Arnemuiden.png

ARNEMUIDEN, ZEELAND, NEDERLAND

Privacy Level: Public (Green)
Date: 21 Jun 2016 [unknown]
Location: Arnemuiden, Zeeland, Nederlandmap
Surname/tag: Arnemuiden
This page has been accessed 1,365 times.

Contents

Arnemuiden

Plattegrond van Arnemuiden omstreeks 1617
Gravure van Ludovico Guicciardini.

Beeldbank Historische Vereniging Arnemuiden

Informatie / Information Arnemuiden

Een aantal Stamouders / A number of patriarchs

Online bronnen / Online Sources

Oud-archief van de gemeente Arnemuiden

De documenten uit het Oud-archief van de gemeente Arnemuiden zijn sinds 1574, toen Arnemuiden stadsrechten kreeg, vrijwel compleet bewaard gebleven. In de categorie bronnen zijn transcripties beschikbaar van notulen van het stadsbestuur, schepenakten, brievenboeken, gildenboeken, kohieren, etc . Ook vindt je hier kerkelijke gegevens zoals lidmatenboeken en acta van de kerkenraad. Daarnaast vindt je in de categorie huizendata informatie over de geschiedenis van de huizen en de bewoners van de huizen.
Old archives of the town Arnemuiden, Historical Society Arnemuiden.
The documents from this archive since 1574, when Arnemuiden got city rights, remained almost completely preserved. In the category of sources are available transcripts of minutes of the city council, ships documents, letters, books, guild books, assessment lists, etc. Also you can find church information such as limbs books and acta of the church. In addition, you will find in the category houses data about the history of the houses and the residents of the houses.

Algemene informatie


Wetenswaardigheden / Acknowledgments

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.