Madsen-1547.jpg

Anna Marie Madsen - Lommebogsnotater 1936-1940

Privacy Level: Public (Green)
Date: 1936 to 1940
Location: Værslev, Hvidebæk, Vestsjælland, Danmarkmap
Profile manager: Henrik Frank private message [send private message]
This page has been accessed 231 times.

Contents

Indledning

Denne side indeholder mon farmor Anna Marie Madsens lommebogsnotater for perioden 1929-1935.

Anna og Peder med sønnerne
Bent og Preben - Omkring 1935


Anna blev født i 1904 i Birkende sogn på Fyn. Forældrene var gårdejer i Søndersø sogn Mads Madsen og hustru Maren Kirstine Marie Pedersen.

Anna var i sin ungdom i huset forskellige steder. Hun, blev i 1930 gift med Niels Peder Jensen Frank, som hun havde truffet i 1927, og var blevet forlovet med i 1928.

Peder var i januar 1930 tiltrådt som enelærer i Værslev ved Kalundborg, og parret boede i hele perioden frem til Annas død, i Værslev skole. De fik 3 børn, Preben f. 1931, Bent f. 1933 og Inge Lise f. 1938.

Anna døde efter længere tids sygdom af kræft, på Kalundborg sygehus i 1945, kun 41 år gammel. Det sidste lommebogs notat, blev skrevet kun 8 dage før hun døde den 20. august.


Lommebogsnotater for øvrige perioder frem til hendes død, kan findes her:


Anna Marie Madsens familie
Klik på billedet for at se det i stor størrelse

1936

 • Søndag 1. januar. Til Socialens Juletræ. Børnene med. Jeg meget forkølet. Vi ikke før Kl. 12. Olsen fra ulæseligt kom og besøgte os.
 • Onsdag 8. januar. I Præstegaarden Kl. 7 1/2. Peder læse op. Regnvejr. Gymnastik Kl. 3. Kom ikke grundet Forkølelse. Rullet Storvasken.
 • Tirsdag 21. januar. Storvask. Kong Georg død. Erna passer børnene. Syaftenskole, 21 Elever til Kaffe. Fru og Frk. Sørensen kom og fik Kaffe da jeg lige var færdig med Vask.
 • Onsdag 29. januar. Bage Kringle. Sysskole. Elever til kaffe. Lille Bent faaet sin Finger klemt i Skoledøren. Til Doktor, meget slemt.
Avisnotits om Bents uheld
 • Fredag 31. januar. Til Doktor med lille Bents Finger at faa Forbinding skiftet. Godt mildt Vejr. Bent var flink hos Doktoren. Ugerent i Stuen. Storvaskes. Præsten kom i Aften med Chokolade til Bent.
 • Fredag 7. februar. Hovedrent i Køkken. Forældremøde. Pastor Brønno tale, Peder læse op.Kaffe. 27 Deltagere. Bage Kringle og Brød. Aftenen gik godt.
 • Tirsdag 11. februar. Bage Chokoladekage, Sandkage, Vaniljekranse. Til Selskab hos Rasmus Madsens. Astrid passet Børnene om Aftenen. Blev syg derude, kastet op og gaa hjem.
 • Onsdag 12. februar. Rent i Spisestue. Syaftensskole, 14 elever til Kaffe. Sløj hele Dagen med masse Kvalme. Maatte gaa i seng til Aften. Peder og Børnene til Kalundborg.
 • Torsdag 13. februar. Symøde i Præstegaarden. Bage Boller. Peder holde Andagt i Præstegaarden. Ikke Brev fra Agnes. Lille Bent skoldet sig saa slemt i Palmin, det lille Skind.
 • Mandag 17. februar. Sætte Tøj i blød. Elektriker. Faaet lov at faa nyt Køkkenbord. Ned at se til fru Daugaard, har det bedre. Aftenskole. Elev til Kaffe. Skrive til Agnes.
 • Lørdag 15. februar. Preben 36,8 Morgen, 37,2 til Aften. Lille Bent ser slem ud i Ansigt og den lille daarlige Haand. Meget koldt i Dag, Frost og Blæst. Daugaard heroppe at høre til os. Fru Daugaard det samme.
 • Søndag 1. marts. I Kirke. Dejligt Vejr, Frost og Sol. Peder til Rørby at se Husflidsudstilling. Børnene med Erna hjem. Jeg kom ikke til Rørby, grundet Hovedpine.
 • Torsdag 5. marts. Tømreren sætte Køkkenbord op. Aftenskole 4 til Kaffe. Tømreren fik bare sat det gamle ud, da Maleren ikke kunne komme i Dag. Haralds broder og Søstersøn kom og fik Aftensmad. Træt.
 • Fredag 6. marts. Mureren kom at ordne kakkelovn og Køkken. Strøget Storvask. Aftenskole, 6 Elever til Kaffe. Meget træt.
 • Mandag 9. marts. Gjort Storvask i Stand. Koge Sæbe. Skrive til Mor. Tømreren begyndte at sætte Bordet op. ulæseligt saa trætte saa trætte i Dag.
 • Tirsdag 10. marts. Brugsfest. Amtsskolekonsulenten kom, fik Kaffe. Saa til Bal til Kl. 3 1/2. Humør over det. Erna og hendes Søskende passet Børn. Snevejr.
 • Torsdag 12. mart. Symøde i Præstegaarden. Tømreren Bordet færdigt. Maleren lakket første gang. Frost og kulde igen. Aftenskole, Elever til Kaffe.
 • Lørdag 14. marts. Op til Præstens at spise til Aften. Børnene saa sløje af det Maleren smører paa Køkkenbord. I Dag har det ?kun faaet? 2 gange. hjem Kl. 12 1/2.
 • Fredag 20. marts. Ugerent i Stuen. Ferniseret i Køkken. Stoppe Strømper fra Storvask og gøre Tøj i stand. Larkere Brændekasse. Meget daarligt Humør. Aftenskole, 9 til Kaffe.
 • Mandag 23. marts. Eksamen Kl. 9. Strenge Dag, meget træt i Hoved og Ben. Godt Vejr. Børnene leget ude. Skrevet til Agnes.
 • Onsdag 25. marts. Afslutningsfest for Sy og Aftenskole. 70 deltagere. Brev fra Amerika. Bal til 3. Nat. God Aften. Peder faaet Cigaræske og 2 Opsatser. Fru Brønno Kagekniv.
Cigaræsken som Peder fik
 • Fredag 27. marts. Købt Cykel til Prebens Fødselsdag. Hele Familien i Kalundborg. Sol, kold Blæst. Ugerent i Stuen.
 • Søndag 5. april - Palmesøndag. Begyndt at lære Preben at Cykle. Lille Bent faaet sin Cykel lavet og cykler nu flot. Nede at hilse paa Daugaards. Fruen ligger endnu.
 • Lørdag 2. maj. Børnene og jeg rejse til Fyn Kl. 9 1/2. God Rejse. Om Aftenen hos Hille og Johan. Dejlig Aften. Beset Svends Hønseri.
 • Søndag 3. maj. ulæseligt drikke Morgenkaffe hos Ellen og Egon. 25 Gæster til Kaffe om Eftermiddagen. Rejst Æresport.
 • Mandag 4. maj. Sølvbryllup paa Slukefter Kro Kl. 5. Dejlig Aften, fin Middag. Kaffe og Frokost. Hjem Kl. 4. Gaaet Tur om Eftermiddagen til ulæseligt.
 • Tirsdag 5. maj. Rejst fra Fyn Kl. 3,24. God Rejse. Meget trætte. Hundekoldt, Byger.
 • Fredag 8. august - Bededag. Brandstorm og Preben cyklede helt til Viskinge med Modvind saa det var godt gjort af den lille Mand.
 • Fredag 15. maj. Begynde i Gymnastik, jeg kom ikke med. Færdig med Herreværelse. Bent oppe om Eftermiddagen. Preben 37,8 til Aften. Torden i Dag. Ferniseret.
 • Torsdag 28. maj. Til Aarby at gøre i stand paa Haaret. Erna passe Børn. Selskab hos Præstens til Kl. 6. Om af Kalundborg at købe Strømper. Vidunderlig Aften hos Præstens.
 • Mandag 1. juni - 2, pinsedag. Aspargessuppe. Helt godt Vejr. Har haft stærke Smerter i Ryggen. Gaaet Tur gennem Skovbakkerne. Tidligt i Seng paa Pulver. Bent bedre nu.
 • Lørdag 6. juni. Pragtfuldt Sommervejr. Sætte Tøj i Blød. Faaet Brev fra Moder at Far er meget syg af Lungehindebetændelse, men vi haaber da paa snarlig Bedring.
 • Tirsdag 9. juni. Rulle. Jeg til kaffe paa Aldersro Kl. 2 1/2, helt god Eftermiddag. Peder passet Drenge og kørt grus paa Haven.
 • Tirsdag 16. juni. Dejligt Vejr hele Dagen. Vaske Ugevask. Bage Brød. Hjulpet Peder med at bære brænde paa loftet. Preben hjalp ogsaa til. Alle i Bad bagefter.
 • Lørdag 27. juni. Lørdagsrent. Lave Mad. Ellen og Egon ankommet. Syltet Jordbær. Bagt Brød og Boller. Siddet oppe til Kl. 1 og saa ikke kunnet sove.
 • Tirsdag 30. juni. Meget trætte. Peder og Egon i Kalundborg, paa Sygehuset og ude at bade. Ellen og jeg nede at hilse paa fru Daugaard. Den varmeste Dag endnu.
 • Onsdag 1. juli. Daugaard kørt for Egon, Ellen og Peder og Børnene ud til Refnæs. Jeg nede hos Fru Daugaard med Kaffe. Godt Vejr.
 • Lørdag 4. juli. Ellen og Egon rejst med 8 Toget. Træt hele Dagen. Erna hjulpet mig. Peder i ?Haverne?. Vaske Ugevask.
 • Mandag 6. juli. Slagte Høne. Faaet telegram om at Agnes og Eskjær ikke kommer før i Morgen. Peder i Haven. Børnene kørt med Bent.
 • Tirsdag 7. juli. Agnes og Eskjær ankommer Kl. 5. Peder i Kalundborg. Har faaet Gris i Dag. Meget travlt. Regnfuldt Vejr.
 • Onsdag 8. juli. Regnbyger det meste af Dagen. Eskjær og Peder cyklet Tur. Lille Kirsten saa sød.
 • Torsdag 9. juli. Peder og Eskjær ude at se sig om. Præstens nede og spise til aften.
 • Mandag 13. juli. Eskjærs afrejst. Sat Tøj i Blød. Peder til Doktor med sit Ben, det er Blodforgiftning og han skal ligge med Omslag.
 • Søndag 19. juli. Skrive til Fyn. Peder op igen. Veber synge i Kirken. Stærk Regn. Nede og hilse paa Daugaards. Præsten kom om Aftenen til kaffe og Likør.
 • Lørdag 25. juli. Lørdagsrent. Peder i Sengen endnu.
 • Tirsdag 28. juli, Havde Doktor til lille Bent. Han vidste desværre ikke hvad han fejlede. Peders Ben ser helt godt ud ulæseligt op i morgen. Bent 39,5.
