BREVMADSEN.jpg

Anna Marie Madsen - Breve

Privacy Level: Public (Green)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Profile manager: Henrik Frank private message [send private message]
This page has been accessed 346 times.

Denne side indeholder min farmor Anna Marie Madsens indskannede og afskrevne breve.

Nummereringen af brevene er tilfældig og har ingen betydning, men er blot brugt til at kunne holde styr på de enkelte breve.

Anna blev født i 1904 i Birkende sogn på Fyn. Forældrene var gårdejer i Søndersø sogn Mads Madsen og hustru Maren Kirstine Marie Pedersen.

Anna var i sin ungdom i huset forskellige steder, og blev i 1930 gift med Niels Peder Jensen Frank, der på dette tidspunkt netop var tiltrådt som enelærer i Værslev ved Kalundborg.

Anna døde af kræft på Kalundborg sygehus i 1945, kun 41 år gammel.

Dobbeltklik på de Indskannede breve, for at se dem i fuld størrelse,

Download brevene i PDF format


Links til personer i brevene:

Annas søstre:

Anna Marie Madsens familie


Contents

1938 Brevveksling imellem Anna og hendes søstre bl.a. i forbindelse med moderens sygdom

Nedenfor er brevveksling imellem Anna og hendes søstre, i forbindelse med moderen Maren Kirstine Marie Pedersens sygdom i 1938, samt enkelte andre breve fra 1938. Maren døde den 6. september 1938 i en alder af 58 år.

Brev 25: Brev til Anna fra søsteren Ellen

Side 1
Side 2
Side 3


Odense Tirsdag

Kære Familie

Hermed en lille Hilsen til Jer for at fortælle Jer at Mor er kommet paa Sygehuset idag, men nu vil jeg gerne bede Dig om kære Anna, ikke straks at blive ude af det for jeg har ude ved Mor i Eftermiddags og Mor havde det rigtig godt, men det er selvfølgelig det eneste rigtige at komme derud, det skulde Mor bare have været for længe siden, de sidste 8 Nætter er har hun siddet i en Stol og det er der jo ingen der kan holde til i Længden, men det var ogsaa allerede hjulpet med en indsprøjtning.

Jeg skulde endelig Hilse her allesammen og saa snart Mor kunde taale at skrive saa hører i jo ogsaa fra hende selv, men hun har nu døjet noget saa frygteligt i de sidste 14 Dage det lille Skind.

Haaber ellers I er raske alle Mand oppe hos Jer, her gaar det godt. Birthe er jo snart saa stor saa stor.

Til Slut de kærligste Hilsner til Jer allesammen.

Mors adresse

B7. Stue 58

Brev 03: Brev til Anna fra søsteren Estrid - 12. maj 1938

Side 1
Side 2


Side 3
Side 4

Skrøbelev den 12 Maj 1938

Kære Søster og jer alle !

Ja som du ved er Mor indlagt paa Sygehuset og jeg tog omgaaende derind i Gaar, Mor er jo sløj kære Anna og Mor havde det rigtig daarlig da vi kom, men det kvikkede vældig op før vi gik, men kære Søster bliv nu ikke nervøs, Overlægen havde sagt til Mor at han snart skulde hjælpe hende. Da vi kom græd Mor og led frygteligt, hvor er Mor dog alligevel syg lille Anna, nu tager vi derover paa Søndag igen og hvis jeg har Indtryk af at Mor er daarligere skal jeg meddele dig det omgaaende. Jeg tog ud til Ellen og hun laa med 39 i Morgentemperatur og de ventede Doktor, saa jeg tog jo fat et Øjeblik, saa kørte far og jeg ud til Hille og saa den dejlige Dreng. De havde det godt og Hille var godt ved det og de købte vor Barnevogn saa den er gledet i Dag og jeg var saamænd helt ked af det men vi har en Klapvogn og begge Dele er jo ikke nødvendig, naar Hille gerne vilde købe en brugt.

Jeg var helt ene afsted og far kørte saa rundt med -ulæseligt-. Tænk Far var bleven saa nervøs at han rystede saadan han ikke kunde komme Melis i sin Kaffe, de sidste 10 dage havde været saa frygtelige derhjemme. Mor havde siddet paa en Stol hele Natten, saa nu saa jeg desværre det sande Alvor, saa vi maa lære at undskylde naar Mor ikke skriver til os kære Anna.

Haaber I har det godt, hos os er alt vel og du maa undskylde Skriften; men jeg passer Lillebror og skriver i flyvende Fart; jeg mener jeg gerne vil lade dig vide hvordan det staar til, men lov mig ikke (at) blive overnervøs kære lille Moster, for nu skal Mor nok klare den, naar der bliver gjort alt mulig og der skulde Mor bare have været ud i Vinter da hun blev syg, hvis der intet støder til kommer Mor nok hjem i Løbet af en god Maaned. Skriv nu et Par Linier til mig kære Søster og rigtig mange kærlige Hilsner til jer alle fra os alle her.

Moster Estrid

Mor sagde til mig; nu ?nykker? du mig vel naar jeg ikke kommer til jeres Fødselsdag; men hun kom herover naar hun blev rask. Svend var der og Nathalie og Viggo - Bror Helge havde sendt Mor en smuk Buket, det var Mor saa rørt over - det kan du da ogsaa en Dag lille Moster

Brev 04: Fra Estrid Madsen til ukendt modtager - 16. maj 1938

Side 1
Side 2Side 3

Skrøbelev Mandag 16. Maj 1938

Kære Familie !

