no image

114 overeenkomst 21-okt-1655

Privacy Level: Public (Green)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Rotterdammap
This page has been accessed 235 times.

Contents

Will

Bladzijden: 197 t/m 203
Notaris: Leonard van Zijl
Akteplaats: Rotterdam
Aktesoort: overeenkomst

Inhoud: Cathalina Bonnecroij, weduwe van Crijn Jansen Blanckert, in zijn leven lakenkoper, van wie zij usufructuare erfgenaam is, geassisteerd door haar zwager Stoffel Stoffelssen Deijnoot en haar advocaat Barhard Swaardecroon, komt met erfgenamen van haar man overeen dat zij hen een bedrag van 4100 gulden zal uitkeren.

Henrick Veenbergen, baljuw en schout van Hazerswoude, is gemachtigde van de nagenoemde erfgenamen:

1. Jacob Janssen van Venetien en Trijntgen Jansdr van Venetien, beide kinderen van Jan Joachimsen van Venetien, die een zoon was van Joachim Henricxe van Venetien.

2 Willem Huijbertsen van Arckel, gehuwd met Martijntgen Joachimsdr, dochter van Joachim Janssen van Venetien en kleindochter van Jan Joachimsen van Venetien, die een zoon is van Joachim Henricxe van Venetien.

3. Jacob Ewoutsen van Venetien, Jan Ewoutsen, en Willem Janssen, gehuwd met Neeltgen Eeuwoutsdr van Venetien, allen kinderen van Ewout Janssen van Venetien en kleinkinderen van Jan Joachimsen van Venetien, die een zoon is van Joachim Henricxe van Venetien

4. Henrick Janssen van Groenevelt, Jan Joosten van Groenenhouck, gehuwd met Maritgen Jansdr van Groenevelt, en Jacob Claessen van Dijck, gehuwd met Jannittgen Jansdr van Groenevelt, allen kinderen van wijlen Geertgen Jansdr van Venetien, dochter van Jan Joachimsen van Venetien en kleindochter van Joachim Henricxe van Venetien

5. Arjen Arjenssen van Venetien, Teunis Jaspersen, gehuwd met Maghdeleentge Arjensdr van Venetien, Dirck Sijmonssen Croon, gehuwd met Machtelt Arjensdr van Venetien, Jan Janssen van Sicijnen?, gehuwd met Gerritgen Arjensdr van Venetien, Willem Gerritsen, gehuwd met Aeltgen Arjensdr van Venetien, Jan Gijsen, gehuwd met Trijntgen Arjensdr van Venetien, vervangende en haar sterkmakende voor Pieter Pietersen Quackenbosch, gehuwd met Maritgen Arjensdr van Venetien, en wijders namens Aechjen Arjensdr van Venetien, en nog uit naam van Jan Jacobssen, gehuwd met Jannetgen Jansdr, die een

Inhoud vervolg: dochter is van Jan Arjensen van Venetien, allen kinderen van Maritgen Jansdr van Venetien, dochter van Jan Joachimssen van Venetien en kleindochter van Joachim Henricxe van Venetien

6. Cornelis Maertenssen van Rossem, gehuwd met Machtelt Pietersdr, Arent Janssen van der Vin, mede voor Wouter Pietersen, allen kinderen van wijlen Neeltgen Jansdr van Venetien, dochter van Jan Joachimssen van Venetien en kleindochter van Joachim Henricxe van Venetien

7. Maghdeleentgen Jansdr van Venetien, dochter van Jan Joachimssen van Venetien en kleindochter van Joachim Henricxe van Venetien

8. Wouter Dircx, zoon van Annetgen Jansdr van Venetien, die een dochter is van Jan Joachimssen van Venetien en kleindochter van Joachim Henricxe van Venetien. De genoemde Wouter Dircx vervangt mede Joachim Cornelisen van Venetien, de drie kinderen van Neeltgen Cornelisdr van Venetien, en het nagelaten kind van wijlen Jan Cornelissen van Venetien, allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Cornelis Joachimssen van Venetien, die een zoon is van Joachim Henricxe van Venetien.