 • Fredag 31. juli. Lille Bent er i Dag feberfri. Gud være lovet. Peder ligger i Dag igen fordi Benet ikke er saa pænt, nu han har været oppe et par Dage. Ugerent i Stuen. Plukke Kirsebær. Regnbyger.
 • Søndag 2. august. I Dag var Peder i Kirke og klarede den helt godt. Haaber nu at vi er ved at være ovre alt den Sygdom. Ned at hilse paa Fru Daugaard.
 • Torsdag 6. august, Pudse Vinduer. Godt Vejr men lidt køligt. Nede at Hilse paa Fru Daugaard. Lærer Jensen kom og Lærer Hansen i Stillinge kom en Tur og besaa Skolen.
 • Fredag 7. august. Ugerent i Stuen. Koge Grønkaal. Gravet Løg op. Gjort Prydhaven i Stand. Peder til Radikal Møde i Forsamlingshuset.
 • Lørdag 15. august. Afrejse til Fyn Kl. 9. Dejligt Vejr. Turen gik godt men jeg fik slem Hovedpine. Far hentede os i Bilen.
 • Søndag 16. august. Peder ankommet Kl. 5, skulle først synge i Kirken. Været ved Falsted, havde en pragtfuld Tur, Børnene nød rigtigt det gode Badevejr. Hjem Kl. 5 tog Peder med.
 • Mandag 17. august. Vaske Klatvask. Preben var med Morfar i Villestofte at Høste. Hille lige hjemme at hilse paa. Nede at spise til Aften hos Ellen og Egon. Dejlig Aften.
 • Torsdag 20, august. Til Vejle og Træballehus. Dejlig dag ?hvor? vi var i Jelling og at se Grave og Kirken. Bagefter i Odinstaarnet. Pragtfuld udsigt, vidunderlig dag.
 • Lørdag 22. august. Afrejse fra Fyn. Rejsen gik godt. Far kørte os til Odense. Bil fra Station.
 • Mandag 31. august. Plukke Blommer og prikle dem. Skrive til Moster Hille. Vaske Ugevask. Bage Brød. Hjulpet Peder at luge ulæseligt. Storm men Tørvejr.
 • Onsdag 2. september. Slagte Kylling og sende den til Aalborg. Blæst og Sol. Rent Loft og Gæsteværelse. Dejligt Vejr. I Kalundborg for Peder. Peder færdig i Gaarden.
 • Søndag 6. september. Preben Feberfri - gudskelov. Høstprædiken. Bygevejr. Fridas Kæreste Niemann kom og besøgte os fra Jernløse Mejeri. Hovedpine.
 • Onsdag 9. september. Bent 3 Aar. Bage Boller og Vandbakkelse. Mor og Far ankommer pr. Bil Kl. 2. Faaet mange Gaver fra Daugaards og Moster Hille, Penge fra Morfar.
 • Søndag 13. september. Til Præstens til Kaffe efter Gudstjenesten Kl. 2. Om Aftenen Præstens og Vebers til at spise til Aften. Fra lidt ondt i Ryggen.
 • Mandag 14. september. far og Mor rejst. Godt vejr, sat Tøj i Blød. Peder til Efteraarsmøde til Eftermiddagen og om Aftenen.
 • Lørdag 26. september. Slagte 2 Høns til Suppe. Til Kalundborg, Erna passe Børn. Bage Brød. Sætte Tøj i Blød. Faaet Kjole til 75 Kr. Meningsløst.
 • Torsdag 8. oktober. Bage. Selskab Aften. Fru Lund Sørensen, Brønno og Vebers. Dejligt Vejr. Helt glad Eftermiddag. Slem hovedpine om Aftenen i Seng Kl. 7.
 • Fredag 9. oktober. Selskab. Offersen, Madsens, ulæseligt, Larsens og Andersens. Bage og lave Dessert. Spillet Kort til Kl. 1. Folk morede sig helt godt. Saa er det da overstaaet.
 • Fredag 16. oktober. Til møde i Hørve. Køre Bil med Præstens. Lang dag. Hovedrent i Spisestuen men fik jo ikke meget til Side. Erna passet Børnene om Eftermiddagen. Hjem Kl. 6. Hovedpine maatte gaa i Seng.
 • Lørdag 17. oktober. Hovedpine. Færdig i Spisestuen. Erna passet Børn. Børnene og jeg i Bad.
 • Søndag 18. oktober. Magister Risager tale i Kirken Kl. 11. Erna passet Børnene og jeg gik til Stationen i Brandstorm. Uhyggeligt Vejr. Preben syet Knap i.
 • Tirsdag 27. oktober. Henkoge Pølser, Frikadeller og Karbonader. vaske Haar. Frygtelig Storm og Byger, helt Orkan. Forfærdeligt Hovedpine.
 • Torsdag 29. oktober. Rejse Kl. 9 1/2 til Fyn. Pragtfuldt Vejr. Rejsen gik godt. Morfar hentede os i Odense. De havde det bedre nu herovre.
 • Lørdag 31. oktober. Regnvejr og mildt. Far kørte for os ud paa Sygehuset, at se til Morbror Svend. Hentet Moster Agnes og lille Kirsten paa Banegaarden. Kirsten bleven stor. Utrøstelig Regn hele Dagen.
 • Søndag 1. november. Reformationsgudstjeneste Kl. 10. Børnene synge i Kor. Fint Vejr, vidunderligt Vejr, gaaet Tur til ulæseligt. Hille og Johan kom om Aftenen.
 • Onsdag 4. november. I Odense at købe Hat, Frakke og Tørklæde. Nede ved Moster Hille at drikke Kaffe. Moster passet Børnene.
 • Torsdag 5. november. Rejse til Værslev. Regn og Taage. Rejsen gik godt og hurtigt. Peder hade Aftenskole. Eleverne til kaffe.
 • Lørdag 7. november. Lørdagsrent, sætte Tøj i blød. Til Kalundborg efter Penge til Frakke. Hentet Frakke paa Stationen. Peder synes den var pæn. Præsten kom til kaffe.
 • Onsdag 11. november. Rulle og Stryge. ?Rep.? Storvasken. Børnene nede og hilse paa Daugaards. Preben skrevet d og 2. Brodere Forklædet færdigt.
 • Lørdag 14. november. Lørdagsrent. Bage Kringle, skrælle Æbler. Rense Porrer og Gulerødder til i Morgen til Pølse. Brev fra Mor. Peder til Andespil, jeg alene hjemme.
 • Mandag 16. november. Sy Dynebetræk. Dejligt Vejr. Peder passet Daugaards Høns. Børnene leget ude hele Dagen. P. A. kom i Eftermiddag. Aftenskole.
 • Tirsdag 17. november. Sy Saaler i Peders Morgensko. Nede ved Fru Daugaard. Daugaard paa Sygehuset i Morgen.
 • Lørdag 21. november. Op at krølles. Erna passet Børn. Spise til Aften hos Vebers Kl. 6. Mildt og taaget Vejr, ellers god Aften, men som sædvanlig fik jeg Hovedpine.
 • Mandag 23. november. Slagte Ænder. Mildt Vejr. Peder ude at samle ind til H. P. Hanssens Mindefond. Aftenskole. 4 Elever til Kaffe.
 • Fredag 27. november. Ugerent i Stuer. Til Foredrag i Forsamlingshuset. Brønno tale om Hitler. Inge ?passet? Børnene. Med Fru Daugaard ud paa Sygehuset.
 • Mandag 30. november. Nede at se til Fru Daugaard. Inge faaet Difteritis. Stoppet Strømper efter Vask. Marie Ringer hernede og fik Kaffe. Aftenskole, 4 til Kaffe.
 • Lørdag 5. december. Lørdagsrent, lave mad, bage Brød. Peder synge ?Feridimand? ud.
 • Mandag 7. december. Murer sætte Kakkelovn ulæseligt. Lappet Peders Bukser som jeg Brændte i gaar. Peder i Kapel med Aksels Kone. Dejligt Vejr. Børnene ude. Aftenskole.
 • Tirsdag 8. december. Demonstration i Skolen. 22 damer til Kaffe, ikke meget at lære. Frygtelig anstrengende Dag. Børnene og jeg forkølet.
 • Torsdag 10. december. Bage Brunekager, Klejner og Vaniliekranse. Frygtelig streng bagedag, de brune Kager drillede grusomt, men er gode. Aftenskole, Elever til Kaffe. Preben og jeg bedre med Forkølelsen.
 • Fredag 11. december. Forældremøde K. 7 1/2. 20 Deltagere til Kaffe. Bage Brød og Boller. Støvsuge Dyner. Præstens herned at spise til Aften. Helt god Aften. Edvard Abdiceret.
 • Tirsdag 15. december. Rent paa Gæsteværelset. I Brugsen at købe ind. Brænde Mandler. Sende Høne. Lavet Konfekt og Marcipan.
 • Fredag 18. december. Rulle og Stryge. Pudse Cykel. Bage Kringel og Brød. Julekomiteen til Kaffe Kl. 7 1/2. Fik frygtelig Hovedpine og Kvalme.
 • Mandag 21. december. Rent Køkken. Fernisere i Gang og Køkken. Vaske Haar. Kogt Sylte, henkogt Pølser. Aftenskole. Alle Elever til Kaffe. Meget træt.
 • Tirsdag 22. december. Slagte Ænder. Fernisere. Rent i Entre. Peder og Børnene ligget i Sengen med Feber. Jeg sendt Kort og Gaver paa Stationen.
 • Onsdag 23. december. Lave Mad. Onduleres Kl. 9. Pynte Juletræ. Strikke paa Prebens Bluse. Rent paa Senge. Børnene og jeg i Bad. Koge Rødkaal. Gøre Porre og Gulerøddder.
 • Torsdag 24. december. I Kirke. Bage Boller og Brød og Smørkager. Lave Ris a la mande. Trist Juleaften. Peder og Børnene i Sengen, men mange Gaver fik de. Jeg ogsaa syg og træt.
 • Fredag 25. december. I dag kom Moster Hille og Johan. Præstens kom ned at faa Kaffe. Peder og Børnene lidt oppe i Eftermiddag.
 • Lørdag 26. december. Juletræ. Børnene og jeg kom ikke med. Børnene fik 39 i Temperatur. Moster og Onkel gik med Far. Forfærdelig trist Jul i Aar. Jeg var i Kirke. Erna passet.
 • Søndag 27. december. Hille og Johan rejst Kl. 5. Frida og Niemann kom og blev til Kl. 12, spillet Kort, meget træt og sløj.
 • Mandag 28. december. Børnene bedre men maa ligge endnu. Børnene nok ikke med til Juletræ i Morgen.
 • Tirsdag 29. december. I Dag er lille Bent feberfri. Preben kun lidt Feber. Haaber saa at de kan komme op i Morgen. Peder til Juletræ, jeg hjemme.
 • Torsdag 31. december. I dag er Børnene helt godt i Slaget. Marie Cristoffer i Kapel. Peder i Kirke Kl. 11 1/2 Nat. Jeg ene hjemme da det nye Aar gled ind. Erna syg ellers skulle jeg have været i Kirke. Stille Nytaarsaften.

