Hugenote hierbo genoem vergelyk, is dit duidelik dat sowel Guillaume as François wel finansiële ondersteuning as Hugenote ontvang het. In 1690 het die broers 'n toelaag ontvang uit die Bataafse Fonds. [2]
Francois sterwe in 1734. [2]

Biography (English)

(The following is taken from Claude Boisseau's family tree): The correct spelling of the name is du Toit, meaning from the roof. According to family legend, one of the earlier patriarchs saved the life of the French king by hiding him in the roof or loft of his house. The king rewarded him by elevating him to nobility and was naming him du Toit. The name was recognized in the Belgian nobility with the title of Viscount. This happened in about 1310. The family name still exists in France, Belgium and Switzerland. [1]
Francois du Toit, SV/PROG (1664 - 1731) MP: Two brothers, notably François and Guillaume du Toit, arrived in the year 1686 via Leyden in Holland (from Ryssel [Lille], Flandre [French Flanders]) on the ship Vrijheit. [1][2] He came to the Cape amongst the early French Huguenots, together with his brother Guillaume du Toit (the second Hugenot to land at the Cape of Good Hope according to "Theal", Z.A. Tijschrift 1881), whom only had daughters. This makes François du Toit the main patriarch in S.A. [1] Mention is also made of a brother, Bruno, and a sister, but they never reached the Cape. Their parents were Pierre du Toit and Marie Rousel (s). [2]
Where Francois initially began, we do not know. Perhaps he helped his brother with the farming. In he was given title and bought the farm Kleinbosch ("De Kleyne Bos" / Klein Bosch) [4] in Daljosaphat (Dal Josaphat) for 1000 gulden. He later also farmed Soetendal (Zoetendal) and owned Schoongezicht and Palmietvallei – an annex to the Wamakersvallei [Wagon makers valley], and also owned Limiet Rivier on the Compagnies Rivier, Waveren, above the Company’s Old Post [G.C.Botha Map Showing Huguenot Farms]. [2] He became Heemraad and elder of Drakenstein congregation, burger Drakenstein (De Wet Info). [1] .
On February 12, 1690, he married a Huguenotgirl from Saint Onge (Saintes in Saintonge), France. Susanne Seugnet, who with her two sisters, Claudine and Jeanne, had in 1689 arrived in the Cape (he, therefore, bought "Die Kleine Bos" shortly after his wedding). [5][2]

Controversy

Gert du Toit in an email Nov 1 2014: Francois arriveer saam met sy broer in Kaapstad op 23 Junie 1686 van Rijssel (Lille) Sy vrou Suzanne Seugnet, gebore ongeveer 1673 was van die dorpie Saintes aan die Charente ten suide van La Rochelle in die destydse provinsie Saintonge, ‘n ou naam vir die landstreek tussen Bordeaux en La Rochelle op die weskus van Frankryk. Sy is oorlede in 1762. Bogenoemde inligting verskaf deur A C Fuchs en opgeneem in sy boek "DIE DU TOIT’S VAN SUID AFRIKA".
Paul du Toit in an email Nov 1 2014: In die weergawe van die Du Toit-stamboom wat ek gebruik op MyHeritage is Suzanne du Toit (Seugnet) se data soos volg: Gebore 20 Okt 1671 In Saint Onge, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Frankryk Oorlede 1762 Drakenstein, Suid-Afrika Begrawe in Daljosaphat, Paarl. [...] kan ek vir jou snippets stuur uit AJ Fuchs se navorsing/boek/CD 2009 oor die eerste Du Toit's Groete Paul du Toit ...

