Biografie_van_Jan_Gerardsz_van_der_Aa_abt_1527_-_abt_1585.png

Edit Profile of Biografie van Jan Gerardsz van der Aa (abt. 1427 - abt. 1585)

Privacy Level: Open (White)
Date: After 1427 to 1485
Location: ‘s-Hertogenbosch, Hertogdom Brabantmap
Surnames/tags: Van der Aa Zegenwerp Bokhoven
This page has been accessed 435 times.
Nederlanders voor 1700
... ... ... is geboren in Noord-Brabant in 1427
Join: Netherlands Project
Discuss: netherlands

Contents

Biography

For the English biography look here.

Geboorte

Jan Gerardsdr. van der Aa is ongeveer in 1427 in ‘s-Hertogenbosch, Hertogdom Brabant, Bourgondische Nederlanden, een staat in het Heilige Roomse Rijk. Hij was zoon van Gerard (Gerrit) van der Aa (c1385-1473) and Anna Jansd. van Schoonhoven (abt. 1400 - abt. 1477).

Hertogdom Brabant

Historical context
The region's name is first recorded as the Carolingian shire pagus Bracbatensis, located between the rivers Scheldt and Dijle, from braec "marshy" and bant "region". Upon the 843 Treaty of Verdun it was part of Lotharingia within short-lived Middle Francia, and was ceded to East Francia according to the 880 Treaty of Ribemont.
In 1430 the Duchies of Lower Lotharingia, Brabant and Limburg were inherited by Philip the Good of Burgundy and became part of the Burgundian Netherlands. In 1477 the Duchy of Brabant became part of the House of Habsburg as part of the dowry of Mary of Burgundy. At that time the Duchy extended from Luttre, south of Nivelles to 's Hertogenbosch, with Leuven as the capital city.

De familie Van der Aa en Nieuw-Herlaar
Over de herkomst van deze familie kan men lezen in het verhaal Genealogie van der Aa middeleeuwen van Nico van Dinther [1]. De naam komt waarschijnlijk van de hoeve ter Aa in Boxtel. De familie Van der Aa had veel bezittingen in de Meierij en verre omgeving. In het begin van de 14e eeuw werd daaraan kasteel Nieuw-Herlaar toegevoegd. Kasteel Nieuw-Herlaar met bijbehorende gronden was een leen van de Hoge Heerlijkheid Herlaer. Volgens een oorkonde uit het jaar 1340 draagt Diederik van Horne, heer van Herlaar, het goed Nieuw-Herlaar in leen op aan Willem van der Aa zoals eertijds zijn vader het in erfleen had gegeven aan Gerard van der Aa. Het landgoed en kasteel Nieuw-Herlaar bleef tot circa 1500 in het bezit van de familie. Na een rommelige periode is het kasteel in 1532 in handen van de familie Proeninck van Deventer.

Familie van der Aa en Coenen, waarmee dochter Maria trouwde, waren belangrijke families uit Brabant. Sint-Michielsgestel ligt dicht bij ’s-Hertogenbosch. De stad van de hertog was in die tijd een machtige vestingstad, middelpunt van bestuur en handel. De families die wij tegen komen op de kastelen en landhuizen in Sint-Michielsgestel hoorden bij de elite van ’s-Hertogenbosch. Zij hadden vaak een woning en functie in de grote stad ’s Hertogenbosch.

Het landgoed Zegenwerp
Zegenwerp was een kasteel in St. Michielsgestel in Hertogdom Brabant. Zegenwerp is afkomstig uit de vroege middeleeuwen, een “curtis” uit de tijd dat de Dommel langs de houten kerk van Gestel stroomde en ’s-Hertogenbosch nog letterlijk alleen bos was. In 1385 werd het goed Zegenworp met toebehoren overgedragen aan de Heer van Herlaer, daarbij is aanwezig Heer Willem van Aa. De Heer van Herlaer geeft Zegenwerp in leen aan de familie Van der Aa. De eerste van hen, die blijkens gezegd Leenregister door de Heeren van Oud-Herlaer met dat goed werden beleend, was Gerard van Randerode gezegd van der Aa, ridder, zoon van Gerard en Catharina Monicx of wel Christina van Erp. [2]

1443
Jan van der Aa werd beleend met ‘t goet te Zegheworp, over een kasteel werd nog niet gesproken. Het kasteel wordt wel genoemd in 1473. Waarschijnlijk is dat Jan van der Aa of zijn schoonzoon Herman Coenen het kasteel heeft laten bouwen. Kasteel Zegenwerp is dus, net als de nieuwe stenen kerk, gebouwd in de tweede helft van de 15e eeuw.

