ANNADAGBOG.jpg

Anna Marie Madsen - Dagbøger 1931-1937

Privacy Level: Public (Green)
Date: 1931 to 1937
Location: Værslev, Hvidebæk, Vestsjælland, Danmarkmap
Surname/tag: Madsen
Profile manager: Henrik Frank private message [send private message]
This page has been accessed 302 times.

Contents

Indledning

Denne side indeholder min farmor Anna Marie Madsens dagbøger for perioden 1931-1937.

Tegnsætning og stavemåde er bibeholdt fra de originale dagbøger. Dog er bogstaver der ikke længere anvendes, erstattet med nutidige bogstaver.

Fotografierne er ikke fra dagbøgerne, men er tilføjet hvor jeg har kunnet finde fotos der relaterede sig til begivenheder omtalt i dagbøgerne. Dobbeltklik på fotografierne, for at se dem i fuld størrelse.

Anna blev født i 1904 i Birkende sogn på Fyn. Forældrene var gårdejer i Søndersø sogn Mads Madsen og hustru Maren Kirstine Marie Pedersen.

Anna var i sin ungdom i huset forskellige steder, og blev i 1930 gift med Niels Peder Jensen Frank, der på dette tidspunkt netop var tiltrådt som enelærer i Værslev ved Kalundborg.

Anna døde af kræft på Kalundborg sygehus i 1945, kun 41 år gammel.

Download dagbøgerne i pdf format

Annas familie

Anna Marie Madsens familie

Dagbog nr. 1: Sommeren 1931 til 8. april 1932

Første side

Forlovelse indgået den 7-4-28
Anna Marie Madsen født 13/2 1904
Niels Peder Jensen Frank født 18/1 1899
Mødtes første gang 7-7-27
Indgaaet Ægteskab Skærtorsdag den 17-4-30
Faaet vor Førstefødte d. 30-3-31
Vor Søn døbt Pinsedag d. 24-5-31
Hedder: Preben Frank

Ikke dateret. Lille Preben havde sin Oldemoders Daabskjole paa. 75 Aar gammel, Mormor og jeg har ogsaa været baaret i den. Moster Agnes bar ham, jeg stod ved Siden, Mormor og Morfar og Onkel Eskær var Faddere.

Anna og Peder med Preben
ved Prebens barnedåb.
Værslev skole 24. maj 1931

Prebens første store Rejse var den 3 Juni 1931 til Stevns at besøge sin Farmor og Farfar. Han var en god Dreng; men hans lille Kusine Frida var saa slem ved ham fordi lille Preben havde laant hendes vogn, hun sagde "Da-da-da Fætter min Vogn" og imedens vi andre var gaaet fra ham, havde hun begyndt at overfalde, det lille Menneske, revet dynerne af ham, og stod og rev ham. Lille Preben stak i at tude paa Gevalt, heldigvis for ham, at vi saa hørte ham og kom at redde ham og lidt senere stod hun og dunkede ham i Hovedet med sin egen Sutteflaske og saa tog hun lille Prebens narresut og løb ud i Haven og suttede paa, Da-da-da Fætter.

Grundlovsdag 1931. Været i Skoven med alle Børnene. Vejret godt. Lille Preben har været god. Kørt hjem i Bernhard Larsens Lastbil.

Den 14. Juni. Daugaards inviterede os paa Biltur til Skarridsø. Aftensmaden med. Lille Preben ligget nede ved Søen men skyggerne var saa frygtelige ulæseligt min elskede lille, var noget af det sødeste paa hele Turen. Pragtfuld Dag, Vejret straalende.

24. Juni. Lille Preben er noget af det kæreste, man kan tænke sig, han sover ikke mere hele dagen; men ligger stille og sludre og smiler og lege med sin smaa yndige Fingre. Pragtfuldt Barn. Jeg elsker den Dreng.

25. Juni. Lille Preben med paa Udflugt til Jyderup. Turen foregik ellers med Hestekøretøj; men Hr og Fru Daugaard tilbød at køre for Drengen (?) og jeg og vi havde en dejlig dag og Vejret var pragtfuldt. Lille Preben ulæseligt og god paa hele Turen. Bernhard Larsen tog Barnevognen med i Lastbilen. Saa det var rigtigt en vellykket Dag.

30. Juni. I Dag er lille Preben 3 Md og i Dag lo han højt første gang. Vidunderligt Barn og sovet hele natten til Kl 5 om Morgenen.

2. Juli. Lille Preben ude at blive fotograferet; Meget fin. Hvidt Silketøj og laksko, hvid Trøje og Hue. Daugaards kørt for os. Preben for første gang været rigtig snøvlet (?), men det paa grund af Træthed, han er jo ikke vant til at blive tumlet med, og saa svigtede Brystet ogsaa paa denne Dag, det begynder desværre at knibe lidt. Men nu maa vi jo haabe paa det bedste Resultat af Billederne. Helt igennem Tyge Brahes dag. Først det ulæseligt hos Fotografen og det varede frygteligt længe, og da vi endeligt skulle hjem tabte vor Fader en Taske med Værdier til ca. 90 kr., og saa igen venter en længe medens Søgningen blev iværksat, men forgæves. Men senere blev det saa meldt at det var funden og saa tog vor Fader derind igen kl. 8 aften og vi skulle til Selskab hos Daugaards men heldigvis var alt i godt Behold; Taske og Dagen reddet. Lille Preben sovet hele Aftenen men hos Daugaards.

Anna og Preben hos fotografen


22. Juli. I dag har vi faaet Billederne, de er efter Omstændighederne, udmærket. Nu bliver lille Preben mere og mere morsom for hver Dag der gaar, han ler rigtigt højt og sludrer løs og raaber han ogsaa højt, den lille Skat. Gye (?) og Te (?) er han meste Snak.

1. August. Lille Prebens første store udenlandsrejse fra Værslev til Fyn. Rejsen forløb udemærket, Lille Preben og jeg rejste alene, da vores fader skulde på Kursus i København. Lille Preben sov ikke hele Vejen, men laa og kiggede sig interesseret omkring og græd slet ikke på hele Rejsen og Rejsen tog paa grund af Forsinkelse, 6 Timer. Stor Glæde hos Mormor og Morfar.

18. August. I Dag har lille Preben været i Snestrup(?) med Mormor og var saa fin i hvidt Silketøj, men saa gik det jo galt med Silkebukserne; og lille Preben var ikke i godt Humør før han var hjemme hos Mormor igen.

19. August. Lille Preben saa ualmindelig god og sød, Mormor og Morfar og Moster forguder den Unge. Været ovre hos Oldemoder og bleven fotograferet, 4 Generationer. Meget morsomt for lille Preben naar han bliver stor og saa se sin Oldemoder.

4 generation i sommerferien 1931.
Morfar Mads Madsen, oldemor , Anna og Preben


24. August. Afrejse fra Fyn, lille Preben god paa hele Turen, som gik saa let, men vi havde(?) vores lille Fader med.

30. August. I Dag er min elskede lille Søn 5 Md, og han rejser sig og sludrer saa meget nu, han er en pragtfuld Unge. Vi elsker ham og han er stadig en lige god Dreng.

7. September. I Dag har lille Drengen været inde at se Lysbilleder i Skolestuen og han var rigtig interesseret. Pragtfuld Dreng, hvor jeg dog elsker den Unge. Endnu til Dags Dato har vi aldrig hørt ham om natten, sover til Kl er halv 6 a 6 hver eneste Morgen. Han er begyndt at spytte saa utroligt meget, jeg tror snart Tænderne er i Anmarch.

14. September. Fra 1/9 har Preben begyndt at faa Mælk fra P.A. og faar saa Havresuppe med Mælk og Semulevælling og en banan hver Dag og siden vi har begyndt med det har han den mest pragtfulde og regemæssige Mave og hans Velbefindende er upaaklageligt; ualmindelig skikkelig og god Dreng. I Gaar Eftermiddags var han en Tur nede at besøge Rasmus Madsens.

18. September. Lille gode Preben været med hos Maler Jacobsen og sov hele Tiden, Han har desuden faaet lidt Udslet paa Halsen, stammer fra Tænderne, har faaet Salve og Pudder fra Doktor Friis, og det er Gudskelov allerede i Bedring.

30. September. I Dag er Lille Preben et halvt Aar, Vejret er pragtfuldt, men det vel ogsaa et pragtfuldt Barn. I Dag har han faaet Øllebrød til Middag, nu faar han ikke Bryst mere end 1 Gang om Morgenen naar han vaagner. Han faar eller Havresuppe og Semule vælling og Banan og han har maven i den skønneste Orden og som Følge deraf i allerbedste Velgaaende.Han bliver ogsaa en mægtig stor og kraftig Gut. Vi har ellers fejret Dagen med Chokolade og lille Drengen spiste et lille Stykke, det holdt han maget af det lille Menneske, men den Slags Ting skal han jo ellers ikke have meget af, men han skulde jo mærke at det var Fødselsdag.Han er stadig saa god som Dagen er lang, et enestaaende Barn er min elskede søn. Nu sidder han helt op i Vognen og naar han spiser tager han Flasken imellem sine hænder og holder den selv medens han spiser, et gevaldigt say.

P.S. Drengen vejer 16 pd.

29. Oktober. I Dag er Drengens lille første Tand kommen igennem, stor Glæde og han har ikke været urolig eller i anden Grad haft ondt, saa det bliver Gudskelov ikke saa slemt at faa Tænder. Drengen vejer ca 17 1/2 pd., en dejlig stor og kraftig Dreng.

30. Oktober. I dag er lille Preben saa 7 md.

17. November. I Dag har lille Preben været med Mormor og jeg ude på Sygehuset at se til vor lille Fader, som desværre henligger derude for mavesaar, men det er Gudskelov bedre med ham, men vor lille Fader ligger paa streng Diæt, har ikke faaet andet end Æggemælk(?) i 5 dage og nu skal han have Semulevælling i 5 dage og saa Havresuppe i 5 dage og saa 5 Dage almindelig Kost og saa haaber vi at faa lille far hjem igen. Lille Drengen har nu ellers 2 store Tænder og de øverste bryder vældigt i det, men Trods det, er han stadig en lille god Dreng, sover Hele Natten fra 6 Aften til 6 a 7 Morgen. Lille Preben kunne ikke rigtig kende sin Fader i Dag, men nu er det saa ogsaa 14 Dage siden, at han ikke har set ham. Lille Busser var ellers fin i Dag han havde jo faaet hvid Fløjelsfrakke og lille Pelshue. Daugaards kørte for os; lille Preben vejer ca. 18 1/2 pd. pragtfuld lille Unge; Mormor er han saa ualmindeligt glad for, nu hun passer ham mere end jeg og han er snart mere glad form Mormor en sin egen Mor; det er jeg jo ikke stolt af, men det bliver nok bedre naar jeg igen faar Fader hjem, saa jeg er hjemme ved ham altid igen.

16/12 I Dag er den første lille Overtand brudt igennem og flere er paa Vej og den elskede lille Unge er da Trods Tænder, den mest elskelige lille Unge. Han svanede Mormor saa skrækkeligt de første Dage efter at hun var rejst, at han helt var tavs, og han er jo ellers saa fuld af Spøg og Morskab. Nu rejser han sig ogsaa helt op i Sengen, saa nu maa han have sele paa, og det har han maattet de sidste otte dage.

27 December. Ja nu fik vi saa Julen overstaaet, Og vi havde en hyggelig og dejlig Juleaften. Lille Prebmand var oppe at se Juletræet tændt og det var han jo meget interesseret i, og han var saa sød og god hele Aftenen og han fik saa af sin Fader i Julegave, et Legebord og en Gummidukke og af mig fik han et lille yndigt Sæt Tøj og saa sine første Støvler. Anden juledag var lilledrengen med til Børnenes Juletræ i Forsamlingshuset, ja det vil sige at han var klædt af og sov i sin Vogn hele Aftenen. Ja han er en enestående god lille Dreng og i Dag har vis saa været lidt trætte oven paa Gaardsdagens Anstrengelser; men vi gik saa en Tur i Eftermiddag og traf saa Sadelmagerens og var saa inde at faa Kaffen. I Dag har lille Busser faaet en Tand mere i Overmunden. Han er nu saa stor og sød en Dreng, han vokser saa godt og han er saa morsom og han staar helt stift og ret nu. Nu bliver der jo stadig nyt med ham hver Dag.

Nytårsaften. I Dag har lille Drengen faaet 1 tand mere igennem i Undermunden, nu har han to forneden og 2 foroven. Nytaars aften Kl. 23,30 vaagnede lille Busser og kom saa ind i Stuen og ønskede fader og Moder "Glædeligt Nytaar", og da det nye Aar var gaaet ind gik vi saa i Seng alle 3 og sov længe Nytaarsmorgen. Lille Drengen er stadig lige god en Dreng, vi elsker den lille Unge. Nu haaber vi og beder til at det nye Aar maa bringe os Lykke og Velsignelse, for Tiderne er jo daarlige og godt ser det jo ikke ud i Øjeblikket, men Gud bedre det.

7. Januar 1932. I Dag har lille Preben faaet sin sjette Tand igennem, og 2 mere er lige på Nippet til at komme frem; men han er saamænd saa god og taalmodig, den kære lille Unge.

19. Jan. I dag er lille Busser forkølet, 39,4 om Aftenen, sovet noget uroligt om Natten. Ja, Gud bedre det med ham.

20. Jan. Doktor Fris været her, det er Gudskelov ikke alvorligt. Har faaet et feberstillende Middel og for Hosten. Lille Busser ligger i Sengen og er saa taalmodig og sød, den elskede lille Unge.

21. Gudskelov meget bedre med lille Busser nu, næsten feberfri.

22/1. I Aften skulde vi have været til Selskab hos Tømmerens; men jeg blev hjemme hos min kære Dreng. Temperaturen er 37,9 og den 7 Tand er brudt igennem.

23/1. I Dag er feberen paa 37,7; men lille Busser er meget mere kvik i Dag, saa nu er forhaabentligt det værste ovre.

24. I Dag er vor kære lille Dreng feberfri og rigtigt i sit Es igen. Gud være lovet for det.

26/1-32. I Dag er det et pragtfuldt Vejr, og lille Busser var saa ude at køre en Tur for første gang efter Forkølelsen, og var henrykt over at komme ud igen. Han er jo ellers vant til at være ude hver Dag, Trods al Slags Vejr og Vind og har jo da heller aldrig været forlølet før, men jeg tror at han havde faaet det, fordi vi havde været en Del til Selskaber i den sidste Tid og det har i lange Tider, været et grimt taaget Vejr. Men Gudske Lov at han er godt over det.

28/1. I Aften skal vi til Selskab hos Daugaards. Nu begynder lille Preben at sige Mama og Ba-ba og rigtig rent Ja-a; men jeg er ikke rigtig sikker paa; om det er helt bevidst, han er en henrivende unge.

29/1. I Dag er det Mormors Fødselsdag og i den Anledning har lille Busser, som Tak for at Mormor har været saa sød at passe ham saa meget, sendt hende en fin broderet Knivmappe(?).

30/1. I Dag er lille Busser 10 Md; men i Dag har den kære lille Unge faaet daarlige Øjne. Han kan slet ikke lukket dem op naar han har sovet lidt. Det maa jo være Forkølelsen der ikke helt er gaaet bort endnu.

