upload image

Danish Duchy of Schleswig

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 75 times.


Slesvigs amter (før 1864). Based on info found at Danish Wikipedia.

 • Bredsted amt
  Bredsted Amt blev skabt ved en udskillelse af Nørre Gøs Herred fra Flensborg Amt. Amtets område svarede stort set til middelalderens Nørre Gøs Herred.
  • Nørre Gøs Herred - I herredet lå følgende sogne:
   • Bargum Sogn (også Bjerrum Sogn)
   • Bredsted Sogn
   • Breklum Sogn
   • Bordelum Sogn
   • Fjolde Sogn
   • Joldelund Sogn
   • Langhorn Sogn
   • Okholm Sogn
   • Trelstorp Sogn (også Trelstrup Sogn)
 • Femern amt
  Femern Amt bestod af selve landskabet Femern med flækken Petersdorf og købstaden Burg. I den danske tid udgjorde Femern sit eget amt og i kirkelig henseende et eget provsti med fire sogne.
 • Flensborg amt
  Flensborg Amt bestod af fem herreder;
  • Vis Herred (Wiesharde)
   Vis Herred hørte i middelalderen til Istedsyssel, senere under Flensborg Amt. Området ligger nu i kreds Slesvig-Flensborg i delstaten Slesvig-Holsten (Sydslesvig) og delvis i Aabenraa Kommune i Region Syddanmark. Vis
   I herredet ligger følgende sogne eller dele af sogne:
   • Bov Sogn
   • Hanved Sogn
   • Nørre Haksted Sogn (dog uden Skovlund, som hørte under Kær Herred)
   • Store Vi Sogn
   • Valsbøl Sogn
   • Vanderup Sogn
  • Ugle Herred (Uggelharde)
   Ugle Herred hørte i middelalderen til Istedsyssel, kom senere under Flensborg Amt. Området ligger nu i kreds Slesvig-Flensborg i delstaten Slesvig-Holsten (Sydslesvig). I herredet lå følgende sogne eller dele af sogne:
   • Eggebæk Sogn
   • Jørl Sogn (også Hjørdel Sogn)
   • Lille Solt Sogn
   • Oversø Sogn
   • Siversted Sogn
   • Store Solt Sogn
  • Husby Herred (Husbyharde)
   Husby Herred hørte i middelalderen til Istedsyssel. Senere kom det til Flensborg Amt. Området ligger nu i Slesvig-Flensborg amt i delstaten Slesvig-Holsten (Sydslesvig). Herredet omfattede ud over dele af den nuværende Flensborg Kommune (og oprindelig også Munkbrarup) sognene:
   • Adelby Sogn
   • Husby Sogn
   • Hyrup Sogn
   • Rylskov Sogn
   • en større del af Grumtoft Sogn
  • Ny Herred (Nieharde)
   Ny Herred hørte i middelalderen til Istedsyssel. Senere kom det under Flensborg Amt. Området ligger nu i kredsen Slesvig-Flensborg i delstaten Slesvig-Holsten (Sydslesvig. I herredet ligger følgende sogne eller dele af sogne:
   • Sørup
   • Kværn
   • Sterup
   • Eskeris
   • Stenbjerg
   • Gelting
   • Røst.
  • Munkbrarup Herred med flækken Lyksborg (Munkbrarupharde)
   Området ligger nu i Slesvig-Flensborg kreds i delstaten Slesvig-Holsten (Sydslesvig). Herret bestod af tre adelige godser i Grumtoft og Kværn Sogn sogne samt gården Filipsdal i Stenbjerg Sogn.
 • Haderslev amt - No Wikipedia page yet
 • Husum amt
  Amtet blev etableret i 1639 ved en udskillelse fra Gottorp Amt af Sønder Gøs Herred, der blev sammenlagt med Hatsted Birk og dele af Lundebjerg Herred. Husum Amt bestod af to herreder og to små fogderier:
  • Husum Nørre Herred eller Hatsted Herred (Norderharde eller Hattstedter Harde)
  • Husum Sønder Herred eller Mildsted Herred (Süderharde eller Mildstedter Harde) med Svavsted og Rødemis Fogderi (Vogtei Schwabstedt og Vogtei Rödemis)

Amtet blev dannet 1542-1568. Løgumkloster Amt blev i 1850 atter underlagt Tønder Amt. Det bestod sammen med Aabenraa Amt af områderne;

  • Sønder Rangstrup Herred
  • Rise Herred
  • Varnæs Birk
  • Løgumkloster Birk med flækken Løgumkloster
  • Købstaden Aabenraa
 • Nordborg Amt
  Nordborg Amt var et amt i den østlige del af Hertugdømmet Slesvig før 1864. I de fleste henseender fungerede det dog mere eller mindre som en del af Sønderborg Amt. Ved fredsslutningen 1864 blev amtet delt, idet Ærø Herred blev overført til Kongeriget Danmark, ind under Svendborg Amt. Als Nørre Herred med flækken Nordborg blev lagt under Sønderborg Amt. Nordborg Amt omfattede:
  • Als Nørre Herred
  • Flækken Nordborg
  • Ærø Herred
  • Købstaden Ærøskøbing
 • Sønderborg amt - No Wikipedia page yet
 • Tønder amt - No Wikipedia page yet
 • Åbenrå amt - No Wikipedia page yet
 • Ærø amt - No Wikipedia page yet

Links for research:

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.