Vi var saa alle ovre paa Sygehuset i Gaar og jeg var rigtig nok forbavset over Mor ahvde det saa godt, hun var helt anderledes ved Helbred og Humør end sidts og jeg lovede at hilse jer og sige tak for Brevet og og nu blev Mor nok snart rask mente hun. Helge var der ogsaa, saa tog vi alle ned til Hille og spiste til Aften og Hille skulde nok tage den Pakke med ud til Mor du havde sendt; men Mor maa kun faa Havresuppe og Mælk og Æbler og Appelsiner; intet andet, men Mor længtes ikke efter noget.

Familien havde været talrigt paa Besøg, men nu tror jeg ogsaa Mor kan taale det, jeg var saa glad og forbavset over "vor Mor" ligesaa snart Mor fik lidt Kræfter, skriver hun til jer. Ja jeg har daarlig Tid at skrive vi har Storvask og her er nok at ruske i. farfar var kørende med ind til Præsten og vi bestemte at vi en Søndag sammen med farfar tager en Tur over til Jer, nu sejler Tranekær to gange saa kan vi gøre Turen paa en Dag, være hos jer kl. 11 saa den var jo fin.

Haaber snart at høre fra dig kære Søster, nu er det vidst det 4 Brev til dig tror jeg, saa nu maa jeg vel overraske dig. Haaber disse Linier træffer jer alle i bedste Velgaaende og vi saa sender vore kærligste Hilsner fra os alle her.

Moster Estrid

Skrevet i Hast, men haaber I kan gætte jer til hvad i ikke kan læse gamle Moster.

Tusind Kys til 3 Kløveret fra Moster lille Børn !


Brev 23: Kort til Anna fra hendes søster Hilleborg – 17. maj 1938

Side 1
Side 2

Kære Anna,

Hjerteligt tak for Brevet og det lille Bæger, Ja Drengen vokser godt han har taget 1/2 pund paa saa det er da godt, jeg skal hilse fra Moder jeg var derude igaar og det gaar da bedre. Jeg skulle hilse og sige Tak og det varer nok ikke saa længe inden Moder selv kan skrive til dig. Moder har tabt sig meget men det er jo kun godt. Vokser din lille Pige godt, det er vel nok dejligt at have saadan en Størrelse. Nu maa jeg slutte for Drengen skal op.

Kærlig Hilsen Moster Hille

Brev 11: Brev til Anna fra søsteren Estrid - 27. maj 1938

Side 1
Side 2


Side 3
Side 4

Skrøbelev den 27 Maj 1938

Kære Søster og Familie

Rigtig Mange Tak for Brevet, ja det er dog morsomt jeg kan overraske dig med mit Skriveri. Ja det er ikke for det jeg har været i Odense, men har talt med Tante og det gaar stadig fremad med Mor saa det er da det bedste vi kan høre; Agnes og Eskær kom jo i Gaar. Eskær skulde jo til Møde i Odense, saa var det jo rimelig at hans Frue og Datter rejser med.

Grethe vilde saa tage til Odense og hilse paa dem og derefter ned til Tvinde og holde Ferie 1 Maaned, saa det er knapt saa rart for Tante, nu har de jo hverken Karl eller Pige. Vi har det ogsaa med Travlhed og i næste Uge har vi 2 Fødselsdage og skal slagte og bage til Pinse.

Ja det er utroligt som Tiden løber, men det er jo godt den kan gaa. Den 15. Juni skal Skolebørnene til Storstrømsbroen og Vordingborg og hvis alt gaar vel har vi bestemt at jeg tager med, det kan blive en god Tur i Tilfælde af godt Vejr, vi tager saa over Lolland der har jeg aldrig været. Ja her er intet nyt jeg sender dig her et Billede af Aarsdrengen. Kære Søster kan du kende Ham, nu kan han gaa og sige far meget -ulæseligt-.

Jeg har ellers bestemt og vilde tage -ulæseligt- til Mor paa mandag, men ved ikke om jeg kan se udvej til det. Jeg har lige skrevet til Mor, men omtalte det ikke, hvis jeg kommer køber jeg Frugt i Stedet for Blomster, Mor -ulæseligt- Æbler og er saa glad for dem; men nu skal jeg først se hvordan det hele kan klappe for ellers bliver jeg jo urimelig; min søde Mand maatte gaa i Haven hele Dagen i Dag for han mener jeg var noget -ulæseligt-; men vi kan jo alle blive -ulæseligt-. Kære Søster, jeg har ikke glemt det varme Omslag endnu. Haaber i alle har det godt og det glæder mig Børnene vokser. Med Inge-Lise kan du se fremskridt for hver Uge det er meget morsomt.

Rigtig mange kærlige Hilsner til eder alle og i maa ikke vente os foreløbig jeg skal nok skrive i god Tid saa Peter kan faa Snapsen lagt paa Is, -ulæseligt-

Din Søster Estrid Aage -ulæseligt- Inge og Ruth, de er alle lagt hen.

Brev 02: Brev til Anna fra hendes søster Estrid - Maj 1938

Side 1
Side 2


Side 3
Side 4

Skrøbelev i Maj 1938.