1937

 • Fredag 1. januar. Kedeligt Regnvejr hele Dagen, saa vi kom ikke ud at gaa Tur. Peder i Kirke. Meget stille Dag. Børnene helt i Humøret igen.
 • Lørdag 2. januar. Juletræ. Peder læse op. Børnene og jeg med til det første Juletræ i Aar. Børnene og jeg i Bad. Rent over hele Huset. Sætte Tøj i blød. Børnene moret sig helt Godt.
 • Søndag 3. januar. Præstens været herned og spille Whist. Kaffe og Frokost. Været i Marie Cristoffersens Begravelse. Harald med inde at faa Kage og Vin. Erna passet Børn.
 • Torsdag 7. februar. Aftenskole begynde. Elever have Kaffe med Brød. Bage Kringle. Jens Børgesen begravet. Skolen nede at hilse paa fru Daugaard. Juliane af Holland Bryllup.
 • Mandag 10. januar. Frida og Niemann kom paa ulæseligt. Farmor og Farfar og Aage kom ogsaa og spiste til Middag, og blev til elleve Toget. Meget træt men morsomt de kom.
 • Tirsdag 12. januar. Menighedsmøde i Præstegaarden. Til Kalundborg i Formiddag. erna passe Børn. God Aften i Præstegaarden. Hjem 11 3/4.
 • Søndag 17. januar. Selskab. Frida og Niemann, Lærer Vebers og Olsens , Præstens og Daugaards, Chr. Hansen, B. Larsen. Der kom ikke andre en Præstens paa grund af Vejrforholdende. Spillede Whist.
 • Onsdag 27. januar. Skrive til Mormor. Den forfærdelige Østenstorm og Frost vedvarer, grusomt gennemtrængende. Børnene ude at køre i Slæde.
 • Søndag 31. januar. Snestorm og frygtelig Kulde. Hjemme hele Dagen. Peder i Kirke Kl. 2. Børnene lidt ude. Preben snart dygtig til at læse og skrive. Han er selv interesseret i at hænge i.
 • Fredag 5. februar. Ugerent i Stuen. Skrællet Æbler til Marmelade. I Dag begynde at slanke mig, frygtelig sulten. Børnene ude at lege. Preben dygtig til at ?læse?.
 • Mandag 8. februar. Rulle og stryge Storvasken. Nede at hilse paa Daugaards. Skorstensfejer her. Snavset i hele Huset. Hel ulykkelig over at se saadan en Ødelæggelse.
 • Lørdag 13. februar (Annas fødselsdag). Bage Boller. Brev fra Estrid, Ellen, Mor, Hille, Rosa, Lund. Forklæde og Blad fra Moster i Aalborg.
 • Torsdag 25. februar. Aftenskole. Frost og Sol, dejligt. Pudse Vinduer. Preben dygtig til at skrive og stave. Det er morsomt, for han er interesseret. Og saa vil de høre om Professor Spinat saa snart Avisen kommer.
 • Mandag 1. marts. Regn. Storvask. Tøj paa Loft. I Dag kom Dagny og Niels at spise til Middag og Aften. Peder Aftenskole. Børnene glade for Faster.
 • Onsdag 10. marts. Børnene i Bad og vasket Haar, jeg ligesaa. Aftenskole. Bage til Eksamen. Frygtelig snestorm. Stemme til Valg. Preben skoldet sit Haandled meget slemt, det lille Skind. 10 til kaffe.
 • Mandag 15. marts. Bage. Lave Mad til Eksamen. Sætte Tøj i blød. Lave Dessert, lagt Lagkage sammen. Peder og Bent til Tandlæge. Bent Pludderbukser paa, meget stolt.
 • Tirsdag 16. marts. Eksamen til Kl. 3. Kaffe Kl. 11. Spisning til Slut. Aftenskole, 0 Elever til kaffe. Strikket ?Kanter? færdig til Prebens Bluse. Storm.
 • Fredag 19. marts. Ugerent i Stuen. Afslutningsfest i Aftenskole med 2xKaffe og Bal, ca. 50. Solskin. Tøjet Tørret. God Aften, fik et Ur. Holdt ud til Kl. 3 Aften. Gøre rent Kl. 4.
 • Lørdag 20. marts. Erna hjulpet mig gøre rent. Meget trætte i Dag ovenpaa Nattens Anstrengelser til 4 1/2.
 • Søndag 21. marts - Palmesøndag. Husflidsudstilling. Peder i Kirke. Hos Præstens at drikke Kaffe. Jeg ikke med fordi Erna skulle Gymnastikopvisning. Preben syg, ondt i Hovedet.
 • Torsdag 25. marts. Bent syg i Dag. Jeg meget hæs. Preben faaet Feber igen, saa de ligger begge to igen. det er vel nok trist i Paasken. Bent Ørepine. Peder i Kirke Kl. 7 1/2.
 • Tirsdag 30. marts. Preben 6 Aar. Flaget op. Møde i Præstegaarden. Stille Dag. Pakke fra Moster i Aalborg og ulæseligt. ?Skibe? fra Daugaards. Penalhus fra Bent. Pyjamas fra Far, Støvler fra mig.
 • Torsdag 1. april. Storm, Koldt. Preben begynde at gaa i Skole. Til Kalundborg at købe Konfirmationsgave. Børnene med. Preben svært glad for at gaa i Skole.
 • Fredag 2. april. Rulle og Stryge. Faaet Madulæseligt. Preben faaet 39 i temperatur igen. Forfærdeligt kedeligt. Lunds Pige kom. Færdig med at forføde Bents Strømper.
 • Søndag 4. april. Godt Vejr. Til konfirmation i Snoldelev. Preben 37,6 til Morgen. Erna passet Børnene som var søde. Skrap fest. Hjem Kl. 2 1/2.
 • Tirsdag 6. april. Dejligt Vejr. Preben ligger endnu med 37,3 til Morgen, men jeg tøt ikke tage han op endnu. Grethe kom ikke i Dag. Peder ude at hilse paa Konfirmanderne.
 • Onsdag 7. april. Vidunderligt Vejr. Preben 37,2, 37,5 til Aften. Forfødet det andet par Strømper til lille Bent. Peder i Brændet. Bent leget inde. Jeg læst med Preben. Lille Bent selv gaaet i Brugsen.
 • Torsdag 8. april. Pudse Vinduer. Drikke Kaffe hos Bernhart Hansens Kl. 7 1/2. Preben 37,3, kom op og i Skole. Nu haaber jeg at det gaar, virkede kvik i Skolen.
 • Mandag 12. april. Sætte Tøj i Blød. Preben meget syg i Nat, 40 gr. til Morgen. haft Læge 2 gange i dag. Peder i Kalundborg efter Medicin. Strenge Dag.
 • Fredag 23. april. 37,1 til Morgen. Preben blevet saa udslaaet i Ansigtet. Fra og Grethe i Kirke.
 • Lørdag 24. april. I Dag har Preben og Bent faaet Røde Hunde. Grethe havde sit mas med at holde Bent i Sengen.
 • Onsdag 28. april. Grethe Rejst. Preben 37,2 til Morgen. Første Dejlige Foraarsvejr. Aften 37,1. Syet mit Forklæde færdigt. Peder i Haven, Bent hjulpen ham.
Side fra Annas lommebog 1937.
Det er formentlig Preben
der har skrevet sit navn på den 27. april


 • Mandag 3. maj. Sætte Tøj i blød. Preben lidt oppe i Formiddag. Sov 2 timer til Middag, ingen Appetit. Lidt ude at lege.
 • Lørdag 15. maj. Erna hjælpe mig. Rent i Køkken. Fernisere. Kongens regeringsjubilæum. Dejligt Vejr om Formiddagen Regn om Eftermiddagen. Færdig Kl. 9 1/2, slidt med Hovedrengøring. Gudskelov at det Rengøring er ovre.
 • Torsdag 20. maj. Pragtfuld Sommer. ulæseligt gjort i stand. Bent været i Skole imens. Preben begyndt Skolen igen. Han var saa glad for det. Hentet Planter og sat.
 • Tirsdag 25. maj. Vasket Klatvask og syet Sommerkjoler op. Friskolelærer Nørgaard aflagt Visit, fik Kaffe. Flink Mand.
 • Lørdag 29. maj. Dyner fra Soveværelse ude at sole, skifte rent paa. Sætte i blød til Storvask. Lørdagsrent. Peder i haven. Børnene gaaet i Brugsen og Købmanden og hentet Mælk hos P.A.
 • Lørdag 12. juni. Lærermøde i Ulstrup Kl. 2. Erna passe Børnene. Cykle derud, strengt men kørte med Lærer Nielsens i Vollerup fra Nostrup Skole. Kørte hjem med Lærer Sørensen, Jerslev, til Rørby. Det var jo ulæseligt for vi var trætte.
 • Mandag 14. juni. Vaske Klatvask. I Friskolen Kl. 7 1/2. Det var en dejlig Aften, det var meget Flinke mennesker.
 • Onsdag 16. juni. Spise til Aften hos Præstens Kl. 6 1/2. Fik Hovedpine, maatte gaa hjem Kl. 11, meget syg.
 • Onsdag 23. juni. Sct. Hans Blus i Grusgraven. Stryge, reparere Tøj. Regnvejr hele dagen. Aftenen nogenlunde god. Sendt Brev til Amerika.
 • Fredag 25. juni. Ugerent Stuen. Hele Familien ude at se Kongen. God Tur. Hjem og have travlt. Peder i Haven.
 • Lørdag 26. juni. Selskab. Bage Vandbakkelse, plukke Jordbær, lørdagsrent. Erna hjælper mig. Bage Brød, lægge Lagkage sammen. Aftenen gik udmærket. ?Huss? og Frue kom dumpende Kl. 11.
 • Søndag 27. juni. Daugaards oppe at drikke Kaffe og Jordbær. Nørgaards oppe at spise til Aften og blev her, dejlige Folk.
 • Tirsdag 29. juni. Bad alle Mand. Sylte Jordbær, plukket Jordbær til Daugaards. Helt godt Vejr. Peder sendt Ansøgning.
 • Søndag 4. juli. Peder rejse til Fyn at bese Korup embede. Meget varmt. Børnene og jeg er ene hjemme.
 • Tirsdag 6. juli. Lidt mindre varmt. Preben i Skole. Præstens kom om Aftenen og fik Kaffe. Faaet Pakke fra Daells Varehus. 50 Kr. for Badetøj.
 • Onsdag 7. juli. Peder cyklet med Preben til Doktor og kom hjem at der var lidt ved den ene Lunge og Kighoste, saa han skulle i Seng med det samme.
 • Søndag 11. juli. Havemøde i Præstegaarden. Lægge Kringle. Spist til aften sammen med Pastor Finsmark. Godt Vejr.
 • Mandag 12 juli. Gymnastikkomsammen Kl. 9. Bage. Have Doktor igen. Lille Bent faaet 39,9 i temperatur. Nu har han Lungebetændelse, kedeligt.
 • Torsdag 15. juli. Ugerent Stuen. Doktoren kommer. Repareret Storvask. Daugaard op med Sodavand. Vidunderligt Sommervejr. Preben mere Feber. Kedeligt.
 • Søndag 18. juli. Jeg haft en pinefuld Nat. Næsten ikke sovet. Frygtelige smerter i Ryggen. Naar jeg trak Vejret. Børnene bedre. Været en slem Søndag. Døjet meget.
 • Mandag 19. juli. Haft lidt mere rolig Nat. Doktoren kom i Dag. Det er en slem Lumbago. Fik noget
 • Tirsdag 20. juli. Medicinen hjalp en del paa Smerterne. Preben lidt Feber igen. Peder urimelig over at passe os. Det er en trist ulæseligt.
 • Onsdag 21. juli. Demonstration i Raasyltning. Bent lidt op. Preben og jeg maa ligge i Dag. Doktoren kom i Dag uden vi vidste det.
 • Fredag 23. juli. I Dag jeg op. Gjort rent i Stuen. Preben op 1 Times Tid i Eftermiddag. Slagtet Kylling.
 • Lørdag 31. august. Lørdags rent. Pakke Kufferter. Alle i Bad. Vidunderligt Vejr. Faaet Kul. Frida Fødselsdag og Bryllupsdag.
 • Søndag 1. august. Rejse til Stevns. Blomst med ned til Daugaard. Rejsen godt. Gik i Skoven. Børnene ikke i Seng før Kl. 9.
 • Mandag 2. august. Vaagen Kl. 4, og Børnene op. Cyklet til Karise. Frida og Niemann rejst.
 • Tirsdag 3. august. Vidunderligt Vejr. Peder til Stranden. Børnene, Farfar og jeg en Tur i Skoven.
 • Onsdag 4. august. Rejse til Fyn. Rejsen gik godt. Hille og Johan hentet os i Odense.
 • Torsdag 5. august. Peder til København. Ingrids Fødselsdag som vi var nede at fejre. Preben og Bent hos Hille.
 • Fredag 6. august. Høstet hos Morfar. Hjemme hele Dagen. Meget, meget varmt. N. J. og Regine kom om Aftenen.
 • Søndag 8. august. Peder kommer til Fyn Kl. 7. Ellen faaet en Datter. Jeg nede at hilse paa dem.
 • Tirsdag 10. august. Strøget, hjemme hele Dagen. Peder ved Hille at lave en Stol. Om Aftenen ned ved Hille og Ellen.


