Bodums_socken.png

Bodum, socken/parish i Ångermanland, Sweden

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown]
Location: Bodum, Strömsund, Jämtlands län, Swedenmap
This page has been accessed 101 times.
 • Huvudansvarig är Monika Palmgren
 • Beskrivningen påbörjades 2021-08-10, nu = kring detta datum.

Contents

Adminstrativ historia

Bodums socken bildades 1799 genom en utbrytning ur Fjällsjö socken. 1885 överfördes Tannsjö från Dorotea socken i Västernorrlands län till Bodums socken.

 • Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bodums församling och för de borgerliga frågorna bildades Bodums landskommun i Västernorrlands län. Landskommunen inkorporerades 1952 i Fjällsjö landskommun som uppgick 1974 i Strömsunds kommun vilket också innebar att länstillhörigheten ändrades från Västernorrlands län till Jämtlands län.
 • 1 januari 2016 inrättades distriktet Bodum, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.
 • Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Ångermanland. (Detta skall redigeras)

Geografi

Bodums socken ligger kring Fjällsjöälven och sjöarna Bodumsjön och Bölensjön och dess tillflöden Hotingsån och Rörströmsälven. Socknen har odlingsbygd vid vattendragen och sjöarna och är i övrigt en kuperad, sjörik skogsbygd.

Geografisk avgränsning

 • Socknens nordligaste punkt ligger på Långmyrberget (494 m ö.h.) endast cirka 10 km söder om Dorotea tätort. Här möts Bodums, Tåsjö och Dorotea socknar. Här i norr ligger byn Stavsjö samt sjön Rensjön och Rensjöberget. Byarna Berg och Tannsjö är bebodda bara sommartid. Byarna Sundet, Flyn och Grundsjö ligger längs vägen mellan Hoting och Svanavattnet.
 • Den nordöstra sockengränsen avgränsar socknen mot Lappland och Dorotea socken. På Källberget ligger "tresockenmötet Bodum - Dorotea - Junsele, den sistnämnda i Sollefteå kommun (Västernorrlands län).
 • I nordväst ligger byn Bosundet vid länsväg 346 cirka 5 km från Hoting i Tåsjö socken. Vid Bosundet avrinner Hotingsån från Hotingssjön. Här, i nordväst, gränsar Bodums socken mot Tåsjö socken. "Helt" i nordväst ligger Brocksjön och Stor-Skirsjön. Byn Brocksjön ligger invid europaväg 45 som, på en sträcka av cirka 4 km genomkorsar detta nordvästligaste hörnet av Bodum. Strax nordväst om sjön Brocksjön ligger "tresockenmötet" Bodum - Tåsjö - Alanäs.
 • I sydväst ligger Nagasjön och byn Nagasjökälen. Nagasjöån avrinner via Degervattnet till Tomasselet i Fjällsjöälven. Ungefär mitt i södra delen av socknen ligger Rossöns tätort.'
 • I söder gränsar socknen mot Fjällsjö socken. Vid Lill-Tannsjön vid länsgränsen i öster ligger "tresockenmötet" Bodum - Fjällsjö - Junsele.

Fornlämningar

I Bodums socken har man funnit rikliga lämningar av äldre fångstkultur. Minst cirka 100 fångstgropar är kända.

 • Den nuvarande bebyggelsen är från historisk tid, d.v.s. 1800-tal och senare.

Namnet

Namnet (1543 Bodum) kommer från kyrkbyn och innehåller plural av bod, 'fäbodar'.

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Bodums socken 1810–2000

 • År Folkmängd
 • År 1810 var det 231 invånare
 • År 1900 var det 1375 invånare.
 • År 1950 var det 1791 invånare
 • År 2000 var det 768 invånare

Kända personer från Bodum

 • Manfred Björkquist har anor från Bodum
 • Kjell Höglund - trubadur och författare
 • Sigvard Jonsson - skidåkare
 • Robin Bryntesson - skidåkare

Sources

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.