Kære allesammen

Mange tak for Brevet forleden Dag kære Søster, det er jo skrapt vi skal høre fynske Nyheder fra Sjælland, men vi to har jo da heldigvis Børn i flertal og naar vi husker Fødselsdagene hører vi jo da heldigvis ofte fra hinanden, det glæder os i har det godt og hvor er Navnet yndigt til den lille Frøken, hvad vejer hun, du kan tro jeg gerne vil se hende, til Sommer glæder jeg mig til at se Børnene og jer ogsaa i to gamle Kanutter.

Jeg er nu glad for at vi tog over til jer i Vinter, det var en pragtfuld Tur og jeg kan le endnu af Peter din og ogsaa af min Peter paa Hjemturen til vor Frokost trængte jeg saadan til en Bajer på Slagelse Banegaard saa jeg kom med 3 Børn og bestilte 1 Hof og 2 Sodavand, saa da jeg havde drukket en lille Gang væltede P.V. Flasken og Hoffen skvattede paa Gulvet, saa maatte jeg pænt bestille 1 Citronvand mere for jeg syntes det var for meget med 2 Hof. Og jeg havde det saa godt oppe hos jer saa jeg kunde ønske I snart fik en Pige igen; sa vidt mulig kommer jeg paa Barselsvisit hver Gang der kommer et oppe hos jer. Kunde du tænke dig det lille Svoger, for vi to kan jo da en enkelt Historie endnu, vi er da unge med godt Humør.

Ja af Nyheder er er ingen, vi er i bedste Velgaaende og trives alle, jeg runder snart de første Par Hundrede, endskønt jeg stadig har lidt og rutte med; nu har vi faaet 100 smaa Kyllinger og de tager jo Tid. Børnene er raske, min Mand og jeg har det ligesom vi faar Mad til og P.V. kravler Dagen lang, det sætter ham lidt tilbage med at gaa, han er jo vanskelig at passe paa nu; men han er jo selvsagt meget morsom og Pigerne er stadig henrykt over ham, han vil jo med i Skole og det morer dem jo, det var kun ovre hos jer Inge vilde strejke og det var din Skyld kære Søster, de lærer jo hurtigt. Ruth er glad for at gaa i Skole og er flink til sine Ting.

Det er vel nok en skrap Vinter vi har, hvor er det hunde koldt og hvor er det Synd for Marker og Haver men vi maa vel snart faa lidt Sommer, vi kender snart ikke Aarstiderne, Regn faar vi ikke, Vinter i Maj o.s.v. men vi kan jo ikke tage selv.

Haaber disse Linier træffer jer alle i bedste Velgaaende og sender rigtig mange kærlige Hilsner fra os alle. Vor Søn Peter, vore Døtre, min Mand og din gamle Søster Estrid.

Vi hører sjælden fra Fyn, har ikke været derovre endnu, nu har vi jo ellers en Jomfru igen, men hun er jo ikke rigtig kendt endnu ellers vil vi snart have en eftermiddagstur derover. Hvordan klarer du dig kære Anna.

Moster

Brev 22: Brev til Anna fra søsteren Hilleborg

Side 1
Side 2

Afsendt fra Odense

Kære Søster Svoger og Børn

Hjerteligt Tak for Brevet det er rart at høre fra dig, jeg fik Breve fra 2 Lærerfruer paa en Dag. Jeg fik saadan en pæn Trøje til hvor Søn -ulæseligt- har faaet mange Blomster saa jeg ligger rigtig og har det fint. Den lille Dreng er saa god saa det er en fornøjelse.

Jeg har det ogsaa godt, jeg skal op i Morgen, i dag skal vi af med Birgit Moderen vilde ikke give Afkald paa hende -ulæseligt- at hun skal væk fra os igen, hun bliver større saa lider hun for meget under det. Det er ellers så sløjd med Moder der maatte have Læge deroppe i Aalborg og han raaede Moder til at tage hjem for hendes Nyrere er daarlige og hun skulde i Sengen, men det er det forfærdelige for det kan Moder jo slet ikke, i mange Nætter sidder hun paa en Stol hun kan slet ikke faa Luft, det er meget svært for dem hjemme for de lider jo under det alle sammen. Agnes fik næsten ingen Søvn de otte Dage hun var hjemme. Moder skal vist ogsaa paa Sygehuset.

Ja det er svært at se paa Moder jeg blev helt daarlig den Dag Moder var hernede og se Drengene, bare det dog ville blive bedre. Nu kommer Johan med en stor Pakke, den er fra Estrid, det er et fint blaat Vognsæt, der har hun flottet sig. I Dag skal jeg lidt op saa det hele har gaaet fint. Du maa undskylde Skriften men det er ikke til at skrive. Til slut de kærligste Hilsner til Eder alle fra

Johan og hvor Søn og Moster Hille

Brev 24: Brev til Anna fra hendes søster Agnes

Side 1
Side 2

J. Eskjær Aalborg d. Onsdag Cand. Pharm. Rosenvænget


Kære Søster Anna

Hjertelig Tak for Brevet, det var rart at høre lidt fra dig kære Anna, ja jeg fik Brev fra Mor i Gaar for første gang og Mor skriver det går godt. Ja jeg vedlægger Brevet hvis du ikke har faaet Brev fra Mor endnu. Vi rejser jo hjem i Morgen Tidlig med -ulæseligt- Toget. ?Jønne? skal til Generalforsamling paa Strand paa Søndag og saa har han faaet fri Lørdag saa bliver det jo en hel lille Ferie, saa vi rejser selvfølgelig med hjem, vi længes jo ogsaa efter selv at se hvordan det gaar med vores lille Mor. Jeg skal saa nok skrive et langt Brev til dig og fortælle hvordan det står til kære Anna for jeg ved jo med mig selv det er rart at høre hvordan det gaar, for dem derhjemme er jo ikke saa meddelsomme.