Name

Susanna /Seugnet/ [1]
GIVN Susanna [1]
SURN Seugnet [1]
Claudine /Seugnet/ [6][7][8][9]
Suzanne Seugnet [10]
The name of Suzanne Seugnet was written in the records as[10]:
Susanna Seugnet 12 February 1690.
SuSanna Sonsiet 6 August 1690.
Susanne Seugnet between 25 September 1695 and 8 November 1711.
Seusanne Seugnet 8 July 1701.
Susanna Soinget 2 September 1726.
Susanna Seugnet ... [11]
SENGNET or SEUGNET, There is an entry in the Capetown church books of Glode, Susanna, and Johanna SEVINJET having joined the congregation at Stellenbosch on the 9th April 1689, and having brought with them certificates of membership (attestaten) from Amsterdam. Glode (Glaudine?) married Paul ROUX, of Orange; and Susanne married Francois DU TOIT. Susanne is described in her marriage entry to be ‘of St. Onge’. Seignette? Fenelon s’ attribute la conversion au catholicisme de Elie Seignette, ancien du consistoire de la Rochelle a la Revocation. La famille Seignette encore aujourd’hui protestante, port coupe au le de J. gueules au cygne argent nageant sur une onde d’azur au re d’argent a la bande de sable accompagnee en chef d’une tete de lion, de sable languee de gueules et au pointe d’une rose de gueules. (In the Drakenstein Register as printed in Theal’s History of South Africa, Vol. II, the name is spelt SEUGNET nine times and SEUGNETE once.) [1]

Birth

Date: 1666 [12]
Date: 1671 [8][9][6]
Date: Susanna SEGUNET was born in 1672 Parents: Elie SEUGNET and Anne BOUDOUIN. [1]
Date: 1673 [1] Suzanne Seugnet was born about 1673. [13][14][15][16][17] Father-Candidate: PN Seugnet b. c 1640 [10]
Place: Sémussac, Charente-Maritime [15][1], Poitou-Charentes, France[8][9][6]
Place: Saintonge, France [10]
Place: in Drakenstein, Cape of Good Hope, South Africa. [1]

Christening

Date: ABT 1673 [18]

Migration

Date: 1689 [18]
Arrived at the Cape 72 Jan, 1689. [19]

Marriage

Date: 1658 [8]
Place: Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France [8]
Husband: Elie Seugnet [8]
Wife: Jeanne Pelletreaux [8]
Child: Claudine Seugnet [8]
She was married to Francois DU TOIT on 12 Feb 1690 in Drakenstein, Paarl, Cape of Good Hope, South Africa. Children were: Estienne DU TOIT, Martha DU TOIT. [1]
She married Francois du Toit, son of PN du Toit, on 12 February 1690 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop. [10]
Children:
 1. Geertruy du Toit b. c 1690, d. 19 Nov 1750
 2. Andries dù Toit b. c 1691, d. c 1749
 3. Susanna du Toit b. c 1692
 4. Helena du Toit b. b 8 May 1695
 5. Pierre du Toit b. b 9 Mar 1697, d. 16 May 1768
 6. Francois du Toit b. b 28 Jun 1699
 7. Martha du Toit b. b 4 Nov 1701
 8. Stephanus du Toit b. c 1703
 9. Elisabeth du Toit b. b 9 Aug 1705, d. 5 Jan 1789
 10. Marie du Toit b. b 21 Sep 1709, d. c 1732 [10]
She was married to Josue CELLIER after 1730. [1]
Date: BET FEB 12 1689 AND FEB 12 1690 (imported only FEB 12 1689 from Marriage Date and marked as uncertain). [15]
Husband: Francois du Toit [15]
Wife: Susanna du Toit [15]
Child: Andre du Toit [15]

Death

Date: 1721 [8]
Date: 1741[12] She died after 1741. [1]
Date: Suzanne Seugnet passed away before February [10] 1745. [17]
Date: 1762 [1][20][15] Suzanne du Toit [16] / Suzanne Seugnet passed away about 1762. [14]
Age: About 88-89[20]
Place: Saintes, Frankryk[20]
Place: Drakenstein, [South Africa] [1] de Caep de Goede Hoop. [10] [Western Cape, South Africa] [8]

Susanna Claudine Seugnet. Given Name: Susanna Claudine. Surname: Seugnet. Married Name: du Toit. A Given name was found in addition to a first name in the NAME tag.

Died Y. Jan 24 1744 (1762). Drakenstein, Daljosaphat, Paarl (Saintes, Frankryk).