9. Magdaleentgen Henricxdr van Venetien, Neeltgen Henricxdr van Venetien en Abraham Henricxe van Venetien, allen kinderen van Henric Joachimsen van Venetien, zoon van wijlen Joachim Henricxe van Venetien

10. Arjen Janssen, zoon van Magdeleentge Jansdr van Venetien, dochter van Jan Joachimsen van Venetien en kleindochter van Joachim Henricxe van Venetien

11. Arjen Dircxe Loot en Marijtgen Dircxdr van Venetien, mede vervangende de kinderen van Cors Dircxe van Venetien, Claes Dircx van Venetien en Lijsbeth Dircx van Venetien, allen kinderen van wijlen Maritgen Cornelisdr van Venetien, dochter van Cornelis Cornelissen van Venetien, die een zoon was Cornelis Henricxe van Venetien.

12. Cornelis Arjensse van Venetien, mede namens zijn broer Cornelis Arjens van Venetien(?), Dirck Alewijnssen van Leeuwen, gehuwd met Maritgen Arjensdr van Venetien, Henrick Janssen Lieste, gehuwd met Niesgen

Inhoud2: Arjensdr van Venetien, allen kinderen van Lijsbet Cornelisdr van Venetien, dochter van Cornelis Henricxe van Venetien

13. Cornelis Claesen van Venetien, mede vervangende de kinderen van Claes Ariensen van Venetien, alsmede Arij Claesen van Venetien en Lijsbeth Claesdr van Venetien, en nog benevens Jacob Aelbertsen van Heusden, vervangende de kinderen van Maritgen Claesdr van Venetien, en nog Cors Lourisen die met Cornelis Claesen voogd is van het nagelaten kind van Jan Claessen, allen kinderen en kleinkinderen van Claes Aerjenssen van Venetien, zoon van Lijsbeth Cornelisdr van Venetien, die een dochter was van Cornelis Henricxe van Venetien

14. Leenert Cornelissen, mede vervangende Gerritgen Cornelisdr van Venetien en Maritgen Cornelisdr van Venetien, allen kinderen van wijlen Marijtgen Arijensdr van Venetien, dochter van Lijsbeth Cornelisdr van Venetien, die een dochter was van Cornelis Henricxe van Venetien

15. Maghdalena Jansdr van Venetien, mede vervangende Cornelis Janssen van Venetien, Huijgh Janssen van Venetien, het nagelaten kind van wijlen Maritgen Jansdr van Venetien, en de nagelaten kinderen van wijlen Sijmon Huijgen van Venetien, allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Adriaentge Cornelisdr van Venetien, dochter van Cornelis Henricxe van Venetien.

16. Cornelis Janssen van Venetien, zoon van Jan Cornelissen van Venetien en kleinzoon van Cornelis Henricxe van Venetien

17. Jacob Dircx van Venetien en Arij Leenerts Bovenwater, gehuwd met Trijntge Dircxdr van Venetien, mede vervangende Crijntgen Dircxdr van Venetien, Jan Dircxe van Venetien, Dirck Dircxe van Venetien, en het nagelaten kind van Marijtgen Dircxdr van Venetien, allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Dirck Janssen van Venetien, zoon van Jan Cornelisen van Venetien, die een zoon was van Cornelis Henricxe van Venetien.

18. Cornelis Janssen van Venetien nog als vervangende de kinderen van Jacob Janssen van Venetien, die een zoon was van Jan Cornelisen

Inhoud3: van Venetien en kleinzoon van Cornelis Henricxe van Venetien.

19. Leentgen Jacobs, mede vervangende Frans Jacobsen en Dirck Jacobsen, kinderen van Trijntgen Cornelisdr van Venetien en kleinkinderen van Cornelis Henricxe van Venetien, en wijders nog vervangende Annitgen Pietersdr van Venetien, Maritgen Pietersdr van Venetien, Neeltgen Pietersdr van Venetien, het nagelaten kind van Leentge Pietersdr van Venetien, allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Pieter Henricxe van Venetien, die een broer was van wijlen Cornelis Henricxe van Venetien.