Du spørger om hvordan Jønne har moret sig på Turen, strålende, det var en mægtig oplevelse og han har set saa meget smukt at han siger at han aldrig kan blive imponeret mere over noget og det siger jo ikke saa lidt; det er jo ellers ikke sådan at-ulæseligt- Turen for mig. Jønne havde den kønneste Kjole til Kis og en Bluse til mig med fra Ungarn pragtfuldt Håndarbejde kan du tro, jeg fik ogsaa Strømper så tynde som -ulæseligt- en Taske og Kis en yndig Dukke og mange andre smaating, så vores Far glemte jo ikke os der skulde blive hjemme. Kære Anna saa længe din lille Pige får Bryst skal du ikke give hende Levertran, det er tidligt nok til Efteråret. Vil du ikke snart Fotografere hende så vi kan faa Stumpen at se. Med de kærligste Hilsener og Tanker til hele familien fra os alle tre.

Eders Agnes

Brev 01: Brev til Anna fra hendes søster Agnes

Side 1sygdom
Side 2


Side 3
Side 4

Højbo Mandag

Kære Søster Anna

Ja du maa undskylde det var saa længe inden jeg faar skrevet, men jeg har gaaet med dit Brev i Tasken siden i Torsdag, for jeg skrev med det samme vi var hjemme, men i Torsdags havde Mor det rigtig skidt, saa det var et halvtrist Brev jeg havde skrevet, for det var jo et daarligt Indtryk vi fik af Mor den Dag vi kom, men siden har det gaaet rigtig godt med Mor, det gaar aller bedst nu Mor ingen Medicin faar, det vil sige med Hjertet for alt det Vand Mor har i Kroppen vil desværre ikke forsvinde og det er saa kedeligt, for Mor er ligefrem saa tyk af Vand - hun lader jo heller ikke Vand og det er jo galt når det bliver i Kroppen sådan, tænk nu vejer Mor kun ?60? saa hun er jo gaaet meget ned i Vægt og saa maa vi jo regne med alt det Vand.

Ja kære Anna, det syntes jeg jo er farligt for man har jo altid hørt saa snart det naaede Hjertet var det forbi, men vi maa jo haabe at det snart vil begynde at svinde og før kommer Mor jo heller ikke af, jeg er nu bange for Mor kommer til at ligge længe paa Sygehuset og det kniber jo med at blive ved med at sidde for der er jo for længe siden gaaet hul paa Halen og Benet for husk Mor sidder jo af nat og Dag for ellers kan hun jo slet ikke faa Luft.

Huden bliver jo saa skør når der er Vand i Kroppen, godt nu det Mor er derude for der bliver jo gjordt alt for dem. Mor er såmænd saa glad for at være derude, hun har -ulæseligt- faaet saadan en -ulæseligt- til at ligge ved siden af sig uden at -ulæselig sætning- Moster Marens.

Ja Jønne rejste saa hjem i gaar saa nu gaar Far og jeg ene her i Dag for Pigen fik fri i gaar og er blevet væk og vi ved jo ikke om hun kommer igen, det er jo kedeligt for det er jo ikke let at faa en igen til at gaa her for den Løn Far vil give, hun var nu heller ikke meget værd, men da bedre end ingen. Ja nu maa jeg vist slutte for far har begyndt med at lave Mad. Det regner frygteligt i disse Dage, det bliver man hurtig ked af.

Med de kærligste Hilsener og Tanker til jer Alle 5 fra Far, Kis og Agnes

Brev 06: Brev til Anna fra hendes søster Agnes

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4


Ålborg - Rosenvænget

J. ESKJÆR - CAND. PHARM


Kære Søster Anna !

Hjertelig Tak for Brevet og den lille Taske til Kis, den er hun -ulæseligt- glad for den hun nok huske når vi skal ud, for den ligner jo en voksens Taske saa den er meget mere -ulæseligt- end den lille røde hun har faaet af Bedstemor, sådan en rigtig Barnetaske regner vi ikke for noget. Kære Anna nu har jeg saa faaet Kjolen -ulæseligt- - det varede noget da de først skulle skrive efter den, der er ogsaa bestilt en lille Kyse der passer til, men du kommer først om 14 Dage, men jeg skal nok sende dem omgaaende for nu er det jo blevet varmt Vejr, saa har man jo brug for den slags.