Sources

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 May 5, 2013 by Dina Vermaak.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Bronne / Sources:
  1. Kannemeyer, AJJ: Hugenote-familieboek, 1940
  2. Coertzen, P: Die Hugenote van Suid-Afrika 1688-1988,1988
  3. De Villiers/Pama
  4. Heese/Lombard
  5. Verwysingsmateriaal, Boksburg biblioteek
  6. Verwysingsmateriaal, Springs LDS FHC biblioteek
  7. Juna Malherbe, Genforum
  8. Huguenot Memorial Museum:
  Saamgestel deur: Martina Louw (nee van Breda) Kennethl@xtra.co.nz ; Piet du Toit dutoitel@iafrica.com
  Jul 31, 2014 by Karina Mulder.
 3. Seen and added by Philip van der Walt Mar 21, 2016.
 4. "The farm Kleinbosch was granted in 1692 to Francois du Toit, the Huguenot ancestor of the Du Toit-family in South Africa. At the time this was outside the borders of the Cape Colony as the border was the Berg river. As was the custom of the time, a cemetery was laid out in about 1700 by François du Toit (three of the founders of the "Genootskap van Regte Afrikaners", namely the Rev. S. J. du Toit, D. F. du Toit and P. J. Malherbe, are also buried here" (33°41′25″S 19°00′09″E) Lists of Heritage Sites). It became a true family farm, and in 1792 Guilliam du Toit built the present building on it. The farm remained in the family and in 1882 De Gedenkschoolder Hugenoten was built on it." Seen and entered by Pienaar-305 Nov 1, 2014.
 5. The Huguenot Memorial School came in use in 1883 on ‘Die Kleine Bos’ ). He had many oak trees planted on it. One hundred years later there were still trees to see. They were so thick that four men were needed to surround it.
 6. 6.0 6.1 6.2 Jan 14, 2015 by Wilhelm Venter. Source: #S3 Page: Database online. Data: Text: Record for Paul le Roux
 7. Jan 14, 2015 by Wilhelm Venter. Source: #S3 Page: Database online. Data: Text: Record for Pieter le Roux
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 Jan 14, 2015 by Wilhelm Venter. Source: #S3 Page: Database online. Data: Text: Record for Elie Seugnet
 9. 9.0 9.1 9.2 Jan 14, 2015 by Wilhelm Venter. Source: #S3 Page: Database online. Data: Text: Record for Claudine Seugnet
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 Citing: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. A project collating Cape of Good Hope records http://www.e-family.co.za/ffy/ Page: Suzanne Seugnet Seen cited by Schalk Pienaar 18 September 2014.
 11. Entered by Corrie du Toit, Jun 20, 2013.
 12. 12.0 12.1 Jan 22, 2013 by Rene van der Walt.
 13. Entered by Nina van Schalkwyk, Jun 7, 2013.
 14. 14.0 14.1 James du Toit, Thursday, July 10, 2014.
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Sep 20, 2014 by Guillaume du Toit.
 16. 16.0 16.1 Entered by Gert du Toit, Apr 5, 2013.
 17. 17.0 17.1 Entered by Pieter Meyer, May 4, 2013.
 18. 18.0 18.1 Jul 19, 2012 by Arrie Klopper.
 19. Wapen van Alkmaar ('t Wapen van Alcmaer) belonged to the Chamber of Amsterdam, the captain was Carel Goske. Left Netherlands (Holland), July 27, 1688 with 40 Huguenots on board. At arrival in Table Bay on January 27, 1689, 37 people had died and she had 104 sick people on board.
  Passenger list (Source: Sources: mostly Appendix 2 of "Hugenotebloed in ons are" by J.G. le Roux (1992; ISBN 0-7969-0566-5) and "French speakers at the Cape" by M. Boucher (1981, ISBN 0-86981-222-X) (Contributor Lesley Robertson) on Olivetreegenealogy.com Ships Carrying Huguenots to South Africa; Ships Passenger List for Huguenot Ship Waapen van Aalkmar to South Africa 1688:
  Louis Fourie (1669-1750)
  Pierre Meyer (1668-1745)
  Jean Durand (1666-1727)
  Jean Gardé (?-1704)
  Pierre Rochefort (?- aft 1708)
  Louis Barret (?-aft.1705)
  Anthoine Martin (1644-1699)
  Pierre Benezet
  Jean Imbert (?-1723)
  Nicolaas Labat (? - 1698)
  Claudine Seugnet (1671-1721)
  Suzanne Seignet (1673-1743)
  Jeanne Seugnet (1675-1689)
  Marguerite Perrotette (widow Gardiol) (1648-1691)
  Suzanne Gardiolle (1668-1729)
  Marguerite Gardiolle (1670-1747)
  Jean Gardiol (1674-1738)
  Matthieu Amiel (? -1719) and Suzanne Aubanelle (? - abt.1688)
  Two Amiel children
  Pierre Batte (? - aft.1719)
  Paul Brassiet (? -aft.1692)
  Jean le Roux (?-1752)
  Daniel Bouvat (? -aft.1708)
  Another source (Coertzen, Pieter - "The Huguenots of South Africa 1688-1988", Tafelberg Publishers Limited, Cape Town, 1988) (Contributor June 19, 1999 Sonia Tkachuk van Heerden) on the same source Olivetreegenealogy.com Ships Carrying Huguenots to South Africa; Ships Passenger List for Wapen van Aalkmar from Texel Netherlands to South Africa 1688 lists:
  Antoine Maartin, Lanquedoc
  Marguerite Perrotette
  Matthieu Amiel of Le Luc, Province
  Suzanne Aubanelle Amiel of Le Luc, Province
  Pierre Roux
  Daniel Bouvat of Die, Dauphine
  Seen and added by Philip van der Walt Sep 26, 2015.
 20. 20.0 20.1 20.2 Jul 27, 2013 by Paul du Toit.
 • WikiTree profile Seugnet-6 created through the import of wikitree upload.ged on Jul 19, 2012 by Arrie Klopper. User ID: D634470E8CD03B47838060166C01B22E03DC Prior to import, this record was last changed 8 Jan 2010.

