upload image

Ätten Hierta - House of Hierta

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Surnames/tags: Hierta Hjerta Järta
This page has been accessed 693 times.

Tillbaka till Ätten Hierta Back to House of Hierta

Ätten Hierta sägs, enligt en källa från 1700-talet, ha levt i Ölmevalla i Halland (som då var danskt) på1550-talet, och skulle ursprungligen vara från Trondheim. Modernare forskning har reviderat ättens härstamning, och den synes snarast ha tillhört lågfrälset i Västergötland.

Den första säkert kände medlemmen av ätten är Bengt Larsson Hierta, som åtminstone 1574 bodde i Västergötland, och som fortfarande levde 1602. Hans söner använde en tid moderns namn och vapen - Grijs, svensk adlig ätt nummer 142, men introducerades på svenska Riddarhuset 1627 med nummer 121 och namnet Hierta efter faderns vapensköld.


Adliga ätten Hierta nr 121
Enligt Riddarhuset hört till uradeln, nämnd 1579. Introducerad: 1627-01-14 Ursprung: Sverige, Västergötland (Norge enligt traditionen). Modernare forskning har reviderat ättens härstamning, och den synes snarast ha tillhört lågfrälset i Västergötland.

Som äldsta kända medlemmar anges numera Bengt Larsson (levde 1602 men var död 1606) till Halla i Jungs socken i Skaraborgs län, och dennes broder Jöns Larsson. Bengt Larsson är stamfader för den introducerade adliga ätten Hierta.

Ätten introducerades genom lottning 1627 14/1 under nuvarande nr 121 genom sonen Torsten Bengtsson Hierta (levde 1647 men var död 1650), som dock tidigare även kallat sig Grijs efter moderns släkt (adliga ätten nr 142).

Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ätten utgick på svärdssidan i Sverige 1989 14/10 men fortlever i en på 1920-talet till USA överflyttad gren.


Friherrliga ätten Hierta nr 250.
Utgrenad ur adliga ätten Hierta nr 121. Friherrl. 1771-02-12, introd. 1772. Utdöd 1926-01-23. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 15 bland friherrar.


Friherrliga ätten Hierta nr 381.
Utgrenad ur adliga ätten Hierta nr 121. Adlad 1832-01-11, introducerad 1833-01-19. Ätten utgick på svärdssidan i Sverige 1924-07-22, men fortlever i en på 1920-talet till USA överflyttad gren.

Gustaf Adolf Hjerta (1781–1847), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform (innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet) 1832-01-11 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan, och introducerades 1833-01-19 under nr 381.

Sources

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Svenska adliga ätter