Kære Anna du har vel hørt hjemme fra saa du ved Mor ligger på Amtssygehuset B9 Stue 68, ja det hare været en strenge Tid for Mor lige siden hun kom af, de første Dage jeg var hjemme gik det rigtigt godt, men saa begyndte det hele at gøre vrøvl. Mor kunde slet ikke være i Sengen for saa kunde hun ikke faa luft, så Mor sad i en Stol det meste af Natten de sidste 6 Dage jeg var hjemme, så ingen af os fik søvn, men Mor mente jo stadig væk det blev bedre når hun kom af i Aalborg luften saa hun vilde gerne med, hvad vi alle og ikke mindst jeg var ked af, men det kunde vi jo ikke neden at sige når hun var inde på det blev bedre når hun kom her a, men det viste sig jo snart det ikke var det rigtige Sted for Mor at være, saa hentede vi jo Lægen inden Far skulle køre hjem igen og vi kunde jo nok mærke på Mor hun heller ville med hjem igen og vores læge sagde ogsaa med det samme at det var det eneste rigtige for Mor skulde i Seng, for der var noget i vejen med Nyrerne, saa kunde vi jo bedre forstaa Mor blev saa tyk, det var jo Vandet der gik i Kroppen.

Lægen sagdte til Jønne og mig vi skulde lade Mor tage hjem medens hun kunde for dette blev en lang Omgang, saa du vil kunde forstaa kære Anna, jeg har været saa Oprevet over alt dette, dels fordi Mor havde faaet den anstrengende tur her af som hun kunde have haft Skade af, men som Far sagte til mig vi har ladet Mor raade fordi vi ikke ved hvor længe vi faar lov at beholde hende og saa skulde hun have sin vilje, og deres Læge i Odense sagte jo ogsaa hun gerne maatte, men han har jo ikke været klar over det med Nyrene og det blev jo ogsaa værre for hver dag, saa jeg har -ulæseligt- nok haft ondt af Mor det lille Skind, det gjorde mig Hjertens ondt den Dag de kørte hjem, for da var hun rigtig nok sløj, og siden har jeg haft nok med at se at falde lidt til Ro selv for det tog meget paa mig dels fordi vi ingen Nattesøvn fik, jeg var jo oppe ustandseligt for at hjælpe Mor og saa det at se paa ens kære lide ondt, er forfærdeligt.

Men nu skal du ikke græde over dette for det er jo overstaaet og Mor har det godt paa Sygehuset, og er saa lykkelig for at være der, for hun kan jo nok mærke der bliver man passet som man skal og de er så søde ved hende alle sammen og saa maa vi jo haabe og bede om Mor maa blive rask igen. Ja det var jo et trist Brev lille Anna men du vil jo også gerne vide hvordan det står til.

Med de aller kærligste Hilsener til jer alle fra os alle tre.

Din Agnes

Brev 05: Brev til Anna fra hendes søster Agnes

Side 1
Side 2

Kære Søster Anna,

Da jeg syntes Mor har det rigtig sløjt i disse Dage har vi talt sammen om vi syntes du skulde tage en Tur hjem og se til Mor, saa har vi da været hjemme og se til hende alle sammen, Estrid var her i Gaar og hun syntes også du skulde komme en Tur over til Mor, for det er jo -ulæseligt- Mor lider af og hun er jo desværre saa tyk og kommer slet ikke af med noget Vand og det er jo galt og du ved jo meget godt kære Anna er en kronisk Sygdom, saa for din egen Skyld syntes jeg du skulde låne en Tøjkurv og lægge Søster i og naar du rejser alene kan du sagtens klare det, du kan da sagtens faa et Menneske til at passe Peter og Drengene et Par Dage.

Nu maa du jo ikke forstaa det som om der er overhængende Fare, men jeg syntes det var saa rart at du kom for din egen Skyld, for jeg glemmer aldrig da Svigerfar døde, men vi håber og beder om Mor må blive rask igen, det kan jo se galt ud og endda blive godt, Gudskelov for det. Med de kærligste hilsener og Tanker til jer alle fra os alle her.

Moster Agnes

Brev 07: Brev til Agnes fra hendes mor Maren på Odense sygehus

Side 1
Side 2

Amtssygehuset I Odense - Søndag Morgen

Kære Alle 3

Allerførst mange Tak for Breve og Appelsiner. Kære børn hvor er i dog flinke til at skrive til mig allesammen, og det er jo dejligt naar man ligger paa saadan et Sted, skønt vi har det saamænd saa godt de pusler om en Dagen lang og er alle saa flinke ved mig, her er saadan en lille god Sygeplejerske fra Arden hende er jeg saa glad for, hun er lige kommen, hun har haft Ferie, her er jo en stor Stab.

Ja nu glæder jeg mig til at se jer her i næste Uge, skønt jeg kommer jo ikke hjem, men der er vist gjort i stand og malet og Tapetseret saa du kan nok se forskellen naar du kommer hjem lille Agnes, Far glæder sir ordentlig til Kis kommer, hvor er han dog glad for de Børn og Birthe hun er helt skør naar hun ser morfar, men det er jo noget der passer ham.

Langelænderne har besøgt mig 2 gange, første Gang var Estrid ene, sidste Gang var hele Familien. Ja Turen hjem var jo ellers strenge nok den Dag vi kørte hjem fra Aalborg jeg vil jo ikke haabe til næste Gang det skal blive saa slemt; men nu gaar det jo godt igen, jeg skulde nok have været herud i Vinter saa er det jo ikke sikkert at det havde naaet at blive saa slemt. Reservelægen sagde at jeg kunde godt blive gammel for det; men jeg maa jo ikke bestille noget, og det sad Søster paa Sengen og sagde til mig -ulæseligt- ogsaa, de er saamænd saa søde og flinke allesammen, og her har været masser at set til mig, jeg har fyldt hele Stuen md Blomster, saa de andre Damer er jo saa glade vi har haft det rart sammen, nu er vi kun 2 tilbage paa stuen. Haaber dette træffer jer i bedste Velgaaende alle 3.

