upload image

Dannäs, Småland

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 98 times.


Dannäs, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 253 invånare (2006). Dannäs är småbruten odlings- och skogsbygd öster om sjön Bolmen. Cirka 50 fornlämningar är kända: förutom talrika fynd minst fem boplatser från stenåldern, några spridda rösen av bronsålderstyp samt två höggravfält från yngre järnåldern vid Dannäs säteri. I övrigt torde Dannäs vara bebyggt under medeltiden. Kyrkan av sten är till sina äldsta delar från 1100-talet och förlängdes mot öster med ett halvrunt kor 1816. Över det västliga partiet rider ett lågt torn. Altartavlan är utförd av Olle Hjortzberg 1942 och predikstolen 1642. En madonna från 1400-talet och ett krucifix från omkring 1500 är bevarade. – Ortnamnet (1398 Dannæs) syftade ursprungligen på ett näs i nordöst Bolmen. Förleden har antagits innehålla en form av folkslagsbeteckningen dan.

Närliggande socknar

I väster: Torskinge, i söder: Tannåker och Vittaryd i Kronobergs län, i öster: Hånger, och i norr: Forsheda.

Länkar

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Dannäs (F)