upload image

Bringetofta, Småland

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 62 times.


Bringetofta, socken i Nässjö kommun i Småland, (Jönköpings län), Västra härad; 285 invånare (2006). Bringetofta består av skogig höglandsbygd med bebyggelse i lid- och krönlägen. I Bringetofta finns närmare 500 fornlämningar: rösen av bronsålderskaraktär, spridda gravar från äldre järnålder samt ett tiotal höggravfält från yngre järnåldern, bland annat ett stort vid byn Bringetofta, därutöver finns rikligt med spår av äldre odling och röjning. Den romanska stenkyrkan med absid är byggd under 1100-talets senare del och förlängd mot väster under senmedeltiden. År 1754 tillbyggdes en korsarm av trä i norr, varvid altaret flyttades till långhusets sydvägg. I det ursprungliga koret finns romanska kalkmålningar från 1200-talet. Altaruppsatsen tillkom 1770, predikstolen 1659. Ett krucifix från 1200-talet är bevarat. – Ortnamnet (1287 de Bringatoptom) innehåller möjligen ett äldre namn på Lillån. Efterleden är pluralis av toft 'hustomt' eller dyligt.

Närliggande socknar

I väster: Malmbäck och Svenarum, i söder: Hylletofta och Sävsjö, i öster: Norra Sandsjö, och i norr: Almesåkra.


Länkar

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Bringetofta (F)