Sender de kærligste Hilsner og Tanker fra Mor

1945 Breve fra Anna under hendes ophold på Kalundborg sygehus

De efterfølgende breve er skrevet af Anna, i perioden fra hun kom på Kalundborg sygehus 28. marts 1945, og frem til før sin død på sygehuset den 20. august 1945.

Brev 20: Onsdag 16. maj - Ukendt modtager

Side 1
Side 2

Onsdag Morgen

Kære Alle sammen. Nu har jeg faaet 5 Piller i Nat, saa nu har jeg det helt godt til Morgen. Bare det dog maatte vare ved. Jeg var saa syg i Aftes og Overlægen vilde saa have mig ned at Røntgenfotograferes, jeg havde 39,2 som sædvanlig; men havde optræk til Hovedpine. Tænk, saa kører de mig ned paa Røntgen og det var en ny Elev saa hun satte mig derind, knaldede Døren i og Gik -ulæseligt- varmt, nogle og Tredive Graders Varme ligesom paa Operationsstuen (Og saa hermetisk tillukket) og jeg begyndte saadan at svede og blev helt svimmel saa det var ligesom ?baaren? helt sejlede med mig og jeg stod der ene over 1/2 Time og saa ?tillukket? var det ligesom jeg skulde kvæles og jeg kunde slet ikke faa Luft og mit Hjerte var saa daarligt, saa jeg min sidste Time var kommet, tænk saa var overlægen gaaet hjem og havde glemt det og da de saa syntes det varede saa længe inden jeg kom op, sendte de saa en ned for at hente mig. Jeg havde heller ikke kunnet holde det ud ret meget længere før jeg var blevet kvalt, de plejer jo aldrig at lukke Døren før Overlægen kommer og vi lige skal fotograferes; men det vidste den nye Elev jo ikke, hun havde aldrig kørt nogen derned før.

Frk. Frederiksen sagde i Aftes, at den Blodprøve de tog i Gaar skulde sendes til København og undersøges, for at faa at vide hvad Medicin de skulde give mig, fordi jeg kunne jo ikke saadan blive ved med at ligge med saa meget Feber. Du kommer nok til at skrive til Agnes, -ulæseligt- jeg har skrevet til Dig, kan jeg ikke orke mere i Dag. Mange kærlige hilsner til alle i kære fra jeres -ulæseligt- Mor.

P.S. Jeg har ikke spor at drikke. Jeg har heller ingen Konvolutter og Frimærker og saa en ?Kam?. I Dag da Overlægen kom, sagde, ja her har vi jo saa vort Smertensbarn, og saa spurgte han om jeg saa var nede og jeg sagde jeg stod og ventede saa længe, i en forfærdelig Varme men Overlægen glemte mig; men nu skal jeg saa ned i Eftermiddag.

Brev 27: Fra Anna til Peder under hendes sygdom og indlæggelse på Kalundborg sygehus - Formentlig juli 1945

Kære Far

Tak for Brevet. Jeg havde 39 i Aftes men har sovet helt godt i Nat men jeg far faet mange Piller. Havde 38 til Morgen og er helt stiv i Kroppen. Har tage Pulver og har sovet hele dagen. Fru Trier var her ude til Formiddags. Jeg har faaet tre Bylder klemt ud først Reservelægen og saa Frk. Frederiksen. Jeg er saa træt. I Morgen skal jeg til at begynde paa en Chemoseptkur, saa det er jo en streng Omgang.

Mange hilsner til jer alle Mor

Brev 21: Fra Anna til Peder

Kære Far,

Jeg havde 39,3 lige da Du var gaaet og svedte som en vanvittig. Svedt og ?sovet? helt godt i Nat 38,3 til Morgen, lige haft Stuegang og Reservelægen sagde, saa maa vi se Tiden an en Dag endnu,, ellers maa vi til at køre frem med det svære Skyts, for dette kan ikke blive ved at gaa, saa nu ved jeg saa ikke hvad de skal til at gøre ved mig. Bare jeg dog ogsaa snart kunde blive bedre, for dette her er trist. Haaber i har det godt. Kærlig hilsen fra Mor.

Brev 28: Besked fra Anna til Peder, om at betale hendes søster Agnes

Kære Far. Vil Du betale Agnes det Paalæg hun har købt og saa har jeg lovet hende en Pakke god Tobak til at rulle Cigaretter af. Nu glæder jeg mig til at du kommer i Morgen.

Brev 29: Brev fra Anna til Peder

Side 1
Side 2

Kære Alle sammen. Hjerteligt tak for Brevet. Jeg har det lidt bedre i Dag. Reservelægen kom og sagde at nu havde de faaet opklaret, at det var Gigtfeber, og jeg skal ligge i mindst 4 Uger endnu, men bare jeg ikke faar flere Tilbagefald jeg har kun haft 38,2 de sidste Aftener saa bare jeg kunde blive helt Feberfri.

