upload image

Östad Socken

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Östad, Älvsborg, Sverigemap
This page has been accessed 797 times.


Östad socken har medeltida ursprung och skrevs 1423 Ødistadha.

Under en tid på 1600-talet var Östad annexförsamling till Starrkärr. Genom en kyrkoherdefullmakt för Didric Larsson Uhllenius av den 24 oktober 1663 fastslogs emellertid, att Östad då var ett särskilt pastorat. 1962-1966 var Östad annexförsamling i Stora Lundby, Östads och Bergums pastorat. Sedan 1 januari 1967 är Östad annexförsamling i Stora Lundby och Östads pastorat.

Den nordligaste delen av socknen (Brobacka och Österäng med omnejd), hörde tidigare till Långareds jordebokssocken, även om den hörde till Östads kyrkosocken (ändrades först 1887). Mer info; Wikipedia om Östads socken

Östad har haft boställen som har hört till antingen Ale eller Kullings härad, i vissa husförhörslängder är det uppdelat i dessa två härader (före 1887 hörde endast södra delen av Östad till Ale härad).

Födelseböckerna börjar 1694, vigselböcker 1672, dödboken 1715 och husförhörslängder 1803.

En rote avser en indelning av socken i distrikt. Markägare som tillhörde en rote var gemensamt ansvariga för olika uppgifter, exempelvis indelningsverkets rotering (vid soldatrote, båtsmansrote eller ryttarrote), fattigvård (vid fattigrote) och för att arrangera husförhör (vid husförhörsrote).

De soldater från Östad socken som tillhörande Kullings härad tjänstgjorde i Sjätte korpralskapet, Kullinge kompani, Västgöta Dals regemente (http://www.aksf.se/kulling/6.htm, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028553_00379#?c=&m=&s=&cv=378&xywh=374%2C717%2C2233%2C1931 )

I Östads första husförhörsbok, AI:1, 1803-1818 finns följande boställen listade i de olika rotarna;

Hjälnäs rote

 • Hjälnäs stom
 • Geteryggen
 • Hjälnäs Thån
 • Brobacka stom
 • Svedjan
 • Brobacka
 • Brobacka Dalen

Herrgårds rote

 • Näset
 • Flugenäs
 • Thån
 • Rydet
 • Store Dalen
 •  ?dalen
 • Lille Dalen
 • Torpet
 • Björnebacken
 • Blackekjerr
 • Walåhs
 • Ormåhs
 • Enern
 • Kopparåhs
 • Gråbo
 • Kulla ??
 • Knyk

Kulla rote

 • Skjefthult
 • Klefsiön
 • Kullen
 • Lycköhålan?
 • Räfsbo
 • Sjöhagen
 • Hörnet
 • Bäckered
 • Åhsen
 • Ledet

SJötorpa rote

 • Järn
 • Hufden
 • Maden
 • Sunneröhna
 • Bualäge
 • Slätterna
 • Kjerret

Östad By rote

 • Fogdegården
 • Wråna
 • Henbergsgården
 • Gategården
 • Jettegården
 • Thorsagården
 • Rättargården
 • Hofgården
 • Klippan
 • Hof??
 • Härregården
 • Barnhuset

I andra boken, AI:2, 1818-1830 är det uppdelat i Ale respektive Kullings härad.
Ale Härad

 • bjås
 • Bjälldalen
 • Björnebacken
 • Blackekärr
 • Boda
 • Brogården
 • Bualäget
 • Buskekärr
 • Buskeviken
 • Bäckered
 • Dykärr
 • Ejsdalen
 • Enern
 • Flugenäs
 • Fåglaryd
 • Fåglaryd Dalen
 • Gatan
 • Gatan Mickel
 • Gethult
 • Gråbo
 • Hagen
 • Hovgården
 • Humlesjödal
 • Huvden
 • Hägnen
 • Hörnet
 • Järn
 • Kanterås
 • Klevsjön
 • Klippan
 • Knyk
 • Kolabacken
 • Kopparås
 • Kullahagen
 • Kyrketorp
 • Kåretorp
 • Kärra
 • Kärret
 • Ledet
 • Lidagården
 • Lilledalen
 • Ljungsbo
 • Lyckeberget
 • Lövås
 • Maden
 • Mon
 • Ormås
 • Prästgården
 • Rydet
 • Rävsbo
 • Sjöhagen
 • Skäfthult
 • Storedalen
 • Sunnerö
 • Sången
 • Torpet
 • Tån
 • Valås
 • Änghagen
 • Östad (stommen?)
 • Östad Backgård
 • Östad barnhus
 • Östad Fogdegården
 • Östad Herregården
 • Östad Hovgården
 • Östad Jättagården
 • Östad Lidagården
 • Östad Prästgården
 • Östad Rättaregården
 • Östad Skattegården
 • Östad Stenbergsgården
 • Östad Torsagården
 • Östad Vrån

Kullings härad

 • Brobacka
 • Brobacka dal
 • Getryggen
 • Hjällnäs Bergsgården
 • Hjällnäs Nordgården
 • Hjällnäs Sörgården
 • Hjällnäs Tå
 • Hälleslätten
 • Kleven
 • Kvarnen under Ålanda
 • Långås
 • Mjösund
 • Näset
 • Ormenebo
 • Ramgärdet
 • Svedjan
 • Sågaretorp
 • Varpet
 • Ålanda Nordgården
 • Ålanda Sörgården
 • Ålanda Kvarn
 • Ögärdet

Husförhörsbok AI:3, 1829-1832, omfattar endast Kullings häradsdel medan nästa bok, AI:4 omfattar Ale härad 1830-1832. Nya boställen tillkommer under dessa åren.

Kullings härad

 • Björkenäs
 • Bråta
 • Dammen
 • Dirhuvden
 • Hareslätten
 • Träbohult
 • Valebråten
 • Varegärdet
 • Ögärdet blir förmodligen Ödegärdet
 • Österäng

Ale härad

 • Kvarnen Östad
 • Kärra under Kopparås resp Kärra under Östad säteri
 • Sunnerö blir förmodligen Sunderön
 • Säteriet Östad
 • Vråna
Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Östad (P)