no image

Ätten Bonde - House of Bonde

Privacy Level: Public (Green)

Location: Swedenmap
Surname/tag: Bonde
This page has been accessed 532 times.

Tillbaka till Ätten Bonde Back to House of Bonde

Ätten Bonde är en svensk uradlig ätt med flera utgreningar som härstammar från Småland och Östergötland.

Adelsläkt nummer 11 introducerades på Sveriges Riddarhus 1625 och bedöms utslocknad 1868 då svärdsidan, Knut Jedward Bonde, dog på Ericsbergs slott.

Friherrliga ätten nr: 20 Upphöjdes 1651, utslocknad på svärdsidan 1712.
Riksrådet Carl Bonde (1581–1652) till Laihela i Vasa län i Finland, efter vilken grenen blivit uppkallad, upphöjts i friherrlig värdighet 1651 16/6 på Stockholms slott av drottning Kristina. Han introducerades 1652 15/10 under nuvarande nr 20. Denna ättegren till Laihela utgick såsom friherrlig 1712 2/10 . Utgrenad i grevliga ätten Bonde af Björnö nr: 41.

Friherrlig ätt nr: 20 - Återintroduceras 1803. Chefen för drottning Fredrikas hovstat, överstekammarjunkaren och översten, sedermera en av rikets herrar Carl Göran Bonde (1757–1840), Hörningsholm, upphöjdes i friherrlig värdighet 1802 9/12 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med rätt att upptaga den utgångna friherrliga ättens namn, nummer och vapen. Han introducerades sålunda 1803 7/3 på nr 20.

Grevliga ätten Bonde av Björnö nr: 41, upphöjt till grevligt stånd den 22 augusti 1695 genom Carl Bonde (1648–1699) och introducerad vid Riddarhuset den 6 november 1697 som grevliga ätten nr 41. Björnö avser fideikommiss i Frötuna socken i Stockholms län. Ätten är utgrenad ur den utdöda äldre grenen av friherrliga släkten Bonde, ättenummer 20.

Grevliga ätten Bonde av Säfstaholm nr: 64 utgrenar sig ur adliga ätten Bonde. Riksrådet Claes Ulfsson Bonde (1664-1726), upphöjdes i grevlig värdighet genom kunglig resolution 1719 17/4 i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora och introducerades 1719 med namnet Bonde af Säfstaholm under nr 64. Ätten utgick 1783 6/4.


Se även:


Collaboration
  • Login to request to the join the Trusted List so that you can edit and add images.
  • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Sweden Project WikiTree and Maggie Andersson. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
  • Public Q&A: These will appear above and in the Genealogist-to-Genealogist (G2G) Forum. (Best for anything directed to the wider genealogy community.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Svenska adliga ätter