Fru Larsen er flyttet ud i Dag. Frk. Graabye synes ikke det var pænt Selskab nok til mig. Nu har jeg faaet hende herind med Skarlagensfeber. Hun er først blevet renset i Dag, saa nu er jeg lidt bange for at hun skal smitte mig det vilde jo være frygteligt.

Ja Tak, Jordbær siger jeg ikke nej til, eller skal I ikke tage Spinat sidste gang maatte jeg give Fru Larsen det, fordi jeg kastede op da jeg saa al den Mad. 1 Bundt Radisser er jeg altid glad for -ulæseligt- kom fra Agurk og en enkelt Tomat pynter det jo lidt paa Appetitten. Jeg har begyndt paa Jernpiller foruden alt det andet Bras, det var jo bedre de gav mig nogle friske Grøntsager.

Jeg har Hovedpine hver Dag men ellers synes jeg, jeg har det lidt bedre. Saa kommer du og Søster i Morgen. Har du betalt Far til Estrids Gave? Tag en Blyant med herud med Viskelæder. Kærlig hilsen fra Mor.

Brev 30: Brev fra Anna til Peder og børnene

Side 1
Side 2Kære Alle sammen! Lille Far jeg synes slet ikke du var særlig sød ved mig i gaar, jeg kunde slet ikke faa mit gode Humør igen Resten af Dagen. Jeg svedte saa frygteligt og var saa utilpas om Aftenen og saa fik B Vitamin indsprøjtning og af den fik jeg saadan en Kvalme ligesom oppe ved Friis; men jeg kastede saa ikke rigtig op før i Nat jeg vaagnede og skulde skiftes, jeg var ligesom trukket op af en Spand Vand, saa blev jeg saa utilpas og kastede en Masse op, ja, ikke Mad men saa faldt jeg da i Søvn igen og var ligesaa vaad til Morgen, saa i Dag lindet paa Smerterne i hele Kroppen ovenpaa den -ulæseligt-dekur; men den var ogsaa streng; bare det saa maa vare.

Peder, jeg er kommet i Tanke om at Du kan samle Asparges sammen nogle Dage, rulle dem ind i Rabarberblade og lægge dem paa Kældergulvet og saa sende en ?Postian? med op til Agnes, det vilde hun blive lykkelig over at faa, og bare Du pakker dem godt ind i Rabarberblade bliver de ikke tørre. Haaber ellers i har det godt og ikke slider jer selv helt op, for det betaler sig nu ikke, det kan vi se med Tante Maren og jeg. Nej, man skal være lidt god ved sig selv. Haaber saa i har det godt.

Mange kærlige hilsener fra Mor

Brev 31: Kort notat fra Anna til datteren Inge Lise

Kære Lille Søster, hjertelig Tak for Brevet, Du er vel nok sød til at skrive til Mor. Det var godt i Morede jer godt oppe hos Præstens. Mor har det bedre i Dag. Kærlighilsen fra Mor.

Brev 32: Noteret af Anna på kuvert

Side 1
Side 2


Jeg har haft Smerter i Benene i Nat, men jeg turde ikke sige det fordi Overlægen havde lovet mig Bad i Aften, men saa sagde jeg til Nattevagten at de ikke maatte fortælle nogen jeg fik Piller.

Saa fik jeg Bad til Morgen men jeg blev saa træt og da jeg kom ind, tog jeg hul paa Pilsneren og tænk den smagte mig saa godt. Og jeg der ellers ikke kan lide Øl. Jeg fik hovedpine af Anstrengelserne og saa fik jeg Tabletter og jeg har ogsaa haft ondt i Benene i Dag det er forfærdelig trist jeg ikke er ovre de smerter endnu. Jeg fik Brev fra Hille. Johan er ogsaa Frihedskæmper.

Brev 33: Brev fra Anna, formentlig til Peder og børnene

Side 1
Side 2


Kære Alle sammen. Jeg var saa syg i Aftes 39,2 og Overlægen rev sig fortvivlet i Haaret (som han intet har af) og sagde, vil De aldrig være rask, jeg sagde at det var det eneste Ønske jeg har. Saa hørte jeg sige til Frk. Graabye ude paa Gangen, hvor er det fortvivlet at det ikke bliver bedre, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre med hende. -ulæseligt-

Middag har jeg det helt godt -ulæseligt- Nat; men jeg er saa stiv ??ogsaa hele morgenen?? og min højre Arm ?saa jeg? næsten ikke kan skrive; men jeg -ulæseligt- høj feber i Aften igen. Jeg skulde jo ogsaa flytte et andet sted hen til en medicinsk overlæge, dette kan jo ikke gaa i det lange løb, naar de ikke ved hvad de skal gøre.

Jeg skulde ellers skrive til Hille og Estrid; men jeg kan næsten ikke med den Arm. Kommer du ikke ned til mig i Morgen, fordi jeg ikke har det saa godt. Købe mig en Kam ikke -ulæseligt- eller jævn. Tage Købekortene med i Morgen ogsaa Rabatkortene og købe Skjorter til os og Strømper. Du har jo mine 200 Kr. og købe for. Ringe eller skrive til Estrid og sige at hun ikke kan røre sig og skrive. Du skal sige at Estrid skal ringe og sige det til dem paa Fyn.