Genoemd worden verder:

- Adriaen Slingerlant, wonende te Schiedam
- Jannitgen Pietersdr van Venetien, gehuwd met Cornelis Janssen Colijn, wonende te Voorbrugh
- Jan Jacobssen de Geus, wonende te Delft, gehuwd met Leentgen Jacobsdr
- Pieter Thonisse, wonende te Nootdorp, gehuwd met Annitgen Pietersdr van Venetien
- Michiel Cornelissen Moolenaer, gehuwd met Neeltgen Pietersdr van Venetien
- Frans Jacobsen
- de genoemde Pieter Tonissen en Cornelis Janssen Colijn als voogden van de vijf nagelaten kinderen van wijlen Leentgen Pietersdr van Venetien
- Frans Jacobsen en Jan Jacobsen de Geus als voogden van Jacob Dircxe, nagelaten kind van Dirck Jacobsen Smit. Allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Cornelis Henricxe van Venetien
- Jochem Henrickxe van Venetien, fluweelwerker te Delft
- Magdaleentge Henricx van Venetien
- Govert Henricxe van Groll, wonende te Delft, gehuwd met Neeltgen Henricxdr van Venetien.
Kinderen van wijlen Henricx Joachimsen van Venetien en kleinkinderen van Joachim Henricx van Venetien
- Joachim Cornelissen van Venetien, wonende buiten de Waterslootsenpoort van Delft, mede als oom en voogd van het nagelaten kind van wijlen Cornelis Woutersen en Aeltgen Pietersdr.
- Jacob Henrickxe, gehuwd met Arijaentgen Pietersdr
- Gijsbert Huijgen, wonende te Delft, gehuwd met Neeltgen Pietersdr, mede uit naam van Trijntge Pietersdr die in Duitsland is.
Kinderen en

Inhoud4: kleinkinderen van Cornelis Joachimsen van Venetien, die een zoon is van wijlen Joachim Henrickxe van Venetien.

- Cornelis Leenertsen de jonge, wonende te Schiedam, mede handelende uit naam van zijn broer Jan Leenertsen. Beiden kinderen van Neeltgen Jans, dochter van wijlen Marijtgen Jans van Venetien en kleindochter van Jan Henricxe van Venetien.
- De genoemde Cornelis Leenertsen en zijn broer uit naam van hun moeders zuster Aechjen Jans.
Erfgenamen van Gerrit Arents Slingelant, zoon van Geertruijt Jans, die een dochter was van Jan Janssen en kleindochter van Marijtgen Jans van Venetien, die een dochter was van Jan Henricxe van Venetien, die in zijn leven erfgenaam was van Crijn Janssen Blanckert.
- Arij Gerritsen Slingelant, mede namens zijn zuster Geertruijt Gerrits, zijnde kinderen en enige erfgenamen van van Gerrit Arjensen Slingelant. Verder nog optredend uit naam van Geertruijt Jans Moens, zijn tante, nagelaten halfzuster van zijn vader, die tezamen nagelanten kinderen waren van Grietgen Jans van Venetien, die een dochter was van genoemde Jan Henricxe van Venetien.
- Frans Janssen van Santen
- Mathijs Cornelisen van Altena, gehuwd met Maritgen Jans van Santen. Beiden kinderen en erfgenamen van Elisabeth Pieters van Venetien, die een dochter was van Pieter Henricxe van Venetien. Mede optredend namens Jan van den Kerckhove, gehuwd met Maritgen Pieters van Venetien, alsmede voor Jannittgen Pieters van Venetien en Dirckgen Pieters van Venetiens, beiden wonende te Leiden. Alle drie kinderen van Pieter Jansen van der Plas, die enige nagelaten zoon was van Jan Pieters van Venetien, die naast de voornoemde Lijsbet Pieters van Venetien een kind was van Pieter Henricx van Venetien, welke Pieter Henricxe van Venetien, Joachim Henricxe, Cornelis Henricxe en Jan Henricxe van Venetien alle tesamen kinderen zijn geweest van Henrick Janssen Schooneman, die de grootvader was van Crijn Janssen Blanckert. Alle personen in deze procuratie zijn

Inhoud5: erfgenamen van Crijn Janssen Blanckert

Datering: 21-okt-1655
Aktenummer: 114
Standplaats: Rotterdam

Family tree

The family tree based on the will, as of 1655:

 1. Henrick Janssen Schooneman
  1. Willem Henrixsen van Venetien married Ariaentgen Corsen Cranen [1]
  2. Pieter Henricxe van Venetien
   1. Jan Pieters van Venetien
    1. Pieter Jansen van der Plas
     1. Maritgen Pieters van Venetien married Jan van den Kerckhove
     2. Jannittgen Pieters van Venetien, living in Leiden
     3. Dirckgen Pieters van Venetien, living in Leiden
   2. Elisabeth Pieters van Venetien
    1. Frans Janssen van Santen
    2. Maritgen Jans van Santen married Mathijs Cornelisen van Altena
   3. Annitgen Pietersdr van Venetien
   4. Maritgen Pietersdr van Venetien
   5. Neeltgen Pietersdr van Venetien
   6. Leentge Pietersdr van Venetien
  3. Joachim Henricxe van Venetien
   1. Henric Joachimsen van Venetien
    1. Magdaleentgen Henricxdr van Venetien
    2. Neeltgen Henricxdr van Venetien married Govert Henricxe van Groll
    3. Abraham Henricxe van Venetien
    4. Jochem Henrickxe van Venetien, velvet worker in Delft
   2. Cornelis Joachimssen van Venetien
    1. Joachim Cornelisen van Venetien, living outside the Waterslootsenpoort of Delft, also as uncle and guardian of the late child of the late Cornelis Woutersen and Aeltgen Pietersdr
    2. Neeltgen Cornelisdr van Venetien
    3. Jan Cornelissen van Venetien
   3. Jan Joachimsen van Venetien
    1. Annetgen Jansdr van Venetien
     1. Wouter Dircx
    2. Maghdeleentgen Jansdr van Venetien
     1. Arjen Janssen
    3. Neeltgen Jansdr van Venetien
     1. Machtelt Pietersdr married Cornelis Maertenssen van Rossem
     2. Wouter Pietersen
     3. Arent Janssen van der Vin
    4. Maritgen Jansdr van Venetien
     1. Arjen Arjenssen van Venetien
     2. Maghdeleentge Arjensdr van Venetien married Teunis Jaspersen [2]
      1. Maertgen Teunisdr [3]
      2. Jasper Teunissen [4]
      3. Claes Teunissen [5]
      4. Pieter Teunissen [6]
     3. Machtelt Arjensdr van Venetien married Dirck Sijmonssen Croon [7]
      1. Jan Dircksen [8]
      2. Machtelt Dircksdr [9]
      3. Nelltgen Dircksdr [10]
     4. Gerritgen Arjensdr van Venetien married Jan Janssen van Sicijnen (?) [11]
     5. Aeltgen Arjensdr van Venetien married Willem Gerritsen
      1. Jan Willemsen [12]
      2. Neeltgen? Willemsdr [13]
      3. Maertgen Willemsdr [14]
      4. Tryntgen Willemsdr [15]
      5. Claes Willemsen [16]
     6. Trijntgen Arjensdr van Venetien married Jan Gijsen [17]
      1. Aeltie Jansdr [18]
      2. Maritgen Jansdr [19]
     7. Maritgen Arjensdr van Venetien married Pieter Pietersen Quackenbosch [20][21]
     8. Aechjen Arjensdr van Venetien
     9. Jan Arjensen van Venetien
      1. Jannetgen Jansdr married Jan Jacobssen
    5. Geertgen Jansdr van Venetien
     1. Henrick Janssen van Groenevelt
     2. Maritgen Jansdr van Groenevelt married Jan Joosten van Groenenhouck
     3. Jannittgen Jansdr van Groenevelt married Jacob Claessen van Dijck
    6. Ewout Janssen van Venetien
     1. Jacob Ewoutsen van Venetien
     2. Jan Ewoutsen
     3. Neeltgen Eeuwoutsdr van Venetien married Willem Janssen
    7. Joachim Janssen van Venetien
     1. Martijntgen Joachimsdr married Willem Huijbertsen van Arckel
    8. Jacob Janssen van Venetien
    9. Trijntgen Jansdr van Venetien
  4. Cornelis Henricxe van Venetien
   1. Trijntgen Cornelisdr van Venetien
    1. Leentgen Jacobs
    2. Frans Jacobsen
    3. Dirck Jacobsen
   2. Jan Cornelissen van Venetien
    1. Jacob Janssen van Venetien
    2. Dirck Janssen van Venetien
     1. Jacob Dircx van Venetien
     2. Trijntge Dircxdr van Venetien married Arij Leenerts Bovenwater
     3. Crijntgen Dircxdr van Venetien
     4. Jan Dircxe van Venetien
     5. Dirck Dircxe van Venetien
     6. Marijtgen Dircxdr van Venetien
    3. Cornelis Janssen van Venetien
   3. Adriaentge Cornelisdr van Venetien
    1. Maghdalena Jansdr van Venetien
    2. Cornelis Janssen van Venetien
    3. Huijgh Janssen van Venetien
     1. Sijmon Huijgen van Venetien
    4. Maritgen Jansdr van Venetien
   4. Lijsbet Cornelisdr van Venetien
    1. Claes Aerjenssen van Venetien
     1. Cornelis Claesen van Venetien
     2. Arij Claesen van Venetien
     3. Lijsbeth Claesdr van Venetien
     4. Maritgen Claesdr van Venetien
     5. Jan Claessen
    2. Cornelis Arjensse van Venetien
    3. Maritgen Arjensdr van Venetien married Dirck Alewijnssen van Leeuwen
     1. Leenert Cornelissen
     2. Gerritgen Cornelisdr van Venetien
     3. Maritgen Cornelisdr van Venetien
    4. Niesgen Arjensdr van Venetien married Henrick Janssen Lieste
   5. Cornelis Cornelissen van Venetien
    1. Maritgen Cornelisdr van Venetien
     1. Marijtgen Dircxdr van Venetien married Arjen Dircxe Loot
     2. Cors Dircxe van Venetien
     3. Claes Dircx van Venetien
     4. Lijsbeth Dircx van Venetien
  5. Jan Henricxe van Venetien
   1. Grietgen Jans van Venetien
   2. Marijtgen Jans van Venetien
    1. Jan Janssen
     1. Geertruijt Jans
      1. Gerrit Arents Slingelant
       1. Arij Gerritsen Slingelant
       2. Geertruijt Gerrits
    2. Aechjen Jans
    3. Neeltgen Jans
     1. Cornelis Leenertsen de jong, living in Schiedam
     2. Jan Leenertsen