Eigenaren van Zegenwerp

Het kerkje bij vestingstad, middelpunt van bestuur en handel. De kerk bij Zegenwerp hoorde bij de parochie Sint-Michielsgestel. In de glasramen van de kerk staan de wapens van zeven families. Het zijn bekende Brabantse geslachten met bezittingen en bestuursfuncties in de stad ’s-Hertogenbosch, de Meierij en daarbuiten. Ga je de familieverbanden na – en er waren heel veel verbanden, want het geld en de macht moet binnen de families blijven – dan is het net een kluwen draden die in de war zit. Trek je aan een draad, dan kom je ze allemaal tegen. Kijk bijvoorbeeld naar de naam van de eerste persoon die door de Heren van Oud- Herlaer werd beleend met het goed Zegenwerp: Gerard van Randerode gezegd van der Aa, zoon van Gerard en Catharina Monicx of wel Christina van Erp.

4 december 1443:
Jan Inghels, Henric de Proest, Jan van Attenorde en Jan van Haesdonc, laten van Jan van Wiler, oorkonden dat Jan van der Aa, zoon van wijlen Gerard, voor de meier, Jan van Wiler en de laten voornoemd, voor een mis en een jaargetijde de ene helft van een beemd, waarvan Willem van der Aa de andere helft heeft, gelegen in de parochie Eelwijt en geheten in het Schouwenbroeck, aan broeder Rombout van der Berct, prior van het klooster van O.L.V. te Hanswyck bij Mechelen, ten behoeve van het convent van het klooster voornoemd, heeft opgedragen. Zegelaars: Schepenen van Percke. [3]

22 maart 1444:
Peter van Hemert, abt van Berne, beleent Jan van der Aa met de tiende van Hedichuysen. Getuigen: Hack van Outheusden en Phelipus Jan Aertsoen (Heergewade: Een aam wijn).[4]

Wapen van familie Aa

10 december 1444:
Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Anna van Schoonhoven, dochter van Jan en echtgenote van Gerard van der Aa, ten behoeve van Jan, hun zoon, van het vruchtgebruik van het goed te Zegheworp afstand heeft gedaan.[5]

Huwelijk

Jan trouwde met Anna Maria Petersdr Pels in 1450 heel waarschijnlijk in 's-Hertogenbosch.

Kinderen

Zegenwerp
 • Maria Jan Gerardsdr. (1455 - 1529)
 • Anna

Februari 1474:
In de tijd dat de familie Van der Aa vertrekt van Nieuw-Herlaar, verlaten ze ook Zegenwerp, maar dit laatste op een meer geordende manier. Maria van der Aa, een dochter van Jan van der Aa en zijn vrouw Maria Pels, trouwde met Herman Coenen. In 1474 draagt Jan van Aa en Maria Pels het huis Zegenwerp en bijbehorend landgoed over aan haar dochter Maria en schoonzoon Herman. [6]
Beroepen

Schepenzegelstempel [7]
 • Lord of Zegenwerp from 1450
 • Lord (Dutch: Vrijheer) of Bokhoven,
 • bourgmestre de Bois-le-Duc (1495?-1496?) [Redactie: Uitzoeken]
 • schepen van 's Hertogenbosch in 1441, 1468 en 1482.

11 oktober 1476:
“Henrick van der Aa, Ridder, Jan van Dirk van der Aa, bruderverrader dat Walraven van Brouckhuyzenen van Weerdenborgh, heer van Ammerzoden, onze zweager als een realgenote van Elsbene Sloenen zijn huivrouw onze niet (zij is een dochter van hun add Elsbene en Robert de Loze) een belofte heeft gedaan ivm de huwelijksvoorwaarden etc.” [8]

Overlijden

Jan stierf rond 1485, ongeveer 58 jaar oud, zijn vrouw zou Maria stierf in 1530. Ze zijn beiden niet in de kerk van Sint-Michielsgestel begraven. [9]

Tijdlijn

 • 1427 geboren
 • 1441 schepen van 's Hertogenbosch
 • 1450 getrouwd met Anna
 • 1450 Lord of Zegenwerp
 • 1455 dochter Maria geboren
 • 1468 schepen van 's Hertogenbosch
 • 1474 schonk Zegenwerp aan dochter
 • 1482 schepen van 's Hertogenbosch
 • 1477 Hertogdom Brabant werd onderdeel van de Habsburgse Nederlanden
 • 1485 gestorven