31/1. I Dag er det desværre dårligere med Bussers Øjne og vi maatte ringe efter Læge. Doktor Fris var uheldigvis ikke hjemme og vi maatte have Doktor Vraae(?) fra Viskinde; men det var Gudskelov ikke noget farligt, det var Forkølelsen der var sat sig i Øjnene og vi fik saa noget at dryppe dem med og skulde saa bade dem med Kamillethe. Ja nu har vi jo faaet Faster Frida til Hjælp i Huset og Busser er nu saa glad for hende.

1/2. I Dag er der Gudskelov synlig Bedring.

2/2. Nu er det lidt bedre; men han var en Del urolig om Natten og jeg tror ogsaa at der er en tand mere i Anmarch.

3/2. I Dag er Busser næsten feberfri og har det ikke saa lidt bedre.

4/2. I Dag er vores elskede lille Dreng feberfri, saa nu haaber vi og beder til, at det nu stadig maa gaa fremad og at han helt kan blive sig selv igen.

2/3. I dag er den 8dende Tand kommen ogennem og den kære lille Unge bliver saa stor og han sludrer nu løs hele dagen, han siger Mor og Mama og Baba , Bar(?) til sin fader og har ogsaa begyndt at sige Moa. Og han staar ogsaa godt nu. ja det er da det skønneste man kan opleve her på Jorden, at blive velsignet med saadan en køn lille Skabning.

7. Marts. Nu rejser Preben sig op alle Vegne og gaar rundt med Støtte og naar han vil op siger han opba. Han er nu en dejlig Unge.

30. Marts. I Dag er lille Preben saa et Aar. Men han gaar ikke alene, men løber jo i ulæseligt med Legebordet og Stolene og han har ellers kun ulæseligt Vejret har været lidt kedeligt med lidt Regn af og til. Og vor lille Fader ligger jo desværre i Sengen af Influenza; men er Gudskelov i Bedring nu. Af gaver kan nævnes Mormor og Morfar et sæt Tøj og en Pyjamas af Gudmoster en Legedragt af sin fader en Legedragt af moder en lille Spand og Skovl af lille Inge Daugaard en Kop og Hr og Fru Daugaard Appelsiner. Og saa var her Konfirmanderne og lille Inge til Chokolade, saa lidt Selskab havde han da. Mormor og Morfar kunde jo desværre ikke naa at faa Fødselsdagen med, de har jo ellers været her oppe hele Paasken og Busser var saa uendelig glad for dem. Ja saa svandt det første Aar, det har været et godt og lykkeligt Aar og Gud give at man kan sige det om Aarene som kommer.

7. April. Lille Preben er saa sød og han sludrer saa meget nu og han har hørt de andre kalde mig Anna og han kalder nu sin Mor rask væk for Anna og han er nu lige paa nippet til at slaa sig løs og gaa alene, han er blevet ikke saa lidt, mere modig. Han er alle Vegne med Lynets hastighed. Det er en vanskelig Tid nu med at passe ham. Frida kalder han en da-da.

8. April. Tænk i dag gik min elskede lille Dreng sine første Skridt alene. I Dag har jeg lavet Billeder af vor kære lille Søn. Og de er rigtig vellykkede.

Dagbog nr. 2: 21. maj 1932 til juledag 1932

21. maj 1932. Ja nu begynder lille Preben raskt at løbe rundt der er så morsomt. Han har jo gået længe, men har jo gerne villet haft lidt at støtte sig til.

30. maj. Rejst til Fyn til Gudmosters Bryllup. Rejsen forløb ualmindeligt godt. Preben var enestående god og han morede sig godt af turen.

3. juni. Gudmoster har i Dag Bryllup. Festen forløb godt. Lille Preben morede kolossalt. Jeg havde været lidt bange for at han ikke kunne lide så mange Mennesker; men han nød ligefrem den store Festlighed han er et helt lille selskabsmenneske.

Preben med brudeparret
Agnes Madsen og Jørgen Eskjær


5. juni. I Dag er vi rejst til Værslev igen. Rejsen forløb udmærket. Preben nød rigtig Rejsen.

7. juni. Lille Busser løber nu rigtigt modigt omkring, og han leger nu rigtigt med Børnene.

20. juni. I Dag har Skolen haft Udflugt til Asnæs Skov. Og lille Preben var med, der var mange Hestekøretøjer og flere Biler, Preben og jeg kørte med hr. og Fru Daugaard. Dagen var vellykket; Vejret dejligt Og vi var også ude at bese et stort engelsk Krigsskib ”Rodnay”. Interessant; Har kostet 140 Millioner at bygge. Lille Preben var saa sød på hele Turen, han nød den rigtig, det kære lille Puds. Han bliver en stor, kraftig Dreng.

1. august. Nu har vi fået Ferie og i Dag er vi så rejst til Fyn, hjem til mormor og Morfar. Rejsen forløb udmærket. Preben morede sig godt på Rejsen og nød det rigtigt.

7. august. I Dag tog vi en Tur over til Langeland at besøge Moster Estrid. Peder og jeg cyklede derover. Lille Preben rejste med Toget sammen med Mormor og Morfar. Busser elsker at være på Fyn, han elsker Morfar og dem alle, og Dyrene nyder han rigtigt at lege med og se paa. Rejsen til Skrøbelev forløb godt, og Preben er glad for at lege med de smaa Kusiner Inge og Ruth.

8. august. I Dag har vi cyklet til Spodsbjerg for at bade, vi har det pragtfuldt over hos Moster.

Preben med kusinerne Inge og Ruth
Langeland 8.august 1932

9. august. Rejst hjem fra Langeland. Preben rejst sammen med Mormor. Peder og jeg havde strenge Tur hjem med slem Modvind.

20. august. Fader rejst hjem til Værslev igen, for at synge i Kirken.

22. august. I Dag må Busser og jeg desværre forlade Fyn og rejse over til Farmor og farfar. Rejsen gik godt.

27. august. Ja, nu skal vi i Dag hjem til Værslev og Ferien er desværre forbi for i Aar. Jeg har ellers været syg af halsbetændelse i den Tid vi var på Stevns og Busser havde ondt for Tænder. Rejsen hjem forløb godt. Og det er dejligt at være hjemme igen; men Preben savner jo alle Dyrene og alt det spændende der er ved Landbruget.

10. september. Lille Busser har desværre faaet noget Hoste og Snue; men det er vist for Tænder, nu har han 10 Tænder og flere der byder paa. Lille Busser er ellers meget morsom nu, han begynder rigtigt at sludre, han vil sige alting efter; men nu begynder det desværre at blive koldt, saa det kniber forfærdeligt, nu han ikke kan være ude hele Dagen. Han elsker jo at gaa ude rigtig at rode. Peder har købt en Fodbold til Børnene og den er lille Busser rigtig glad for.

14. september. I Dag har vi gjort den Opdagelse at den 11te Kindtand er kommen igennem og næsten er fremme inden mange Dage, det gaar Gudskelov godt med at faa Tænderne igennem, uden alt for store Kvaler.

17. september. I Dag er der en Hjørnetand tittet frem og vi var hos Doktor Friis med ham, vi var lidt bange for at dem kære lille Unge, skulle have brok, hvilket viste sig var ubegrundet. Og gudskelov at det ikke var Tilfældet. Hvor er han dog ellers en morsom Dreng, han siger alting efter so nu og han siger snart meget det kære lille Menneske. Det er dog en stor Velsignelse med saadan et velskabt og velbegavet Barn.

30. september. I Dag er lille Preben 1 ½ Aar. Fru Daugaard var oppe at drikke Chokolade i Dagens Anledning. Lille Preben har nu lært hver aften at folde de smaa Hænder til Andagt. Og ligesaa snart at jeg har lagt ham, kommer han med de smaa Hænder. Et yndigt Syn.

30. oktober. Ja i Dag er vor kære Søn, så 19 Md. Han er bleven saa stor og morsom; han spiser selv nu og der er snart ikke den Ting han ikke siger. En interessant Tid; men vanskelig Tid fordi han vil være med alle Vegne.

7. november. I Dag har busser rigtig lavet Middagsmad, tænk jeg havde lige kogt en dejlig Gryde Hyldebærsuppe, nok til 2 Dage, da det er vor Faders Livret. Og Peder havde lige siddet og glædet sig til den, da Busser i det samme lukker Ovnslugen ned og op i en Fart, og kommer en Dunk Brasso op i Suppen, og ødelagt var den Middagsmad, man skal aldrig glæde sig for tidligt. Ja han er en rask Gut, den samme Lille Preben. Den gamle Præst sagde forleden Aften vi havde selskab, at det var et ualmindeligt intelligent Barn at se i den Alder. Hvilket jo glædede et Moderhjerte at høre og videre sagde han at det Barn skulde vi snart faa glæde af, for han saa hjertensgod ud, hvilket vi jo da inderligt haaber og hver Dag beder til.

15. december. I Dag har der været Radioudsendelse fra Værslev, det var jo en stor Dag for vor lille By. Men lille Preben er desværre daarlig og har Feber.

16. december. Busser meget syg om Natten, jeg turde ikke etage Temperaturen hvilket ogsaa jeg var glad vi ikke gjorde, for om Morgenen Kl. 6 tog jeg den og da var han synlig bedre tilpas og da var den 40 gr. Og jeg fik ringet til Lægen og han konstaterede Strubehoste.

17. december. I dag er det gudskelov bedre med vor lille Søn.

18. december. Preben desværre daarligere igen, forfærdelig Åndenød om Natten, streng at høre paa for en Mor.

20. december. Bubber meget sløj, det kære lille Puds.

21. december. Haft Doktor igen, meget svær Strubehoste.

23. december. Lille Busser er nu begyndt at blive bedre; men pludselig fik han høj Feber igen og Doktoren kom; men Gud være lovet, var der ikke stødt noget til.

Juleaften. I Dag er lille Bubber; som han selv kalder sig, han siger for resten alting nu, den kære Dreng, heldigvis bedre. Om aftenen var han lidt oppe og var meget interesseret i Juletræet; men Mad vil han ikke have, han har bogstaveligt talt, ikke rørt Mad i over 8 Dage fra han blev syg; selv det han allermest holder (af) saa som Chokolade og Appelsiner og Æg o.s.v., intet frister ham. I Julegave fik han mange Ting. Af Fader et Sæt fint Tøj, Laksko og Strømper af Moder et fin Luksusbil, Faster Frida et Par Strømper. Gudmoster Avine og Onkel Eskjær Tallerkener og Krus med Bamse og Kyllinger paa og saa var der Gamacher, Tandbørste, Tandpasta, Sæbe og en Svamp. Fra moster Hille et Hestekøretøj, Strømper Marcipandukke. Moster Estrid en Boldt og en Gris. Mormor og Morfar Fjer til en ny Overdyne og Chokolade. Frk. Sørensen kaldet Rikke, Kurv med Pebernødder og Appelsiner. Julekurv fra et Barn i Skolen.

Juledag. I Dag er lille Busser meget bedre men jeg tør ikke lade ham komme til Børnenes Juletræ i Morgen, for han er hæs endnu, men det er jo Synd, da han har Halsen i Orden og vilde jo have moret sig godt, han er jo saa interesseret i alting. Vi skulde have været over til Mormor og Morfar; men desværre ogsaa det kommer vi til at opgive, men ?nu? da lille kære Preben er bleven rask maa vi jo tage det med og mere glad til. Det er jo saa den Slags Skuffelser Verden giver.

Dagbog nr. 3: 17. februar 1933 til 20. januar 1934

17. februar 1933. Mormor og Morfar har lige været en Tur oppe at besøge os. Bubber, som han selv kalder sig, var ganske vild efter Morfar. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg, som han ellers elsker, faldt helt igennem. Mormor holdt han ogsaa meget af, men kunde dog ikke være i Vognen med Morfar. Mor forærede Bubber et par Sko og Bolcher og Appelsiner. Busser er blevet stor efter at han har været syg, og han er en meget fremmelig Dreng, i Forhold til hans jævnaldrene. Han taler snart helt rent. Vi forstaar alt hvad han siger, det er meget morsomt at høre hans Sludder; den kære lille Solstraale.

30. marts. I straalende Solskinsvejr fejrer lille Bubber 2 Aar. Han er straalende henrykt over alle sine Gaver. Preben er blevet maalt i Dag og maaler 92 cm. det vil saa sige at han skal blive 184 cm. Naar han bliver fuldvoksen, det bliver jo en Kæmpekarl, han er jo ogsaa en stor og kraftig Dreng. Saa var der Gaverne, af Mor fik han en Trillebør, som han er meget henrykt form af Fader fik han en Skovl; men han forstaar endnu ikke rigtigt at haandtere den. Af Hr. og Fru Daugaard fik han en Trillevogn og Chokolade og Appelsin. Af Faster Dagny 10. Kr. Af Moster Agnes, en Pyjamas en Bluse og Stof til et par Bukser og Chokolade. Brev fra Moster Estrid. Endvidere af Mormor og Morfar en Gyngehest, saa det var jo en indbringende dag. Jo, ogsaa af Fru Veber en lille Hestevogn og et Paaskeæg. Hr. og Fry Daugaard var her oppe at drikke Chokolade, saa det var jo en vellykket Dag for den kære lille Mand.

5. april. I Dag er vi rejst til Mormor og Morfar, Vejret var straalende, Bubber nød rigtig Rejsen, han har jo længe levet paa at han skulde rejse over til Morfar med det store Futtog og over det store Vand med Skib. Og dagen blev jo en stor Oplevelse for ham. Gensynet med Morfar var meget hjerteligt, ham kunde kende Morfar igen, det lille Puds. Morfar elsker jo ogsaa den lille Trold.

7. april. I Dag er det vor 5 Aars Forlovelsesdag. Preben nyder rigtig Landlivet, han er glad ved dem alle her hjemme. Moster Hille, Moster Ellen, Morbror Svend og Morbror Helge og lille Mormor; men Morfar er han helt vild med det er et helt rørende Syn at se de to, jeg falder helt igennem og han elsker dog ellers sin Moder højt; men det er jo godt at han er glad for Morfar.

8. april. I Dag er Gudmoster ankommen, og han er også glad for Gudmoster Agnes, og han siger ”Tak for alle de gode -ulæseligt-". Moster sender ham. Han er en lille begavet Dreng, hvor er det dog enm stor Velsignelse, med saadan et lille velskabt og velbegavet Barn, og sød er han tillige.

11. april. Ja, i Dag bliver Morbror Helge saa konfirmeret. Ja, det vil sige at det blev han den 2/4 men Festen bliver altså først holdt i Dag. Preben han nyder rigtigt den store Selskabelighed, og han er en god Dreng og opførte sig pænt.

12. april. Ja i Dag er Ferien Slut paa Fyn, til stor Sorg for Morfar og Busser, det var strengt at skilles fra dem. Vejret var straalende og Rejsen forløb udmærket godt. Daugaard hentede os paa St.

17. april. I Dag er det vores 3 Aars Bryllupsdag, det falder i Aar på 2. Påskedag.