 • WikiTree profile Seugnet-3 created through the import of Champion Family Tree.ged on Apr 18, 2012 by Werner Schneeberger.
 • WikiTree profile Seugnet-8 through the import of Van der Walt Family Tree.ged on Jan 22, 2013 by Rene Van der Walt. User ID: BDD60F96-3F5E-4BBB-926F-3CEF7C2324AC  : ID Number: MH:I2857 : 21 SEP 2012 10:26:50 GMT+12

 • WikiTree profile Seugnet-9 through the import of Van der Walt Family Tree.ged on Jan 22, 2013 by Rene Van der Walt. User ID: 937E41CA-E4A2-4541-93AD-11A1E7C47119 : ID Number: MH:I3368 UPD : 15 NOV 2012 21:20:07 GMT+12

 • WikiTree profile Seugnet-13 through the import of Vermaak Family Site - 05 May 2013.GED on May 5, 2013 by Dina Vermaak. User ID: 48DF7459-D11B-4975-885F-8FEB4EFB653D : ID Number: MH:I526 UPD : 15 MAR 2009 15:19:01 GMT+2
 • Source: Author: Paul Mare Title: Mare/Maree Family in South Africa Text: MyHeritage.com Page: Susanne Seugnet
 • Source: Author: derick opperman Title: Derick Opperman familie boek Web Site Text: MyHeritage.com Page: Susanna Zeugnet
 • Source: Author: Carolyn Trezona Title: Trezona Web Site Text: MyHeritage.com Page: Suzanne Seugnet
 • Source: Author: Isabel du Plessis Title: RSA People Puzzle Web Site Text: MyHeritage.com Page: Susanne Seugnet
 • Source: Author: Philip Theron Title: Theron's of Rusticana Web Site Text: MyHeritage.com Page: Suzanne Seugnet
 • Source: Author: Brian Frederick van Wyngaardt Title: van Wyngaardt Web Site Text: MyHeritage.com Page: Susanna Seugnet
 • Source: Author: Leo van Kruining Title: Kruining Web Site Text: MyHeritage.com Page: Susanne Seugnet Event
 • Source: Author: Paul Mare Title: Mare/Maree Family in South Africa Text: MyHeritage.com Page: Susanne Seugnet
 • Source: Author: <unknown> Boisseau Title: Boisseau Web Site Text: MyHeritage.com Page: Suzanne Seugnet

 • WikiTree profile Seugnet-21 through the import of f92435_505468x3f1i961v209i435 (1).ged on Jul 27, 2013 by Paul du Toit. User ID: 46036EBB-0D95-49C8-9F9F-C1B95CD2E114 : Record ID Number: MH:I79 : UPD 21 APR 2013 15:43:32 GMT -0500


 • WikiTree profile Seugnet-26 was created through the import of GuillaumeduToit.GED on Sep 20, 2014 by Guillaume du Toit. User ID: 541D2F32A0CD773E100226449B9F3161 : Record ID Number: MH:I39 : UPD 20 SEP 2014 19:27:36 GMT+2