 • Onsdag 11. august. Kørt til Hasmark Strand i Sommerhus. Hundekoldt og Byger. Hille og Johan kørt derned med os. Kogt Høne.
Preben, Peder og Bent i sommerhuset på
Hasmark strand
 • Torsdag 12 august. Hille, Johan og Mormor kommer Kl. 4 1/2. Drak Kaffe var i Vandet. Spiste til Aften. Spillede Boldt og Badminton. Dejligt Vejr i Dag. Haft en god Dag.
 • Lørdag 14. august. Grovvejr og store Bølger. Hentet Fisk. Regn fra Middag og hele dagen. Hundekoldt og mægtige Bølger. Badet 1 gang, Peder 4. Børnene vasket inde.
 • Onsdag 18. august. Hjem til Højbo. Hille og Johann hentet os. Dejligt Vejr. ulæseligt og Børnene kom da vi kom til Højbo.
 • Torsdag 19. august. Hjemme hele Dagen. Om Aftenen hos Jenses paa Toftagergaard
 • Lørdag 21. august. Rejse til Sjælland. Pakke og rejse Kl. 11. Mormor til Læge, vi kørte med til Odense. Haft en god Rejse og godt Vejr.
 • Mandag 23. august. Skolen begynde. Pudse Vinduer. Rent i Stuen. Vaske Klatvask. Henkoge Blommer. Vidunderligt Vejr. Peder i Stranden.
 • Fredag 27. august. Sy Dynebetræk færdig. Slagte Hane til Daugaard. Sætte Asier i Eddike. Vidunderligt Vejr. Børnene paa Møllegaard og se Tærskning.
 • Onsdag 1. september. Hele Familien til Kalundborg (og) se Persil Film Kl. 3. Stof til Kjole. Tomatpure. Dejligt Vejr.
 • Tirsdag 7. september. Til Kalundborg at købe gave til Bent. Rent Stuer. Skrælle Æbler til Marmelade. Storm. Preben og Bent til Gymnastik.
 • Onsdag 8. september. Alle i Bad. Slagte Kyllinger. Koge Kartofler. Lave Dessert. Lave Smørkreme?. Rent Soveværelse. Koge Marmelade. Druer ned. Lave Leverpostej. Enkelt Byge, Storm.
 • Torsdag 9. september. Bent 4 Aar. Bage Boller. Daugaards op at drikke Chokolade. Vebers, Præstens, Niemann spise til Aften. Mange Gaver. Travl Dag.
 • Søndag 12. september. Ellens pige i Kirke. Været i Kirke. Preben og Bent været ene for første gang. Hele Familien nede at se Svæveflyvning. Fiasko.
 • Lørdag 18. september. Morfar og Mormor kommer. Bage. Rent Soveværelse. Kogt Asier om.
 • Søndag 19. september. Pragtfuldt Sommervejr. Kørt til Regstrup og besøgt Frida. Været i Kirke Kl. 7 1/2.
 • Tirsdag 28. september. Rulle og Stryge. Reparere Tøj. Regn hele dagen. Peder lavet smaa Bakker til varme Ting. Preben dygtig i Skolen.
 • Fredag 1. oktober. Konfirmander til Kaffe. Rent Stuer. Dejligt Vejr.
 • Tirsdag 19. oktober. Rejse til Fyn. Peder cyklet til Stevns. Slem Taage men da vi naaede Fyn brød Solen igennem og pragtfuldt Vejr. Bent klarede Rejsen fint.
 • Onsdag 20. oktober. Børnene hjulpet Morfar i Roerne. Godt Vejr. Om Aftenen strikkede jeg Prebens Ærmer færdig saa kun Kraven mangler.
 • Mandag 25. oktober. Peder begynde Aftenskole. Søskende samlet til Andesteg hos Mormor. Helt strengt for Mormor.
 • Tirsdag 26. oktober. Rejse hjem fra Fyn. Flot Vejr. Rejsen gik godt. Far var paa Stationen efter os.
 • Onsdag 27. oktober. Spise til aften hos Præstens. Derefter Sønderjysk Møde. Erna passe Børn. Ordnet Skabe og Skuffer. Kogt Asier om.
 • Tirsdag 16. november. Syskole 20 Elever til kaffe. Skrive til Svend. Børnene i Bad. Bage til ulæseligt. Koge Kartofler. Lave Dessert. Snevejr, Sol.
 • Torsdag 18. november. Til Kalundborg. Aftenskole, 3 Elever Kaffe. Vidunderligt Vejr, Frost og Sol. Faldet ned af Kældertrappen, slog mig en del.
 • Lørdag 20. november. Lørdagsrent. Sætte Tøj i blød. Peder til Gymnastikmøde i Ubberup Skole.
 • Onsdag 24. november. Præsten visitere Skolen. Om Aftenen kom Præstens at spille Whist. Præsten til Middag og Frokost. Th. Andersen Kaffe Eftermiddag. Travl dag! Præstens Natfrokost inden de gik Hjem. Preben 37,3-37,5, Bernt 37,6-37,5
 • Fredag 3. december. Ugerent i Stuen. Peder Rejse til Fyn. Begyndt paa Handsker til Preben. Snestorm. Erna kommen og bliver i Nat.
 • Lørdag 4. december. Lørdagsrent. Erna hjælper mig. Til Kalundborg at hente Børnenes Tøj og fotograferes. Bent var vanskelig at fotografere. Peder kommer hjem i Nat.
 • Lørdag 11. december. Lørdagsrent. Gule Ærter og Flæsk. Kogt Æblegrød. Slagtet Høne. Frost. Alle i Bad. Ellen flytte. Brev fra Agnes.
 • Lørdag 18. december. Storvask. Sætte Pølse i blød. Erna hjulpet mig. Hængt Vasken paa Loftet. Bent taget sig en stor Cigar og gaaet ulæseligtrummet. Sad og røg.
 • Onsdag 22. december. Rent Køkken. Fernisere. Køkken og Entre. Erna hjælpe mig. Ordne og parterer Grisen. Hundekoldt, Frost og Blæst. Peder lavet Scene. Træt.
 • Torsdag 23. december. Alle i Bad. Slagte And. Lave Mad. Bage Brød, Rulle og Stryge. Koge Rødbeder. br. Kartofler. Lommebøger i Brugsen. Daugaards rejst. Tø og Taage. Preben kan næsten ikke vente.
 • Fredag 24. december. I Kirke Kl. 4. Rent paa Børnenes Senge. Vaske Gulv Soveværelset. Lavet Ris a la mande. Juletræ pyntet. Børnene henrykte - mange Gaver.
 • Lørdag 25. december. I Kirke kom vi ikke, da vi kom saa sent i Seng i Aftes. Vi spillede Ludo og Børnene var saa optaget. Graat og Taaget Vejr i Dag. Hjemme hele Dagen. Børnene ivrigt optaget af at lege med de mange Gaver. Kørt paa Sygehuset Kl. 11 1/2 Nat, Blodstrømning.
 • Søndag 26. december. Ikke lukket et Øje i Nat. Peder og Børnene til Juletræ i Forsamlingshuset. Peder kom et Øjeblik, han havde Blomst og Æbler med. Lægen tilfreds med mig.
 • Mandag 27. december. Peder herud Kl. 9, rejser til Fyn med Preben og Bent Kl. 1. Sovet dejligt i Nat. haft Hovedpine, men fik en Tablet.
 • Tirsdag 28. december. I Dag kom vor far ikke, dan han bliver paa Fyn til i Morgen. Sovet godt i Nat. Hans Madsen inde at hilse paa.
 • Onsdag 29. december. Aktionærernes Juletræ (Kl.) 7. Sovet godt i Nat, Peder kom fra Fyn og kom herud. Børnene glade paa Fyn. Brev fra Agnes.
 • Torsdag 30. december. Pragtfuldt Solskin. Ikke sovet saa godt i Nat. fru Chr. hjem. Peder besøgt mig.
 • Fredag 31. december. Ikke sovet saa godt i Nat, ikke længere end til Kl. 1 1/2. Peder kom Kl. 2 1/4 og skulde af sted Kl. 3, fordi han skulde til begravelse. Erna ude at hilse paa. Føre dagbogen ajour. Knas - Kaffe - Lagkage.