Sources

 1. "118 overeenkomst 05-nov-1655." www.stadsarchief.rotterdam.nl. Accessed 29 Jun 2018. http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/archieven?mivast=184&mizig=365&miadt=184&miaet=54&micode=18_459&minr=2127578&miview=ldt
 2. http://proxy.handle.net/10648/81bf9476-afeb-4964-a4ab-0a3715d0e798 Second to the last
 3. http://proxy.handle.net/10648/7d6565de-74cb-42ef-b66b-560d8d45d4bf Sept 7, second entry
 4. http://proxy.handle.net/10648/8b0e07c9-b0da-46c0-911b-6667abae0359 Third entry
 5. http://proxy.handle.net/10648/d5d03dfe-79c0-4325-953e-5aa3b2578dcc Fourth entry
 6. http://proxy.handle.net/10648/0b7a1f59-e4e1-4b29-a061-9a41432dfc9b Seventeenth entry
 7. http://proxy.handle.net/10648/a4e8e184-f6f3-45fb-b716-1a499cc4ddf9 Second entry
 8. http://proxy.handle.net/10648/9e350372-32ec-4c60-b96e-78038f8a7dc1 16 June
 9. http://proxy.handle.net/10648/c5b6c95a-d9c4-4d51-a4a4-5426bf82d57e Fourth entry
 10. http://proxy.handle.net/10648/334983f0-627d-4544-aaca-0769a1f915f8 Twenty-seventh entry
 11. http://proxy.handle.net/10648/78a87311-a474-45d5-8af1-1b7696a19fc5 Last entry
 12. http://proxy.handle.net/10648/0ab7df0a-09d6-4790-ba0e-ffba2e7b6b31 1634, first entry
 13. http://proxy.handle.net/10648/d5d03dfe-79c0-4325-953e-5aa3b2578dcc Fifteenth entry
 14. http://proxy.handle.net/10648/075ecc7c-0c68-43ed-b044-2dd702877a74 Last entry
 15. http://proxy.handle.net/10648/075ecc7c-0c68-43ed-b044-2dd702877a74 Last entry
 16. http://proxy.handle.net/10648/c733548e-3f11-42aa-af84-c97d9701f255 Sixth entry
 17. http://proxy.handle.net/10648/1c70f9ad-3b6f-4e92-b84c-b7fccc555178 Last entry
 18. http://proxy.handle.net/10648/f5178ce8-f16c-4b6d-a2c0-6903275cfbf3 Fourth entry
 19. http://proxy.handle.net/10648/b46706ec-983f-430a-80f9-48c50ae4704b Nineteenth entry
 20. https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QJ-DV47?cc=2037907&wc=SMML-92H%3A1292923701%2C346020701%2C347657002 Right page
 21. https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-WJKQ?cc=2037907&wc=SMMP-BZZ%3A1292923701%2C346744301%2C347862102 Left page, first entry

See also

Collaboration


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.