27. juni. Ja, nu er det længe siden jeg har haft Tid til at skrive i Dagbogen. Nu er Frida jo rejst og jeg har ingen til Hjælp fra Maj, og mange Gæster har vi i denne Tid. I Dag er de alle ude omkring og har lige et Øjeblik. Busser bliver ellers saa stor og kraftig og taler godt; men jeg maa Skam bekende at han ikke er helt proper endnu, og har faaet mange Smæk for det; men det maa vel komme en Gang. I Dag har vi faaet Billederne af Ham og jeg synes at de er pragtfulde og ligner godt. Det er jo en sød Alder. Haougaards smaa Piger er her, men de er bange for Bubber, saa han benytter sig af det, det lille Myr.

26. september. Ja men det er længe siden jeg har haft Tid til at skrive i Dagbogen. Vi var paa Sommerferie hos Mormor og Morfar i 3 uger og Preben var jo glad for at være på Fyn. Vor Fader var paa Aftenskolekursus paa Hindsgaul og hjemme i Karise; men vi ventede jo en lille Søster og derfor blev Busser og Mor hjemme hos Morfar og Mormor, Lysten var jo ikke saa stor til at rejse saa meget rundt. Den. 9. September fik vi os saa en lille Bror, det skulde jo have været en Søster, saa det var jo en skuffelse i Øjeblikket; men nu er vi jo glade den lille Bror, han er saadan en sød, god og rolig lille Dreng; han vejede 7 ½ pund da han blev født. Havde langt sort Haar han ligner sin far meget. Preben er glad for lille Bror saa det er saa morsomt. Jeg vil kysse ham på Munden, siger Preben, han havde ogsaa regnet med en Søster, for han siger hun til ham. Preben bliver ellers en mægtig stor Dreng, Vi har Tækkemænd i disse dage og Preben nyder jo rigtigt den halløj og tænk til min store Rædsel saa jeg pludselig Drengen oppe på Taget. Vi har vores Mas med at holde ham nede han har flere Gange været deroppe, han vil op til Mændene. Ja det er jo en sød Alder; men jo en vanskelig Alder.

30. september. Det var straalende Solskinsvejr den 9. Sept. Da lille Bror blev født. Af Gaver fik han mange Buketter, 3 Potteplanter flot blomsterkurv 4 æsker Chokolade 2 sæt Tøj en Sølvservietring Chemsier Spisesmæk, Sut, Vin m.m. Saa vi er blevet rigtigt begavet. I Dag er vor lille Busser 2 ½ aar.

18. oktober. I Straalende vejr har vi i Dag været i Kalundborg med Børnene, lille Brors første Rejse og han var saa sød, hvad han for øvrigt nu altid er. Jeg fik ny Kjole til Brors Daab. Busser fik en ny Frakke, Hue og Laksko. Nu er han en hel Gentleman den lille Busser; men han vilde ellers ikke have den nye Frakke paa, han vilde have sine gamle hvide paa igen. Lille bror, er saadan en dejlig rolig lille Dreng, Busser er ogsaa saa ualmindelig glad for sin lille Bror. Busser bliver ogsaa stor og taler saa godt. Det er en stor Velsignelse, med saadan et Par dejlige Børn.

11. november. I Dag er Mormor og Morfar rejst igen, her er blevet saa stille. Vi savner dem meget de kære 2. Lille Bror var i kirke i Lørdags den 5. November og hedder nu Bent Frank.

Jeg bar ham og Mormor og Morfar var Faddere samt Far og faster Dagny var indskrevet, men kom desværre ikke. Af Mormor og Morfar fik lille Bent en gaffel. Busser fik et sæt strikket Tøj og 3 par Benklæder og jeg fik en fin Haandtaske saa vi blev rigtigt begavet.Vi havde en fin Middag Høns i ?Maindise? Andesteg, Flæskesteg. Is, Vin og Kaffe. Der deltog foruden vor kære Mormor og Morfar, Pastor Brønno med hustru hvorfra lille Bent fik, foruden en smuk Tale ved Bordet, et Sølvsæt, bestaaende af Servietring, Æggebæger og Drikkebæger. Fru Brønnos Forældre var paa Besøg i Præstegaarden og som Følge deraf, var de jo ogsaa med og Bent fik en smuk Buket Roser. Og saa var der Hr. og Fru Daugaard, som forærede en smuk Sølvske med Ole Lukøje. Lærer Vebers var her ogsaa. Jeg gav min Søn en Sparekassebog. Vi havde en dejlig og hyggelig Dag. Lille Bent er en ualmindelig stor, sød og meget god Dreng han vejer nu over 10, og begynder nu at smile til os og gøre Forsøg paa at sludre, de er yndige saadanne smaa Væsener. Mormor og Morfar var ogsaa glade for ham. Preben er ogsaa bleven saa stor og er blevet mere fornuftig siden han er blevet store Bror. Han er saa glad for lille Bror; men jeg maa jo passe paa, for han kan nok tage for haardt. Preben er jo stadig saa hjertensglad for Mormor og Morfar, saa han har rigtig nydt det i disse 8 Dage. Ja det er dog den største Velsignelse med saadan 2 dejlige Unger.


Der er formentlig tale om denne sølvservietring


9. december. I Dag er lille Bent 3 Md. Og han er allerede bleven saa stor og han sludrer højt og ler og er en yndig Dreng.

Juleaften. Ja saa kom den søde Juletid igen. Preben har jo ogsaa spændt ventet paa den og vi havde da ogsaa en dejlig Juleaften, med Andesteg og Ris-a-ala-mande og Vin. Julegaver i lange baner. Fra Mormor og Morfar et stort Billede af dem, fra Moster Estrids smaa Piger Inge og Ruth fik Bent og Preben hver 3 smaa fine Lommetørklæder med Billeder paa, fra Moster Agnes fik Bent en fin Hund en Chemise og et Spisesmæk. Preben fik en Tandbørste og Tandkop der svarede sammen, samt et Par Luffer og en Troldmand og Mor og Far en Fl. Solbærvin, fra Inge Daugaard fik Preben en Marcipanpjerrot, fra Hr. og Fru Daugaard en Billedbog og mor og Far fik en Blomst. Fra Hr. og Fru Brønno fik Bent en Hund og Preben en Æske Dyr. Lille Bent gav Mor en Pengepung og Far et Par Strømper og Preben en Hest. Preben gav Mor et Gummiforklæde Far en Lommebog og Bent en Rangle, Mor gav Preben et fint Sæt Rødt Fløjlstøj. Far gav Preben en flot Cyklehest til 16,50 Kr. Far gav Mor en stor støjfri Støvsuger og Mor gav Far en Skrivebordslampe. Saa der var Julegaver i lange Baner. Og Børnene var henrykte for Juletræet og det hele.

Juledag. I Eftermiddag har vi været nede hos Hr. og Fru Daugaard til Juletræ, og Preben var henrykt, lille Inge var der jo.

Anden juledag. I Dag skal vi til Fest i Forsamlingshuset til Børnenes Juletræ.

20. januar 1934. Den 18 var det Fars Fødselsdag og vi havde en Del gæster. Lille Bent bliver nu stor og sød og han taler nu meget og raaber og ler højt, han har nu begyndt at faa Havresuppe om Aftenen og han befinder sig godt ved det. Han er en ualmindelig rolig og god Dreng. Preben bliver ogsaa stor og han er saa glad for sin Cykel, han cykler hver Dag og han er saa glad for lille Bent. Bent kan nu rigtig begynde at lege med sine Hunde og Rangler.

28. januar. I Dag har Busser været med mig i Kirken for første gang og han sad pænt og rolig men tog sig en lille Lur under den sidste del af Prædiken; men jeg var jo ellers lidt betænkelig ved at give ham Lov at komme med; men det blev jo saa en vellykket Debut. Lille Bent bliver saa stor og er stadig væk en lige god og sød Dreng, en pragtfuld lille Unge, det er en Velsignelse med saadan 2 dejlige Børn og om Gud vil lægge gode Evner og Anlæg i disse Børn, vil de blive til Velsignelse og glæde for os. Dengserne har i Dag sendt Lykønskninger og et Gummiforklæde til Mormors fødselsdag i Morgen. Lille Preben beder nu selv hver Aften sin lille Aftensbøn ”Nu lukker sig mit Øje” og ”Jeg er træt og gaar til Ro” det er yndigt at se og høre. Det er en stor velsignelse med saadanne 2 søde og velskabte og gode Børn.

Dagbog nr. 4: 18. februar 1934 til 15. april 1937

18. februar 1934. I Dag har jeg vejet vore to dejlige Drenge, lille Bent vejede 14 p. og Bror Preben 32 p. Det er et Par lange Drenge begge 2. Dejlige og velskabte er de begge. Bent er stadig saa utrolig god og han sludrer rigtig nu og raaber højt og ler højt, han er som sin Bror Preben nu, en meget mild lille en, bare man ser efter ham, smiler han over hele det lille Ansigt. Han begynder nu at vil løfte Hovedet for Preben og vil rejse sig op, det er en fremmelig lille Dreng. Preben taler nu fuldstændigt rent og fører en god Samtale med os nu, han har altid været en lille kernekarl til at tale.

23. februar. I Dag er lille Preben desværre bleven syg af den væmmelige falske Strubehoste, som er efter ham saa snart han bliver forkølet, men han havde 39,4 i Aften saa han er sløj og han ligger saa roligt i Sengen i Dag det lille Skind. Gud hjælpe ham snart over det. Lille Bent lader til at være en lille modstandsdygtig Karl for han har endnu ikke været forkølet selv om jeg og de andre har været det, han faar Hønsesuppe om Aftenen ellers føder jeg ham lidt endnu.

24. februar. I Dag har Preben det meget bedre, til Morgen var Temperaturen nede paa 37,4 og i Aften paa 36,8, men i Dag har han heller ikke været let at holde i Sengen, men det er nødvendigt for Hosten er slem og lyder uhyggeligt endnu.

26. februar. I Dag kom lille Busser op og det gik helt godt han er noget sløj endnu og har en del Hoste. Jeg har været i Kalundborg i Dag for at købe Gave til Præstens, sammen med fru Lund og Peder Olsens Kone, Sigrid passede Børnene til Peder blev færdig med Skolen og kunde tage sig af dem og det var ?ganske? godt.

2. marts. Nu er lille Preben da snart -ulæseligt- igen. Til Formiddag kam han farende ind i Stuen til mig og sagde ”Mor, Ræven har været her og spyttet Kokken ud igen”. Til Forklaring, Ræven tog sidste Sommer alle vore Kyllinger og 1 ælling i Sommerferien, det kunde han huske og af den grund havde vi ingen Hane; men i Dag var der kommen en herhen fra Naboens og da han saa pludselig opdagede at vi havde faaet en Hane, havde han saa draget den Slutning at Ræven maatte have været her og spyttet den ud. I Eftermiddag kom fru Lund og ville høre til Busser og kom med Paaskeæg og Slikkepind til ham. I Dag er lille Bent vist desværre begyndt at blive forkølet, det er jo forfærdligt kedelig at han nu skal til at ?løse? Preben af; men formentlig bliver det ikke slemt. Han har hostet mere end han plejer og har haft grøn ?savl?.

9. marts. Det blev Gudskelov ikke til saa meget med Bents Forkølelse, han er en lille Kernekarl; som ingenting bider paa. I Dag er han et halvt Aar og det har været et straalende Vejr og vi fik Chokolade og Boller og Vandbakkelser i Dagens Anledning. Vi gik en Tur til Landevejen og Preben cyklede hele Vejen paa sin lille Cykel det gik strygende baade op og ned af Bakken han er en helt lille Karl til at cykle. Nu er Preben heldigvis ovre sin Hoste og i fuld Vigeur igen.

30. marts. Langfredag. I Dag er lille Busser 3 Aar, Vejret er straalende Inge Daugaard var oppe at lege med ham. Om eftermiddagen var vi i Selskab hos Daugaards fordi -ulæseligt- var der. Af Hr. og Fru Daugaard fik han en Æske Byggeklodser af Fru Andersen en Sparebøsse med en Krone i, af Inge et stort Paaskeæg. Af Bent et Paaskeæg af Far et Par Strømper af Mor et par brune Sko.

31. marts. I Dag rejste jeg med de to kære Unger, over til Mormor og Morfar og rejsen forløb udmærket. Vejret var straalende, og lille Bent var saa god og Preben saa fornuftig og sød til at hjælpe mig. Morfar var i Odense at tage imod os. Moster Agnes fra Aalborg var ogsaa hjemme.

1. april. I Dag er det Paaskedag og vi er hele Familien inviteret til Moster Hille og onkel Johan og havde en dejlig Dag dernede og et yndigt lille Hjem havde de. Lille Bent er saa ualmindelig god. Fru -ulæseligt- og Moster Hille er helt vilde med Preben.

2. april. I Dag er vi samlet hos Morbror Svend og Tante Ingrid, der havde vi ogsaa en god Dag og ogsaa de har et yndigt Hjem. Og Bent tager dem alle med Storm, med sin Godhed og lille søde Ansigt, og Preben er helt vild med Morbror Svends Kyllinger som han lige kan tage og de sætter sig ogsaa paa hans Hoved og Skuldre han vil staa dernede hele Tiden. Om Aftenen gik Børnene og jeg med over til Moster Hille og logerede der om Natten.

3. april. Begyndte Dagen med Styrtebad og om Formiddagen kom Moster Agnes og hende og jeg var et Smut i Odense. Moster Hille passede Børnene, om Aftenen var vi alle samlet hjemme på Højbo hos Mormor og Morfar og havde en dejlig aften. Børnene er stadig saa søde og veltilpas trods Forandringen.

4. april. I Dag er Moster Agnes rejst til Aalborg. Vi har været hos Oldemor men Preben var bange for hende, Fordi hun laa i sengen, Oldemor er nu 90.

5. april. I Dag er jeg jo i Odense hos Moster Ellen at blive permanentkrøllet. Mormor passe de kære smaa.

7. april. I Dag rejste vi fra Fyn igen, mormor rejste med til Odense og forsatte til Aalborg. Rejsen forløb godt Hjem. Men det blev lidt sørgelig nyt vi fik. En lille Dreng, Jens er blevet kørt ned af en Bil og skulde i Kapel om aftenen.

8. april. I Dag er lille Bent 7 Md og det er det mest straalende og pragtfulde Sommervejr. Han bliver saa stor og sød og sidder nu op i Sengen og leger og stadig lige sød og god, den kære lille Skat. Preben bliver ogsaa saa stor og bliver saa fornuftig og hjælpsom og hjælper far med at slaa Brændsel. Han fører nu en helt fornuftig Samtale; den kære store Dreng.

21. april. I Dag er det Lørdag og jeg har da haft lidt travlt; men lille Bent har været noget af det sødeste, man kan tænke sig, han er altsaa altid god, men han plejer jo gerne at komme en lille Smut på om Eftermiddagen; men som sagt, det blev der jo ikke Tid til i Dag; men han var alligevel saa sød han har ligget i den lille Seng og leget og sov lidt ?Antraen?, han er en pragtfuld og kær lille Skabning og saa har han for første Gang siddet og leget i Legebordet. Preben er ogsaa sød han løber ude og leger og i Dag var her kommen Køer ud her ved Siden af og dem var han meget interesseret i. Ja, Gud ske Lov og Tak for saadanne to dejlige og velskabte Børn, de er i Sandhed en stor Velsignelse.