1938

 • Lørdag 1. januar. Sovet godt i nat. Peder besøgt mig efter Kirketid. De har faaet 4 Børn herude i Nat og i Dag.
 • Søndag 9. januar. Op lidt efter Besøgstid. Peder besøgt mig. Været meget træt og ulæseligt. Kedeligt Vejr.
 • Mandag 10. januar. Op før Besøgstid og i Tøj, dejligt at være oppe. Peder herude et Øjeblik.
 • Onsdag 12. januar. Hjem fra Sygehuset. Slem Taage. Smeden kørt os hjem. Var i Byen at handle. Peder paa Højskolen om Aftenen. Alfred Nielsens været hos mig.
 • Lørdag 15. januar. Lørdagsrent. Bage Brød. Mormor kommer med Drengene, dejligt at faa dem hjem. Bent været saa søsyg og kastet op. Stærk Søgang.
 • Tirsdag 18. januar. Peder 39 Aar. Mormor rejst med Toget 1,13. Peder faaet Blomst fra Daugaards. Syskole. Elever gratis Kaffe. Re. paa Maskine. Solskin.
 • Fredag 21. januar. Betrække Sengen. Ferniseret Seng. regn. Sy Pudevaar. Erna fri. Ugerent i Stuer. Peder renset min Cykel og hængt den paa Loftet.
 • Onsdag 26. januar. Peder klippe Drenge. Lave Sæbe. Erna fri i Eftermiddag. Peders Far kom til Aften og bliver nogle Dage.
 • Fredag 28. januar. Ugerent Stuer. Peder Møde hos Præsten. Erna hjemme hos mig. Farfar cyklet i Stormvejr.
 • Lørdag 12. februar. Sætte i Blød. Lørdagsrent. Bage Boller. Lave Fromage. Brev fra Mor at hun er mere syg. Gaaet Tur til Station med Brev til Mor. Lidt Sne.
 • Søndag 13. februar (Annas fødselsdag). Citronfromage og Steg. Koldt men Sol og frisk. Gaaet Tur til Station. Daugaards oppe med Tulipaner. Ellers hjemme hele dagen. Rolig Dag.
 • Onsdag 16. februar. Tapetsere ved Børnenes Senge. Erna fri. Bage Brød, koge Æblegrød. Præstens kom og gratulerede mig og fik Kaffe. Fint Solskin.
 • Torsdag 17. februar. Begynde at gøre rent i Køkken. Solskin og Frost. Faaet brev. Mor har det bedre og Agnes er hjemme. Aftenskole, Elever Kaffe. Friskolelærerens faaet en Søn.
 • Fredag 18. februar. Rent i Kælder. Preben lidt forkølet. Sendt Stol til Mormor. Faaet os en lille Søster Kl. 9. Alt gik vel, Gudskelov.
 • Lørdag 19. februar. Ugerent i Stuer. Fru Sørensen kom og gjorde mig i Stand. Frk. Madsen hjalp os ogsaa. Faaet Vin fra Børgesen. Brev fra ?Nørgaards? Mor har det godt. Fru Hansen inde. ?Edlerine? kom med Lagkage og Appelsiner.
 • Torsdag 24. februar. Haft ondt i Dag. Doktoren var her. Brev fra Hille. Pakke fra Svends. Svedt saa slemt 39,0 til Aften. frk. Madsen været her om natten. Peder til Samaritter Kursus.
 • Søndag 1. marts. Søster saa sød. Oppe og havde Søster i Bad og hun nød det rigtigt. Har det bedre i Dag. Vebers kom om Aftenen og blev til 12. Fik et Pudevaar, er meget træt. Søster fik ikke nok Mælk.
 • Fredag 18. marts, Syskoleafslutning. Bage Brød og Kringle. Dejligt Vejr. Festen forløb godt. Peder fik et Askebæger og jeg en kande med 6 Glas. Søster saa god.
 • Søndag 20. marts. Udstilling af Husflidssager. I Kirke. Vidunderligste Vejr. Søster været ude i Solen 1 Time. Preben lidt Hovedpine og Feber, ligget i Sengen. Mage Gæster at se Udstillingen.
 • Tirsdag 22. marts. Afslutning i Aftenskolen. Bage Kringle. Fik et Sølvspisebestik. 60 Mennesker. Aftenen gik godt med Dans til 3 1/4 og rengøring til Kl. 5. Søster var saa sød og god. Meget træt.
 • Onsdag 23. marts. Bage til Eksamen. Til Kalundborg at købe Kjole. Meget trætte i Dag. Preben og Bent ligger i Sengen endnu. Bent 38,1 til Morgen.
 • Torsdag 24. marts. Sætte Tøj i blød. Lave Dessert. Lægge Vandkringle. Lægge lagkage sammen. Grovvejr. Erna fri. Preben oppe og i Skole. Bent ligger endnu. Søster ulæseligt.
 • Fredag 25. marts. Eksamen Kl. 9. Op at bage Kringle. Streng Dag. Søster sød og kær. 12 Kaffe. 10 til Spisning.
 • Mandag 28. marts. Ugerent i Stuen. Rullet. Dejligt Vejr. Søster ude. Til Præstens at drikke Kaffe Kl. 7 1/2. Tegnet Livsforsikring til alle 3 Børn paa hver 15.000.
 • Onsdag 30. marts (Prebens fødselsdag). Bage Boller. Konfirmanderne til Kaffe. Brev fra Mormor. 1 Dollar fra Amerika. Brev og Strømper Moster Estrid. Biler Daugaards. Bog fra Moster Agnes. Penge fra Mor. Tandbørste og Krus fra Bent, Far og Mor.
 • Torsdag 31. marts. Ordne Skabe og Skuffer. Pudse Sølvtøj om Eftermiddagen. Prøve Kjole Kl. 18. Strengt i Storm og Modvind. Peder lavet Sang. Tale med Syersken i Tømmerup. Eventuelt købe Stof til sort Kjole. Købe Silkestrømper, Tandbørster og ulæseligt til nye Kjole. Købe Gave, Fru Veber. Mannasaft, Afføring. 2 m. Baand 1 Tomme brede.
 • Torsdag 7. april. Forældremøde. 30 til Kaffe. Ferniseret første gang. Stryge Gardiner Holdt ud til Kl. 12 1/2 og var oppe til Kl. 5, saa det var strengt.
 • Søndag 10. marts. Skrive brev Agnes, takke (for) gaven. Lægge rent paa Senge. Fernisere i Køkken og Gang. Søster vejer 9 pd. Tale med ulæseligt. Invitere Præstens, ulæseligt Madsen, Daugaard.
 • Lørdag 16. april. Mor og Far ankommer. Frk. Madsen hjulpet os. Dejligt Vejr. Mormor meget sløj.
 • Søndag 17. april - Påskedag. Bryllupsdag. Søster i Kirke, hedder Inge Lise. Mor og Far med i Kirke. Daugaards, Præstens og Madsens her til Middag, festlig Aften. Stormvejr.
 • Mandag 18. april. Meget trætte i Dag. Erna fri. Lidt bedre Vejr. Mor llidt sløj. Brev og Kjole fra Agnes.
 • Tirsdag 19. april. Mor og Far rejst. Dejligt Vejr. Lille Søster faaet Flaske. Det er kedeligt at jeg ikke har mere. Gaaet Tur med alle 3 Børn.
 • Søndag 1. maj. Jensen Jubilæum. Skrive til Langeland hvad Søster hedder. Gaaet Tur med alle Børnene og nede og hilse paa Daugaards. Hille faaet en Søn.
 • Tirsdag 3. maj. Dejligt Vejr. Søster sovet hele Dagen, hun er en henrivende lille Pige. Søster og jeg gaaet Tur.
 • Tirsdag 5. maj. Brev fra Hille med en lille Kjole til Søster. Hille faaet en Søn i Søndags, dejligt. Peder og Preben i Viskinde. Bent kastet op.
 • Onsdag 11. maj. Rulle og Stryge. Mormor kommet paa Sygehuset. Tømmerens Kone og ?Elo? kom med paa Sygehuset. Godt Vejr. Bent ligger endnu. Søster sød.
 • Fredag 13, maj. Kyllingesteg og Æblegrød. Skriv at sende Pakke til Mormor og Hille. Hele Familien gaaet Tur til Stationen. Søster leet højt.
 • Lørdag 14. maj. Rent over hele Huset. Søster rejser Hovedet op, fremmeligt Barn. Meget travlt. Varmt Sommervejr.
 • Søndag 15. maj. Søster Fotograferet. Nørgaards inde at præsentere Sønnen og fik Kaffe. 29 Gr. varmt.
 • Mandag 16. maj. Vaske stor Børnevask. Peder Kalundborg hente Sølvtøj. Lagt Cement i Kælderen. Meget varmt 35 Gr. i Solen. Meget træt.
 • Torsdag 19. maj. Pudse Vinduer efter Murer. Peder i Kalundborg efter Bents Sko og ulæseligt . Regn. Muren pudset gavlen. Færdig i Kælderen.
 • Lørdag 28. maj. Lørdagsrent, lave Mad. Alle i Bad. Preben 37,4. Frygtelig Orkan. Søster nu 4 Fl. og 2 gange Bryst.
 • Onsdag 1. juni. Pudse Vinduer. Brev fra Agnes at Mor er meget syg. Til Kalundborg at købe ?Kurv?
 • Torsdag 2. juni. Rejse til Fyn med alle 3 Børn. Ude at se til Morsom er meget sløj. Trist at se.
 • Fredag 3. juni. Preben har Feber i Dag. Ude at se til Mor, som var sløj. Skrevet til Agnes og Peder. Søster sød.
 • Lørdag 4. juni. Ude at se til Mor som havde det ved det samme. Preben ligger endnu.
 • Søndag 5. juni - Pinsedag. Preben 37,6 til Morgen, 37,7 til Aften, kedeligt. Mor havde det bedre. Hille og Johan hjemme. Søster ude at se til Mormor.
 • Mandag 6. juni - 2. Pinsedag. Peder til Fyn. Ude ved Mormor. Estrid og familien ude at hilse paa os. Dejligt Vejr. Preben ligger endnu 37,7 - 37,8.
 • Torsdag 9. juni. Rejse til Værslev. Regn. Rejsen gik godt. Søster god, men sov ikke paa hele Rejsen.
 • Fredag 10. juni. Lærermøde. Ugerent i Stuen. Jeg kom ikke med. Søster faar slet ikke Bryst mere om Natten. Jeg har ikke en Draabe.
 • Torsdag 16. juni. Vintertøjet solet. Storm. Til Kalundborg igen til Syerske som var syg, saa det hele var spildt. Søster sovet hele tiden jeg var væk.
 • Søndag 19. juni. Frida og Niemann kom paa besøg. Flæskesteg, Ost og Jordbær. Lærer Nielsens, Melby, kom og fik Kaffe. Meget træt. Søster god.
 • Mandag 20. juni. Vaske og Stryge stor Børnevask. Sølvbryllup i Skovbakker. Sendt en Blomst til 3 Kr. derned. Søster været henrivende god. Ligget og leget hele Eftermiddagen uden at græde.
 • Mandag 27. juni. Storvask. Op Kl. 3 1/4. Hele Vasken tørret og rullet. Øsende Regn da jeg fik det sidste stykke ind. Heldigt.
 • Lørdag 2. juli. Lørdagsrent. Henkoge Spinat. Regn om Formiddagen. Alle i Bad. Meget træt. Paa Slankekur.
 • Søndag 3. juli. Vidunderligt Vejr. Hjemme hele Dagen. Spillet Badminton.
 • Onsdag 6. juli. Rent Køkkenet. Ferniseret 1. gang. Godt Vejr. Bilforhandler været her og fremvist en 34 Model Bil. Vi betænker os.
 • Torsdag 7. juli. Pudse Vinduer. Ferniseret 2. gang. Køkken og Entre. Se paa en 37 Model. Stryge Børnevask. Peder købt en Bil 3800,00