Relatie met Karel de Grote

 1. Jan van der Aa
 2. Anna van Schoonhoven
 3. Elsa van Diest
 4. Elsbena van Horne
 5. Willem (IV of V) van Horne
 6. Johanna van Leuven Gaesbeek
 7. Hendrik van Leuven
 8. Godfried van Leuven
 9. Hendrik I van Brabant
 10. Godfried III van Brabant
 11. Godfried II van Leuven
 12. Godfried I van Leuven (met de baard)
 13. Hendrik II van Leuven
 14. Lambert II van Leuven (Balderik)
 15. Gerberga van Neder-Lotharingen
 16. Karel van West-Francië
 17. Lodewijk IV (van Overzee)
 18. Karel III van West-Francië (de Eenvoudige)
 19. Lodewijk II van West-Francië (de Stamelaar)
 20. Karel II (de Kale)
 21. Lodewijk I (de Vrome)
 22. Karel de Grote

Research Notes

 1. 24 nov 2018: Foto van zijn zegelstempel toegevoegd
 2. 24 nov 2018: Relatie met Karel de Grote toegevoegd
 3. 24 nov 2018: Link met Engelstalige hoofdpagina toegevoegd
 4. 24 nov 2018: Aantal berichten waarin Jan Coenen voorkomt toegevoegd
 5. 25 nov 2018: Hoofstuk Release Notes opgenomen
 6. 5 dec 2018: Hyperlinks naarr Wikipedia opgenomen
 7. 5 dec 2018: OP verzoek de meer complexe HTML code voor opmaak vervangen door meer eenvoudige Wiki code. Minder mooi, maar wel beter leesbaar voor een ieder.
 8. 5 dec 2018: This page is from a direct ancestor that I wanted to add in order to eventually make a connection with the already entered pages of my ancestors in WikiTree. Today I corrected the birth date in the correct year in the English sister page, which was already correctly recorded in the biography. This means (because I am not yet pre-1500 accredited), that from now on, I can no longer carry out any further maintenance on this English Page, because I don’t have no longer edit permission. Of course I will maintain this Dutch page (saved in a Free Space Page), to which the English page refers. Should I later on be accredited pre-1500, I will of course update the English sister page with all updates I have inserted in this Dutch sister page. Reagards, Richard Goossens
 9. 6 dec 2018: Wapen van familie Aa toegevoegd
 10. 6 dec 2018: Geschiedenis van Het landgoed Zegenwerp met bron opgemomen
 11. 6 dec 2018: Overdracht Zegenwerp aan schoonzoon Herman Coenen met bron
 12. 6 dec 2018: De familie Van der Aa en Nieuw-Herlaar
 13. 6 dec 2018: Overzicht van belangrijke families die eigenaar waren van Zegenwerp
 14. 7 dec 2018: Aanvulling op tijdlijn

Sources

 1. Genealogie van der Aa middeleeuwen van Nico van Dinther
 2. Grafstenen in de kerk van Sint-Michielsgestel
 3. Afschr.: GA Mechelen, archief kerk Hanswyck, legaties en fundaties, nr. 15. Inventaire des archives de la ville de Malines, P van Doren, 1876, dl. VI, p.212, église Hanswyck, legs et fondations.
 4. Afschr.: Heeswijk, abdij Berne, archief abdij Berne, V.C.
 5. 409) Taxandria 1922, jrg. 29 blz. 81, Zegenwerp door Jhr. A van Sasse van Ysselt.
 6. Grafstenen in de kerk van Sint-Michielsgestel
 7. Jacobs 1986, blz. 265,266,267;:'s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, collectie zegelstempels nr. 108; SAB, archief Godshuizen, archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 2816, RA Arnhem, archief heren van Ammerzoden inv. nr. 3; archief Godshuiszen, archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 559, SAB archief Godshuizen, archief Groot Ziekengasthuis inv. nr. 1870.
 8. Oorspr. RA Arnhem, archief heren van Ammerzoden inv. nr. 3. Afhangende zegels van Dirk en Jan van der Aa, dat van Hendreik van der Aa, ridder, verloren. Zie ook 27 oktober 1476, idem,idem inv. nr. 9.
 9. Grafstenen in de kerk van Sint-Michielsgestel

External links

See also

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.