Anna med Bent og Preben i Værslev skole
april 1934

22. april. I Dag blev Børnene vejet, Preben vejede 22pd. Og Bent vejede 17 pd.

2. maj. I Dag er mine kære to Drenge bleven vaksineret og de var saa søde og flinke begge to. Jeg var ellers mest bange for Preben; mane han sagde ikke et Kny, han vilde have flere Kopper paa. Doktor Møller var inde at faa Kaffe bagefter.

10. maj. Kristi Himmelfartsdag. I Dag er vor kære Poder lidt sløje af Kopperne, de er ellers taalmodige og søde, men Kopperne er saa store og Armen rød, saa de slaar godt an. I Aften havde Preben ogsaa lidt Feber og vilde tildigt i Seng. Jeg slider ellers i Hovedrengøring i denne Tid og Børnene er saa gode og taalmodige saa det gaar helt godt. Far slider vældigt i haven som er saa køn i dette skønne Foraarsvejr, helt enestaaende Sommervejr saa tidligt, alt er en Maaned tidligere en normalt. Paa onsdag skal vi have Koppeeftersyn.

16. maj. I Dag har der været Koppeeftersyn, de var fine. Lille Preben har i Dag fra Syersken faaet sit nye Tøj, en yndig gul Bluse til sine søde Fløjlsbenklæder og et grønt Trikolinesæt, saa nu bliver den lille Mand flot i Pinsen.

Prebens koppeattest
Bents koppeattest


20. maj. I Dag er det Pinsedag men det er bleven en stor Skuffelse for mange for Vejret har været køligt med Byger. Lille Bent har for første gang været ude og cykle, Bent med mig og Preben med fader; men på grund af Vejret, cyklede vi kun rundt af Skovbakkerne, men Bent var glad for at cykle, han kiggede sig rigtig omkring, den lille kære Mand. Han har haft lidt ondt for Tænderne i Dag.

1. juni. I Dag er der gaaet hul paa Bents første lille Tand, han har et Par Dage om Dagen været en lille Smule <læseligt> men ellers om Natten sover han fra 5 Aften til 5 a 5 ½ om Morgenen. I Dag er det straalende Sommervejr. Peder har paa udflugt til Kongstrup Klinter og til Dyrskue med Børnene og jeg har haft travlt med at gøre rent i Køkken efter Maler han blev færdig i Dag, saa nu er Køkkenet lækkert. Det er Moster Estrids Fødselsdag i Dag. Lille Bent og Preben sidder nu i Sandet og leger hver Dag og den lille kan nu ogsaa rigtig gynge i Mikkel Hest og sidder i Legebordet og leger.

15. juni. I Dag cyklede vi til Melbye nye Skole, med en Bog, og Bent og Preben var med på Cyklerne. Det var Bent første lange Tur men han nød den rigtig og var saa sød og sov -ulæseligt- frem eller tilbage. Busser var ogsaa glad for Turen han legede rigtig med den lille, Ellen Margrethe, Lærer Nielsens har 2 smaa piger.

19. juni. I Aften skal vi op i Præstegaarden at spise til Aften og bagefter skal Fru Brønno og jeg til Motionsgymnastik jeg deltog for første gang. Busser havde sovet en lang Middagssøvn saa han klarede sig stolt hele Aftenen og lille Bent sov jo som sædvanlig hele natten, han er en lille Kernesvend. Trods det han faar Tænder i denne Tid sover han fra 6 Aften til 5.20 eller 30 hver Morgen. Nu har vi faaet Sele paa ham han rejser sig op i Sengen og Vognen, en Morgen var han kravlet ned af min Seng, det er en vældig lille energisk Karl, den samme lille Bent. Han sludrer ogsaa vældig løs. Han siger ”Mamma” og jeg tror, at det er bevidst for det er naar han ser en Kiks, som men han holder saa meget af; om Morgenen naar han er i Bad; er han saa jublende glad og han plasker med Arme og Ben saa Køkkenet sejler hver Morgen naar han er færdig.

22, juni. I Dag er der gaaet Hul for den 2 lille Tand; men det er i Overmunden, det gaar stadig let med at faa Tænder, gudskelov for det.

25. juni. I Nat har lille Bent haft en grim Hoste, minder desværre om Prebens Strubehoste, det er dog kedeligt, dersom ogsaa han skal have den at trækkes med. Nu hen paa Eftermiddagen er det meget bedre, med lille Bent, han har været i Sengen i Dag og har faaet Hostesaft med Kampferdraaber.

26. juni. I Dag er lille Bent rask igen gudskelov han er en lille Kraftkarl, der ingenting rigtig hænger ved.

27. juni. I Dag er den tredie lille Tand kommen igennem, det er den anden i Undermunden saa det gaar godt og smertefrit med at faa Tænder, saa det er jo dejligt.

6. juli. De sidste Par Dage har lille Bent været lidt sløj i Maven, det stammer nok fra Tænderne, men i Dag er det gudskelov bedre igen. Nu bruger Bent aldrig Sut mere det er snart en hel Md. Siden han har brugt den. Nu staar lille Bent ogsaa op i Vognen og Mikkel hest, han er helt stiv i Benene. Busser er saa glad ved Høns og Kyllinger og de smaa Svaleunger der er ude i Vaskehus og Skolegang. Lige da vi havde faaet Kyllingerne fangede han en og tog Hovedet af den, han ville slagte den, ligesom han har set sin Far gøre med Høns og Duer, men nu forklarede vi ham jo at de skulde jo ikke slagtes før de blev store. Saa gik der en Tid og en Middag tilfældig sagde Peder, Kyllingerne vokser godt nu, de er snart store nu, og vi aner ikke at Drengen lægger sig det bag Øret, og da vi saa havde spist, gik Preben saa ned til Kyllingerne og fangede saa en, og tog Hovedet af den. Da vi saa opdagede det, spurgte vi ham, hvordan det dog kunde være at han havde gjort det, det vidste han jo nok at han ikke maatte. Saa sagde Drengen ”Ja, men Far sagde jo at de var store nu”.

7. juli. I Dag er det syv Aar siden, at Far og jeg mødtes første gang. Og vi har fejret Dagen med at tage til Stranden. Vejret har været det mest straalende; man har kunnet tænke sig. Preben tør ikke rigtig gaa ud i det kolde Vand, han siger at han ikke kan lide det lange Vand. Lille Bent er nu helt i Slaget igen og har været saa sød paa Turen. Lille Bent har faaet nyt Tøj og Laksko og vor Fader har faaet nyt Tøj og Frakke, Slips Strømper og Sko, saa han skal rigtig være flot i Sommerferien.

11. juli. De sidste Dage har vi cyklet i Gisseløre at bade, det ha været pragtfuldt Vejr. Preben var igaar ude at faa den første Dukkert, men ham er ellers bange endnu for Vandet. Bent elsker at sidde og rode i Sandet. Han har i Dag faaet hul for 5 Tand og staar nu helt ret op i Vognen og begynder nu at vilde rejse sig alle vegne.

22. juli. I Dag rejste vi til Aalborg i et dejligt vejr; det var en dejlig Sejltur til Aarhus og hele Rejsen forløb godt og Børnene var saa søde, Bent sov slet ikke paa hele denne lange Rejse. Moster Agnes og Onkel Jørgen havde en ganske dejlig Lejlighed ned alle moderne Bekvemmeligheder og pragtfuldt Badeværelse. Der var Gæster da vi kom og vi fik en flot Middag.

23. juli. I Dag var vi en Tur gennem Skovbakkerne i Kilden og paa Strøget og Preben og Bent blev kørt i Barnevognen og de var saa begejstrede og nød rigtig Bylivet, Bent plejer ellers gerne at sove, naar han kører, men han kunde nok se at det var noget andet en Værslev. Moster forkæler dem rigtig, vi var ogsaa oppe i det store Udkigstaarn.

24. juli. I Dag er det Morfars Fødselsdag og vi fejrede den med Chokolade. I Dag blev Preben og Bent polyfotograferet og der efter var vi en tur i Tivoli i Nørresundby, om aftenen passede Moster, Preben og Bent og Eskjær var med Peder og jeg i Kilden vor der var Legestue, det var gammeldags aften og det var meget morsomt.

25. juli. I dag passede Moster Agnes, Preben og Bent hele Dagen og var inde og hente Billederne. Peder og jeg tog med 7 toget til Skagen og havde en dejlig Dag, deroppe på Grenen og i Klitterne ved gamle Skagen, Klidtgaarden og den tilsandende Kirke og den nye Kirkegaard. Det var mægtig interessant. Kom saa hjem, med et 9 ½ tog og Moster havde dejlig Middag til os.

26. juli. I Dag satte vi igen Ungerne i Vognen at køre til Byen og saa Ellen Marsvins gaard og Slottet og var i Jens Bangs Vinkælder. Om Aftenen kom Faster Dagny til Aalborg i Bil og inviterede os alle til Blokhus at spise til Aften på Bellevue. Preben og Bent var med og var saa søde. Bent fik sin Daabsgave af Faster Dagny, bestaaende af en Sparekassebog med 25 kr. Menuen bestod af Silde anretning – Gaasesteg og Is, Snaps og Øl. Efter Hjemkomsten til Aalborg Rosenvænget 2 drak vi Kaffe efter en helt igennem vellykket Dag.

27. juli. I Dag maatte Moster ogsaa være hjemme med Bent og Preben og de er saa glade for Moster saa det gaar udemærket. Fru Jensen Værtens Kone i Huset de bor er ganske mild og væk i Bent, hun synes han er den sødeste Unge paa Jorden. Eskjær havde Fridag i Dag og tog med os til Rebild Bakker, det var en pragtfuld og skøn Tur, vi saa ogsaa det nye Blokhus som lige var bleven indviet ved Rebilfesten 4. Juli.

28. juli. I Dag er desværre vores dejlige Ferie Slut i denne skønne Stad, Aalborg. Peder skulde hjem til Værslev at synge, men vi fulgtes saa ad til Aarhus og jeg fortsatte til Fyn, det vart en streng Tur alene, Bent er lige i den værste Alder at rejse med nu, og saa blev det et kedeligt Regnvejr. Børnene var glade for at komme hjem til Mormor og Morfar.

31. juli. I Dag kom Estrid med Inge og Ruth og de smaa Fættere og Kusiner morede sig gevaldigt sammen. Inge og Preben laa sammen om Natten og det gik storartet.

1. august. I Dag er det Regnvejr saa vi maatte køre i Bil ned til Moster Hille og Svends hilste lige paa. Moster Hille helt vild med Børnene, Busser er ogsaa utrolig glad for Moster Hille.

2. august. I Dag er det Morbror ?Svendses? Fødselsdag og hele Familien var der, vi havde en Bil hjemme fra Højbo. Børnene legede godt sammen, det er er en Skam at de skulde skilles saa hurtigt.; men Estrid kunde jo ikke være længere der hjemmefra.

3. august. I Dag har Preben faaet Skoldkopper og maa ligge i Sengen, det var jo kedeligt nu i Ferien; men han er temmelig taalmodig og har ligget paa Divanen i Stuen. Moster Hille er hjemme om Eftermiddagen og legede med ham, det hjalp jo svært. Og om Aftenen at Preben skulde bede Aftenbøn, sagde at nu skulde han bede alene, for det kunde de smaa Kusiner gøre, og han begyndte jo med ”Nu lukker sig mit øje. Gud Fader i den høje Skorsten” skyndte han at sige.

5. august. Regnvejr det meste af Dagen. Tante Ingrids Fødselsdag. Preben ligger endnu i Dag. Bent rejser sig nu alle Vegne og -ulæseligt- rask rundt, saa nu bliver det strenge at passe paa ham, for han farer rundt i alting. Om eftermiddagen kom Hille og Johan og Ellen og Egon hjem.

7. august. I Dag er Busser kommen op igen og nyder det rigtigt, han er saa glad for Mormor og Morfar. Peder og jeg var en tur i Odense paa Indkøb og lille Bent havde vi med ned til Moster Hille som passede ham medens vi var i Staden.

8. august. I Dag fik vi Billederne af Børnene, de var rigtig gode, om Aftenen var alle Søskende til Middag hos Morbror Svend og Tante Ingrid. Bent og Preben søde.

9. august. I Dag er lille Bent 11 Md. Og han er en dejlig stor kraftig og rask Gut; men strenge at passe nu. Far passet Bent i eftermiddag for Mormor, Preben og jag var i Zoologisk have. Aah hvor Preben nød den Tur han var vildt begejstret for alle Dyrene og han var ogsaa oppe at ride paa en lille Pony og bagefter sejlede vi paa Aaen og kørte med Sporvogn, saa det var en stor og Begivenhedsrig Dag for den lille Mand. Og saa fik han af Mormor en fin Slipover og en hvid Alpehue.

10. august. I Eftermiddag var Peder og jeg paa Cykel og havde baade Bent og Preben med, over at hilse paa Oldemor og Onkel Jenses og nede ved Rosa i Aasum og om Aftenen til Middag hos Moster Hille og Onkel Ljohan som Preben siger; men om Aftenen blev det slemt Regnvejr, saa vi maatte have Bil hjem.

11. august. I Dag er Ferien saa slut hos Mormor og Morfar og Rejsen gjaldt saa Værslev igen. Rejsen forløb godt. Børnene var glade for at komme hjem til alle deres Legesager. Preben vilde næsten have det hele med i Seng.

18. august. I Dag gik Turen til Karise, Børnene var søde og Farfar var paa St. og hentede os i Hestekøretøj, rigtig en oplevelse for Børnene. Bent kunde nok se at det havde han ikke været ude for før.

20. august. I Dag kørte vi Faster Signe til Strøby Kro, hvor hun skulde servere. Vejret var dejligt og vi kørte af Vallø hjem. Preben nyder rigtig ?Landeriet? nede hos Farfar og han elsker Rap og tumler meget med ham.

21. august. I Dag kom Faster Frida hjem og kunde kende hende. Bent har haft lidt ondt i Tænderne i Dag, men nu er den 8 Tand ogsaa kommen igennem. Bent kravler nu rask, med lynets Fart og rejser overalt og staar alene, saa nu kommer der en strenge Tid for mig.

22. august. I dag kørte Farfar en Tur for os til Vemmetofte Kloster og Strand og derfra til Fakse Ladeplads det var en smuk og dejlig Tur. Preben havde ondt i Maven, han havde spist for mange Blommer, men ellers var de saa søde.

24. august. I Dag slutter vi saa ferien og drog af Værslev til igen. Det er jo ogsaa rart at komme hjem igen og komme i de gamle Folder igen.

2. september. Ja nu er vi saa i de gamle Folder igen. Men det er nu en drøj tid for mig at faa Arbejdet gjort; for Bent er på Færde alle Steder trækker Stole og Skuffer ud og kravler op af Trappen og falder ogsaa ned af den og skruer med Radioen. Det er jo en rask gut, helt igennem. Og man skal jo ogsaa være taknemmelig naar de er raske og rørige. Preben er jo nu en stor fornuftig Dreng, det hjælper jo, naar de naar den alder. De er jo begge et Par prægtige Drenge og søde er de jo begge to.

