upload image

Ur förordet till ”En torpardotters berättelser om sin släkt och hembygd nära Hovdala”

Privacy Level: Open (White)
Date: 27 Aug 1881 [unknown]
Location: Brönnestad, Kristianstads län, Skåne, Swedenmap
Surnames/tags: Ryding Ingeborg_Olsson_Ryding
Profile manager: N. Ryding private message [send private message]
This page has been accessed 119 times.

Ur förordet till ”En torpardotters berättelser om sin släkt och hembygd nära Hovdala” sammanställd av Olof Ryding och Otto Ryding:

Anna Augusta Ingeborg Olsson föddes i Lörupshus i Brönnestads socken vid gränsen till Knutstorp i Matteröds socken d. 27 augusti 1881. När hon föddes fanns det inga bilar i Sverige — när hon dog hade människan redan varit på månen. Mycket av Ingeborgs livshistoria framgår av hennes egna berättelser, men följande kan också nämnas:

Ingeborg såg mycket bra ut, och det hävdas att det var många män som friade till henne när hon var ung, men hon avvisade dem alla. Hon var rädd för män, men ville nog ha barn. Hon älskade sin brors barn och barnbarn, och vi älskade henne.

Under de sista 25 åren bodde Ingeborg i sin lägenhet på Rådmansgatan 15 B i Malmö. Hon hade god hälsa, men de sista åren led hon av åderfökalkning och fick ofta yrsel och svimningsattacker. Hennes brorson Per Oscar Rydings (Pelles) familj som bodde i närheten besökte henne ofta eller ringde regelbundet för att höra hur hon hade det. En dag svarade.hon inte när vi ringde. Då gick Pelles fru Inger till hennes lägenhet och fann henne liggande medvetslös på köksgolvet. Inger ordnade så att hon kom till Malmö Allmänna Sjukhus där läkarna konstaterade att hon hade drabbats av hjärninfarkt. Ingeborg dog den 24 januari 1971, några få dagar efter det att hon kom till sjukhuset. Hon begravdes på Malmö Östra Kyrkogård.

Liksom sin bror Nils Sebastian, använde Ingeborg efternamnet Ryding, men namnet var inte lagligt registerat. Hennes bror hade rätt till att ta sig detta efternamn år 1900, men därefter ändrades lagen så att man inte kunde ta sig redan använda efternamn utan särskilt tillstånd.

Ingeborg var duktig på att sy och sticka, vilket hon säkert hade lärt av sin mor. Hon gav oss många filtar, kuddar och små mattor, som hon hade gjort själv. Några av texterna i denna bok handlar om spökerier och andra överaturliga händelser. Vi har hört Ingeborg berätta om mjökharen som stal mjölk från familjens kor så att de sinade, och om att hon hade sett bäckahästen. En gång förledde skogssnuvan henne till att gå vilse i skogen. Då vände hon sin kappa ut och in, och kunde hitta hem igen. Det var nog Ingeborg som berättade för Pelle om poltergeister i "spögehuset" (omnämnt i P2 kamratförenings skrift). Efter att prästen kom till "spögehuset" och läste ur bibeln blev det lugnare, men efter en tid började saker att flyga igen. Därefter dog kreaturen, och då flyttade Ingeborgs grannar ifrån huset. Ingeborg tittade i våra handflator och spådde vår framtid, men hon kom bara med positiva spådomar. Hon visade oss hur man kunde spå en persons framtid med att lägga ut spelkort. Hon trodde också på svartkonst och att det var möjligt att komma i kontakt med de döda. I Malmö var hon med i en spiritistisk förening.

Under 1930-talet deltog Ingeborg i några gruppresor till kontinenten med buss eller tåg. Därefter utbröt andra värdskriget, och när kriget var slut tyckte hon att hon var för gammal för att resa. Hon har skrivit om sina resor till Rhen i Tyskland 18–25 juli 1937, Prag och Wien 6–14 augusti 1938 samt Schweiz 14--28 maj 1939. Dessa texter ligger nu hos Pelle.

Under åren 1936–1963 skrev Ingeborg ned många av sina minnen från sin barn- och ungdomstid. Det blev till i fem häften och böcker i två exemplar vardera. Hon gav det ena exemplaret till Pelle och det andra till hans bror Nils Erik (Ikke). De senare är nu hos Otto. Exemplaren är dock inte helt identiska. Ibland ändrade hon eller kom hon på nya saker att berätta efter att hon skrev de första versionen. Ingeborg har talat in sin första skrift på band. Skrifterna heter:

Vi har samlat dessa fem skrifter till en bok med titeln "En torpardotters berättelser om sin släkt och hembygd nära Hovdala". Olof skannade sidorna i Ingeborgs häften och böcker och konverterade innehållet till redigerbar elektonisk text med hjälp av ett OCR-program. Texten till skrfterna 1 och 3 kommer ifrån Pelles exemplar, medan de övriga tre kommer ifrån Ikkes. Vi har kontrolläst texterna och rättat konverteringsfel. I skrifterna 1 och 3 har Otto också lagt till en del stycken som endast förkommer i Ikkes exemplar. I övrigt har vi inte ändrat i själva texterna. (...) Redaktörerna är barnbarn till Ingbergs bror Nils Ryding. Olof Ryding är son till Pelle och hans fru Inger född Westerling. Otto Ryding är son till Ikke och hans fru Inga född Nilsson.

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.