Anna med børnene foran bilen den 7 juli 1938
 • Lørdag 9. juli. Sætte tøj i Blød. Lørdagsrent. Rent Stue. Peder køre første gang. Bent sløj og har Ørepine. Betalt 3 Tusind paa Bilen.
 • Mandag 11. juli. Storvask, op Kl. 2 1/2. Færdig vaske og gjort rent Kl. 10. Tøjet tørret og rullet. Skrive til Mor. Peder ud at køre.
 • Torsdag 14. juli. Reparere Storvask. Lappe Bukser. Prøve Kjole i Kalundborg. Vidunderligt Vejr for første gang i lange Tider.
Annas kvittering for kjolen
 • Lørdag 16. juli. Hente Kjolen. Lørdagsrent. Henkoge Ærter. Lave Italiensk Salat. Meget varmt. Bilen indregistreret. Meget træt. Alle i Bad.
 • Torsdag 21. juli. Pudse Vinduer. Plukke Solbær færdig. varmt. Søster faaet lidt varmeknopper. Meget, meget træt. Færdig Kl. 10 1/2. Ringet at Mor saa syg.
 • Fredag 22. juli. Rejst til Fyn med Børnene Kl. 11. Mor havde det lidt bedre. Rejsen gik godt. Agnes var her.
 • Lørdag 23. juli. Været ude ved Mor som havde det lidt bedre. Estrid herhjemme at hilse paa os.
 • Søndag 24. juli. Morfars Fødselsdag. Alle 7 Søskende samlet Kl. 10 hos Mormor og ?sendte? en stor Blomsterkurv. Drengene rejst til Langeland. Givet morfar Cigar.
 • Mandag 25. juli. Skrive til Peder. Jeg ned til Hille. Ringe til Estrids Bryllupsdag. Været nede hos Nathalie og Tante Maren. Mor sløj.
 • Tirsdag 26. juli. Ned til Hille. Ringet til Langeland. Meget varmt. Mor har det lidt bedre. Søster og Günther saa søde.
 • Onsdag 27. juli. Hille og jeg skiftes til at være hos Mor. Mor syg om Aftenen. Hille ?vaaget? i Nat.
 • Torsdag 28. juli. Mor har det bedre. Meget varmt. Søster befinder sig godt hos Moster sammen med Günther.
 • Fredag 29. juli. Mor kommet paa Fællesstue og har det bedre. Skrevet Peder og Agnes.
 • Lørdag 30. juli. Mor sløj igen og kom paa Eneværelse og maatte have Iltapparat. Hille og jeg ude hos Mor Kl. 12. Far Kl. 3.
 • Søndag 31. juli. Meget, meget varmt. Mor har det en smule bedre. Ringet til Langeland. Preben forkølet paa Langeland. Johan kørt en lille Tur for os til Sygehus. Far nede og spise hos Hille.
 • Lørdag 6. august. Søster faet Kiksemad og Vælling. Ringe til Estrid sige farvel. Huske Strømper. Mor sløj - Sørgeligt at se.
 • Søndag 7. august. Rejse hjem til Værslev. Mor saa lige Børnene, men meget sløj. Peder hentede os paa Stationen.
 • Søndag 14. august. For første gang ved Stranden i Aar. Søster, Bent og jeg med Toget, Far og Preben cyklet. Dejligt at komme i Vandet. Alle Børnene nød Turen.
 • Mandag 15. august. Brev fra Hille og Estrid. Sløjt med vor kære Mor, sørgeligt. Permanentkrøllet. Peder passe Børnene, og saa ude at køre Kl 4.
 • Tirsdag 16. august. Peder op ti Køreprøve og bestod med Glans. Kørt en tur til Jyderup og saa ?Brandtomten? og Skarridsø.
 • Torsdag 18. august. Søster 1/2 Aar. I Dag kørte vi til Stevns og Turen gik godt. Ophold i Sorø og Ringsted. Søster sød, Bent syg.
 • Fredag 19. august. Regn hele dagen. Kørt hjem til Værslev og Turen gik godt. Bent faldt i Mergelgraven med Henning.
 • Søndag 21. august. Besøge Frida og Niemann. Fotografere Bilen og Søster. Tordenbyger. Turen gik godt. Saa Løvenborg Slot og Park.
 • Mandag 22. august. Skolen begynde. Sætte Tøj i Blød. Til Kalundborg. Bage Brød. Lavet 7 Glad Æblegele og Æblegrød. Godt Vejr.
 • Lørdag 3. september. Køre til Fyn. Betale Motor 40 Kr. Blade med til Ellen. Mor meget, meget syg. Strengt at se. Turen gik godt.
 • Søndag 4. september. Køre til Værslev. Gudstjeneste Kl. 7 1/2. Turen gik godt. Været hos Mormor i Nat. meget træt. Stakkels Mormor.
 • Mandag 5. september. Sylte Asier og Blommer jeg fik af Morfar. Vaske en Børnevask. Skrevet Agnes og Hille. Meget træt og nervøs.
 • Tirsdag 6. september. Pudset Vinduer. Prøvet Kjole. Regnvejr. Vor kære Mor døde Kl. 3 i Nat. Fred være med hende.
 • Fredag 9. september. Bent 5 Aar. Til Kalundborg at hente Kjole. ?Have? Sko. Købe Frakker Drengene og Strømper mig. Fint Vejr. Bent faaet Tudehorn fra Daugaard.
 • Lørdag d. 10. september. Mor begraves Kl. 2. Køre til Fyn Kl, 4 1/2. Pæn Begravelse. Søskende samlet hos Hille,
 • Søndag 11. september. Køre til Værslev. Været i Kirke i Paarup. Agnes med Familie rejst Kl. 1, vi tog af sted Kl. 3. God Tur til Værslev. Preben sløj og forkølet.
 • Søndag 18. september. Søster 7 Md. Vi kørte en Tur med Daugaards til Høve Stræde. Skønt deroppe. Drengene alene hjemme. Jeg været til Høstgudstjeneste.
 • Søndag 25. september. Sætte Tøj i Blød. Peder i Kirke Kl. 2. Kl. 4 kørte vi til Stevns. Var dernede Kl. 6. Bent godt tilpas. Frida og Niemann hos Farmor.
 • Mandag 26. september. Været i Hellested at søge Embede. Strenge Dag, Børnene i Karise hos Faster Stine. Kørt fra Farmor Kl. 7. Hjemme Kl. 9 1/4. Børnene søde.
 • Fredag 30. september. Rent Stue. Hele Familien til Kalundborg. Fint Vejr. Nede at se Flyvepladsen. 17-18 Maskiner.
 • Lørdag 1. oktober. Kogt Suppe ulæseligt. Drengene nede at se Flyvning saa jeg havde ingen Barnepige.
 • Fredag 7. oktober. Ugerent i Stuen. Til Sorø at betale Afdrag paa Bilen. Betalt 500 Kr.. Regnvejr, God Tur.
 • Lørdag 22. oktober. Soveværelse færdig. Peder meget dygtig til at hjælpe mig. Søster saa sød-
 • Tirsdag 25. oktober. Køkken og Kælder. Peder til Kaminmøde. Søster været saa sød og jeg blev færdig i Køkken og ferniseret.
 • Fredag 28. oktober. Søster faaet den første Tand. Meget mildt. Ude at se Champgagnegaloppen. Ketty passet Børn.
 • Mandag 31. oktober. Rulle Storvask, vaske Børnevask. Fint Vejr. Har slemme Smerter i mit Ben. Søster rejser nu det lille Hoved op og kigger ud af Sengen.
 • Onsdag 2. november. Til Frisørinde og gøres i stand alle Mand. Koge Æblegrød. Drengene stole over at faa Skilning i Haaret.
 • Fredag 11. november. Ugerent i Stuen. Preben og Bent til Gymnastik for første gang. Gik selv i mørket derhen.
 • Mandag 14. november. Storvask, ?Lysedug? med. Aftenskole, 13 Elever Kaffe. Bent kan nu helt cykle, selv om han vælter ulæseligt imellem.
 • Onsdag 16. november. Strikke pa Søsters Kjole. Skrive Svend og Johan. Syskolen begynde, 10 Elever, kaffe gratis. Vebers kom til Kaffe. Har faaet Vogn.
 • Torsdag 17. november. Aftenskole, 6 Elever Kaffe. Rulle og Stryge. Dødtræt i Aften. Det er nu et strenge Liv.
 • Fredag 18. november. Søster 9 Md. Ugerent Stuer. Bager. Stoppe Strømper. Dødtræt, i Seng Kl. 9 og læse Avis.
 • Lørdag 19. november. lave Mad og Dessert. Lørdagsrent. Regnvejr. Alle i Bad. Meget, meget træt.
 • Søndag 20. november. Fridas og Signe kommer. Koldt. Oksesteg, Ost og Æblekage. God Dag.
 • Mandag 21. november. 9 Elever til Kaffe. Aftenskole, meget træt. Vasket stor Børnevask. Mit Hoved saa overkørt.
 • Søndag 4. december. Taage tæt. Hjemme hele Dagen. Peder i Kapel med L. P. Offersen.
 • Tirsdag 6. december. Forældremøde. 40 til kaffe. Sol og dejligt Vejr. Der kom 52 Kr. ind til Pakkefest til Juletræ.
 • Onsdag 7. december. Syskole. Elever Kaffe. Til Begravelse og spise til Aften. Ketty passe Børn.
 • Fredag 9. december. Ugerent i Stuer. Forældreforeningen til Kaffe. Bage Brød og Kringle.
 • Søndag 11. december. Hjemme hele Dagen. Søster faaet Mikkel Hest lavet og er glad for at sidde der. Rullet og stoppe Strømper.
 • Onsdag 14. december. Møde paa Højskolen. Indenrigsministeren taler. Bage br. Kager og Franskbrød.
 • Onsdag 21. december. Koge Sylte, lave Leverpostej. Skure Gulve i Køkken og Entre ferniseret. Rulle. Drengene til Gymnastik. ?Malte inde af Vinduet?
 • Torsdag 22. december. Rent i Herreværelset. Stryge om Aftenen. Aftenskole. Isslag. Mit Hoved daarligt. Meget træt. Søster sød.
 • Fredag 23. december. Lave Mad. Fernisere 2 gang. Rent i Soveværelse. Bage Brød, lave Salat, lave Medister og henkoge ulæseligt Æbler.
 • Lørdag 24. december. Pynte Juletræ. Lave Ris a la mande. Jeg i Kirke. Mange Gaver. God Aften.
 • Søndag 25. december. Far og Drengene i Kirke. Ellers en rolig Dag.
 • Mandag 26. december. Juletræ i Forsamlingshuset. Morfar og Søster blev hjemme, fordi det var saa koldt.
 • Tirsdag 27. december. Slemt Vejr. Isslag og Snestorm. Søster og Morfar fine venner, de kan rigtig sludre sammen.
 • Onsdag 28. december. Kom ikke til Stevns, da Vejene er ufremkommelige. Spillet Kort med Far. Tabte 21 Øre.
 • Torsdag 29. december. Været i Kalundborg, men grimt Føre og Vinduer frøs hele tiden. Spillet Kort. Vundet 57 Øre.
 • Fredag 30. december. Far rejse. Juletræ, men jeg blev hjemme hos Børnene. Været Snestorm i Nat.
 • Lørdag 31. december. Rent over hele Huset. Peder hjulpet mig. Drengene og Søster fik lov at være oppe. Peder i Kirke Kl. 23,30. Preben og jeg ene oppe at hilse det nye Aar.