9. september. I Dag er det lille Bents 1 Aars Fødselsdag og det er straalende Vejr. I gaar kom Mormor og Morfar for at fejre Fødselsdagen. Børnene er vældig glade for Mormor og Morfar, saa det er en hel Fornøjelse at se. Af Mormor og Morfar fik Bent et Sæt Tøj. Af Moster Agnes et Forklæde og et Spisesmæk. Fra Mor og Far en Pyjamas fra Bror Preben en Æske Cigar. Vi havde saa Chokoladegilde om Eftermiddagen (Bent blev vejet i Dag og vejede 21 pd.). Der var Hr. og Fru Daugaard som Bent fik fra et sæt Legetøj bestaaende af Sigte, Skovl og Forme. Fru Andersen en Tromme, saa var her Fru Sørensen hendes Datter og Svigersøn, saa vi havde en god Eftermiddag, saa fik de Vin og Frugt inden de drog af sted.

15. september. I Dag er Mormor og Morfar desværre rejst. Hvor har Børnene dog været glade for dem i disse Dage og Vejret har været straalende skønt. Vi kommer til at savne de kære 2 meget.

19. september. I Dag har jeg strøget Storvask og Bent er jo strenge at passe for det er jo en rask og energisk , men dygtig lille Gut, jeg havde jo sat ham ud til Hønsegaarden i sin Vogn, der holder han jo meget af at være; men til min store Skræk og Rædsel hører jeg pludselig at -ulæseligt- og Drengen havde væltet Vognen med alle fire Hjul i Vejret, men gudskelov var der ikke sket noget med Drengen, han græd ikke længere til jeg fik ham halet frem, og næsten samtidig fik Preben sin Finger i klemme i en Dør, saa Tommelfingeren blev helt tyk, men han er jo ogsaa en rask gut, saa han tog det jo ogsaa som en lille Mand; Forleden Dag jeg vaskede saa jeg pludselig Preben oppe i ?Toppen og Tørrekedlen?. Jeg blev vel nok forskrækket; men jeg fik ham da ned i god Behold. Siden Morfar har været her, Preben gik nemlig nogle gange med Morfar ud at gaa en Tur bl.a. besøgte de ogsaa Bent vor Nabo og nu kan jeg ikke holde ham hjemme længere, hver dag skal han en Tur hen at se Bents Dyr, han elsker jo Dyr.

21. oktober. I Dag rejste vi til Fyn og Morfar hentede os i Odense i sin nye Bil. Drengene nød rigtig Rejsen, Vejret var mildt.

22. oktober. I Dag var vi oppe at bese Taagerud Lærerembede; Men det blev en stor Skuffelse da den var i elendig Tilstand og vor Far trak da ogsaa sin Ansøgning tilbage. Preben nyder rigtig Landlivet, det er lige noget han kan fa af. Han besøger ogsaa Selv Larsens. Bent begynder nu at trippe af sted det lille søde Puds.

26. oktober. I Dag kørte hele Familien i Bil til Trunderup at besøge min farbror Christian, vi havde en god Dag. Børnene var saa søde. Moster Hille er baade bent og Preben helt vilde efter; Hun kommer hjem hver dag og leger med dem.

27. oktober. I Dag er ferien saa Slut og Rejsen gi til Værslev igen. Bent var strenge at rejse med i Dag for han var saa søvnig; men var jo alt for optaget af alt paa Turen, at han jo slet ikke fik Tid til at sove; men hjem kom vi jo da.

28. oktober. I Dag har Bent rigtig begyndt at slaa sig løs, med at gaa, han gik næsten helt over Køkkengulvet og har rigtig Mod til at mase paa, saa det kommer nok snart rigtig med ham, men (naar) det skal jo gaa rask, kravler han jo paa fire. Bent siger og Da til Goddag og desuden er han saa flink til altid at sige Tak i Begyndelsen hviskede han det; men nu siger han højt ”Tak”.

3. november. Det er helt utrolige Fremskridt Bent har gjort med at gaa. I gik han ude fra Gangen over Dørtrinet uden at holde ved, og over til Spisestuedøren gennem Køkkenet, uden at falde. Han kravler heller ikke mere nu, uden naar det skal gaa rigtig rask.

30. november. Ja, nu løber Bent i Trav over det hele, han er meget dygtig til at gaa, men forfærdelig strenge at passe, forleden Dag havde han skubbet Døren op til Spisestuen, medens jeg var ude et Øjeblik, havde væltet en Søgle Blomster og Potte og underkop er helt knust, et Billede var ogsaa gaaet med i Købet.

1. december. Nu fra i Morgen faar jeg en lille Pige, hver anden Dag naar hun ikke er i Skole, til at passe lidt paa ham, det er ogsaa haardt tiltrængt. Han kravler ogsaa op paa Loftet, kravler op paa Stole og Borde. Det er en rask lille Gut af alderen. I disse dage har vi alle en lille Smule Snue og forleden Morgen Preben vaagnede med stoppet Næse, spurgte han forundret ”Mor hvem har laaset for min Næse”. Ja, det er et Par dejlige Drenge, store og kraftige bliver de begge to.

14. december. I Dag er der en stor Kindtand kommen igennem paa Bent, han har haft nogle knopper paa Kinden.

21. december. I Dag har Preben og Bent været med deres Far henne i Huset og stille ?Salen? op til Børnenes Dilletant; men det var koldt og Preben kom hjem og var sløj, og jeg tog Temperaturen, som var 38,5.

22. december. 38 til Morgen og han har befunden sig helt godt hele Dagen; men jeg fik jo en Forskrækkelse da han havde faaet 39,7 til Aften. Natten forløb gudskelov roligt og næste Morgen var han igen på 38; men op paa Dagen faldt den til 37,3.

24. december. Ja, lille Preben har ligget til Kl. 3, saa fik han lov at komme op og han befandt sig helt godt. Vi havde en god Juleaften; med Flæskesteg og Ris a la mande. Af Julegaver fik Peder og jeg en Blomsterkurv hos Daugaards en Blomst af Præstens. Peder fik fra Preben Lærerens Lommebog fra Bent et Par Handsker fra mig en Vinkaraffel. Jeg fik fra Preben og Bent en Terrin og en Sovsekande, fra Peder en Vinkaraffel. Preben fik en Kasse med forskellige Marcipan og Chokolade figner fra Inge Daugaard, en Svitters fra sin egen lille Mor en Bil og et Ur fra sin Far. Billedbog fra Inge og Ruth en dito fra Præstens. Lille Bent fik en Mølle fra sin Far og en ?Overall? fra sin lille Mor, Hund fra Præstens.

Juledag. I Dag Kl. 10 kom Moster Agnes og Onkel Jørgen fra Aalborg at besøge os., det har heller ikke været her siden Preben var i Kirke. Far fik fra dem en Flaske Snaps, jeg fik en ?Servit? Preben et Par Kamelhandsker og et Halstørklæde lille Bent en Pyjamas. Kl. 12 kom Mor og Far kørende i Bil og havde Hille, Johan og Helge med herover. Fra Mormor og Morfar, fik jeg en Glaskageskaal en Sovsekande et Par Handsker og Halsvarmer. Preben fik Strømper og Uldtrøje og et par Laksko; fra Moster Hille fik han en Kop. Bent fik fra Mormor Strømper og Uldtrøje. Jeg fik en Holder til Kaffekande som baade gjaldt for Tallerken og holdt Laaget. Vi havde en god Dag. Vejret var pragtfuldt. Middagen bestod af Tarteletter og Flæskesteg Ris a la mande og et glas Vin.

2. juledag. Efter Frokost kørte Mormor og Morfar igen, de var bange for at det skulle blive glatte Veje; saa nu er vi ene igen. Om Aftenen var vi til Juletræ i Forsamlingshuset, Børnene opførte Komedie; Rektors Svedetime, og sang flerstemmige sange og saa var der 5 Nisser til at dele Godterne ud. Preben morede sig godt og Bent var til Kl var 9 derhenne og var saa oppe og var mægtig interesseret i alle de Mennesker og Musikken. Kl godt 11 gik jeg hjem med Børnene.

27. december. I Dag har Preben og jeg været i Kalundborg jeg fik et Par Spadseresko. ?Erna? passede Bent. Vor Far ligger i Sengen i Dag og er lidt sløj i Maven oven paa Juletravlheden.

28. december. I Dag skulde vi til Aktionærenes Juletræ. Peder skulde læse op og lege med Børnene om Træet; men jeg synes Børnene havde bedre af at blive hjemme, det er jo aldrig vant til at være oppe om Aftenen og jeg blev hjemme hos dem.

31. december. Jeg glemte nogle af Julegaverne. Lille Bent fik 2 fine broderede Spisesmæk fra Moster Agnes fra Hr. og Fru Daugaard fik vi en Blomsterkurv og Bent fik 2 Heste og Preben en Hest og et Spil Kugler. Lille Bent har nu faaet en Kindtand mere igennem. Og han siger nu Da og Tak og bukker som nogen Kavaler, hvor er han yndig at se paa, det lille Nummer; han skal jo bukke naar han ser Store Bror gøre det. I Aften var hele Familien oppe hos Pastor Brønnos at spise til Aften og der var saa Midnatsgudstjeneste hvilket var meget højtideligt og en god Maade at begynde det nye Aar paa. Lille Preben og Bent var saa søde hele Aftenen. Og vi havde en hyggelig Nytaarsaften.

Nytårsdag 1935. I Dag har det været en opklarende og mild Dag. I Aften skulde Far læse op ved Socialdemokraternes Juletræ, men da Børnene var trætte og lille Bent havde en Smule Snue, blev jeg hjemme med de kære smaa.

18. januar. I Dag fylder vor lille Far 36 Aar og vi har da haft en lille Middag for Vebers og Præstens. Nu er vore kære Drenge da raske igen, de har ligget nogle Dage med Bronchitis og Bent har faaet den 4de store Kindtand igennem. Og den kære lille Unge; begynder nu at sige Moa og Bar til Mor og Far.

13. februar. I Dag bliver Mor 31 Aar. Præstens og Vebers var her om Aftenen, Daugaards kom ikke paa grund for Fru Daugaards Moders Død. Den 9 ds var Moster Ellen og Egon en Tur heroppe; men lille Preben var desværre lidt sløj og ligger nu med lidt Feber og Hoste, men det er allerede bedre nu. ?Derimod den lille tykke kan bedre klare sig? Det vel nok en lille Guttermand med Krudt i. Preben er nok en stor og kraftig Dreng; men er alligevel sart af konstitution.

24. marts. I Dag blev Preben pludselig syg med høj Feber, 40 Gr. I Temperatur og næste Dag hentede vi Læge, det blev nok til Mæslinger.

28. marts. Lille Preben har været meget syg, med temperatur paa 40 og ligget helt stille hen, og han har ikke en Mundfuld Mad. Fru Daugaard kom med en Dl, Hindbærsaft og det er det eneste han vil drikke, ikke engang Sodavand, Appelsiner og Chokolade interesserer ham det allermindste men i Dag har Mæslingerne begyndt at slaa ud.

30. marts. I Dag er det lille Prebens Fødselsdag, men det maa han jo fejre i Sengen. I Dag faldt Feberen fra 40 til 37,8 saa det var en god Fødselsdagsgave; men han er jo meget mat og træt, han har ikke faaet en Mundfuld Mad i 8 Dage nu. Kun drukket Hindbærsaftevand. Men nu haber vi at det maa gaa fremad.

Fra Præstens fik Preben et stort Paaskeæg fra Daugaards 2 fine Billedbøger til over 5. Kr. Fra Moster og Onkel i Aalborg en mægtig stor flor Luxusbil. Bent bliver ved at vil have fat i ?Babutten? det er altsaa den mest komiske lille Trold, den samme lille Bent. Han har nu faaet Hjørnetand igennem. Og tænk en Dag Bent gik ude i Køkkenet og havde faaet Bukserne af og skulde paa Potten; men til vor Store rædsel saa vi pludselig Drengen staa og tisse ved Vandspanden og siger pludselig ”Tiis” og inden vi kunde forhindre det, tissede Drengen i vores Vandspand. Saa der maatte jo nu en stor Hovedrengøring til inden den kunde benyttes som Vandspand igen.

Bent begynder nu at sige forskellige Ting og han skal nok faa os forklaret ved Tegn og ?underlige Gerninger?, hvad han vil og mener. Det er en kvik lille Fyr. Naa, jeg kom bort fra Prebens Gaver af mig fik han et Sæt Undertøj og sin far et Par hvide Sko., fra Erna fik han en Æske med en Gaard af Pap, af lille Sonja et Paaskeæg. Der var Præstens og Daugaards til Chokolade.

1. april. I Dag er Preben feberfri; men endnu mat og sløj og uden Appetit; men nu kommer det forhaabentligt snart med ham. Doktor Friis, ?hviskede? os med at Bent ogsaa fik Mæslinger; men endnu er han da spillevende. Det er saadan en sund Dreng, han er ogsaa saa brun allerede.

2. april. I Dag har Preben det bedre og jeg tog til Kalundborg at faa 6 Tænder ud i Undermunden, det var en frygtelig Omgang, de var ikke bedøvede ordentlig.

3. april. I Dag kom lille Preben op; men er jo noget mat.

4. april. I Dag er lille Bent sløj, saa nu bliver det nok til Mæslinger. 38,5 Morgen 40 Gr. Om Aftenen. Og Preben er meget hævet i Ansigtet.

6. april. I Dag har jeg ringet og talt med lægen om Prebens hævelse og han vilde da ned at se ham, for det kunde jo være Nyrerne men det var det gudskelov ikke og han fik saa noget Jern og Levertran til at komme til Kræfter paa, ja Mæslingerne er nu en Kendsgerning paa lille Bent. Det er en værre lille Krop at holde i Sengen selv om han har 40 i Temperatur er han lige livlig for det og springer af Sengen bare vi vender os fra ham et Øjeblik. Saa jeg havde mit Mas med at styre ham, men Erna er i Skole. Jeg synes lige at jeg kunde løbe over i Vaskehuset efter en Balje til at koge hans Tøj i; men jeg var ikke mere en kommen derover før Drengen var sprungen op og i farten tabt Pyjamas Bukserne og Ble og til min store Rædsel saa jeg den lille Krop staa ude paa Trappestenen og ringe paa (Didongen) som han elsker; paa bare fødder og bar Mølle med en Temperatur paa 40 og i en hundekulde, det kan vel nok være at jeg blev forskrækket. Nej det er en hel Tortur at holde den Dreng i Sengen.

8. april. I Dag er de ved at slaa godt igennem.

9. april. Nu er han helt udslaaet over det hele; bleven feberfri i Dag. Ja jeg er jo ellers gaaet glip af alle Konfirmationerne i Aar, jeg kunde jo ikke gaa fra dem.

12. april. I Dag tog vi Bent op for det er umuligt at holde ham i Sengen længere. Preben begynder nu ogsaa at se lidt bedre ud igen, selv om Appetitten ikke er den bedste endnu. Bent har slet ikke ?gaaet? fra Kosten selv om han var syg.

13. april. I Dag var Vejret dejligt og de var begge ude et lille Øjeblik.

17. april. I Dag er det vor 5 Aars Bryllupsdag; men vi har jo haft travlt paa grund af Paasken i Morgen.