Brev 34: Fra Anna til Peder og drengene. Formentlig skrevet lige før befrielsen

Side 1
Side 2


Kære Far og Drenge.

Til Morgen inden de kom og vækkede os, kom jeg i Tanke om at Søster da aldrig har faaet sit Inge-Lise Navn i Skovs Sæbehus og jeg betalte det først i Februar Md. Jeg haaber ikke du har smidt Seddelen væk, for enten maa vi saa have navnet, eller Pengene tilbage.

Overlægen har lige været her, og han sagde, at det var en Infektion af hver eneste Fiber i hele Kroppen saa det vilde tage sin Tid, nu skulde foreløbig se Tiden an 1 Md. endnu; men det lader til at blive temmelig langvarigt. Saa spurgte han hvad Du sagde til det, saa jeg sagde at du jo gerne snart ville have det til at gaa lidt bedre; men at jeg skulde blive til jeg blev rask.

I Dag har jeg det ellers helt godt; træt men ingen Hovedpine og Kvalme, men lidt ondt i Ryggen og sveder lidt. Haaber ellers at alle i kære derhjemme har det godt. bare her ikke bliver Krig.

Har faaet Brev fra Hille og Estrid, nu maa jeg faa skrevet lidt Breve i Morgen, dersom jeg faar det lige saa godt. Tak for Brevet men det er jo frygteligt med det dersom det er Russerne der kommer -ulæseligt- jeg er helt nervøs, saa jeg pludselig faar helt ondt i alle indvoldene, jeg synes -ulæseligt- Englænderne, men Russerne det er dog det værste som kunne ?opleve?. Haaber ikke vi skal opleve alt for meget af Krigens gru. Bare jeg dog havde været rask og været hjemme. men nu maa jeg jo haabe det bedste for os alle og pas endelig godt paa Børnene. Mange kærlige hilsner Hilsener og Tanker til jer alle

fra Moder.

Anden korrespondance

Kort 51: fra moderen til Anna under Anna og Peders tur til Stockholm i august 19356-8-1935

Fru Frank -ulæseligt- Adr. Fru Holmberg Döbelnsgatan 5 Stockholm Sverige

Villestofte Tirsdag

Kære Anna. Tak for Kortene som vi har modtaget i Dag, og nu er i vel naaet maalet og har det forhaabentligt godt. Børnene har det saa godt og er saa søde begge to. Moster var hjemme med Bent i gaar og vi kørte for dem ned til ?Essrids? Fødselsdag i Aftes. Preben modtog de tusind Kys ved at kysse Kortet idag fra dig, vi er færdig med Vask og Strygning, idag er Vejret saa godt. Tusind Kys fra Preben og Bent.

Kærlig Hilsen fra os alle paa "Højbo" Moder.

Kort 35: Fra Kort fra gamle elever i Værslev skole i forbindelse med Annas død - 23-08-1945

Side 1
Side 2

Værslev d. 23 Aug. 1945

En sidste Hilsen til Fru Frank Fra gamle Skoleelever.

 • Rita Petersen
 • Rosa Christiansen (f. Nielsen)
 • Erik Larsen
 • Vagner Petersen
 • Erhardt Madsen
 • Villy Madsen
 • Else Jensen
 • Kitty Jensen
 • Poul Petersen
 • Verner Hansen
 • Børge Jensen
 • Ruth Christiansen
 • Jens Børgesen
 • Ella Jensen
 • Inge Andersen (f. Hjorth)
 • Ellen Larsen
 • Gunnar Jensen
 • Helmuth Jensen
 • Børge Jensen
 • Ellen Jensen
 • Karl Erik Hansen
 • Astrid Hansen
 • Eivind Andersen
 • John Jørgensen
 • Vera Andersen
 • Poul Talarik
 • Poul Christoffersen
 • Niels Olsen
 • Hans Christian Olsen
 • Lilly Andersen
 • Marie Sørensen (f. Andreasen)
 • Valdemar Andreasen
 • Helga Busk (f. Andersen)
 • Egon Madsen
 • Aage Madsen
 • Ellen Marie Jensen
 • Frede Jensen
 • Sigrid Olsen
 • Lilly Andersen (f. Hansen)
 • Ernst Hansen
 • Hans Olsen
 • Else Christiansen (f. Nielsen)
 • Kaj Nielsen
 • Gerhardt Petersen
 • Jenny Korfitzen (f. Hansen)
 • Viola Olsen (f. Frederiksen)
 • Oda Frederiksen
 • Esther Rasmussen (f. Nielsen)
 • Marie Nielsen
 • Sonja Olsen
 • Kaj Nielsen
 • Rigborg Petersen
 • Johs. -ulæseligt-Kort 26: Kort fra Estrid og Anna til deres morbroders hustru Maren Pedersen – Omkring 1920

Kort fra Estrid og Anna Madsen stilet til deres morbroder Laurits Kristian Pedersens kone Maren Pedersen (f. Jørgensen). Morbroderen var bosat på gården Marienlund i Tvinde, Estrid havde været plejebarn hos ham

Fru Maren Pedersen Marienlund, Tvinde, Rynkeby

-ulæseligt- 12.14.7.

paa Cykletur til ?Harlev? -ulæseligt- Sorø, vidunderlig tur som jeg aldrig glemmer.

Estrid og Anna.

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.