1939

 • Onsdag 4. januar. Aftenskolen begynde. Syltet Appelsinskaller. Peder i Kapel med gl. Kone. Gratis Kaffe. Sat Billeder i nyt Album.
 • Torsdag 5. januar. Skolen begynde. Bage Brød. 15 Elever. Gratis Kaffe. Søster og jeg gaaet Tur til Byen. Drengene kælket hele dagen. Peder i Viskinde.
 • Mandag 9. januar. Drengene begyndt Gymnastik. Skrive til Morfar om ulæseligt. Stryge Storvask. Storm og Tø.
 • Tirsdag 10. januar. Søster fotograferet. Til Kalundborg. Aftenskole, 11 Elever Kaffe. Hæklet Maatte færdig. Søster faaet 5 Tænder.
 • Lørdag 14. januar. Lørdagsrent. Alle i Bad. Blevet tilsagt som Arving efter Tante Marie i Birkende.
 • Onsdag 18. januar. Peder 40. Søster 11 Md. Syskole. Børnene fik Kaffe. De kom med Cigar og Askebæger. Daugaards kom med Tulipaner.
 • Fredag 29. januar. Rent Stuer. Rullet. Begyndt til Gymnastik. Søster faaet den ?sorte? Tand igennem, nu har hun 6. Preben ligger i Dag, ?Hoste?
 • Tirsdag 31. januar. Til Møde i Præstegården Kl. 7 1/2. Til Begravelse Kl. 12 i Hjemmet. Kl 1 1/2 fra Kirken. Kaffe i Forsamlingshuset. Søster 37,0 til Aften38,0. Preben ulæseligt. Jeg kom ikke med i Dag da vi havde Læge til Søster. Preben kom op i Dag. Det er Bronchitis Søster havde.
 • Onsdag 1. februar. Ungdomsmøde. Spise til Aften hos Præstens. Jeg blev hjemme hos Børnene. Skrive til Estrid , Agnes og Hille. Rim Frost.
 • Onsdag 8. februar. Bage. Syskole 5 Kaffe. Dillitanter her til Kaffe, gik helt godt. Holdt ud til 12 1/2.
 • Søndag 12. februar. Spille Komedie hos Nørgaards. Bage Brød. Regnbyger. Ketty passet Børn. Faaet en Datter i Aalborg Hanne.
 • Onsdag 15, februar. Syskole. Sy pa Løber. Peder til Mejeribestyrerens. Brev fra Agnes at hun har faaet en Datter i Lørdags.
 • Fredag 17. februar. Søren Peder 1 Aar. Rent Stuer. Lave Dessert. Bage. Peder læse op i radikal Forening. Jeg blev hjemme hos Børnene.
 • Lørdag 18. februar. Inge Lise 1 Aar. Bage Boller. Daugaards op at spille Kort. Søster faaet 2 Forklæder og Strømper fra Langeland. Spand og ulæseligt fra Preben og Bent. Tandbørste og ulæseligt fra Far og Mig.
 • Søndag 19. februar. Køre til Stevns. Søster faaet Dukke fra Fru Lund. Dejligt Vejr. Turen gik godt. ?Haard?.
 • Mandag 20. februar. Aftenskole. Køre hjem fra Stevns. Inde at hilse paa Dagny og Signe. Peder faaet 10 Kr. fra Th. Andersens for hjælpen med Begravelsen.
 • Fredag 24. februar. Dillitanter til Kaffe. Lørdagsrent Aflyst. Søster 37,5-37,4. Hun har det godt i Dag. Kvik - sidder op og Leger. Peder til Carl Offersens.
 • Søndag 26. februar. Skrive til Hille og Agnes. I Kirke. Drengene i Biografen at se Snehvidefilm. Peder spillet Dilletant hos ulæseligt. Jeg hjemme.
 • Torsdag 28, februar. Møde i Præstegaarden. Ketty passet Børn om Aftenen. Preben faaet Daugaards Cykel til 30 Kr. Søster været ude i Dag.
 • Onsdag 1. marts. Ungdomsmøde. Peder holdt Foredrag. Spise til Aften Kl. 6. Bage Brød. Ketty passet Børn. Hundekoldt. Søster ikke ud.
 • Onsdag 15. marts. Syskole sidste Gang. Gratis Kaffe. Bagt lagkager og Astakager. Fik lille Ske af Syskole.
 • Fredag 17. marts. Forældremøde. 14 Kaffe. Ugerent Stuer. Præstens spise til Aften. Ketty hjalp mig. Peder holdt Foredrag.
 • Mandag 20. marts. Eksamen Kl. 9. Bage Kringle. Gik godt. De fil Flæskesteg, Rødkål og Citronfromage. Ketty hjulpet mig.
 • Tirsdag 21. marts. Afslutning for Børnene, til Kaffe Kl. 3. Sætte Tøj i Blød. Vil fik en Blomst fra Konfirmanderne. Nørgaard kom og fik Kaffe.
 • Onsdag 22. marts. Bage Lagkager. Afslutning i Aftenskolen. 50 Kaffe og Bal. Fik en Sølvskovl, ikke spændende. Gik ellers godt.
 • Søndag 16. april. Konfirmation. Sætte Tøj i Blød. Peder ude at hilse paa Konfirmanderne. Jeg hjemme. Preben 37,2-37,0.
 • Onsdag 19. april. Storvask. Gymnastikopvisning. Mureren begyndt at kalke udvendigt. Preben op. Strøget Storvask. Preben passet Søster.
 • Fredag 21. april. Rent Stuer. Rense kakkelovn. Til Viskinde at spille Dillitant. Kalke Køkken og Kælder. Reparere Storvask. Ketty passer Søster. Til Aarby at Krølles. Helt god Aften.
 • Lørdag 22. april. Lørdagsrent. Torden for første Gang. Meget uroligt Vejr. Uhyggeligt Vejr, Skypumper. Farmor 61.
 • Fredag 28. april. Rent Stuen. Til Rs. Madsens Kl. 7 1/2. Ketty passet Børnene. Søster er streng at passe nu. Hun elsker Kulspanden og Vandspanden.
 • Lørdag 29. april. Lørdagsrent. Lave Mad. Spise til Aften hos Mejeristens. Sætte Tøj i Blød. God Aften ikke hjem før 3. Ketty været her.
 • Mandag 1. maj. Gynther 1 Aar. Storvask, intet Tøj tørret. Graat og byget. Onkel Jens begraves.
Onkel Jens er Jens Henningsen som var gift med Annas fars søster Ane Kirstine Madsen. Jens og Anna boede fra 1936 på Tofteagergård i Villestofte (Se også 19. august 1937).
 • Onsdag 3. maj. Ruth. Rulle og Stryge. Dejligt Vejr. Søster brændt sin Haand paa Komfuret. Drengene sorteret Kartofler
 • Mandag 8. maj. Begynde Rengøring paa Loft og Gæsteværelse. Dejligt Vejr. Peder hjulpet mig med Loftet. ?Faaet savet Brænde?
 • Fredag 12. maj. Rent Spisestue. Storm. Bent sagde: Har Jesus Ræveøjne, siden han kan se mig naar det er mørkt. Ella passet Søster.
 • Lørdag 20. maj. Rent Kælder. Maler begyndt i Entre. Forfærdelig Redelighed. Ligger paa Loftet. Pudset kakkelovn i Soveværelset.
 • Tirsdag 23. maj. Hen at stemme. Færdig i Soveværelset. Begyndt i Køkken. Dejligt Vejr.
 • Søndag 28. maj - Pinsedag. Peder klippe Drengene. Strikket Søsters Bukser færdig. Brandstom og Kulde fra Nord.
 • Mandag 29. maj - 2. Pinsedag. Barnedaab. Køre til Tessebølle. fernisere i Køkken sidste inden vi tager af sted og ulæseligt. Fint Vejr. Kørt til Karise.
 • Tirsdag 30. maj. Køre til Snoldelev. Dejligt Vejr. Drengene og Søster nyder rigtigt alle Dyrene nede hos Farfar.
 • Onsdag 31. maj. Begynde bage Smørkager. Vaske Børnenes Tøj. Skrive til Estrid og Peder. Børnene lidt forkølede. Stryge Besætning til Stuen. Kørt til Værslev Kl. 6 om Morgenen, meget træt om Aftenen. Vidunderligt Vejr. Peder malet Havemøbler. Meget træt.
 • Torsdag 8. juni. Storvask. Op Kl. 4 1/2. Dejligt Vejr alt Tøjet tørret. Fru Nielsen kom og fik Kaffe. Peder ondt i Maven.
 • Mandag 12. juni. bage Brød. Rense Peders Tøj. Bent tage Polypper. Kl. 3 til Syerske. Hente  ?Habit? ulæseligt. Bent var saa flink og god.
 • Tirsdag 13. juni. Ny Kjole til Søster. Bent ligge ri Sengen. Søster siger saa mange forskellige Ord og er meget sød.
 • Onsdag 14. juni. Udflugt til Asnæs Kl. 1 1/2. Bent kom op og var med. Turen gik helt godt, vi fik en enkelt byge.
 • Torsdag 15. juni Peder lakeret Drengenes og sin egen Cykel, saa nu er vi flot kørende alle sammen. Preben og jeg cyklet til Viskinde om Aftenen.
 • Fredag 16. juni. Rent Stuen. Sol og Blæst, vi trænger frygteligt til Regn. Peder pudset Bil. Bent cykler nu paa Livet løs.
 • Lørdag 17. juni. Lørdagsrent. Lave Mad. Bent ud og have Polypper set efter. Søster med ude at køre Bil. ?Det siger hun nu?.
 • Mandag 19. juni. Bage Brød. Vaske Børnenes nye Tøj. Regn hele Dagen. Om Aftenen kørte Bent sin første tur til Viskinde med mig. Det gik fint.
 • Fredag 23. juni. Udflugt til Odense Kl. 6. Vejret var straalende. Streng Rejse desværre i frygtelig Trængsel. Ellers gik Turen godt.
 • Mandag 3. juli. Rent over hele Huset. Vasket Børnevask. Ud at hilse paa R. Madsen som er meget syg.
 • Torsdag 6. juli. Stryge Børnetøj. Kogt Spinat 2. Gang. Bent bidt Søsters Sut i Stykker. Søster synger ”Kukkuk” - ?Pipper? ”Trala-la-la-la-la”
 • Fredag 7. juli. Søster prøve Kjole. Rent Stuer. ?R.? Madsen Død. Bilen 1 Aar. 12 Aar siden vi mødtes første gang 7/7-27. Hos Præstens, fik Kaffe.
 • Tirsdag 11. juli. R. Madsen begraves. Erna passe Børn. Ud at spise til Aften Kl. 5 1/2. Hundekoldt.
 • Tirsdag 18. juli. Søster 17. Md. Peder faa gennemsmurt Bilen i Kaastrup. Alle mand været ved Stranden om Eftermiddagen. Kaffe med.
 • Torsdag 20. juli. Stuer rene. Støvsuge Møbler. Drengene klippet i Aarby. Torden i Nat, Regn hele Formiddagen. Senere Sol, og var i Vandet. Daugaard med til Kalundborg.
 • Fredag 21. juli. Permanentkrølles Kl. 9. Børnene og Peder kørte til Stranden. Tordenvejr da vi kom hjem. Ildebrand i Klovby som vi var ovre at se om Eftermiddagen.
 • Søndag 23. juli. Kørt til Fyn Kl. 9 1/2. Fernisere Køkken og Entre. Søkende hjemme. Blev Byger og Torden, det er dog fortvivlet Vejr.
 • Mandag 24. juli. Morfar (Fødselsdag). Fremmede til Frokost. Gæster om Aftenen. Jeg travlt og om Eftermiddagen Ellen og Hille om Aftenen. Om Aftenen Jenses og Niels Jørgens.
 • Tirsdag 25. juli. Ringet til Tante og Estrid. Til Stranden med Ellen og Egon. Jeg bliver nede hos Ellen i Nat med Søster. En Ko rendte paa vor Skærm.
 • Onsdag 26. juli. Hele Familien spise til Aften hos Ellen. Ellen og jeg været i Byen. Peder og Egon paa Fisketur.
 • Torsdag 27. juli. Ned til Hille. Peder og Far var med i Paladsteatret. Drengene tog i Aaen med Keld. Søster saa sød. Vasket ulæseligt Kjole.
 • Tirsdag 1. august. Køre til Aalborg. Byger og Storm. Meget streng Tur, Ankom godt Kl. 7 1/2 men de vidste det. Meget trætte.
 • Fredag 4. august. Vidunderligt Vejr. Været ved Stranden 2 gange. Var i Kilden og Jens Bangs Vinkælder med Eskjær og Agnes.
 • Tirsdag 8. august. Køre til Fyn Kl. 7. Eskjær kørt med. Besøgt Stenholtgaarden i Kragelund og Silkeborg. Kørt her hjem til Far Kl. 11 1/2. Strenge Tur.
 • Tirsdag 10. august. Kørt til Langeland. ?3,25 fra Estrid for ulæseligt. Pragtfuldt Vejr. Far kørte med herned. 5 Kr. til gave til P.V.
Ferie på Langeland 1939 – Formentlig Bent og Preben i midten
 • Onsdag 16. august. Til Stevns over Lolland og Storstrømsbroen. Dejlig Tur, meget varmt. Frida og Niemann hjemme.
 • Torsdag 17. august. Til Ringsted til Signe. meget varmt. Søster ulæseligt. Frida med, hilst paa Dagny.
 • Fredag 18. august. Køre til Værslev. Søster 1 1/2 Aar. Vidunderligt Sommervejr, nu ferien er forbi.
 • Lørdag 19. august. Sætte Tøj i Blød. Skrive til Hille, Agnes og Estrid. Koge Tomatpure. Meget træt, strengt at komme i gang efter Ferien.
 • Mandag 21,. august. Op Kl. 5. Skolen begynde. Storvask. Pragtfuldt Vejr. Ved Stranden Kl. 17. Preben og Bent slaaet sig løs og svømmer som smaa Fisk.
 • Fredag 25. august. Rent Stuer. Cyklet til Eskebjerg med alle Skolebørnene Kl. 1. Dejlig Tur, Søster helt vild til at svømme.
 • Fredag 1. september. Tyskerne begyndt Krig mod Polen. Til Kalundborg. Peder til Møde. Vidunderligt Vejr. Krigen strengt at ulæseligt paa.
 • Søndag 3. september. Møde i Præstegaarden Kl. 3. Ketty passet Børn. England og Frankrig i Krig mod Tyskland.
 • Torsdag 7. september. Ugerent Stuer. Bage færdig. Ud at krølles. Købt Gave Bent. Søster klippes. Cykle derud, maa ikke køre Bil mere.
 • Fredag 8. september. Lørdags rent. Lægge Lagkage sammen. Koge Æblegrød. Slagte Kylling. Meget varmt, meget træt og daarligt Ben. Alle i ?Bad?.
 • Lørdag 9. september. Bent 6 Aar.Bage Boller, lave Dessert. Daugaards og ?Povl? herop om Eftermiddagen. Brev fra Estrid, Ellen og Agnes.
 • Onsdag 13. september. Føre Dagbog ajour. Sætte Billeder i Album. Peder, Søster og jeg fik Sko. Til Kalundborg. Cykle alle sammen.
 • Mandag 18. september. Storvask. Søster 19 Md. Vidunderligt Vejr. Alt Tøjet tørret. I Kalundborg og fik ny Radio til 2,50 Kr.
 • Torsdag 19. september. Rulle og stryge. Dejligt Vejr. Repareret Tøj om Aftenen. Søster sagde i Dag ”Av for Søren” det ulæseligt hørt Bror Bent sige.
 • Mandag 25. september. Til Kalundborg. Syerske og prøve Kjole. Bage Brød. Dejligt Vejr. Peder i Haven og Børnene hjulpet ham.
 • Lørdag 14. oktober. Sætte Tøj i Blød. Lørdagsrent. Regn. Børnene faaet Ferie. Inge-Lise er saa dygtig til at sige alting. ulæseligt.
 • Onsdag 18. oktober. Søster 20 Md. rent Herreværelse. Dagny og Niels kom en Tur og hilse paa os i ?Aften?. ?Roddet? færdig.
 • Tirsdag 24. oktober. Rulle og Stryge. Koge Grønkaal. Bage Brød. Faaet min Arv efter Tante Marie. Rep. Storvask.
 • Onsdag 25. oktober. Til Kalundborg at faa udbetalt min Arv. Skrive Agnes og Far. Besøgt Fru Lund paa Sygehuset. Faaet min Hat.
 • Onsdag 1. november. Begynde med Gymnastik. Bage Brød. Se til ulæseligt paa Loft. Vasket Søsters Tøj. Strikket Hæl paa Prebens Strømper.
 • Torsdag 9. november. Sy Maskine. Rep. Tøj. Aftenskole 22 Elever Kaffe. Præsten i København saa Peder har alle Timer.
 • Tirsdag 21. november. Stryge. Fint Vejr. Rep. Tøj efter Vask. Vaske Børnevask. Søster faaet 1 Skovl, hun kører med den ulæseligt og graver Grus.
 • Lørdag 25. november. Børnene ude at kælke hele Dagen. Lørdagsrent. Alle i Bad. Slagte Hane. Strikke Søsters ulæseligt Bukser færdig. Kogt Grønkaal.
 • Torsdag 30. november. Aftenskole. 14 Elever Kaffe. Regn. Skrive Agnes og Hille. Søster kan nu helt spise selv. Færdig med Prebens Uldtrøje.
 • Fredag 1. december. Begynde paa Strømper til Preben. Rent Stuer. Mildt Vejr. Søster ude det meste af Dagen. Russerne overfaldt Finland.
 • Søndag 3. december. Skrive til Far. Regn. Hjemme hele Dagen. ?Peder taget Bilen ned af Klodserne?
 • Fredag 8. december. Bagt Vaniliekranse og Krandsekage. Lagt br. Kagedej. Olsen var her og starte Bilen og med Akkumulatoren.
 • Tirsdag 12. december. Til Kalundborg i Bil. bage ?Tatakage?. Slaa op til 2 Strømper. Købt guldur til 100 kr. for min Arv.
 • Lørdag 16. december. Vaske Haar. Frost - Stille. Rent Spisestue. Betale Slagter 3,05 og bestille Sylte og Lever. Alle i Bad. Drengene paa Is hele Dagen. Stor Glæde.
 • Torsdag 21. december. Rent Køkken og Gang. Aftenskole 16 Elever Kaffe. Sende Pakke Aalborg og Langeland. Skrive Kort og Breve til Hille og Ellen, Tante Nathalie og far. Koldt og Storm.
 • Lørdag 23. december. ?Opkrøller? Kl. 8 1/2. Lave mad. Rent Soveværelse. Bage Franskbrød. Alle i Bad. Rulle og reparere Storvask.
 • Søndag 24. december. Pynte Juletræ. Lave Ris a la Mande. Drengene i Kirke. God Aften. Drengene var jo glade og henrykte.
 • Mandag 25. december. Sne slud. Hjemme hele Dagen.
 • Tirsdag 26. december. Juletræ Kl. 6 1/2. Lægge Lagkage sammen. Søster holdt ud til godt 11, men det var strengt for mig at passe hende.
 • Onsdag 27. december. Sovet længe i Dag. Sat Tøj til Side, helt Arbejde. Skrive til Estrid. Haard Frost men stille. 22 Gr. i Holbæk.
 • Fredag 29. december. Juletræ Kl. 7. Inge med.
 • Søndag 31. december. Hjemme hele Dagen. Børnene ude at Kælke hele Dagen. Aftenen meget rolig. Peder i Kirke Kl. 11 1/2. Det er jo mørke Tider man gaar i Møde, men Gud velsigne Aaret som kommer.