Skærtorsdag. Ja jeg har jo ikke kundet tage Børnene ud at cykle endnu og af den grund kom barberen herned i Dag og klippede gutterne og vor Far og de blev jo fine alle til Hobe. De er ogsaa blevet vejet. Preben vejede 37 pd. Og Bent 22 pd., det er et par store kraftige Drenge og nu begynder de ogsaa at blive sig selv igen.

Langfredag. I Dag cyklede vi en tur i Snevris Skov om aftenen blev det regnvejr.

21. og 22. juni. Ja det kniber desværre med at faa Tid til at føre Dagbogen frem. Ja, i Dag har vi lidt en stor Skuffelse. Børnene har Udflugt til Lillebæltsbroen og Odense i 2 dage og Meningen vat at Bent, Preben og jeg ogsaa skulde med, men saa i Odense vilde Mormor og Morfar hente os i Bilen og Moster Ellen tage med Peder i Stedet for mig og være ham behjælpelig med Børnene. Og vi skulde saa have 2 dejlige Dage hjemme hos Mormor og Morfar, det havde vi jo gaaet og glædet os længe til; men ak og ve, i aften fik Preben pludselig 39,4 i Temperatur og var meget sløj og om Morgenen Kl. 6 var den 38,7; men inden vor far skulde afsted Kl. 9 var den faldet til 38,3; men vi turde jo ikke vove at tage afsted. Og vi græd jo vore modige Tårer baade Preben og jeg; men det hjalp jo ikke de drog af sted i det mest pragtfulde Vejr; man kunde tænke sig.

Og til Aften var Preben fuldstændig feberfri og spiste godt. Om Natten var Hr. Daugaard, saa elskværdig at ligge her paa Sofaen om natten, da deres Svigerdatter var der pa Besøg og det var jo betryggende, at man ikke var ene her og vi fik en rolig Nat og til Morgen var Preben ogsaa feberfri og stod op og var helt i Slaget igen, saa det har jo kun været et øjeblikkelig Ildebefindende saa det var jo dejligt, at man ikke kom med; men det bedste er selvfølgelig at Drengen er rask igen.

Bent og jeg er lidt forkølede i Dag. Det er ogsaa et pragtfuldt Vejr i Dag, saa de har rigtig nok været ualmindelig heldige og nu er vi spændt på at vor Far kommer hjem kl. 8; om hvordan det er gaaet. Jeg fik Brev fra Mor i dag og de havde vel nok været skuffet over, at vi ikke var med og Moster Hille ikke mindre; de havde jo rigtigt glædet sig til at se Drengene, so de jo ikke har set siden Jul. Preben er ellers bleven til at se saa rask og godt ud og lille Bent er jo en hel Kraftkarl, brun som en neger og han jo lært at sige Mormor og Morfar ligesaa rent. Han siger snart alle ord efter; men endnu er han ikke begyndt at sige Sætninger; men han kan nok faa os forklaret ved Tegn og underlige ?gerninger?, det er en rask lille Gut. Preben gaar nu omtrent regelmæssigt tillige med de smaa. I Dag til Formiddag da vi var i Brugsen, cyklede Preben med Bent paa deres lille Trecykle og det gik fint, de er nu et Par ualmindelig søde og raske smaa Drenge.

17. juli. Rejste vi til Fyn paa Sommerferie. Rejsen gik udmærket. Børnene nød rigtig Turen. Og der var stort Familieselskab hjemme hos Morfar og Mormor.

18. juli. Næste Dag skulde vor Far på Kursus paa nr. Broby Efterskole i 6 Dage, det var Sløjtkursus og Peter lavede et Rygebord, 1 Søjle en Bakke og en Papirkurv.

19. juli. I Dag blev Preben syg og fik 39,4 om Aftenen.

20. juli. Temperaturen om Morgenen 38,5 om Aftenen…

21. juli. I dag var Preben feberfri og kom op igen da vor far kom hjem og besøgte os. Farbror Christian (Mads Madsens bror Christian Madsen) kørte i Bil for vor far hjem, han bor nemlig hos min Farbror -ulæseligt- paa ”Enghavegaard”.

22. juli. Til Morgen skulde Morfar hente Moster Hille og Johan, fra deres Sommerlejr i Falsled. Børnene og jeg tog med i Bilen og Preben og Bent var jo henrykte for at komme ud at køre i Morfars Babut, som Bent siger. Om Aftenen var Bent sløj og havde 39,6 men sov godt hele natten og næste Morgen var han nede på 37,5 og saa sov han hele Formiddagen og kom derefter -ulæseligt- og var i Slaget igen. Moster Ellen blev syg i Dag ogsaa.

24. juli. I Dag er det Morfars fødselsdag og hele Ungdommen i Familien er samlet. Preben og Bent legede rigtig med de smaa Næstsøskendebørn. Ellen meget syg med over 40. Saa Mormor og jeg havde rigtigt travlt. Peder kom hjem fra Kursus.

25. juli. I Dag kørte Morfar os ud at faa Børnene polyfotograferet og saa var vi lige nede at hilse paa Rosa og Mamse. Bent fik en Bold imedens han blev fotograferet og da vi skulde gaa vilde Drengen jo ikke af med Bolden og han skreg i vilden Sky og vi maatte ta hen at købe -ulæseligt- en Bold til dem; men Bent havde jo allerede smidt sin bort inden vi var hjemme ved Mormor igen, saa han fik jo ikke megen glæde af den.

28. juli. I Dag kørte Morfar for os til Holev, og Børnene var saa søde hele dagen. Bent siger snart alting. Og de er jo glade for at være hos Mormor og Morfar.

30. juli. I Dag var i Birkende til stort Selskab og vi besøgte ogsaa Tante Marie, hun har faaet et yndigt Hjem. Børnene var vaagne lige til vi kom hjem kl. 12, de er blevet helt udsvævende i Ferien de smaa Trolde.

31. juli. I Dag er jeg i Odense at faa nye Ruskindssko og en fin ny Kjole til Stockholmsturen. Om Aftenen var vi nede hos Morbror Svend og Ingrid at spise Kyllingesteg og Melon. Og Preben spiste Melon til den store Guldmedalje.

1. august. I Dag er vor far cyklet til København, han skulde ind at høre Sangkoret, De danske Lærers Sangkor, som skal synge i Stockholm.

2. august. I Dag er vi i Tvinde til Morbror Laurits Fødselsdag, der var jo stort Familieselskab. Moster Estrid var ogsaa dernede og de smaa Kusiner Inge og Ruth og Preben og Bent legede rigtig med de smaa Kusiner, de var saa glade for hinanden.

3. august. I Aften var vi neden ved Moster Hille, at aflvere lille Bent, som Moster skal passe medens vi rejser. Det var strenge at tage fra den lille Mand, men han var saa sød, da vi tog af sted og han vaagnede næste Morgen, og var i saa godt Humør, han savnede ikke sin Mor saa meget, han var saa glad for Moster Hille, som han siger.

4. august. Op kl. 5 og rejste til København, Preben sov sødt da jeg tog af sted, han skulde jo være ved Mormor og Morfar. Peder hentede mig i Bil ved Hellerup St. og saa til Maglegaardsskolen vor Peder boede. Og saa paa Udflugt til Grundtvigskirken og Vangede ny Skole, et helt Funkispalads -ulæseligt-, og naar vi saa sammenligner med vor gamle Skole i Værslev, er det jo forfærdeligt at tænke paa, at Forskellen er saa stor i By og paa Land. Bagefter ud på Bellevue Strandhotel at drikke Kaffe. Saa skulde Sangerne hjem at øve 1 Time under Ledelse af Organist Ribens, det var meget interessant at overvære saadan en Sangtime. Derefter spise til Aften og tidligt til Ro.

5. august. I Dag op før Kl. 4 og med Malmøbaaden Kl. 5, god tur til Malmø. Strenge Jernbanerejse til Stockholm, Ankomst Kl. 4, og saa spiste vi til Aften og saa lidt paa Byen bla. Kongeslottet – Storkyrkan og Rigsdagsbygningen. Hjem til vort Logi Kl. 10, godt trætte, vi havde et dejligt Værelse i Døblnsgatan 5. Vi sov godt, det var dejlige Senge, pragtfuldt vejr har det været.

6. august. Synge i Konserthuset paa Høtorget Kl. 8. Saa var Aabningsmøde i Blasieholmskyrkan Kl. 10, men det kom vi ikke ind til, der var ikke Plads til alle Mødets Deltagere ca. 5000. Og vi var til dem der ikke kom ind. Om Aftenen var der Stor Fest paa Stadshuset. Byens Velkomst til os. Det var en dejlig Fest. Der blev serveret Smørebrød og Kaffe og der var Sang af ”Danske Læreres Sangkor”  ?vor vor Far med?.

Peder i Sverige
under det Nordisk skolemøde 1935

7. august. Om Formiddagen paa Skoleudstlllingen i Adolf Frederiks Folksskola, derefter Frokost og Kl. 2 paa Udflugt til Upsala som gik med Elektrisk Tog til gl. Upsala, hvor vi saa den gamle Kyrka og derefter fik vi ægte Mjød, so smagte godt, men man blev tørstig efter det. Derfra med Tog til Upsala og saa den pragtfulde Domkyrka, Universitetet, Biblioteket og derefter en fin Middag for Mødesdeltagere fra alle Nordiske Lande, alle Nationers Nationalsange blev synget, saa det var meget festligt og gemytligt. Hjem igen Kl. 12.

Peders nål fra det
Nordiske skolemøde 1935

8. august. Tidligt op at synge ude på Skansen til Kl. 8. Tog med Skib til Saltsjøbaden, en pragtfuld Tur. Spiste fin Lunch paa et flot Badehotel det var dyrt; men dejligt. Om Aftenen Kl. 6 til Skansen til Afslutningsfest hvor ”Lærernes Sangkor” sang, derefter serveredes kaffe i det grønne. Og saa var disse dage slut her i det skønne Stockholm.

9. august. Hjemrejse fra Stockholm Kl. 7 og i København Kl. 6, vi spiste da til Middag paa banegaarden og saa Kl. 8 tog jeg med Tog til Odense hvor jeg kom Kl. 12 ½, tog en Bil ud til Moster Hille og lille Bent, havde været saa sød og god og vilde ikke kendes ved sin Mor igen, men da det gik op for ham hvem det var, der var kommen blev han jo alligevel glad, det lille kære Menneske. Vor Far tog jo til Værslev, han skulde hjem at synge i Kirken.

10. august. Til Formiddag var Bent og jeg med Moster inde i Odense. Kl. 4 cyklede vi ud til Mormor og Morfar og Lille Preben var i bedste Velgaaende. Moster Agnes og Eskjær var lige ankommen til Højbo paa Ferie.

14. august. Hjemrejse til Værslev, vor far har vært i Karise, siden i Søndags, men jeg havde ikke lyst til at rejse derned, alene fra Fyn, saa vi blev hos Mormor. Bent er saa strenge at rejse med, det er jo en lille levende Fyr, der er paa Færde alle steder. Rejsen herhjem gik godt, vor Far var hjemme at tage i mod os. Daugaards hentede os paa St. Og det var jo dejligt at være hjemme igen, efter 4 Ugers Forløb.

19. august. I Dag havde jeg Storvask og Preben skulde pumpe mig en Spand Vand; men i Stedet havde han siddet og fyldt Sten i Pumpen og da jeg kom og skulde hente Vandet, havde han ikke faaet noget Vand i Spanden, og da jeg skulde til at pumpe, ville den jo ikke give Vand og vi maatte saa have Bud til Smeden og jeg stod med min Storvask uden Vand og Pumpen blev ikke færdig før 2 ½ og ved den Tid plejer næsten at være færdig med Vasken. Saa det var jo saa en slem Streg i Regningen, han havde lavet for mig. De er ellers saa glade for at være hjemme igen, Bent savner en Del Moster Hille, han taler meget om hende.

4. september. I Dag kom Preben uheldigt af sted. Deres Barnepige har -ulæseligt- i denne Uge og som følge deraf ikke kunde passe dem. Og jeg har travlt med Syltning og andet. De legede ude i Gaarden og Preben havde faaet fat paa en Kasse, som han hoppede ned af, derude paa de væmmelige Brosten i Gaarden, og han slog da Panden ned flængede en stor Trekant, det saa hæsligt ud og jeg maatte øjeblikkelig tage til Lægen og faa det sat sammen med en Klemme og han fik en Serumindsprøjtning. Preben var saa flink nede hos Lægen, han sagde aldrig et Kny og Fris sagde da ogsaa ”Du er da jordens dejligste Dreng”.

5. september. I Dag er Preben bleven sløj og er saa frygteligt hævet i Ansigtet og havde da 39,6 i Temperatur. VI ringede da til Lægen, men han mente det var Slaget og vi Kunde se Tiden an til i Morgen

6. september. Han har haft en meget urolig Nat, og var da rødplettet over hele Kroppen og det var som om der var Ild i Kroppen. Jeg ringede til Lægen og han kom øjeblikkelig. Han var da ogsaa noget betænkelig ved Drengen. Fris var bange for at det skulde være Skarlagensfeber og jeg blev jo ulykkelig, dersom jeg skulde sende min store Dreng ud paa Epidemisygehuset. Ja, Gud hjælpe os, det ikke skal gaa saa galt.

7. september. I Dag er vor kære Dreng, igen feberfri og Udslettet er faldet en Del. Jeg ringede til Lægen og saa skulde vi saa se Tiden an, og holde os isolerede, men jeg vil ikke tro, at det bliver til Skarlagensfeber. Vi skulde ellers have været til Lærermøde ved Høve Stræde og skulde have kørt med Lærer Christensens i Bjerre; men sendte jo Afbud.

8. september. I dag er Preben meget bedre, Bent Madsen min fætter som er kommis ude paa Refnæs, kom og besøgte os.

9. september. I Dag er vor kære lille Bent, 2 Aar. Mormor og Morfar kom bilende herop, Preben kom en lille Smule op og befandt sig godt. Bent fik fra Mormor og Morfar en Bil, Preben fil ogsaa en fordi han var syg. Fra Hr. og Fru Daugaard en stor Boldt og Preben fik en mindre, saa det bliver en indbringende Dag for ham ogsaa. Bent fik, af Mor og Far et Par Laksko fra Bror Preben en Trillebør og Skovl fra Erna; som endnu er syg, en Spand og Ske og en ditto fra Moster Hille, et pat Strømper og Chokolade fra Moster Agnes i Aalborg. Børnene var jo henrykte for Mormor og Morfar, Bent siger nu alting, han siger Sætninger nu.

10. september. Morfar kørte for os op til Doktoren, at faa Prebens Forbinding skiftet. Preben var lige saa kæk i Dag, han gik selv hen og hoppede op paa Operationsbordet og lagde sig og begyndte at fløjte, saa Doktoren var jo glad for saadan en rask Dreng og Doktoren saa saa Kroppen, men konstaterede da at det ikke var Skarlagensfeber og glade blev vi jo, men det havde jo været en slem Forskrækkelse.

11. september. I Dag kørte Morfar for os til Kalundborg og Preben fik noget nyt Matrostøj med Fløjte, som han var meget stolt af, desuden fik han en flot Overfrakke og en Alpehue saa det var jo en hel lille Kavaller der drog hjem fra Staden. Da vi kom hjem kom Hr. og Fry Daugaard op og fik en Kop Chokolade og et Glas Vin.