 • WikiTree profile Seugnet-31 was created through the import of Venter_2013_2015-01-12_2015-01-1402.ged on Jan 14, 2015 by Wilhelm Venter.
 • Source: S3 Author: Ancestry.com Title: Public Member Trees Publication: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; Repository: #R1 Source Medium: (null) Ancestry.com, Public Member Trees (Provo, UT, USA, Ancestry.com Operations, Inc., 2006).
 • Repository: R1 Name: www.ancestry.com

 • Source: S500004 WikiTree Publication: MyHeritage www.wikitree.com Collection Media: 10109 https://www.myheritage.com/research/record-10109-35004320/-suzanne-seugnet-in-wikitree Certainty: 4 ** Suzanne SeugnetGender: FemaleBirth: Saintes, Saintonge, FrankrykMarriage: Feb 12 1690Death: 1762Husband: ** Francois Du ToitChildren: Pierre (Pieter) Du Toit, b5Andries Du Toit, b1Estienne (Stephanus) du Toit Event: Record Role: 10109:35004320:More Genealogy ToolsSponsored by MyHeritage
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Susanna Claudine's mitochondrial DNA have taken an mtDNA test.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 5
G.C. Botha mapping Huguenot farms
G.C. Botha mapping Huguenot farms

Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape
Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape

Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape (cont.)
Research of Juna Malherbe, Cape Archives on the first generations ''du Toit'' and their ancestors in the Cape (cont.)

Baptism of Helena (Laina) Dutoij (du Toit) (b4 SM)
Baptism of Helena (Laina) Dutoij (du Toit) (b4 SM)

Baptismal record Francois Dutoij (b6) Jun 28, 1699
Baptismal record Francois Dutoij (b6) Jun 28, 1699

Collaboration

On 24 Sep 2015 at 16:33 GMT Philip van der Walt wrote:

Seugnet-1 and Seugnet-3 do not represent the same person because: Claudine and Susanna are two different people - sisters.

On 20 Sep 2015 at 16:07 GMT Philip van der Walt wrote:

Thanks Ronel, I'll put this in my To-do-list ASAP (will need unravelling).

On 20 Sep 2015 at 12:46 GMT Ronel (van Heerden) Olivier wrote:

Yes indeed Philip. Susanna was married to du Toit and Claudine to Roux (not le Roux) There was no Pierre or Pieter Le Roux in the same time period.

The first Pieter le Roux was born about 1704

On 20 Sep 2015 at 09:37 GMT Philip van der Walt wrote:

Could it be that two sister profiles (that of Suzanne and that of Claudine) have been conflated in this profile, seeing the differences in dates / places of birth & death?

On 20 Sep 2015 at 09:33 GMT Philip van der Walt wrote:

A request to one of the current managers to add the Dutch Cape Colony Project as manager to this profile (Click the Privacy tab, enter: wikitree-cape-of-good-hope-project@googlegroups.com and click Add this Person In the Trusted List section, and then select the link for wikitree-cape-of-good-hope-project@googlegroups.com to Add as Active Manager).

On 17 Sep 2015 at 06:20 GMT Mary (Pistorius) Rudd wrote:

Seugnet-3 and Seugnet-31 appear to represent the same person because: Same date and place of birth, same parents, same spouse, different death date

On 5 May 2015 at 16:04 GMT Philip van der Walt wrote:

Seugnet-26 and Seugnet-3 appear to represent the same person because: Same data (name, spouse, child)

On 27 Dec 2014 at 18:13 GMT Philip van der Walt wrote:

Seugnet-29 and Seugnet-3 appear to represent the same person because: Same data

On 27 Dec 2014 at 18:13 GMT Philip van der Walt wrote:

Seugnet-28 and Seugnet-3 appear to represent the same person because: Same data

On 3 Nov 2014 at 05:21 GMT Philip van der Walt wrote:

Seugnet-27 had as date of birth 1673 and as date of death 1745-02-00.

more comments


Susanna Claudine is 18 degrees from Elinor Glyn, 26 degrees from Frances Weidman and 16 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

S  >  Seugnet  |  D  >  du Toit  >  Susanna Claudine (Seugnet) du Toit