1940

 • Mandag 1. januar. Juletræ Kl. 7. Børnene morede sig storartet. Peder i Kirke Kl. 2, ellers hjemme hele Dagen.
 • Fredag 5. januar. Rent Stuer. Ført Dagbog ajour. Børnene kælker og morer sig i Sneen. Peder lavet Foredrag om Finland.
 • Mandag 8. januar. Aftenskolen begynder i Præstegaarden. Erna passe Børn. Drengene begynde Gymnastikken. Sogneraadet været her at se paa forholdene til Børneulæseligt.
 • Lørdag 13. januar. Fremmede til Spisning Kl. 6. Vieneresnitzel og Dessert. Kaffe. Det gik helt godt. Peder hjalp mig med at vaske til Kl. 12,30.
 • Tirsdag 16. januar. Begynde Gymnastik. Bage. Pudse Vinduer. Frygtelig Snestorm 11 Gr. Frost, saa det var ikke Pudsevejr. Til Aften var det mellem 14-20 Gr. Frost.
 • Lørdag 20. januar. Gymnastik. Lørdagsrent. Lave Mad. Alle i Bad. Blæst og Streng Frost. Frygtelig Vinter. Alle Vande ved at fryse til.
 • Mandag 22. januar. Reparere paa Maskine. Bage Sigtebrød. Aftenskole kun 6 Elever paa grund af slem Snestorm. Ingen Gymnastik for Drengene.
 • Mandag 29. januar. Sætte Tøj i Blød. Stadig streng Frost. Storebælt helt frosset. Damper 13 timer paa vej. Aftenskole.
 • Tirsdag 30. januar. Storvask. Stormer og Frost. Færgen bruger 17 timer ti at komme over Bæltet. Frygtelig Vinter.
 • Onsdag 31. januar. Spise til Aften hos Præstens Kl. 6 1/2. Sonja passe Børn. Vi kom ingen tsefder da Peder er hævet i Haanden og ligger i Sengen. Ringet til Doktor som sendte noget Medicin. Snestorm. Det kan jo ske at det gaar godt med Bukserne paa Søster, men hun ved jo nok at hun ikke maa og saa kalder hun paa Bent, som altid naar der er noget i vejen, og siger Bent - bange for stor.
 • Torsdag 1. februar. Aftenskole. Præsten havde Aftenen. Peder sløj, men var oppe lidt i Skolen. Snestorm. Damper 24 timer om Bæltet. Helt indstillet Driften.
 • Lørdag 10. februar. Lørdagsrent. Bage Brød. I Nat frosset 25 gr. Søster sovet ude i 10 gr. i Middagsstunden.
 • Lørdag 17. februar. Lørdagsrent, lave Mad og Dessert. Sætte Tøj i Blød. Peder kørt paa Station med Søster. Vejer 25 p og maaler 86 cm.
 • Tirsdag 27. februar. Peder og Drengene til Film i Forsamlingshuset. Søster og jeg ene hjemme.
 • Torsdag 29. februar. Gøre Morgen gymnastik. Begynde at slanke mig naar Vejret bliver mildere. Mælk - 1 Appelsin og Æbler. Aftenskole. Hæs som en ulæseligt, kan slet ikke sige et Ord. Frostvejr og Blæst igen.
 • Søndag 3. marts. Gudstjeneste her i Skolen Kl. 10. Peder ligger, jeg derinde. Blæst og Tø. Jeg meget forkølet endnu. Drengene paa ?Isen?.
 • Fredag 8. marts. Afslutning i Aftenskolen. bage. ?Valborg? hjulpet mig. Søster 39,2 og 40,0 til Aften, men hun er taalmodig. Aftenen gik godt til 2. Fik Sølvfad, Præstens Lysestage.
 • Søndag 24. marts. Køre ned til farfar. Peder i Kirke Kl. 10. God Tur. Frida og Niemann hjemme.
 • Lørdag 30. marts. Preben 9 Aar. Bage Boller og Vandbakkelse. Sætte Tøj i Blød. ?Pindi? af Mor og Bent og Søster. Cykeldele af Far. 2 Kr. af Daugaard. Chokolade af Farmor. Sendt ulæseligtplader ind.
 • Søndag 31. mart. Konfirmation. Jeg i Kirke. Daugaard oppe hos Søster. Preben passet Flæskesteg. Ikke saa godt Vejr i Dag. I gaar var det Vidunderligt, det var den første Dag med godt Vejr. Søster siger hun har Havregrød i Næsen. Søster synger en hel del Sange, det lyder yndigt.
 • Mandag 1. april. Storvask. Bent indskrives i Skolen. Streng Vask, det fine tørret. Peder hos Viggos at spise til Aften. Jeg maatte blive hjemme.
 • Mandag 8. april. Skrive Ellen og Hille. Føre Dagbog ajour. England krænket Norges Neutralitet, det ser alvorligt ud for Norden.
 • Tirsdag 9. april. Tyskerne besat Danmarks Havne, og hele Danmark. Sørgelig Dag. Peder i Kalundborg. Danmark mørklagt.
 • Onsdag 10. april. Pudse Vinduer. Man er saa underlig rastløs; man ved ikke hvad Dagene vil bringe. Det ser jo grumme grimt ud for os. Gud bevare os.
 • Søndag 14, april. Faaet Gigt i min ene Haand. Om Aftenen hos Præstens med radio. Erna passet Børn. Sne og Regn og Storm.
 • Tirsdag 16. april. Storvask men strengt for Haanden. En del ud men maatte hænge det paa Loftet, da det var Snestorm.
 • Søndag 21. april. Drengene til Gymnastikopvisning Kl. 2. Aalborg Flyveplads bombarderet. Gud bevare os i disse strenge Tider.
 • Onsdag 24. april. Sy Søsters Kjole færdig. Syet til Maleren. Søster slugt en ulæseligt, frygteligt. Gud bevare os.
 • Maleren kommer og begynder i Stuerne. Frygtelig omgang i Nat, jeg slet ikke sovet af ?Angst?. Søster sov godt. er kommet paa Sygehuset i Dag, derude at kigge.
 • Lørdag 27. april. Vaksineret Kl. 19,45. Preben og jeg ude ved Søster. ?Naale? ikke kommet. Gud hjælpe os over det.
 • Søndag 28. april. Sy Køkkengardiner. I Kirke, ude hos Søster, den er ikke kommet endnu, det er dog sørgeligt.
 • Tirsdag 30. april. Skrive Ruth. Gud være lovet, i Dag kom Naalen Kl. 13 a/2. Saa er vi vel nok lykkelige og glade. Daugaards oppe at faa kaffe. Kalket Køkken. Maleren færdig i Herreværelset.
 • Onsdag 1. maj. Preben begynde at spille. Ud at hente Inge-Lise hjem. Hun er saa glad for at komme hjem. Færdig i Herreværelset.
 • Fredag 10. maj. Ugerent i Kælder, og sætte Blomster i Vinduer. Tyskerne besat Holland og Belgien. Fortvivlede forhold i Verden.
 • Onsdag 15. maj. Rulle log Stryge. Resten af Tøjet tørret. Dejlig Sol. Bent 36,8-37,9. Preben renset Bil. Indført Sommertid.
 • Fredag 21. juni. Rent Stuer. Bent og Søster fanget Fluer. Søster sagde da der var en der sprællede lidt ”Fluen sparker Lise”. Drengene til Haandboldkamp i Ubby. Godt Vejr.
 • Søndag 23. juni. Peder holde Foredrag i Husholdningsforeningen. Søster med. Drengene leget hjemme med ?Poul og Helge?.
 • Tirsdag 23. juli. Rejse over til Hille. Peder cykle og Preben til Korsør, Bent fra Nyborg. God Tur. Spist til Aften hos Ellen, Peder og Drengene til Morfar.
 • Onsdag 31. juli. Hille kom om Formiddagen. Godt Vejr. Om Aftenen cyklede vi op paa Udkigshøjen, pragtfuld udsigt til Sjælland.
 • Søndag 4. august. Helge og Bodil kom. Pragtfuldt Vejr. Travlt men god dag. Kl. 8 cyklede via alle til Odense.
 • Torsdag 8. august. Birthe 3 Aar. Regn hele dagen. Paa indkøb i Dalby mellem Bygerne. Sovet Dagen hen. Trist.
 • Teltet ned og hjem. Til Hille i frygtelig Orkan. Regnbyger, forfærdelig Tur. Hjem her Kl. 4 paa Morgenkaffe.
 • Fredag 16. august. Rejse til Værslev. Søster, Bent og jeg med Toget. Fint Vejr. Søster glad for at komme hjem igen.
 • Onsdag 21. august. Regn. Peder lavet Mørklægning i Stue og Soveværelse. Opklaring til aften.
 • Mandag 26. august. Bage Brød og Kys. Begynde Skolen. Skrive til Estrid. Faaet ny Lampe i Soveværelset. Saltet Sild færdig. Hentet Gris.
 • Søndag 1. september. Folkesangsmøde Kl. 7 1/2. Søster med. Drengene ene hjemme. I Kirke Kl. 10. Daugaard været hos Søster.
 • Tirsdag 3. september. Rulle. Skrive Agnes. Estrid faaet datter. Henkoge Blommer og Marmelade. Fint Vejr for første gang i lange Tider.
 • Mandag 9. september. Bent 7 Aar. Bage Boller og Vandbakkelser. Daugaards op at drikke Chokolade. Brev fra Ellen og Hille.
 • Fredag 13. september. Rent Stuer. Haft slemme Gigtsmerter i Nat. Syet Lises Kjole færdig. Købt 5 Hønekyllinger a 2,75.
 • Torsdag 26. september. Cyklet til Kalundborg om Formiddagen. Skrive Estrid og Svend. Oppe ved Birkendegaards ?Mast? at se Odinstaarnet.
 • Søndag 29. september. Sende Brev Agnes. Cyklet til Ubby at se Odinstarnet. Fik min store Hovedpine, maatte gaa tidligt i Seng.
 • Onsdag 2. oktober. Til Kalundborg at se til Fru Nielsen. Vidunderligt Vejr. Spillet Badminton i Forsamlingshuset.
 • Torsdag 3. oktober. Graat Vejr igen. Om Formiddagen nede at gratulere Daugaard med Nelliken. Niels kom i Aftes og ligget her i Nat.
 • Tirsdag 22. oktober. Rejse til Fyn. Rejsen forløb udmærket. Hille paa Banegaarden efter os. Kørt med Bussen derud.
 • Fredag 25. oktober. Agnes spise hos Hille. Drikke Kaffe hos Svends. I Biografen om Aftenen og se Rasmussen og Sørensen.
 • Lørdag 26. oktober. Spise til Middag hos Ellen. Spise til Aften hos Far. Hill og jeg i Biografen at saa ”Pas paa Svinget i Solby”. Det var godt.
 • Søndag 27. oktober. Rejst til Værslev. Peder hentet mig paa Stationen. Rejsen gik godt, pragtfuldt Vejr.
 • 31. oktober. Gøre færdig i Spisestuen. Tale med Malerens og Præstens om en gave til fru Daugaards 70 Aars Fødselsdag. Skrive til Ellen og Estrid og sende gave. Op ti Præstens Kl. 7 1/2, god Whistaften.
 • Tirsdag 19. november. Godt Vejr. Strikket paa Halstørklæde. Niels kom og blev om Natten.
 • Onsdag 20. november. Spille Badminton Kl. 7 med Malerens. Strikke paa Halstørklæde. Bage brød. Niels rejst efter Middag.
 • Onsdag 11. december. Preben spille Kl. 3. Pudse Vinduer. Hille kom. Dejligt vejr.
 • Tirsdag 17. december. Faaet Forsatsvinduer i Stuen.
 • Onsdag 18. december. Spille Badminton Kl. 6 1/2. Bage Kringle. Hille rejst. Taage og glat. Fulgt Hille paa Station og i Brugsen.
 • Torsdag 19. december. Pudse Vinduer. Forældreforening til Kaffe Kl. 7 1/2. Snestorm. Skrive ulæseligt, Estrid og Hille. Peder og Drengene klippes.
 • Tirsdag 24. december. Pynte Juletræ. Alle været i Kirke. Søster sad helt pænt. Juletræ med gaver.
 • Onsdag 25. december. Vaske Søsters ?Gamacher?. Søster, far og jeg gaaet Tur til Skovbakker. Drengene kælket.
 • Torsdag 26. december. Juletræ. Rasmus Pedersen 70. Peder ind at gratulere. I Kirke Kl. 2. Søster blev søvnig saa jeg gik hjem 10 1/2. Drengene og Far Kl. 12.
Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.