12. september. Til Morgen Kl. 7 startede Morfar Bilen og hele Familien drog til Stevns ned at besøge Farmor og Farfar og vi havde en god Dag, Vejret var pragtfuld. Preben og Bent legede med Rap, og de smaa Kusiner Frida og Inge-Lise. Vi var her hjemme igen Kl. 8. Paa Turen derned blev lille Bent ellers syg, han sad og sagde syg og Drengen blev ogsaa bleg; men pludselig begyndte han at kaste op saa det flød over hans søde Fløjlstøj og Frakken og vi maatte saa ind i et Hus at have vasket ham af, den lille Mand, han er ellers saa henrykt far at køre i Babut; men denne Tur har lige godt været ham for lang; men det er ligesom hans Far, han kan heller ikke godt taale at køre i Bil.

13. september. I Dag til Middag, kørte nu Mormor og Morfar hjem, Børnene var helt kede af det, de smaa Trolde. Det er ogsaa helt vedmodigt, at skulde af meed dem igen.

22. september. I Dag bliver saa Oldemor 93 Aar, det var Uhyggeligt Torden og Storm i Aften. Lille Bent er lidt mat i Dag.

23. september. I Dag har lille Bent, lidt Feber og røde Knopper over hele Kroppen, jeg tænker næsten, at det er røde Hunde. Til Formiddag havde vi Gymnastik eksamen og jeg havde Skolekommissionen til Kaffe. I Eftermiddag passede Erna Børnene for første gang i denne Md. -ulæseligt-.

25. september. I Dag blev jeg færdig med lille Bents Sengetæppe, som jeg har hæklet; nu har jeg lovet et til dem hver, men det er saamænd drøjt, der levnes mig jo ikke megen Tid til Haandarbejde, ud over at holde Tøjet i Stand om os. Lille Bent er nu oppe og er helt Karl igen. Han er en rask lille gut, han kommer let over sine Besværligheder. Prebens Saar er ikke saa pænt endnu.

20. december. I Dag Rejste vi til Fyn, Moster Ellen skal have Bryllup i Dag. Børnene vældige henrykte over at de skal over til Moster og Morfar og Moster Hille. Kl. 3 ved Paarup kirke, Moster fin, nydeligt par, var de, Kirken smukt pyntet.

Æresport med kulørte Lamper. Klingrende Frost. Middagen Suppe, -ulæseligt- Flæskesteg, Is og Kransekage, Madeira og Rødvin, Kaffe. Jeg fik desværre min slemme Hovedpine; megen Travlhed med at komme saa tidligt af sted. Preben og Bent nød jo rigtig Samværet med de 2 Kusiner Inge og Ruth.

21. december. I Dag kørt Morfar for os ud at se Juleudstilling hvilket morede Børnene kolossalt; derefter var vi nede at se Mosters lille dejlige Hybel. Lækkert alt sammen.

22. december. Stort Selskab i Dag igen til kaffe og Frokost, godt trætte alle sammen.

23. december. Rejse hjem til Værslev igen. Morfar kørte os til Odense. Børnene flinke, saa Juleudstilling i Slagelse, der var 1 Times Ophold. Smeden hentede os paa St., faaet en stor Kurv Slagtemad fra Mor.

24. december. Meget travlt med at slagte And, lave Ris a-la mande og tilberede al Slagtemaden -ulæseligt- fra Mormor, fik en dejlig Juleaften, selv om man var lidt trætte. Børnene henrykte for Juletræet og over alle Gaverne.

Fra Far fik Preben en Bøsse, Bent en Æske Byggeklodser, fra Mor; Preben og Bent et Forklæde. Fra Preben til Mor og Far, hver en stor Kop. Lille Bent til Mor og Far hver en Lommebog. Preben og Bent fra Præstens, hver en stor Spand og Graveske, vi fik fra Præstens en Blomst og fra Daugaards en Blomst, Bent fik en æske Bygge-Mursten og Preben et Ordspil. Preben og Bent hver en Bil fyldt med Chokolade opg Bolcher fra Moster Agnes og jeg et fikst Forklæde og jeg fik fra Far en dejlig mørk -ulæseligt- og jeg gav Far en Stok. Fra Moster Hille fik Bent og Preben hver en Pengepung og en lille Ring. Peder fra Morfar et Cigarfuteral, Bent og Preben Penge i deres nye Punge. Mere jan jeg ikke huske, Bent gav Preben et Rækværk med 2 Fugle til at skyde ned, Preben gav Bent en Flyvemaskine. Saa der var Gaver i en Velsignelse, fra Amerika fik vi et stort Billede fra Faster Agnes.

25. december. I Dag var vi i Kirke, grimt Vejr hele Dagen. Børnene leget godt med alle Gaverne.

26. december. I Dag havde vi Juletræ i Forsamlingshuset, Bent og Preben var ogsaa med og morede sig storartet.

29. december. I Dag var vi igen til Juletræ i Gymnastikforeningen, Far skulle assistere men Børnene morede sig godt.

31. december. I Dag har vi faaet en lille Kusine ovre ved Morbror Svend. Har det begge godt. Jeg meget forkølet, op at spise Nytaarstorsk hos Præstens. Midnatsgudstjeneste men jeg var sløj og maatte tage hjem med Børnene.

Nytaarsdag 1-1-36. I Dag igen Juletræ i Socialdemokratisk Forening, Peder assisterer, trættende at blive ved, jeg noget sløj endnu. Preben og Bent er ellers et par store raske Gutter., Bent er meget morsom og han taler jo helt rigtigt nu. Det er morsomt at høre paa ham og Broro Pimper som ham. Preben er ellers ogsaa blev saa rask, siden de begyndte at faa Levertran, Preben vejer nu 43 pd. Med Tøj Bent 29, saa det er et Par kraftige Gutter.

18. januar. Ja, jeg bliver sløj til at faa skrevet Dagbogen, vi er saa frygteligt optaget i Vinter med Aftenskole, Syskole og m.m. Jeg serverer Kaffe 3 Gange om Ugen, saa 2 Aftener er vor Far selv paa Kursus i Rørby, saa vi har kun Lørdag til vor egen Rådighed. Ja, i Dag Lørdag, er det vor Fars Fødselsdag 37 Aar, og i den Anledning havde vi Vebers, Præstens og Daugaards til Middag. Børnene og jeg gav Far en flot Dokumentmappe. Børnene bliver ellers saa store og kraftige, Bent er en hel lille Guttermand og saa dygtig til at tale.

29. januar. I Dag jo saa vor lille Mormors fødselsdag, havde i Dag en uhyggelig Oplevelse. Vi havde Lysbilleder i Skolen, Børnene og jeg var inde at se dem. Jeg skulde da lige ind og se til Middagsmaden som jeg havde over. Og da løb den lille Klump efter mig og da Preben kom fra Gangdøren samtidig blev der gennemtræk igennem Skolegangen og Døren smak i med saadan en Kraft og Bents lille Finger, højre Tommelfinger blev Enden af fuldstændig smadret, det var saa grufuldt og jeg maatte øjeblikkeligt tage en bil op til Lægen, og han maatte saa klippe hele yderste Ende af, det han kun ved med en Trevl, men men han var tapper den lille, kære Mand og var ved godt Mod Resten af Dagen og sov ogsaa godt om Natten; nu skal vi saa til Lægen at faa den skiftet hver 5-6 Dag. Saa det var en strenge Dag vi oplevede, men gudskelov at han da ikke havde flere Fingre i.

Avis notits om Bents uheld

13. februar. Ja i Dag paa min Fødselsdag, havde vi ogsaa en uhyggelig Oplevelse. Bent er altsaa en ualmindelig rask og opvakt lille Gut og derfor faar han jo ogsaa nogle Knubs. Tænk da jeg til Middag, stod og stegte Fisk vilde han jo ogsaa hjælpe mig og da jeg saa løb efter ham og vilde tage det fra ham, skulde han jo skynde sig at plumpe det i og det hede Palmin fløj jo om Ørene paa ham, det lille Skind saa forfærdentlig ud, et stor Sar paa den ene Kind mindre paa Næsen og i Panden hele Resten af den lille daarlige Haand blev skoldet saa den sad lige i en Vabel. Jeg fik ham jo smurt ind i Brandsalve og han blev ogsaa hurtig glad igen; men hvor saa han dog ud, den lille kære Ulykkesfugl. Han har altsaa saadan et Overskud og Krafter og Energi, saa han er altsaa saa strenge at passe; for han er paa færde fra han slaar Øjnene op og til han blunder sødt, som en lille Sten. Han beder saa pænt Aftenbøn, den lille Stump.

18. februar. I Dag var Bent at faa skiftet hos Lægen og vi fik en god Salve til hans Brandsaar.

27. februar. I Dag var Bents Forbinding gaaet af og jeg blev saa lykkelig, for jeg opdagede, at den var begyndt at sætte af til Negl, I Begyndelsen var vi bange for at Neglen ikke kom mere; men gudskelov for det, saa bliver det forhaabentligt ikke alt for meget varigt Men, den lille uheldige Skat faar. Saarene i Ansigtet er ogsaa blevet pæne, paa Haanden er det ikke lægt endnu; men det er jo indbunden tillige med den daarlige Finger, saa det gaar jo godt. I Dag var jeg til Symøde i Præstegaarden og Far tog saa begge Gutterne med til Kalundborg, det var jo en hel lille Oplevelse for dem, for de har ikke være ude nu i 14 Dage, grundet paa at der ikke skulde gaa Kulde i Bents Ansigt og Preben laa nogle Dage med Feber, saa de har begge maattet blive inde. Det har ogsaa været en slem Snestorm. Saa al Trafik var næsten afbrudt nogle Dage; men nu er det bleven øst op og det er stille Vejr paa Frysepunktet, saa nu er det dejligt Vejr igen. I Søndags blev de begge vejet. Preben vejede 42 pd. Og lille Bent 32, saa det er et par kraftige Drenge.

30. marts. Ja, i Dag er store Bror Preben saa 5 Aar, det er helt utroligt som Tiden dog gaar, det er jo ikke til at begribe, at man har saadan en stor Søn. Det er dejligt Vejr paa Dagen. Og Preben fik en ny Cykel af sin far og Mor; saa han er mægtig stolt. Fra Daugaards fik han en Billedbog, Chokolade, fra Præstens fik de hver et stort Paaskeæg,. Fra Vebers et Paaskeæg og en Tegnebog, fra Erna et -ulæseligt- fra Moster Agnes i Aalborg et Par Strømper og en stor Æske Chokolade, saa det var jo en indbringende Dag. Præstens kom herned om Aftenen ellers havde vi ingen Fremmede. ?Konfirmanden?, havde vi inde til Chokolade og Kaffe, til Afsked om Eftermiddagen.

5. april (Palmesøndag). I dag skinner Solen, selv om Blæsten er kold og vi var nede at prøve den nye Cykle og Preben kan snart cykle, bare han ikke ser jeg ikke giver slip, cykler han et godt Stykke selv. I Dag har vi faaet lille Bents Trecykle lavet og han cykler nu flot af sted paa sin lille Cykle, saa nu faar han jo Fornøjelse af den. Ja, de bliver saa store og kraftige begge to, og er gudskelov, saa raske og sunde at se, der er allerede, ja, især lille Bent, han er meget brun. Det er jo en dejlig Tid, man nu gaar i møde.

2. maj. I Dag rejste Børnene og jeg over til Mormor og Morfar. Fader hentede os i Odense i Bilen. Børnene var begejstrede over at være paa Fyn igen. Om Aftenen var vi nede at besøge Moster Hille.

3. maj. Søndag Morgen kørte vi ned til Moster Ellen og Egon og drak Morgenkaffe. Og vi var da inde at se Morbror Svends lille Pige og hele Hønseriet med 2 store Motorruger til 3000 Æg paa en gang. Eftermiddagen lavede alle Naboerne Æresport oppe hos Mormor og Morfar til at sætte op hos ?Elin? Larsens Sølvbryllup i Morgen, det var jo lige Leben for de to Gutter.

4. maj. I dag kørte Morfar Preben og Bent ned til Moster Hille, og vi var til meget fin og stilfuld Middag paa Slukefter Kro i Anledning af Larsens Sølv bryllup en pragtfuld Aften. Og Børnene var jo henrykte ved at være hos Moster Hille.

5. maj. Ja i Dag vendt vi saa Næsen efter Værslev igen, godt trætte alle sammen.

8. maj. I Dag har Preben været ude paa sin første rigtige Cykletur. Vi cyklede til Viskinge i Brandstorm med Modvind, men han klarede det fint, den lille Mand,

10. maj. I Dag cyklede vi en Tur til Snevris Skov igennem Asmindrup og Turen gik fint for den lille Mand, og der var henrivende nede i Skoven, Bøgen stod lige i Udspring og Anemoner udbredt som et skønt Tæppe.

11. maj. I Dag fik lille Bent 39,4 og var en Del sløj, formentlig noget Forkølelse.

12. maj. Til Morgen 38,9 meget sløj om Formiddagen, kvikkere efter Middag til Aften 38,4.

13. maj. I Dag er Preben forkølet og maa holde Sengen, Bent oppe lidt om Eftermiddagen.

14. maj. Bent oppe i Dag, fordi vi ikke kan holde ham i Sengen, han springer op hele Tiden, de har Hoste begge 2. Preben ligger endnu.

16. maj. I Dag kom Preben op.

21. maj Kristi Himmelfartsdag. Ja, i Dag skulde jeg jo have været til Barnedaab i Aalborg; men paa grund af at Bent endnu er en Del forkølet turde jeg ikke rejse ud med dem. Bent kom nok for tidligt op nu Vejret er koldt og varmt hver 2 Dag, saa det gør det jo ikke lettere at komme af med den Forkølelse. Vi var jo noget skuffet over at vi matte opgive Turen; men nu haaber vi jo at lille Bent, snart kan være allright igen, det er jo det vigtigste. Preben og Bent skulde ellers have været hos Moster Hille og jeg skulde saa have kørt med Mormor og Morfar op til Aalborg, det kunde jo ellers have været en dejlig Tur op gennem Jylland. Ja, saa Gud hjælpe, vor lille Bent over Forkølelsen.

15. august. Ja, Dagbogen glemmer vi helt. Tiden iler af sted, saa man ikke kan det forstaa; og man kan ikke naa alt det man skulde. I Dag rejste Børnene og jeg over til Mormor og Morfar. Vor ferie bliver jo kun til at strække sig over 8 Dage paa grund af at vor Far har ligget i Sengen i 3 Uger af Blodforgiftning i Benet. Det var Dejligt Vejr og Rejsen gik godt, Børnene var jo lykkelige ved at være hos Mormor og Morfar.

16. august. I Dag kørte Onkel Johan og Moster Hille for os til Falsted, Vejret var vidunderligt og Børnene nød rigtig at være i Vandet og var næsten ikke til at drive op igen, de var nede 2 gange. Og vi kørte saa til Odense til 5 eller rettere Kl. 17 da vor Far ankom med Toget, han skulde jo ordne Kirken inden han kunde tage af sted.

17. august. Om Aftenen var vi nede hos Ellen og Egon at spise til Aften og havde en god Dag.

