upload image

Askum, Bohuslän

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 305 times.
Askum
Image:Askums kyrka.JPG
Askums kyrka
Namn = Askums socken
Landskap = Bohuslän
Härad = Sotenäs
Sockenkod = 1532
* Administrativ historik Riksarkivet Askum
* Bygdeband Askums församling
* Anbytarforum Askum : Bohuslän (läshjälp eng. reading assistance)
* Arkivguiden Askum
* Ortnamnsregistret Askums socken : Sotenäs härad : Göteborg och bohuslän län
* Porträttfynd Askum, Bohuslän
*Sotenäs Personhistoriska förening
* Wikipedia Askum
* Wikipedia Askums kyrka

Contents

Socknen

Askum är annexförsamling i Kungshamn, Smögen, Askum och Malmöns pastorat.

Askums socken i Bohuslän ingick i Sotenäs härad, ingår sedan 1974 i Sotenäs kommun och motsvarar från 2016 Askums distrikt.

Socknens areal är 60,40 kvadratkilometer, varav land 59,66. År 2000 fanns här 948 invånare.Tätorten Hovenäset och en del av Väjern samt sockenkyrkan Askums kyrka ligger i socknen.


Historik

Askums socken har medeltida ursprung. 20 februari 1772 utbröts Kungshamns församling.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Askums församling och för de borgerliga frågorna bildades Askums landskommun. 1909 utbröts Malmöns landskommun och Malmöns församling. Landskommunen inkorporerades 1952 i Södra Sotenäs landskommun som 1974 uppgick i Sotenäs kommun. Församlingen uppgick 2010 i Södra Sotenäs församling.

1 januari 2016 inrättades distriktet Askum, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

De indelta soldaterna tillhörde Bohusläns regemente, Sotenäs kompani och de indelta båtsmännen tillhörde 1:a Bohusläns båtsmanskompani.

Vid Tossene prästgårds brand 1898 förstördes större delen av kyrkoarkivet.

Geografi

Askums socken ligger väster om Uddevalla på södra Sotenäset med Åbyfjorden i söder och Skagerack i väster. Socknen är en bergig kustbygd.

I socken finns tre naturreservat. Bua hed, Klevekilen samt Ramsvikslandet och Tryggö är Natura 2000-områden som förvaltas Västkuststiftelsen.

Karta

Karta Askum

Fornminnen

Cirka 125 boplatser och en dös från stenåldern har påträffats. Från bronsåldern finns flera gravrösen, stensättningar och ett 125 hällristningar. Från järnåldern finns ett par gravfält.

Fornminnen Riksantikvarieämbetet

Namnet

Namnet skrevs 1391 Askäim. Namnet innehåller trädslaget ask och hem, 'boplats; gård'.

Gårdar

Amborsröd Amhult Anneröd Anneslätt Askum 1 Askum Kronog. 2 Askum Lilla 3 Askum Stora Assleröd Backa Bergås | äng Björneröd Bratteby Bua Dale (Dala) Djupedal, Lilla Dössedal och Skogen Flatersröd Germunneröd Gidderöd Gluvik | äng u. Ramsvik 2 Haby Hovenäs Håle 1 Håle Överg. 2 Håle Nederg. Knutsdal Knutsvik Kärrshåla 1 2 | äng Linddal (Lindal) Lycke Långeland Långevik Lönnekärr, Lilla Prästbacka Ramsvik 1 2 3 Risdal Rished Rån (Råen) Rörvik Västergård 2 Rörvik Östergård 1 Sanneröd Skindelsröd Skogen, se Dössedal och Skogen Stenkärr | äng Ståleröd Svenneby Svälte Todderöd Tryggö | torp Ulvedalen | äng Vattersröd Vägga 1 Vägga Nordg. 2 Vägga Sörg. Åttonebräcka | äng Ödby 1 Ödby Nordg. 2 Ödby Framg. 3 Ödby Sörg. 4 Ödby Nederg.


Länkar

Arkiv digitals böcker

Fornminnen RiksantikvarieämbetetThis is an "orphaned" profile — there's no Profile Manager to watch over it. Please adopt this profile.


Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Askum (O)