upload image

Buresläkten

Privacy Level: Open (White)

Surnames/tags: Bure Burman Buhre
This page has been accessed 382 times.


Swedish

Målet med det här projektet är att kartlägga ättlingarna till "Gamle Olof" från Bureå, Skellefteå. Som en start är det tänkt att göra en struktur, "backbone", genom att lägga till de manliga ättlingarna som har säkerställt släktskapet genom DNA, baserat på informationen från Bure DNA

Just nu har projektet en enda medlem, jag själv Maggie Andersson.

Några av de uppgifterna som behöver göras (och som jag kommer arbeta med) är:

  • Göra ett släktträd för de manliga ättlingarna i rakt nedstigande led som är säkerställda genom DNA. Den information jag kommer utgå ifrån är den som presenteras här.
  • De profiler som är så sentida att det finns uppgifter i kyrkböckerna skall naturligtvis förses med källhänvisningar, åtminstone för födelsedatum.
  • Arbeta på den adliga familjen Bures släktträd så vi lätt kan hitta dupletter men även särskilja de olika profilerna med namnet Bure som finns på WikiTree idag. Det är stor sannolikhet att det råder en viss förvirring om vart en profil tillhör.

Vill du vara med och arbeta med Buresläkten? Lämna ett meddelande här, eller skicka mig ett privat meddelande. Tack!

Länkar/Resurser;

English

The goal of this project is to map the descendants of "Gamle Olof" from Bureå, Skellefteå, Sverige. Starting with the "backbone" proven by DNA that is referred to on the wesite Bure DNA

Right now this project just has one member, me. I am Maggie Andersson.

Here are some of the tasks that I think need to be done. I'll be working on them, and could use your help.

  • Create a backbone of the male descendants of Gamle Olof as shown in the picture here
  • Work on the noble family Bure so we can easily find any duplicate profiles and merge into the correct profile. There will surely be misunderstandings else


Will you join me? Please post a comment here on this page, in G2G using the project tag, or send me a private message. Thanks!

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.