18. august. I Dag kørte Morfar og Mormor for os til Bøgebjerg Strand. Vejret var lidt køligt saa Børnene var ikke saa længe ude i Vandet; men Mormor fik sig en Dukkert.

20. august. I Dag kørte Mormor og Morfar for os en Tur til Vejle og vi spiste Frokost i Grejsdalen, kørte derefter til Jelling og besaa Gravhøjene og Kirken og saa til Trædballehus at drikke Kaffe, det var jo en skøn Udsigt fra Himmelpind. Derfra kørte vi til Fredericia og saa Voldene og den store Krigergrav, saa over Lillebæltsbroen til Odinstaarnet som vi saa var oppe i, det slet ikke ubehageligt skønt man var 175 m oppe. En storslaaet Udsigt, og saa hjem efter en ualmindelig vellykket Dag. Børnene var alligevel ved at være trætte for i Dag var de nok ved at faa Biltur nok.

Anna med Preben og Bent
på Himmelpind
Peder, morfar, Preben, Bent og mormor
ved gravhøjen i Jellinge

21. august. I dag er det Moster Hilles Fødselsdag og vi var nede a spise til Aften om Eftermiddagen kørte Morfar for os i Zoologisk Have saa det var en begivenhedsrig Uge for os.

22. august. Afrejse til Værslev igen. God Rejse, men godt trætte, ovenpaa Ugens mange Begivenheder. Og saa begynder Hverdagen igen. Jeg har helt glemt at fortælle i Dagbogen, at Moster Ellen og Onkel Egon var paa Ferie hos os først i Juli Md. Moster Ellen, fejrede Fødselsdag her i Værslev. Dagen efter at saa var rejst, kom Moster Agnes og Onkel Jørgen, med lille Kirsten og vi havde 8 dejlige Dage sammen med dem. Den Dag de saa rejste var det at vor Far blev daarlig i Benet og maatte i Seng og saa blev jo vor Ferie ødelagt, Ja, vore kære Drenge bliver saa store og kraftige og er et Par dejlige Drenge.

30. august. I Dag blev vore kære Gutter vejet og Preben vejede 47 pd. Og lille Bent 30 han har ikke taget paa, i den sidste Tid, hans Appetit er ikke af den bedste; men det kommer forhaabentlig, han er ellers kvik nok, gudskelov. I dag var Bent og Preben med i Kirke, men det kneb alligevel for lille Bent at sidde stille saa længe. Preben kan jo sagtens, han har været med flere gange.

9. september. I Dag er lille Bent, saa tre Aar, Mormor og Morfar kom kørende Kl. 2. Børnene var jo henrykte for at se Mormor og Morfar. Lille Bent havde ellers en god Dag, med dejligt Vejr; med Flaget til Tops. Daugaard kom herop om Morgenen med Chokolade og en Gris til hver af Børnene, Bent en stor Preben en lille. Preben gav ham Chokolade, Mor Strømper, Far et nyt Hjul til Trecyklen. Morfar gav Bent en Skilling, Moster Hille forskellige Smaating, fra Erna en Æske Chokolade.

10. september. I Dag er det pragtfuldt Vejr og Morfar kørte en Tur ud paa Refsnæs, det var en herlig Tur.

14. september. I Dag er Mormor og Morfar rejst, Dagene gaar jo alt for hurtigt.

18. oktober (Søndag). I dag har det været en forrygende Brandstorm, men Preben – Bent og jeg trodsede Vejrguderne og gik paa St. efter Post. Børnene har ellers leget inde og var søde. Preben tabte en Knap i Bukserne og saa havde den lille Trold, selv faaet fat i Naal og Traad og havde virkelig selv siddet og syet den rigtig i. Jeg blev helt forbavset for jeg har ikke vist ham det. Han var jo ogsaa helt stolt.

23.oktober. I Dag fik vi Brev fra Moster Hille at Mormor var faldet og slaaet sig og at Morbroder var kommet paa Sygehuset og var bleven opereret for et Mavesaar som var sprungen op. Saa det er pludselig helt Elendighed.

25. oktober. I Dag fik vi Brev fra Mormor og Moster Ellen, at det gik gudskelov bedre med dem begge; men Drengene og jeg har bestemt at vilde en tur til Fyn for at se hvordan det gaar.

29. oktober. I Dag i straalende Vejr rejste Bent, Preben og jeg med Toget 9,18 og Morfar hentede os i Odense, Børnene var henrykte over at være paa Fyn igen og det gik fremdeles fremad med Patienterne. Mormor og Morfar var ogsa glade for at vi kom.

31. oktober. I Dag var vi ude at se til Morbror og han var gudskelov helt kvik, men meget sulten han lever paa en Kop Mælk 3 gange daglig. Derfra kørt vi paa Banegaarden og hentede Moster Agnes og lille Kirsten som ogsaa vilde hjem at se hvordan det gaar. Lille Kirsten var bleven saa stor.

2. november. I Dag var Moster Agnes og jeg ude at se til Morbror, Morfar kørte for os. Om Aftenen var hele Familien nede ved Moster Ellen og Egon.

4. november. I Dag kørte Morfar os til Odense. Preben, Bent og lille Kirsten var nede hos Moster Hille. Agnes hjalp mig med at købe Frakke 148 Kr. Hat 14,00 Handske 7.85 Tørklæde 3,50, saa jeg blev helt ekviperet. Vi var saa ude at hilse af med Morbror Svend og havde en Bog og en Blomst med til ham. Bagefter var vi hos Moster Hille.

5. november. I Dag rejste vi saa til Værslev igen. Vor Fader herhjemme, havde befunden sig udmærket, medens vi havde været borte.

15. november. I Gaar fik vi Brev fra Mormor, at Morbroder Svend, var blevet meget afkræftet; men endnu har han ikke begyndt at faa Mad, saa det er ikke underligt. Bare han nu kan taale naar han nu om nogle Dage skal begynde at have lidt. I Dag blev vore kære store Drenge vejet. Preben vejede 48 pd. Og Bent 33; saa det er et Par kraftige Gutter. Inge Daugaard var heroppe at lege med dem i Eftermiddag.

22. december. I Dag ligger Peder og Børnene i Sengen af Influenza, Peder maatte saa give Børnene Ferie.

24. december. Ja, endnu ligger alle Mand i Sengen, det er jo en kedelig Jul at fejre. Jeg selv er saa sløj at ogsaa jeg var tjenlig til at gaa deri. Vi fik saa Flæskesteg og Ris a la mande, men Børnene rørte ikke Maden, Jeg tændte saa Juletræet i Soveværelset. Børnene fik Masser af Gaver og de var jo meget optaget af dem.

25. december Juledag. Ja i Dag kom Moster Hille og Onkel Johan; men det var jo kedeligt for dem naar vi alle var syge. Peder og Børnene lige lidt oppe et Par timer for vi skulde jo til Juletræ i Morgen men Børnene fik høj Feber igen. Peder klarede den.

Anden Juledag. Børnene over 39 i Dag og lille Bent er meget sløj. Peder, Moster og Onkel gik saa til Børnenes Juletræ, jeg maatte saa blive hjemme ved mine kære smaa.

3. Juledag. Moster og Onkel rejst, Børnene helt vilde med Moster Hille og var kede af at hun skulde rejse. Om Aftenen kom Faster Frida og Niemann.

29. december. I Dag skulde vi til Aktionærernes Juletræ, men da Børnene først er kommet op i Dag, tør jeg jo ikke gaa ud med dem, saa Børnene og jeg blev hjemme.

Nytaarsaften. Jeg sad ene hjemme Nytaarsnat, Peder var i Kirke; men jeg havde jo ingen til at passe Poderne. Ja, Gud give, at det maa blive et lykkeligt og godt Nytaar for os alle.

2. januar 1937. I Dag er Børnene helt i Slaget igen og vi var til Socialens Juletræ hvor Peter læste op, saa Børnene morede da at komme til et Juletræ.

18. januar. I Dag er vor far 38 Aar, men det er en forrygende Snestorm. Vi havde inviteret til Selskab i Aftes i Anledningen af Fødselsdagen ca. 15-6 Stk. og der kom kun Præstens, Dels grundet paa Snestormen og Dels Sygdom. I Aften har Far Aftenskole, saa det er en stille Fødselsdag.

7. februar. I Aftes Børnene var i Bad, blev de vejet. Preben vejede 48 pd. Og Bent 37 pd. Saa de er et Par dejlige store og kraftige Drenge. Preben er ogsaa bleven stærkere siden de begyndte at faa Levertran. Preben er nu helt dygtig til at læse og skrive, han skrev et lille Brev til Mormors Fødselsdag. Han er selv saa interesseret i det, han husker hver Dag at vi skal læse og skrive. I Dag er det et dejligt mildt Vejr og vi synes vi skulde have en lille Tur. Og tog da med Toget til Kalundborg og var i Biografen og saa en svensk Film ”Tante Jutte”. Men Børnene var alligevel for smaa. Ugerevuen morede de sig godt over; men Stykket synes de var lidt ensformigt. I Aftener vor Far til Aftengudstjeneste.

13. februar (Annas fødselsdag). I Dag var det meget fint stille Vejr med let Frost. Jeg fik Brev fra Mormor, Hille, Rosa, Svend: Et Forklæde og en Ugejournal fra Moster Agnes. 1 Buket Tulipaner fra Daugaards, hvor vi var nede med Chokolade om Eftermiddagen. Ingen Fremmede, vi var her alene om Aftenen. Fra Far og mine 2 kære Drenge fik jeg en Blomst.

25. februar. Preben er blevet flink til at skrive og stave, vi tager en lille Tørn hver Eftermiddag og han er meget interesseret og skal nok selv huske at vi skal til det. Og saa er de begge saa interesseret i Professor Spinat og Tjavs i Politiken, at den næsten ikke er kommet ind af Døren, før jeg maa læse om dem.

Palmesøndag 21. Marts. I Dag skulle vi have været op til Præstens, men Preben var sløj og havde ondt i Hovedet, saa jeg blev hjemme.

22. marts. Preben svedt meget om Natten, men er helt kvik. 37,7 til 37,8 til Aften. Jeg er meget sløj i Dag af Forkølelse.

23. marts. Preben paa 37,3. Jeg meget hæs.

24. marts. Lille Busser lidt oppe i Dag. Jeg meget hæs og næsen rendt hele Dagen. I Seng Kl. 6 tillige med Børnene og fik 2 Pulvere.

25. marts (Skærtorsdag). I Dag er lille Bent syg, ondt i Ørene og 38,2. Preben faaet Feber igen og de ligger begge 2. Det er vel nok trist nu i Paasken.

Langfredag. I Nat har Bents øre flydt, saa han er helt kvik i Dag, Preben Feber endnu, Jeg har det lidt bedre.

27. marts. lørdag. Endnu i Dag er de ikke Feberfri, men vi synes jo at vi maa se at komme op til Paaskedag.

Paaskedag. Lille Preben har endnu 37,5, men vi -ulæseligt- at staa op paa gurnd af Paasken. Jeg i Kirke Børnene inde hele Dagen.

Andenpaaskedag. I Dag er børnene helt kvikke, saa nu haaber vi at det gaar.

Tredjepaaskedag (30. marts). I Dag fylder lille Preben 6 aar. Flaget til Tops og fint Vejr. Af Gaver fik han fra Far en Pyjamas fra Mor et Par Gummistøvler og en fin Bluse jeg har strikket fra Bror Bent et Penalhus en Bog fra Moster Agnes, et Skib fra Daugaards Paaskeæg fra Præstens og Erna og Moster Hille Strømper og Boldt fra Moster Estrid. Brev fra Mormor.

1. april. I dag er det en stor Dag for da kom Preben i Skole, sammen med 9 Nybegynder, og det var han meget stolt af. Efter første Time kom han glædestraalende ind og fortalte mig, at De slet ikke havde lavet noget uden at bede Aftensbøn, de havde jo haft Religion.

2. april. I Dag er lille Preben bleven syg igen han hang af til Middag og da vi saa tog Temperaturen havde han over 39. Det er forfærdelig kedeligt.

3. april. I Dag er han helt kvik igen og han har siddet og hæklet flere smaa hestetømmer det er han meget stolt af og saa gaar tiden.

4. april. Preben 37,6 til Morgen, men jeg vovede at tage med til Konfirmation i Snoldelev hvor Peders Søsterdatter blev konfirmeret. Erna passe Børnene, og det var gaaet udmærket.

5. april. I Dag er vi meget trætte efter Turen i gaar, Preben er helt kvik 37,5 Morgen 37,4 Aften.

6. april. Preben 37,3 men jeg tør ikke tage ham op endnu.

8. april. I Dag var Preben paa 37,3 saa jeg tog ham op og kom i Skole, som han var meget optaget af.

10. april. I Nat har lille Bent haft Ørepine igen og ligget og grædt. I Dag cyklede lille Preben med mig til Aarby, for at hente 27 Roser. Preben været i Skole.

11. april. I Nat har lille Preben ligget og grædt af Ørepine og er meget sløj i Dag.

12. april. Preben været meget syg i Nat, jeg har næsten slet ikke sovet for ham. Til Morgen, var Temperaturen over 40. Havde Læge til Formiddag, som ikke vidste hvad han fejlede. Om Eftermiddagen kastede han frygtelig op og Lægen kom igen og mente det var Lungebetændelse. Forfærdentlig strenge for det lille Skind. Gud hjælpe ham over til -ulæseligt- Sygdom.

13. april. Preben meget urolig i Nat, -ulæseligt- Kl. 6 Morgen 39,9 Kl. 10 ½ var han meget syg gispede efter Vejret og Temperaturen steget til 40,5. Ringet til Lægen, som kom med det samme. I Dag fik jeg ogsaa Brev fra Moster Hille at Mormor var saa syg i Hoved og Nerver og havde for højt Blodtryk, hvor e det ogsaa strengt, én Ulykke kommer dog aldrig alene. Men vi maa jo bede Gud, hjælpe de kære 2 over denne strenge Tid.

14. april. Lille Preben sovet et Par Timer i nat, men kaster stadig op og faar ikke andet end Hindbærsaftevand og har ikke foret siden i Lørdags. 40,2 til Morgen. Middag 40,7 Aften 40,5. Men han ligger roligere i Dag. Præstens kom og hørte til hans Befindende i Eftermiddags. Peder sad hos ham til Kl. 12, han er flyttet ind i Stuen og jeg sov medens 3 Timer og saa ligger jeg paa Sofaen hos ham Resten af Natten. Kl. 12 gav vi ham saa pulver.

15. april. Fra Kl. 12 til 6 fik lille Preben den første rolige Søvn endnu og vaagnede med 39,3, men allerede Kl. 10 var han paa 40,5 igen og jeg ringede til Lægen, som kom til Aften. Temperaturen 39,8 efter at han havde blundet hele Eftermiddagen. Lægen kan ikke rigtig stille Diagnosen, det er Betændelse i Lungespidserne men han kaster jo stadig op og har ondt i maven, og vil jo kun drikke Saftevand; Lægen sagde at vi maatte prøve at give ham en Ispind og den var han glad for, Appelsiner eller andet vil han ikke se, men han er jo snart noget afkræftet.

Collaboration


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.